SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
21. martā, 2020
Lasīšanai: 10 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Izglītība
9
9

Attālinātā mācīšanās. Būtiskākais vecākiem

Publicēts pirms 4 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Attālinātās mācības, kā lēš izglītības procesa vadītāji, var būt tikpat efektīvas kā klātienē, ja vien tās tiek atbilstoši organizētas. Taču jāņem vērā – jo jaunāks skolēns, jo lielākam jābūt vecāku atbalstam mācībās.

FOTO: Freepik

No nākamās nedēļas mācības skolās notiks attālināti. Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts izglītības satura centrs un “Skola 2030” sadarbībā ar skolām un pedagogiem izstrādājuši padomus vecākiem, kā iesaistīties un palīdzēt skolēniem mācīties attālināti. LV portāls apkopojis būtiskākos ieteikumus.   

īsumā
 • Jo jaunāks ir skolēns, jo vairāk nepieciešams vecāku atbalsts attālinātās mācīšanās procesā.
 • Ir iespējama arī tālmācība, taču šādā gadījumā uz skolēnu un viņa vecākiem gulstas lielāka atbildība.
 • Skolām ieteikts neplānot stundu norisi kā klātienē, bet izvēlēties svarīgākās tēmas atbilstoši mācību plānam un attālinātās mācīšanās iespējām.
 • Ārkārtējās situācijas laikā tiek pārtraukts visu kultūrizglītības un sporta profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu mācību process.
 • Pedagogi var piedāvāt klātienes nodarbības aizstāt ar attālinātām.
 • Skolēniem, kuriem mājās nav nepieciešamo ierīču, IZM gatavojas tādas nodrošināt.
 • Ja attālinātā mācīšanās nebūs sekmīga, iespējams, tiks pagarināts pavasara brīvlaiks un mācību gads.

Pārdomāti plānojot un kvalitatīvi īstenojot attālinātas mācības, kuras sāksies 23. martā, tās var būt tikpat efektīvas kā klātienes mācības – skolēni var mācīties bez ierastās skolas kņadas, sev pieņemamā ātrumā, vairāk vingrināties individuāli, iedziļināties jautājumos, kas katru interesē, secinājusi Izglītības un zinātnes ministrija (IZM). Īpaša loma veiksmīga attālinātā mācību procesa nodrošināšanā būs vecākiem, kas aicināti motivēt bērnus mācīties saskaņā ar noteikto grafiku un izplānot regulāru dienas ritmu, lai to ievērotu līdzīgi kā klātienes mācībās, vēsta ministrija.

Vecāki atbalsta un uzrauga

Jo jaunāks ir skolēns, jo vairāk nepieciešams vecāku atbalsts attālinātās mācīšanās procesā, skaidro izglītības ministre Ilga Šuplinska. Jāatceras: vecāki vai persona, kuras aprūpē bērns nodots, nedrīkst atstāt bērnu līdz septiņu gadu vecumam bez pieaugušā vai vismaz 13 gadus vecas personas klātbūtnes. Tātad pirmo klašu audzēkņi, kuri nav sasnieguši minēto vecumu, vispār nav atstājami mācīties mājās vieni.

Vecāko klašu audzēkņu izglītošanā ieteikts likt akcentu uz pašvadītu mācīšanos, kas pielīdzināma mācībām projektu nedēļu laikā. “Vecāki ne tikai interesējas par sekmēm, bet arī palīdz plānot mācību laiku, uzdevumu risināšanu, ar atgriezenisko saiti un uztur pastāvīgu saikni ar skolotājiem, lai mēs varētu sekot līdzi, ka mācīšanās notiek tiešām kvalitatīvi,” sekmīgas attālinātas mācīšanās priekšnosacījumus ieskicē Valsts izglītības satura centra (VISC) vadītājs Guntars Catlaks.

Ir iespējama arī tālmācība, taču, kā norāda I. Šuplinska, šādā gadījumā atšķirībā no attālinātas mācīšanās uz skolēnu un viņa vecākiem gulstas lielāka atbildība, jo mācību procesā nav aktīvas skolotāja un klases iesaistīšanās.

Organizējot mācību procesu mājās, vecākiem vajadzētu:

 • iekārtot vietu, kur bērnam netraucēti mācīties, atceroties, ka arī mājas apstākļos jāraugās, lai skolēnam pie galda būtu taisna mugura un pietiekams apgaismojums. Mācību telpā jānodrošina regulāra vēdināšana;
 • raudzīties, lai viedierīces, kuras bērns lieto mācībām, būtu drošas – tajās nevarētu parādīties bērna vecumam neatbilstošs saturs;
 • iepazīties ar skolas plānu mācību satura īstenošanai. Visi neskaidrie jautājumi par mācību procesa organizēšanu vecākiem ir jāuzdod skolai, uzsver VISC vadītājs. Sazinieties ar skolu vai pašvaldību, ja attālināto mācību nodrošināšanai nepieciešams papildu tehnoloģiskais atbalsts. Skolēniem, kuriem mājās nav nepieciešamo ierīču, IZM gatavojas tādas nodrošināt;
 • sakārtot visu nepieciešamo tehnoloģisko aprīkojumu mācību procesam un ejuplādēt visas nepieciešamās lietotnes;
 • pēc iepazīšanās ar skolas plānu mācību procesa īstenošanai kopā ar bērnu izplānot mācību dienaskārtību un raudzīties, lai tā tiktu ievērota. Plānot dienu tā, lai bērns laikus ietu gulēt, regulāri paēstu un būtu izkustējies, ja tas iespējams – svaigā gaisā ārpus mājas;
 • ja mājās ir vairāki skolēni, bet nepietiek ierīču, lai attālināto mācību procesu nodrošinātu visiem vienlaikus, organizēt noteiktu kārtību, lai bērni varētu mācīties pamīšus, ja tas iespējams. Informēt skolu sarežģījumu gadījumā, cenšoties rast piemērotāko risinājumu;
 • sekot līdzi mācībās paveiktajam. Jautāt, vai nav nepieciešama palīdzība. Ja skolēns vēl mācās sākumskolas klasēs, kurās bērnu vecuma īpatnību dēļ attālināta mācību procesa iespējas ir ierobežotākas, jābūt gataviem tajā iesaistīties pašiem, radoši līdzdarbojoties, piemēram, zīmējot, lasot un rēķinot. Ja ir bažas, ka to nespēsiet, atcerieties, ka arī attālinātajā mācību procesā ir iespējamas neklātienes konsultācijas ar skolotāju;

VISC skolām ieteic neplānot stundu norisi kā klātienē, bet izvēlēties svarīgākās tēmas atbilstoši mācību plānam un attālinātās mācīšanās iespējām. Rekomendēts fokusēties uz formatīvo sekmju vērtējumu, atgriezeniskās saites nodrošināšanu un palīdzību mācību procesā, nevis summatīvo novērtējumu, atzīmēm.

Profesionālās izglītības iestādēs mācības notiek attālināti. Centralizētais eksāmens 3. kursa izglītojamiem pārcelts uz 2020. gada maiju.

Pirmo klašu audzēkņi, kuri nav sasnieguši 7 gadu vecumu, vispār nav atstājami mācīties mājās vieni.

Profesionālās izglītības iestādes vadība, konsultējoties ar darba vidē balstītu (DVB) mācību un mācību prakšu īstenošanā iesaistītajiem uzņēmumiem, izvērtējot riskus, var pieņemt lēmumu par to, vai kvalifikācijas prakses, prakses un DVB mācības var notikt klātienē uzņēmumos vai arī tās daļu/posmu var organizēt attālināti (ar elektroniskās saziņas līdzekļiem), vai arī veikt izmaiņas mācību procesa grafikā, arī izmaiņas prakšu, kvalifikācijas prakšu un DVB mācību norises laikos, ja tas ir nepieciešams.

Gadījumos, kad iespējams kvalifikācijas prakses, prakses un DVB mācības pilnvērtīgi organizēt neklātienē vai arī tās daļas/posmu organizēt attālināti (ar elektroniskās saziņas līdzekļiem), tiek izdots izglītības iestādes iekšējs (direktora) rīkojums par izglītības procesa darba organizācijas izmaiņām par katru prakses/prakses daļas vai DVB mācību posmu, ko iespējams īstenot attālināti. Iestādes vadītājs sagatavo rīkojumu, par to informējot visas iesaistītās līgumslēdzēju puses.

Speciālās izglītības iestādes mācību procesu nodrošina attālināti. Izvērtējot katru konkrētu gadījumu, izglītības iestāde sadarbībā ar pašvaldībām var sniegt atbalstu skolēnam mājās, iesaistot arī atbalsta personālu u. c.

Der zināt:

* līdz 14. aprīlim ārkārtējās situācijas laikā pirmsskolas izglītības iestādes strādā dežūrgrupu režīmā, kad vienā grupiņā atrodas dažāda vecuma bērni. Dežūrgrupās 5–6 gadus veco bērnu izglītības programmas īstenošana nenotiek – ne klātienē, ne attālināti;

 • vecākam, kura bērns neapmeklē izglītības iestādi ārkārtējās situācijas laikā un kuram nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu, slimības lapu neapmaksā. Apmaksātu slimības lapu var saņemt, ja bērns ir saslimis vai ir bijis kontaktā ar Covid-19 inficētu personu. Citos gadījumos vecākiem/pieskatītājiem ar darba devēju būtu jāvienojas par attālinātu darbu vai atvaļinājumu;
 • atcerieties: ārkārtējās situācijas laikā tiek pārtraukts visu kultūrizglītības un sporta profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu mācību process (treniņu, sacensību un mēģinājumu norise). Taču pedagogi var piedāvāt klātienes nodarbības aizstāt ar attālinātām (piemēram, izstrādājot plānu, ko iespējams apgūt/izpildīt mājas apstākļos).

Tiek pārtraukta valsts centralizēto pārbaudījumu darbu norise. Svešvalodu eksāmenu norise 12. klasēm pārcelta uz 2020. gada 12.–15. maiju.

 • Angļu valodā (kombinēti): rakstu daļa – 2020. gada 12. maijā, mutvārdu daļa – 12., 13. un 14. maijā;
 • Vācu valodā (kombinēti): rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2020. gada 13. maijā;
 • Krievu valodā (kombinēti): rakstu daļa – 2020. gada 14. maijā, mutvārdu daļa – 14. un 15. maijā;
 • Franču valodā (kombinēti): rakstu daļa un mutvārdu daļa − 2020. gada 15. maijā.

IZM ir izstrādājusi detalizētas vadlīnijas vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm attālināta mācību procesa īstenošanai.

Ja attālinātā mācīšanās nebūs sekmīga, iespējams, tiks pagarināts pavasara brīvlaiks un mācību gads.

Labs saturs
9
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI