SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Lidija Dārziņa
LV portāls
09. augustā, 2018
Lasīšanai: 11 minūtes
RUBRIKA: Likumprojekts
TĒMA: Nodokļi
3
3

Pārmaksāto nodokļu automātiskai atmaksai jāsalāgo valsts datu sistēmas

Kolektīvajā iesniegumā Saeimai lūgts dot iespēju saņemt pārmaksātos nodokļus arī tiem iedzīvotājiem, kuri neizprot sarežģīto dokumentu aizpildīšanas sistēmu, nelieto internetbanku un nav ieguvuši augstāko juridisko/ekonomisko izglītību, tomēr strādā un maksā nodokļus.

FOTO: www.freeimages.com

Iedzīvotāju kolektīvā iniciatīva pārmaksāto nodokļu automātiskai atmaksāšanai tiks virzīta izskatīšanai Saeimā. Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija, atbalstot iniciatīvu, rosinās uzdot Ministru kabinetam nodrošināt valsts informācijas sistēmu salāgošanu, lai Valsts ieņēmumu dienests varētu šo reģistrēto maksājumu informāciju izmantot automātiskai nodokļu atmaksai.

īsumā
  • Vairāk nekā 10 000 iedzīvotāju ir parakstījuši iniciatīvu “Pārmaksāto nodokļu automātiska izmaksāšana” un kolektīvajā iesniegumā Saeimai lūdz dot iespēju saņemt pārmaksātos nodokļus arī tiem iedzīvotājiem, kuri neizprot sarežģīto deklarēšanas sistēmu.
  • Dažādos valsts reģistros jau ir informācija, kādi ir cilvēku tēriņi izglītībai un ārstniecībai. Ir jānodrošina valsts iestāžu informācijas sistēmu salāgošana, lai VID varētu šo informāciju izmantot automātiskai nodokļu atmaksai.
  • Jau pašreiz, aizpildot deklarāciju elektroniski, VID elektroniskajā deklarēšanas sistēmā ielasās dati par iemaksām privātajos pensiju fondos, par izglītības iegūšanu maksātās summas.
  • Kā iespējamais termiņš pārmaksāto nodokļu automātiskai izmaksai tiek minēts 2021. gads.
  • Lielākās IIN atmaksas vēsturiski ir veidojušās no iesniegtajiem attaisnojuma izdevumiem (tostarp pamatojoties uz personu iesniegto informāciju par izglītības un medicīnas izmaksām), un tieši šī procesa automatizēšana varētu būt sarežģīta.

Likums “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” nosaka gan vairākus attaisnoto izdevumu veidus, par kuriem iedzīvotājiem ir tiesības saņemt ienākuma nodokli kā pārmaksu – ja tēriņi bijuši par izglītību, tajā skaitā bērnu interešu pulciņiem, par ārstēšanos, ja ir ziedots partijām, maksāts pensiju fondos, gan tad, ja nav izmantoti atvieglojumi vai gada neapliekamais minimums.

Lai atgūtu nodokli, Valsts ieņēmumu dienestā ir jāiesniedz gada ienākumu deklarācija. 2017. gadā tika iesniegtas 900 246 gada ienākumu deklarācijas, no tām 674 019 elektroniski. Iedzīvotājiem atmaksāja vairāk nekā 117 miljonus eiro. Šogad līdz jūlijam iesniegti vairāk nekā 800 tūkstoši deklarāciju.

Nauda jāatgūst arī tiem, kas likumus neizprot

Portālā “manabalss.lv” vairāk nekā 10 000 Latvijas iedzīvotāju ir parakstījuši iniciatīvu “Pārmaksāto nodokļu automātiska izmaksāšana”, kura iesniegta Saeimā.

Kolektīvajā iesniegumā Saeimai lūgts dot iespēju saņemt pārmaksātos nodokļus arī tiem iedzīvotājiem, kuri neizprot sarežģīto dokumentu aizpildīšanas sistēmu, nelieto internetbanku un nav ieguvuši augstāko juridisko/ekonomisko izglītību, tomēr strādā un maksā nodokļus.

Iesniegumā norādīts, ka iniciatīvu var īstenot, apzinot un apkopojot arī to iedzīvotāju datus, kuri līdz noteiktam datumam nav pieteikušies pārmaksāto nodokļu atgūšanai, un pārskaitīt pārmaksātos nodokļus iedzīvotāju darba devējam norādītajos kontos.

Tādējādi tiks aizsargāta un materiāli papildus atbalstīta vājākā iedzīvotāju grupa – mazāk izglītotie cilvēki, kuriem nav iespējas un laika iedziļināties sarežģītās sistēmas niansēs, uzvērts iesniegumā Saeimai.

Jāsalāgo informācijas sistēmas

Atbalstot šo iniciatīvu, Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija kā iespējamo termiņu tās īstenošanai prognozēja 2021. gadu, kad varētu sākt iedzīvotājiem automātiski izmaksāt pārmaksātos nodokļus.

Lēmums jāpieņem Saeimai. Komisija atbalstīja deputāta Jāņa Vucāna ierosinājumu uzdot Ministru kabinetam nodrošināt valsts pārvaldes iestāžu informācijas sistēmu salāgošanu tādā veidā, lai VID varētu šo informāciju izmantot automātiskai nodokļu atmaksai. Kā paskaidroja deputāts, “ja mērķis ir, ka VID būs jācenšas īstenot automātisko atmaksu, iespējams, ka paliks kādi nenosegtie sektori, taču informācija, kas ir pieejama dažādos reģistros, būtu automātiski izmantojama”. 

Platformā “manabalss.lv” iedzīvotāju parakstīšanās iniciatīvas atbalstam tika uzsākta pagājušā gada novembrī.

Valsts ieņēmumu dienests jau iepriekš, informējot par nodokļu maksātāju apkalpošanas uzlabošanu, ir minējis, ka tiks strādāts pie tā, lai iedzīvotājiem pārmaksātos nodokļus varētu atmaksāt automātiski.

Šā gada 17. janvārī Saeimas Budžeta un nodokļu (finanšu) komisijas sēdē, kad tika uzklausīta informācija par VID veikumu, ieviešot pieņemtās nodokļu reformas izmaiņas likumos, tika spriests arī par pārmaksāto nodokļu atmaksāšanas izmaiņām nākotnē. Kā toreiz deputātus informēja VID pārstāvji saistībā ar prognozētā neapliekamā minimuma aprēķināšanu, dienests strādā pie tā, lai varētu apzināt iedzīvotāju grupas, kam VID varētu pats aprēķināt pārmaksāto nodokli, informēt un veikt šo atmaksu personai uz kontu, nepieprasot iesniegt gada ienākumu deklarāciju elektroniskā veidā vai papīra formā.

Dace Pelēkā (VID) komisijas sēdē skaidroja, ka VID pašreiz strādā ar 1995. gadā būvētu sistēmu, kurā bieži vien ir pārrāvumi: “Jāsaprot, ka tik senai sistēmai jebkuras izmaiņas, kas tiek veiktas sistēmā, jebkuri jauninājumi, “lipinājumi” klāt rada kaut kādas problēmas, sākas bremzēšana, nepareiza algoritma piemērošana, kas ir gan izmaksas VID, jo ir papildu darbs labošanai, gan arī kreņķi nodokļu maksātājam, jo mēs viņam reizēm nevaram iedot kādu precīzu informāciju.”

VID plānā ir jaunas, modernas maksājumu administrēšanas sistēmas izstrāde, gala termiņš ir 2021. gads. Šīs sistēmas izstrādei ir piesaistīta Eiropas fondu nauda.  “Tā būs jauna, pilnīgi pēc citiem principiem būvēta sistēma, kas strādās ne tikai kā uzskaites sistēma, bet arī kā VID procesu uzskaites sistēma, šos procesus modernizējot, automatizējot,” stāstīja D. Pelēkā.

Uz deputāta Igora Pimenova jautāto, vai nebūtu vienkāršāk pārņemt kādu jau gatavu sistēmu, piemēram, no Zviedrijas, D. Pelēkā norādīja: “Ja būtu tik vienkārši, mēs ar “flešku” aizbrauktu uz Lietuvu, nokopētu, atvestu un palaistu [sistēmu]. Bet ir dažādas likumu prasības, dažādas procedūru prasības, nav tik viegli piemērojamas, atšķirības starp valstīm ir pārāk lielas.”

Kāda informācija EDS jau ir

Aizpildot gada ienākumu deklarāciju VID elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS), tajā automātiski ielasās dati par nodokļu maksātāja ienākumiem gada laikā, kā arī par dažiem izdevumu veidiem, kuru pierādīšanai līdz ar to nevajag nekādus paša iedzīvotāja šo maksājumu apliecinājumus.

Automātiski jāparādās arī informācijai par izdevumiem izglītībai. Ar 2015. gada 30. novembra grozījumiem likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” Izglītības un zinātnes ministrijai un izglītības iestādēm tika noteikts pienākums sniegt VID informāciju par personām, kuras mācās vai studē, un to veiktajiem maksājumiem par izglītību.

Kā skaidro VID sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne Augstkalne-Jaunbērziņa, vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādes vienu reizi gadā līdz pēctaksācijas gada 1. februārim VID elektroniski nosūta informāciju par visām personām, kuras iegūst vai taksācijas gadā ieguva vispārējo, profesionālo, augstāko vai speciālo izglītību par maksu. Tomēr arī cilvēkam pašam ir vērts pasekot līdzi, vai visi izglītības maksājumi iekļauti, jo ne visas izglītības iestādes iesniedz VID šādu informāciju, un it īpaši tas attiecas uz Eiropas Savienības dalībvalstu un Eiropas Ekonomikas zonas valstu mācību iestādēm.  

Deklarācijā automātiski tiek iekļauta tā informācija, kura ir VID rīcībā, bet pārējie izdevumi deklarācijā jāiekļauj pašam maksātājam.

Tātad, kā skaidro VID pārstāve, deklarācijā automātiski tiek iekļautas:  

  • privātajos pensiju fondos veiktās iemaksas;
  • apdrošināšanas prēmiju maksājumi atbilstoši dzīvības apdrošināšanas līgumam (ar līdzekļu uzkrāšanu);
  • par mācībām samaksātās summas vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādēs.

Kas attiecas uz maksājumiem par ārstniecību, Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas sēdē tika spriests, ka, iespējams, šie dati varētu tikt atspoguļoti e-veselības sistēmā, kura varētu būt savienojama ar VID datubāzēm, un kā termiņš arī tika minēts 2021. gads.

FM un VID iespējas vērtē

Kopumā ir atbalstāmi virzieni un modeļi, kas atvieglotu nodokļu administrēšanu un būtu virzīti uz elektronisku dokumentu apriti saziņai ar valsts pārvaldes iestādēm. Gan Finanšu ministrija, gan VID vērtē dažādus ierosinājumus, kā fizisko personu ienākuma deklarēšanas un nodokļu saistību izpildi (gan pārmaksu, gan atmaksu) padarīt vienkāršāku, tostarp pārmaksāto nodokļu automātisku atmaksu, skaidro Finanšu ministrija un Valsts ieņēmumu dienests.

Tomēr pirms kāda piedāvāta modeļa ātras virzības, lai tas būtu īstenojams ilgtermiņā, ir jāizvērtē vairāki aspekti, piemēram, priekšlikumu ieviešana ir rūpīgi vērtējama kontekstā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK, kura stājās spēkā, sākot ar šī gada 25. maiju.

Jāatceras arī, ka lielākās iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksas vēsturiski ir veidojušās tieši no iesniegtajiem attaisnojuma izdevumiem (tostarp pamatojoties uz personu iesniegto informāciju par izglītības un medicīnas izmaksām), un tieši šī procesa automatizēšana varētu būt komplicētākais solis.

FM un VID norāda, ka papildus vērtējams ir arī tas, ka likums “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” neparedz obligātu pienākumu iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājam rezumējošā kārtībā iesniegt gada ienākumu deklarāciju un atgūt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli, ja personai ir bijuši attaisnotie izdevumi. Ja tiek saglabāta brīva izvēle (un šī izvēle personas datu aizsardzības nolūkā būtu saglabājama), tad persona attaisnojuma dokumentus par ārstniecības un medicīnas pakalpojumiem var iesniegt arī darba devējam (piem., atbilstoši koplīgumam), apdrošinātājam vai arī paturēt pie sevis, kā rezultātā var veidoties situācija, ka personai par kādu medicīnisku manipulāciju tiek veikta dubulta atmaksa.

VID pārstāve uzsver, ka Valsts ieņēmumu dienests ir ieinteresēts vienkāršot un uzlabot sadarbības modeli ar nodokļu maksātājiem un kā viens no potenciālajiem nākotnes risinājumiem, protams, novēršot konstatētos riskus, ir virziens uz nodokļu pārmaksas automātisku atmaksu nodokļu maksātājam.

Labs saturs
3
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
PIEKRĪTU