NORISES
>
Notikumi, problēmas, aktuālas tēmas
TĒMAS
Lidija Dārziņa
LV portāls
01. aprīlī, 2020
Lasīšanai: 11 minūtes
RUBRIKA: Tuvplānā
TĒMA: Izglītība
1
6
1
6

Skolas pusdienas sociāli mazaizsargāto ģimeņu bērni ēdīs mājās (papildināts)

Publicēts pirms 4 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Normālā situācijā skolēni siltu maltīti paēd skolā. Ne visiem mājās ir iespēja tikt pie siltām pusdienām arī tagad, kad mācības notiek attālināti. Valdība mazo klašu skolēnu brīvpusdienām budžetā paredzēto naudu pārskaitīs pašvaldībām, kurām jāgādā, lai paēduši būtu arī sociāli mazāk pasargātie bērni.

FOTO: Ieva Čīka, LETA

Laikā, kad skolēni mācās attālināti, no valsts saņemto finansējumu 1.–4. klases skolēnu brīvpusdienām pašvaldībām būs jāizmanto maznodrošināto un daudzbērnu ģimeņu skolasbērnu ēdināšanai mājās – siltām pusdienām vai pārtikas pakām. Kopš ārkārtējās situācijas izsludināšanas vairākas pašvaldības jau lēmušas gādāt par to, lai skolēni arī mājās būtu paēduši. Šis atbalsts ir dažāds – tiek ņemta vērā arī ģimeņu materiālā situācija.

Valdība ir lēmusi nodrošināt brīvpusdienas arī attālinātās mācīšanās apstākļos bērniem no maznodrošinātām, trūcīgām un daudzbērnu ģimenēm. Nodrošināt šīs maltītes būs pašvaldību pienākums.

Šādi izmantojams būs valsts budžeta finansējums, ko Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) aprīlī pārskaitīs 1.–4. klases skolēnu brīvpusdienām. Tas noteikts ar grozījumiem Ministru kabineta rīkojumā Nr. 103 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu.

Pašvaldības var izvēlēties piemērotāko ēdiena nodrošināšanas veidu – piegādāt brīvpusdienas bērniem mājās vai atvest pārtikas pakas bērna ģimenei, nodrošināt zupas virtuves pakalpojumu vai kādu citu veidu ēdiena piegādei.

Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska uzsvēra, ka brīvpusdienu nauda tiks virzīta uz pašvaldībām ar norādi, ka tā ir paredzēta ēdināšanai un izlietojama tikai šādam mērķim. Tā ir domāta noteiktai mērķa grupai – maznodrošinātājiem, trūcīgajiem un daudzbērnu ģimenēm. Ja piešķirtie līdzekļi pilnībā netiks izmantoti 1.–4. klases bērnu ēdināšanai, pašvaldība ir tiesīga piešķirt pusdienas arī 5.–9. klases skolēniem no maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm.

Ēdināšanas atbalsts ir paredzēts tiem izglītojamajiem, kas ir deklarēti konkrētās pašvaldības teritorijā. “Mēs ļoti ceram, ka sadarbībā ar pašvaldībām un sociālajiem darbiniekiem katram bērnam tiks nodrošinātas ne tikai attālinātās mācīšanās process, ko veiksmīgi esam sākuši risināt jau iepriekšējās nedēļās, gādājot viedierīces, bet arī pusdienas [sociāli mazaizsargāto ģimeņu bērniem].”

No šā gada stājās spēkā izmaiņas 1.–4. klases skolēnu brīvpusdienu finansēšanā, nosakot, ka pašvaldībām solidārā apmērā ar valsti jāpiedalās skolēnu brīvpusdienu līdzfinansēšanā. Tas nozīmē, ka no janvāra skolēnu brīvpusdienu izmaksas tiek segtas gan no valsts, gan pašvaldību budžeta, valsts un pašvaldības proporcionāli sadalīs brīvpusdienu izmaksas.

Izglītības likuma 59. panta 3.1 daļa nosaka: “To izglītojamo ēdināšanu, kuri izglītības iestādēs klātienē apgūst pamatizglītības programmas 1., 2., 3. un 4. klasē, finansē no valsts budžeta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apjomā. Pašvaldības piedalās to izglītojamo ēdināšanas izmaksu segšanā, kuri attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās izglītības iestādēs (izņemot valsts izglītības iestādes) klātienē apgūst pamatizglītības programmas 1., 2., 3. un 4. klasē. Viena izglītojamā ēdināšanai dienā līdzekļus no pašvaldības budžeta paredz ne mazākā apmērā, kā tos nodrošina valsts.”

Ministru kabineta noteikumi Nr. 614 “Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus izglītojamo ēdināšanai” noteic, ka valsts budžeta līdzekļu apmērs vienam izglītojamam pašvaldību un privātajās izglītības iestādēs ir 0,71 eiro dienā.

Pašvaldības jau gādā, lai bērni būtu paēduši

Izglītības un zinātnes ministrija pirms lēmuma pieņemšanas ir konsultējusies ar Latvijas Pašvaldību savienību (LPS) un Finanšu ministriju. Pagājušonedēļ LPS rīkotajā videokonferencē finanšu ministrs Jānis Reirs atzina problēmu ar skolasbērnu ēdināšanu, jo likums paredz ēdināšanu tikai klātienē, tāpēc ātri jāmaina normatīvais regulējums.

Ministrs uzsvēra – mācoties arī attālināti, ir svarīgi nodrošināt bērnus ar siltām pusdienām. Taču viņš norādīja, ka nepiekrīt atsevišķu pašvaldību izvēlei, piemēram, dāvanu kartēm, jo nav iespējams gūt pārliecību, “vai tiek pirktas smaržas, mantiņas, kosļenes vai arī tiek iegādāts patiešām nepieciešamais siltais ēdiens”.

Pašvaldības var lemt par atbalstu arī citām bērnu grupām, ne tikai mazo klašu skolēniem.

Jau pirms valdības lemtā vairākas pašvaldības pēc savas iniciatīvas noteikušas dažādus veidus, lai nodrošinātu skolēniem ēdienu mājās, arī aicinot pieteikties ģimenes, kam šāds atbalsts nepieciešams.

Piemēram, Talsu novada domes deputāti 26. martā lēma par pabalstu ēdināšanas izdevumu segšanai attālinātā mācību procesa laikā. To var saņemt, ja ģimenē ir bērni, kuri mācās 1.–12. klasē un ir deklarēti Talsu novadā.

Pabalsta apmērs vienam skolēnam ir 15 eiro mēnesī, un tas tiks izmaksāts, neizvērtējot ģimenes materiālo situāciju, norādīts novada mājaslapā. Ja ārkārtējais stāvoklis tiks pagarināts un mācību process tā laikā turpināsies attālināti, tad arī šis pabalsts tiks piešķirts atkārtoti, proporcionāli darba dienu skaitam.

Jūrmalas pilsētas pašvaldība kopš pagājušās nedēļas sākuma visiem bērniem trūcīgās un maznodrošinātās ģimenēs, kuri šajā laikā nevar saņemt pusdienas izglītības iestādēs, piegādā siltu ēdienu, un pašvaldība ēdiena vai pārtikas piegādi pusdienu pagatavošanai bērniem šīm ģimenēm nodrošinās līdz ārkārtējās situācijas beigām. Šādu atbalstu saņem 54 ģimenes, kurās kopumā ir vairāk nekā 100 bērnu.

Pilsētas domes Labklājības pārvalde sazinās ar ģimenēm, kurām ir noteikts trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes statuss, un nodrošina bērniem silto pusdienu piegādi bezkontakta veidā ģimenes dzīvesvietā, dome informē savus iedzīvotājus.

Valmieras pilsētas pašvaldība šonedēļ sāk brīvpusdienu piegādi pašvaldības izglītības iestāžu 1.–6. klases skolēniem, kuri saņem brīvpusdienas un kuru vecāki atsaucās uz pašvaldības aicinājumu par pusdienu piegādi ārkārtējās situācijas laikā, kad mācības notiek attālināti, liecina aktuālā informācija iedzīvotājiem.

Katru darba dienu no plkst. 12.00 līdz 14.00 tiks piegādātas aptuveni 750 porcijas, ar sešiem autobusiem veicot 12 maršrutus. Informācija par piegādes laiku ir nosūtīta vecākiem e-klases pastā un īsziņas veidā.

Pašvaldības neaizmirst norādīt, ka ēdiens tiks dalīts, ievērojot visas drošības un piesardzības prasības.

Pagājušonedēļ arī Liepājas pilsētas dome nolēma, ka turpmāk skolēniem no sociāli mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām brīvpusdienu vietā būs iespēja saņemt karti pārtikas iegādei 25 eiro vērtībā. Lēmums pieņemts, lai valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā atbalstītu pilsētas izglītojamos, kuru ģimenei piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes statuss un kuriem pienākas ēdināšanas maksas atvieglojumi skolā. Papildus ir noteikta kārtība, kādā attālinātā mācību procesa laikā izglītojamie var saņemt pašvaldības atbalstu.

Pašvaldības informācijā paskaidrots, ka pārtikas kartes būs paredzētas izlietošanai veikalu tīklā “Top!”, aizliedzot iegādāties preces no konkrētām preču grupām, piemēram, alkoholu, ar tehnoloģijām saistītas preces u. tml.

Savukārt, ja ģimenei nav piešķirts maznodrošinātās vai trūcīgās ģimenes statuss, bet šajā ģimenē dzīvo skolas vecuma bērni, kam piešķirts ēdināšanas maksas atvieglojums, un ģimene šobrīd ir nonākusi krīzes situācijā, jāvēršas Liepājas pilsētas sociālajā dienestā pēc pašvaldības atbalsta.

Rīgas domes pagaidu administrācija piektdien, 3. aprīlī, pieņēma lēmumu piešķirt mazumtirdzniecības veikala norēķinu kartes pārtikas produktu iegādei trūcīgo, maznodrošināto un daudzbērnu ģimeņu bērniem, kuri apgūst pirmsskolas, pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības programmas pašvaldības vai privātajās izglītības iestādēs, LV portālu informēja domes Sabiedrisko attiecību nodaļa.

Kartes pārtikas produktu iegādei piešķirs to izglītojamo ģimenēm, kas saskaņā ar Rīgas Sociālā dienesta lēmumu atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam, kā arī tām ģimenēm, kuras reģistrētas Rīgas pilsētas pašvaldības ģimeņu atbalsta reģistrā. 

Kartes nominālvērtība tiks aprēķināta 1,42 eiro apmērā par katru darbdienu ārkārtējās situācijas periodā, sākot no 13. marta. Ar karti būs iespējams iegādāties tikai pārtikas preces, būs liegts pirkt enerģijas dzērienus, alkoholu un tabakas izstrādājumus.

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments iepirkuma procedūrā izvēlēsies komersantu, kas nodrošinās kartes izgatavošanu. Kartes izsniegšanu mērķgrupai nodrošinās Izglītības, kultūras un sporta departaments sadarbībā ar tā padotībā esošajām izglītības iestādēm un Sociālo dienestu, ievērojot drošības pasākumus, kas noteikti ārkārtējās situācijas laikā.

Saskaņā ar Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas šā gada 1. aprīļa datiem atbalsts tiktu piešķirts 13031 bērnam, no tiem 1559 aug trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenēs, bet 11472 bērnu ir no daudzbērnu ģimenēm. No 13031 izglītojamā 4079 apgūst pirmsskolas izglītības programmu, bet 8952 pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības programmu.

Skolēnu ēdināšanu sākušas organizēt arī vairākas citas pašvaldības.

***

MK rīkojuma Nr.103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" aktuālā versija un citi ar Covid-19 saistītie valdības pieņemtie normatīvie akti ir pieejami vietnes likumi.lv sadaļā “Covid-19”.  Visus aktuālos normatīvos aktus oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis" publicē nekavējoties pēc to saņemšanas.

Labs saturs
6
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI