SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Lidija Dārziņa
LV portāls
23. septembrī, 2020
Lasīšanai: 11 minūtes
20
20

Bērns turpina mācības. Kā tiek maksāts ģimenes pabalsts un apgādnieka pensija?

Publicēts pirms 2 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

LV portāla infografika

Ģimenes valsts pabalstiem ir noteikti atšķirīgi termiņi, līdz kādam bērna vecumam tos maksā. Ja bērns mācās, tad maksā ilgāk. Arī apgādnieka zaudējuma pensijas izmaksas laiks atšķiras, šo pensiju maksā līdz 18 gadu vecumam un turpina maksāt, kamēr bērns mācās vai studē, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecumam.

īsumā
  • Ģimenes valsts pabalstu par bērniem, kuri sasnieguši 15 gadu vecumu un mācās, VSAA izmaksā līdz 30. septembrim. Pabalsta izmaksu par vasaras mēnešiem nepārtrauc.
  • Ja jaunajā mācību gadā bērns turpina mācīties, tad pabalsta izmaksu turpina no 1. oktobra. Šādi izmaksas nosacījumi ir spēkā, ja bērns mācās līdz 11. klasei ieskaitot.
  • Ja bērns mācās 12. klasē, kas ir izlaiduma klase, tad pabalsta izmaksu pārtrauc ar 1. jūliju.
  • Tāpat pabalsts tiek maksāts arī par bērniem, kuri mācās profesionālās izglītības iestādēs. Absolvējošā kursa audzēkņiem pabalsta izmaksa tiek izbeigta ar 1. jūliju.

Valsts sociālo pabalstu likumā ir noteikts, ka ģimenes valsts pabalstu piešķir:

  • par katru bērnu, kas ir vecumā no viena gada līdz 15 gadiem;
  • par bērnu, kas vecāks par 15 gadiem, ja bērns mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē. Pabalstu izmaksā par periodu, kamēr bērns apmeklē izglītības iestādi, bet ne ilgāk kā līdz 20 gadu vecuma sasniegšanai vai laulības noslēgšanai.

Pabalsta apmērs (mēnesī) ir atkarīgs no bērnu skaita ģimenē: par pirmo bērnu tiek maksāti 11,38 eiro; par otro bērnu – 22,76 eiro; par trešo bērnu – 34,14 eiro; par ceturto bērnu un nākamajiem bērniem – 50,07 eiro. Šim pabalstam ir arī piemaksa: par diviem bērniem – 10 eiro mēnesī, par trim bērniem – 66 eiro, par katru nākamo bērnu – par 50 eiro lielāks nekā par iepriekšējo, proti, par četriem bērniem – 116 eiro mēnesī, par pieciem bērniem – 166 eiro mēnesī utt.

Gan vasarā, gan jaunā mācību gada sākumā vecāki bieži uzdod jautājumu, kāpēc vairs netiek maksāts pabalsts.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) Pabalstu metodiskās vadības daļas vecākā eksperte Aiva Zīrāka skaidro: “Ģimenes valsts pabalstu par bērniem, kuri sasnieguši 15 gadu vecumu un mācās, izmaksā līdz 30. septembrim. VSAA pabalsta izmaksu par vasaras mēnešiem nepārtrauc. Ja jaunajā mācību gadā bērns turpina mācīties, tad pabalsta izmaksu turpina no 1. oktobra. Šādi izmaksas nosacījumi ir spēkā, ja bērns mācās līdz 11. klasei ieskaitot. Ja bērns mācās 12. klasē, kas ir izlaiduma klase, tad pabalsta izmaksu pārtrauc ar 1. jūliju. Tāpat pabalsts tiek maksāts arī par bērniem, kuri mācās profesionālās izglītības iestādēs. Absolvējošā kursa audzēkņiem pabalsta izmaksa tiek izbeigta ar 1. jūliju.”

Kārtība, kādā tiek izmaksāti pabalsti, ir noteikta Ministru kabineta noteikumos Nr. 1517 par ģimenes valsts pabalstu un piemaksām pie ģimenes valsts pabalsta.

VSAA sniegtajā informācijā situācijas ir paskaidrotas ar piemēriem.

Pabalsts par izlaiduma klašu audzēkņiem

  • Bērns beidza 9. klasi, turpinās mācīties vidusskolā vai tehnikumā

Par bērniem, kuri jūnijā beiguši 9. klasi, ģimenes valsts pabalsts tiek maksāts līdz 30. septembrim un netiek pārtraukts vasaras mēnešos.

Piemēram: Ilze šogad pabeidza 9. klasi un turpinās mācīties vidusskolā. VSAA pabalstu izmaksās līdz 30. septembrim un šoruden, jaunā mācību gada sākumā, saņemot informāciju no IZM, ka Ilze turpina mācīties vidusskolas 10. klasē, turpinās izmaksāt ģimenes valsts pabalstu. Pabalstu izmaksās arī tad, ja Ilze turpinās mācības profesionālās izglītības iestādē.

Arī par bērniem, kuri beiguši 10. klasi un 11. klasi, pabalsta izmaksas noteikumi ir tādi paši. Proti, vispārējās izglītības iestādes audzēkņiem līdz 11. klasei (ieskaitot) pabalsta izmaksu VSAA pārtrauc no 1. oktobra. Ja nākamajā (nu jau šajā) mācību gadā bērns turpina mācīties vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē, tad VSAA, pamatojoties uz elektroniski saņemto informāciju no Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM), turpina izmaksāt pabalstu. Izziņa no mācību iestādes nav nepieciešama.

  • Bērns absolvējis 12. klasi, mācīsies profesionālās izglītības iestādē

Pēc vispārējās izglītības iestādes 12. klases absolvēšanas neatkarīgi no jaunieša vecuma pabalstu VSAA pārtrauc izmaksāt no 1. jūlija. Ja pēc 12. klases absolvēšanas jaunietis turpina izglītoties profesionālās izglītības iestādē un nav sasniedzis 20 gadu vecumu, tad VSAA, saņemot informāciju no IZM, piešķir pabalstu arī par vasaras mēnešiem (jūliju un augustu) un turpina to izmaksāt par jaunā mācību gada periodu, bet ne ilgāk kā līdz 20 gadu vecuma sasniegšanai.

Piemēram: Edgaram ir 19 gadi. Šogad pabeidza 12. klasi. 2020./2021. mācību gadā apgūs namdara profesiju profesionālās izglītības iestādē. VSAA ģimenes valsts pabalstu par Edgaru izmaksāja līdz 30. jūnijam. Jaunā mācību gada sākumā, saņemot informāciju no IZM, ka Edgars mācās profesionālās izglītības iestādē, VSAA piešķirs pabalstu par jūliju un augustu un turpinās to izmaksāt arī par jaunā mācību gada periodu, kamēr Edgars mācās, bet ne ilgāk kā līdz 20 gadu vecuma sasniegšanai.

  • Bērns jau mācās profesionālās izglītības iestādē

Ja bērns mācās profesionālās izglītības iestādē, tad, tāpat kā par vispārējās izglītības iestādes audzēkņiem, pabalstu izmaksā arī par vasaras mēnešiem, ja jaunietis turpina mācīties izglītības iestādē.

Piemēram: Jānis mācās profesionālās izglītības iestādē, apgūstot 4 gadu izglītības programmu. Šogad pabeidza 1. kursu. VSAA ģimenes valsts pabalstu par Jāni izmaksās līdz 30. septembrim. Jaunā mācību gada sākumā, saņemot informāciju no IZM, ka Jānis turpina mācīties šīs izglītības iestādes 2. kursā, VSAA turpinās izmaksāt ģimenes valsts pabalstu.

Kad pabalstu maksā

Pabalstu maksā katru mēnesi. Izmaksa notiek par kārtējo mēnesi. Septembrī par septembri. Turpinājumu no 1. oktobra sāk maksāt, kad saņemta informācija no IZM, norāda A. Zīrāka.

Ja vidusskolēnam vai profesionālās izglītības iestādes audzēknim 20. dzimšanas diena būs 15. oktobrī, par kuru periodu tiks maksāts pabalsts?

VSAA speciāliste paskaidro, ka pabalsts oktobrī tiks izmaksāts par periodu no 1. oktobra līdz 14. oktobrim (ieskaitot), proti, par oktobra dienām līdz 20. dzimšanas dienai. Pabalstu aprēķina proporcionāli dienu skaitam. Piemēram, ja pabalsta apmērs mēnesī ir 11,38 eiro, tad par 14 oktobra dienām tiks izmaksāts (11,38 : 31) x 14 = 5,14 eiro.

Likumā ir noteikts, ka ģimenes valsts pabalstu par bērniem, kuriem ir vairāk nekā 15 gadu, maksā, ja bērns mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē. Vecāki ir jautājuši, vai pabalstu maksā, ja bērns studē augstskolā.

Nē, ģimenes valsts pabalstu nemaksā, ja bērns studē.

Ja VSAA no IZM saņem informāciju, ka bērns vairs nemācās (pats izstājies no skolas, atskaitīts no izglītojamo skaita vai atstājis skolu kāda cita iemesla dēļ), tad pabalsta izmaksa tiek izbeigta ar nākamā mēneša pirmo datumu, kas seko mēnesim, kurā bērns pārtraucis mācīties.

  • Bērns mācās ārvalstī

Ja bērns mācās ārvalstī, tad ģimenes valsts pabalsta pieprasītājam VSAA jāiesniedz ārvalsts izglītības iestādes izziņa. Tai jāsatur informācija, kas ļauj nepārprotami secināt, ka persona, kurai izziņa izsniegta, dokumentā norādītajā laikposmā mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē.

Iesniedzot ārvalstīs izdotus dokumentus, tie jānoformē atbilstoši dokumentu legalizācijas noteikumiem. Ja dokuments izsniegts svešvalodā, var būt nepieciešams arī šī dokumenta tulkojums.

Pabalsts jāpieprasa

Lai saņemtu ģimenes valsts pabalstu par bērnu, jāiesniedz iesniegums VSAA pabalsta piešķiršanai. Visērtāk to izdarīt, aizpildot e-iesniegumu vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā latvija.lv.

Iesniegums ģimenes valsts pabalsta un piemaksu piešķiršanai ir jāiesniedz ne vēlāk kā 6 mēnešu laikā no tiesību rašanās brīža. Ja pabalsts tiek pieprasīts vēlāk, to piešķir tikai par iepriekšējiem 6 mēnešiem pirms pabalsta pieprasīšanas dienas.

Taču, lai saņemtu piemaksu par divu vai vairāku 1–20 gadus vecu bērnu audzināšanu, iesniegums nav nepieciešams, piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta tiks piešķirta automātiski un izmaksāta tajā pašā kontā, uz kuru tiek pārskaitīts ģimenes valsts pabalsts. Tātad, ja pabalstu saņem par diviem vai vairāk bērniem, papildus piešķir piemaksu par vairāku bērnu audzināšanu. Piemaksas apmērs tiek noteikts, pamatojoties uz informāciju, par cik bērniem attiecīgajam pabalsta saņēmējam ir piešķirts ģimenes valsts pabalsts.

Iesniegums piemaksas piešķiršanai nepieciešams tad, ja tā ir piemaksa, kuru piešķir par bērnu ar invaliditāti.

Informācija par ģimenes valsts pabalstu un tā piemaksām pieejama VSAA mājaslapā.

Apgādnieka zaudējuma pensija pēc pilngadības

Bērns, kuram par mirušo vecāku ir piešķirta apgādnieka zaudējuma pensija, sasniedzot 18 gadu vecumu, pensiju var saņemt tikai tad, ja turpina mācīties vai studēt vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, koledžā vai augstskolā pilna laika klātienē un nav sasniedzis 24 gadu vecumu, izņemot laiku, kad ir pārtraucis studijas.

Informāciju par to, ka bērns mācās, VSAA saņem no Izglītības un zinātnes ministrijas informācijas sistēmas, kurā informāciju ievada visas mācību iestādes. Ja mācību iestāde informāciju IZM informācijas sistēmā būs ievadījusi laikus jau septembrī, tad, tiklīdz VSAA šo informāciju saņems, apgādnieka zaudējuma pensijas izmaksa tiks pagarināta un pensija tiks izmaksāta tuvākajā iespējamā datumā. Līdz ar to septembrī pensijas izmaksas datums var atšķirties no iepriekš noteiktā izmaksas datuma, norāda VSAA preses sekretāre Iveta Daine.

Ja bērnam ir noteikta invaliditāte pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas, tad apgādnieka zaudējuma pensiju piešķir un izmaksā bez vecuma ierobežojuma un neatkarīgi no tā, vai bērns mācās.

Papildu informācija atrodama VSAA mājaslapas sadaļā “Pakalpojumi” > “Pensionāriem/ senioriem” > “Apgādnieka zaudējuma pensija”. 

Labs saturs
20
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU