SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Lidija Dārziņa
LV portāls
08. februārī, 2019
Lasīšanai: 10 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Invaliditāte
7
47
7
47

VSAA maksājumi cilvēkiem ar invaliditāti

Publicēts pirms 5 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

LV portāla infografika

Latvijā vairāk nekā 190 tūkstošiem cilvēku ir atzīta invaliditāte. Ģimenēm, cilvēkiem ar invaliditāti ir noteikti dažādi atvieglojumi. Valsts piešķir arī finansiālu atbalstu. Smagas invaliditātes gadījumā, kā tas ir ģimenēs, kuras aprūpē invalīdu kopš bērnības, piešķirtais valsts atbalsts nav samērojams ar naudu, kas tiek atvēlēta aprūpei institūcijā. Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas deputāti, uzklausot ģimeņu viedokli, vienojās jau tuvākajā laikā lemt, kā uzlabot situāciju ģimenēs, kas aprūpē invalīdu kopš bērnības.

īsumā
 • 2016. gada janvārī Latvijā bija 174 605 personas ar invaliditāti, tajā skaitā 8260 bērni, 2018. gada 31. decembrī – 191 815 personas ar invaliditāti, tajā skaitā 8262 bērni.
 • Cilvēkiem ar invaliditāti un ģimenēm sociālā atbalsta sistēma paredz valsts tiešu finansiālu palīdzību – pabalstus, kā arī dažādus atvieglojumus, mazākus maksājumus par pakalpojumiem vai arī atbrīvojumus no maksājumiem.
 • Ja bērnam ir smaga invaliditāte, ģimene saņem 106,72 eiro piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta, kā arī īpašas kopšanas pabalstu 213,43 eiro mēnesī. Divas reizes gadā iespējams saņemt transporta izdevumu kompensāciju 79,68 eiro mēnesī. Sasniedzot pilngadību, cilvēkam ar invaliditāti no bērnības maksā valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu – 106,72 līdz 138,74 eiro.
 • Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas deputāti, izskatot situāciju saistībā ar ģimenēm, kuras pašas saviem spēkiem rūpējas par tuviniekiem ar smagu invaliditāti kopš bērnības, uzklausot ģimeņu pārstāvjus, pauda apņēmību budžeta sagatavošanas gaitā rast līdzekļus jūtamākam atbalstam.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA), kas izmaksā pabalstus un pensijas, apkopojusi, kādi ir valsts maksājumi konkrētās situācijās, kad Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK) cilvēkam noteikusi invaliditāti.

Ģimenēm, kuras audzina bērnu ar invaliditāti

Tiesības saņemt pabalstus ir vienam no vecākiem, aizbildnim vai personai, kura, pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu, audzina bērnu, kam VDEĀVK noteikusi invaliditāti.

Piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti – 106,72 eiro mēnesī.

Bērna ar invaliditāti kopšanas pabalstu maksā, ja VDEĀVK izsniegusi atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību. Pabalsta apmērs 213,43 eiro mēnesī.

Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai personām ar invaliditāti, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās, ja VDEĀVK izsniegusi atzinumu par medicīniskajām indikācijām vieglā automobiļa speciālai pielāgošanai un pabalsta saņemšanai transporta izdevumu kompensēšanai. Pabalsta apmērs: 79,68 eiro par katru sešu mēnešu periodu.

Valsts atbalsts ar celiakiju slimiem bērniem, kuriem sertificēts ārsts gastroenterologs ir konstatējis saslimšanu ar celiakiju. Pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas atbalstu var saņemt pats bērns. Pabalsta apmērs 106,72 eiro mēnesī.

Atbalsts pieaugušajiem

Invaliditātes pensiju ir tiesības saņemt personai, kura nav sasniegusi vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu un kurai apdrošināšanas stāžs nav mazāks par trim gadiem.

Invaliditātes pensijas apmērs, ja ir I vai II grupas invaliditāte, ir atkarīgs no personas vidējās apdrošināšanas iemaksu algas, ko nosaka par jebkuriem 36 mēnešiem pēc kārtas pēdējo piecu gadu laikā pirms invaliditātes pensijas piešķiršanas, un vēl citiem nosacījumiem.

Invaliditātes pensiju minimālajā apmērā piešķir, ja persona piecus gadus pirms invaliditātes pensijas piešķiršanas nav bijusi apdrošināta invaliditātes riskam.

 • I grupas invaliditātes minimālā pensija – 102,45 eiro, invalīdam kopš bērnības – 170,75 eiro;
 • II grupas invaliditātes minimālā pensija – 89,64 eiro, invalīdam kopš bērnības – 149,41 eiro;
 • III grupas invaliditātes minimālā pensija – 64,03 eiro, invalīdam kopš bērnības 106,72 eiro.

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu piešķir, ja nav tiesību uz invaliditātes pensiju, jo kopējais darba apdrošināšanas stāžs ir mazāks nekā trīs gadi.

Pabalsta apmērs:

 • I invaliditātes grupai – 83,24 eiro;
 • II invaliditātes grupai – 76,84 eiro;
 • III invaliditātes grupai – 64,03 eiro;
 • invalīdam kopš bērnības ar I invaliditātes grupu – 138,74 eiro;
 • invalīdam kopš bērnības ar II invaliditātes grupu – 128,06 eiro;
 • invalīdam kopš bērnības ar III invaliditātes grupu – 106,72 eiro.

Pabalstu personai ar invaliditāti, kurai nepieciešama kopšana, piešķir, ja VDEĀVK noteikusi invaliditāti un izsniegusi atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību. Pabalsta apmērs: 213,43 eiro mēnesī.

Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai personām ar invaliditāti, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās. Var saņemt, ja VDEĀVK noteikusi invaliditāti un izsniegusi atzinumu par medicīniskajām indikācijām vieglā automobiļa speciālai pielāgošanai un pabalsta saņemšanai transporta izdevumu kompensēšanai. Pabalsta apmērs: 79,68 eiro par katru sešu mēnešu periodu.

Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem ir paredzēta kaitējuma atlīdzība, ja VDEĀVK ir noteikusi invaliditāti vai tikai darbspēju zaudējumu saistībā ar Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas darbu veikšanas izraisītām sekām.

Apmērs tiek noteikts, ņemot vērā iepriekšējā kalendāra gada vidējo apdrošināšanas iemaksu algu valstī un noteikto darbspēju zaudējuma pakāpi procentos.

Valsts sociālais pabalsts Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam. Var saņemt, ja VDEĀVK ir noteikusi invaliditāti saistībā ar Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas darbu veikšanu. Pabalsta apmērs: 100 eiro mēnesī.

Apdrošināšanas atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību ir tiesības saņemt sociāli apdrošinātai personai, kurai saistībā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību iestājies darbspēju zaudējums un kurai VDEĀVK noteikusi invaliditāti šo iemeslu dēļ.

Apmēru nosaka, ņemot vērā darbspēju zaudējuma procentus un personas vidējo apdrošināšanas iemaksu algu.

Pabalstu par asistenta izmantošanu personām ar I grupas redzes invaliditāti var saņemt, ja VDEĀVK ir noteikusi I grupas redzes invaliditāti, ja šī persona nesaņem asistenta pakalpojumu pašvaldībā, kā arī nesaņem valsts pabalstu personai ar invaliditāti, kurai nepieciešama kopšana. Pabalsta apmērs: 17,07 eiro nedēļā.

VSAA apkopojums par valsts pabalstiem cilvēkiem ar invaliditāti, pieprasīšanas nosacījumi

un cita informācija atrodama tīmekļvietnē https://ej.uz/VSAA_Invaliditate.

Nodokļu un transporta atvieglojumi

Līdztekus tiešiem naudas maksājumiem valsts cilvēkiem ar invaliditāti likumos ir noteikusi arī atvieglojumus – nodokļu samazināšanai, maksai par sabiedrisko transportu, transportlīdzekļa apdrošināšanai, pacienta iemaksām. Atvieglojumu apmērs ir atkarīgs no invaliditātes grupas.

Atvieglojumu uzskaitījumu var atrast Labklājības ministrijas (LM) mājaslapā.

Saeimas komisija: LM jāsniedz priekšlikumi “mūžīgo bērnu” atbalstam

Saeimas Sociālo un darba lietu komisija 6. februārī uzklausīja LM redzējumu par cilvēku ar invaliditāti situāciju, un galvenais jautājums bija par ģimenēm, kuras audzina “mūžīgos bērnus” – personas ar smagu invaliditāti no bērnības. Par nepietiekamo atbalstu deputātus informēja bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrības “Zelta atslēdziņa” pārstāvji, paši bērnu vecāki.

“Šodien ļoti emocionālā atmosfērā komisijas deputāti saprata, kādos finansiālajos apstākļos jādzīvo tām ģimenēm, kurās aug tā dēvētie mūžīgie bērni. Tie ir cilvēki ar ļoti smagiem traucējumiem, kuriem nepieciešama īpaša kopšana un faktiski nepārtraukta ģimenes locekļu uzmanība. Ar šādu saslimšanu cilvēks nevar strādāt, un arī tie vecāki, kuri savam bērnam ir klāt 24 stundas diennaktī, nevar strādāt un uzkrāt sociālās iemaksas. Šis ir tas gadījums, kad jābūt pilnai valsts atbildībai,” par Sociālo un darba lietu komisijas vadītāja Andra Skrides viedokli informē Saeimas Preses dienests.

Deputāti vienojās, ka LM ir jānāk klajā ar kompleksu risinājumu, lai pārskatāmā nākotnē jūtami uzlabotu situāciju tām ģimenēm, kuras audzina personas ar smagu invaliditāti no bērnības.

Komisijas sēdē biedrības “Zelta atslēdziņa” pārstāvji izteica lūgumu kopšanas pabalstu šai grupai palielināt līdz valstī noteiktās minimālās algas apmēram (430 eiro), to noteikt Valsts sociālo pabalstu likumā, papildinot 3. panta pirmo daļu ar 11. punktu, kas paredzētu pabalstu invalīdam kopš bērnības, kuram nepieciešama kopšana. Tam gadā būtu nepieciešami nepilni 8 miljoni eiro.

Salīdzinājumam tika minēts fakts: ja bērnu ar smagu invaliditāti, kurš arī pieaudzis ir kopjams un dzīves laikā nespēj kļūt patstāvīgs, vecāki ievieto bērnu valsts sociālās aprūpes iestādē, nodokļu maksātāji par uzturēšanu tajā maksā līdz 1000 eiro.

Valstī ir gandrīz 4000 personu, kam noteikta I invaliditātes grupa kopš bērnības.

Cilvēku ar invaliditāti skaits pieaug

Kā LV portālu informēja VDEĀVK vadītājs Juris Gaiķis, 2018.  gada 31. decembrī bija reģistrētas 191 815 personas ar invaliditāti (100 880 sievietes un 90 935 vīrieši), tajā skaitā 8262 bērni.

Pirms pāris gadiem LV portāls rakstīja, ka 2016. gada 2. janvārī valstī bija 174 605 personas ar invaliditāti, tajā skaitā 8260 bērni. Savukārt dati par situāciju pirms 10 gadiem liecina, ka 2008. gadā Latvijā bija reģistrētas 131 524 personas ar invaliditāti.

Labs saturs
47
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI