SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
04. aprīlī, 2019
Lasīšanai: 10 minūtes
1
14
1
14

Izmaiņas noteikumos par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli

Stājas spēkā 04.04.2019.
Publicēts pirms 5 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Viens no grozījumu mērķiem ir precizēt un pilnveidot tehniska satura tiesību normas, ņemot vērā, ka tehnoloģiju attīstības ietekmē pastāvīgi mainās un attīstās transportlīdzekļu uzbūve un konstrukcija.

FOTO: Edijs Pālens, LETA

Šodien, 2019. gada 4. aprīlī, stājas spēkā grozījumi Ministru kabineta (MK) noteikumos par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa. Tajos precizētas tehniska satura tiesību normas, noteiktas objektīvas atkāpes no noteikumu prasībām dažādu dienestu transportlīdzekļiem, kas paredzēti speciālu funkciju veikšanai, kā arī prasības izpildes vērtēšanas kritērijiem un novērtējumam, piemēram, dažādu konstrukciju un lietojuma lukturiem.

īsumā
 • Pilnveides nolūkos Ministru kabineta (MK) noteikumos nepieciešams pielāgot un detalizētāk norādīt prasības transportlīdzekļu tehniskajai kontrolei.
 • Precizēta transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates protokolā obligāti atspoguļojamā informācija, norādot vienotus informācijas kodus.
 • Ņemot vērā transportlīdzekļos izmantoto lukturu tehnoloģiju attīstību, pilnveidotas tiesību normas, jo līdz šim regulējums pietiekami plaši neaptvēra dažādu konstrukciju un lietojuma lukturus.
 • Izmaiņas un precizējumi MK noteikumos veikti arī par transportlīdzekļu riepām, mehānisko atsperojumu un stabilizatoru, amortizatoriem, torsioniem, balstiekārtas svirām, balstrāmi, balstiekārtas šarnīriem, pneimatisko balstiekārtu u. c.

2018. gada 1. oktobrī Latvijā bija reģistrēti 935 706 transportlīdzekļi un 857 684 autovadītāji ar spēkā esošu vadītāja apliecību.

Grozījumu Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr. 295 Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa anotācijā norādīts, ka šo grozījumu “mērķis ir precizēt un pilnveidot tehniska satura tiesību normas, ievērojot, ka tehnoloģiju attīstības ietekmē pastāvīgi mainās un attīstās transportlīdzekļu uzbūve un konstrukcija, kā arī noteikt objektīvas atkāpes no noteikumu prasībām bruņoto spēku, neatliekamās medicīniskās palīdzības, ugunsdzēsības, sabiedriskās kārtības uzturēšanas un tiesībaizsardzības dienestu transportlīdzekļiem, kas paredzēti speciālu funkciju veikšanai”.

Tehniska satura tiesību normas piemēro transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa kontrolē Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD). Pilnveides ietvaros tiesību aktos nepieciešams pielāgot un detalizētāk norādīt prasības transportlīdzekļu tehniskai kontrolei. Proti, jaunās prasības minētajos MK noteikumos ļaus nepārprotami un skaidri tās piemērot gan valsts tehniskās apskates, gan tehniskās kontroles uz ceļa ietvaros.

Apskates protokolā atspoguļotajai informācijai vienoti kodi

MK noteikumos Nr. 295 Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa (turpmāk tekstā – MK noteikumi) precizēta transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates protokolā obligāti atspoguļojamā informācija, norādot vienotus informācijas kodus atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2014/45/ES par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju periodiskajām tehniskajām apskatēm. Minēto MK noteikumu 27. punkts paredz, ka tehniskās apskates protokolā norāda šādu informāciju, kas identificējama ar vienotiem kodiem:

 • transportlīdzekļa identifikācijas numuru (VIN) (1);
 • transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru un reģistrācijas valsts atšķirības zīmi (2);
 • tehniskās apskates veikšanas vietu un laiku (3);
 • odometra rādījumu, ja pieejams (4);
 • transportlīdzekļa kategoriju, ja pieejama (5);
 • konstatētos trūkumus vai bojājumus un to novērtējumu (6);
 • transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa un tā aprīkojuma kopējo novērtējumu (7);
 • atļaujas piedalīties ceļu satiksmē termiņu (8);
 • tehniskās kontroles veicēju juridisko personu un attiecīgā inspektora (kontroles veicēja) vārdu un uzvārdu (9);
 • citu informāciju saistībā ar konstatētajiem trūkumiem vai bojājumiem, ja tāda nepieciešama (piemēram, vecākās uzstādītās riepas izgatavošanas gadu) (10);
 • citu informāciju saskaņā ar Administratīvā procesa likumu, ja tādu nepieciešams norādīt;
 • datus par transportlīdzekļa uzrādītāju (vārds un uzvārds).

Atkāpes no prasībām dienestu transportlīdzekļiem

Līdz šim MK noteikumu 9. punkts noteica, ka, “izmantojot transportlīdzekli ceļu satiksmē, tā tehniskajam stāvoklim un aprīkojumam jāatbilst šo noteikumu 1. pielikumā minētajām prasībām, kā arī normatīvajos aktos par mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanu un transportlīdzekļu pārbūvi noteiktajām prasībām”. Stājoties spēkā izmaiņām, norma papildus paredz, ka Nacionālo bruņoto spēku, Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu un šo iestāžu padotībā esošo izglītības iestāžu, neatliekamās medicīniskās palīdzības, ugunsdzēsības, sabiedriskās kārtības uzturēšanas un tiesībaizsardzības dienestu transportlīdzeklim, kas paredzēts speciālu funkciju veikšanai, var piemērot atkāpes 1. pielikumā minētajām prasībām, kas nepieciešamas speciālas funkcijas nodrošināšanai un būtiski neietekmē satiksmes drošību.

Pilnveido prasības dažādu konstrukciju un lietojuma lukturiem

Ņemot vērā transportlīdzekļos izmantoto lukturu tehnoloģiju attīstību, normatīvajos aktos par transportlīdzekļu tehnisko apskati redakcionāli un saturiski bija jāpilnveido tiesību normas, jo līdz šim spēkā esošais regulējums pietiekami plaši neaptvēra dažādu konstrukciju un lietojuma lukturus. Attiecīgi MK noteikumu 1. pielikuma II sadaļā veikti šādi precizējumi un izmaiņas:

 • skaits un krāsa dienas gaitas lukturiem – automobiļiem atļauts uzstādīt divus dienas gaitas [RL] lukturus, bet motocikliem, tricikliem vai kvadricikliem – vienu vai divus dienas gaitas lukturus;
 • bremžu lukturiem jādarbojas, jābūt droši un atbilstoši nostiprinātiem un aprīkotiem ar gaismas avotu – tajos jādeg ne mazāk kā divām trešdaļām kvēlspuldžu vai diožu, ja luktura gaismu izstaro vairākas vienlaikus degošas kvēlspuldzes vai gaismu izstarojošas diodes;
 • virzienrādītāju lukturiem vai pagriešanās gaismas lukturiem jādarbojas un jābūt droši un atbilstoši nostiprinātiem un aprīkotiem ar gaismas avotu – virzienrādītāju lukturos vai pagriešanās gaismas lukturos jādeg ne mazāk kā divām trešdaļām kvēlspuldžu vai diožu, ja luktura gaismu izstaro vairākas vienlaikus degošas kvēlspuldzes vai gaismu izstarojošas diodes;
 • aizmugurējiem miglas lukturiem jādarbojas un jābūt aprīkotiem ar gaismas avotu – priekšējiem miglas lukturiem jādarbojas, ja tie ir ieslēdzami; priekšējos un aizmugurējos miglas lukturos jādeg ne mazāk kā divām trešdaļām kvēlspuldžu vai diožu, ja gaismu izstaro vairākas vienlaikus degošas kvēlspuldzes vai gaismu izstarojošas diodes, kā arī jābūt droši un atbilstoši nostiprinātiem;
 • atpakaļgaitas lukturiem jādarbojas, jābūt droši un atbilstoši nostiprinātiem un aprīkotiem ar gaismas avotu – tajos jādeg ne mazāk kā divām trešdaļām kvēlspuldžu vai diožu, ja luktura gaismu izstaro vairākas vienlaikus degošas kvēlspuldzes vai gaismu izstarojošas diodes;
 • ja transportlīdzeklim ir divi atpakaļgaitas lukturi [AR], tiem jābūt uzstādītiem transportlīdzekļa aizmugurē simetriski attiecībā pret tā garenplakni – sānos uzstādītajiem papildu atpakaļgaitas lukturiem [AR] jābūt novietotiem transportlīdzekļa aizmugurējā daļā; atpakaļgaitas lukturu [AR] uzstādīšanas augstums norādīts šo noteikumu 4.6.2.1. attēlā; ja transportlīdzeklim ir viens atpakaļgaitas lukturis [AR], tam jābūt uzstādītam transportlīdzekļa aizmugurē, ievērojot uzstādīšanas augstumu;
 • aizmugurējās reģistrācijas numura zīmes apgaismojuma lukturiem jādarbojas, jābūt droši un atbilstoši nostiprinātiem un aprīkotiem ar gaismas avotu – aizmugurējās reģistrācijas numura zīmes apgaismojuma lukturos jādeg ne mazāk kā divām trešdaļām kvēlspuldžu vai diožu, ja luktura gaismu izstaro vairākas vienlaikus degošas kvēlspuldzes vai gaismu izstarojošas diodes;
 • visiem vadiem jābūt droši un atbilstoši nostiprinātiem – vadiem, izņemot “Masas” vadu, jābūt izolētiem; vadu izolācija nedrīkst būt bojāta, ciktāl par to iespējams pārliecināties; luktura savienojumam ar elektroiekārtu jānodrošina tā atbilstoša darbība; vadi nedrīkst saskarties ar transportlīdzekļa daļu šķautnēm, karstām vai rotējošām transportlīdzekļa daļām vai ar ceļa virsmu;
 • M, N, O kategorijas transportlīdzekļiem atļauts uzstādīt grozāmos lukturus (darba lukturus), kas izmantojami tehnoloģiskā procesa nodrošināšanai tumšajā diennakts laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos – pielikuma I nodaļas 3. punktā noteiktajiem transportlīdzekļiem atļauts uzstādīt vienu prožektora tipa lukturi un grozāmos lukturus (darba lukturus), kas izmantojami darba procesa nodrošināšanai tumšajā diennakts laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos; konkrētajām papildu gaismas ierīcēm jābūt ieslēdzamām un izslēdzamām ar atsevišķu slēdzi.

Citi tiesību normu precizējumi

MK noteikumu grozījumos veiktas arī citas izmaiņas un precizējumi, kas attiecas uz transportlīdzekļu riepām, mehānisko atsperojumu vai stabilizatoru, amortizatoriem, torsioniem, balstiekārtas svirām, balstrāmi, balstiekārtas šarnīriem, pneimatisko balstiekārtu, izplūdes sistēmas caurulēm vai klusinātājiem, barošanas sistēmas sastāvdaļām, durvīm, pārsegiem, rokturslēgiem, aizslēgiem, fiksatoriem u. c.

Grozījumu anotācijā norādīts, ka, piemēram, M1 kategorijas transportlīdzekļiem, kas pirmoreiz reģistrēti, sākot ar 2018. gada 1. janvāri, jādarbojas riepu spiediena kontroles sistēmai, ja tādu paredzējis izgatavotājs. Proti, mēraparātu panelī jādarbojas kļūmes vai bojājuma indikatoram, kam jāizslēdzas pēc transportlīdzekļa motora iedarbināšanas vai kustības uzsākšanas, savukārt kļūmi sistēmas darbībā nedrīkst uzrādīt kļūmes vai bojājuma indikators vai OBD, kam pieslēdzas, izmantojot transportlīdzekļa elektronisko saskarni.

Atbilstoši anotācijā sniegtajai informācijai 2018. gada 1. oktobrī Latvijā bija reģistrēti 935 706 transportlīdzekļi un 857 684 autovadītāji ar spēkā esošu vadītāja apliecību.

Ar visām izmaiņām, kas veiktas MK noteikumos, var iepazīties šeit.

Labs saturs
14
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI