SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
18. aprīlī, 2018
Lasīšanai: 9 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Tava drošība
2
11
2
11

Kas jāzina par evakuāciju

Publicēts pirms 6 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Atskanot trauksmei, nodrošināt tirdzniecības centra apmeklētāju sekmīgu evakuāciju ir personāla pienākums. Taču arī katram pašam vajadzētu parūpēties par savas drošības minimumu – ielāgot, kur atrodas evakuācijas izejas (vismaz veikalos, kurus regulāri apmeklējat), kā arī atpazīt informatīvās zīmes, kas norāda uz tām. Ugunsdrošības noteikumi nosaka: ikvienas personas pienākums ir nekavējoties evakuēties, atskanot ugunsgrēka trauksmes signālam vai pamanot ugunsgrēku.

FOTO: Freepik

Kā, kritiskā situācijā nonākot, ātrāk sveikam un veselam tikt ārā – drošībā? Kā zināt, kur meklējams glābiņš? Vai durvis būs vaļā? Šādi jautājumi top aktuāli vienmēr, kad noticis ugunsgrēks vai cita ārkārtēja situācija lielos tirdzniecības vai kultūras centros, nupat martā – izklaides centrā Krievijas pilsētā Kemerovā.

īsumā
 • Skanot trauksmes signālam, personālam ir jārīkojas atbilstoši ugunsdrošības instrukcijai – jāinformē apmeklētāji par nepieciešamību evakuēties.
 • Evakuācijas zīmēm jābūt izvietotām tā, lai tās varētu viegli pamanīt un tās nemaldinātu cilvēkus.
 • Ugunsgrēka vai evakuācijas izziņošanas gadījumā, neradot paniku, dodieties uz tuvāko evakuācijas izeju.

Ugunsdrošības prasību ievērošana no tirdzniecības centra vadības puses un apmeklētāju informētība par rīcību aizdegšanās vai citas avārijas gadījumā ievērojami palielina izredzes izglābties. Atbildes, kā rīkoties šādās situācijās, LV portālam sniedz Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļa.

Kā tirdzniecības centra apmeklētājiem tiek darīts zināms, ka tiem ir jāpamet ēka pa evakuācijas izeju? Kāda informācija personālam ir jāsniedz un kā jāiesaistās evakuācijas nodrošināšanā, organizēšanā?

Objektos ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, kādi ir lielie tirdzniecības centri, lielveikali, par nepieciešamību evakuēties vēstīs skaņas signāls. Vietās, kur ir ierīkota automātiskā ugunsgrēka balss izziņošanas sistēma (tiek atskaņots iepriekš sagatavots teksts, kas vēsta par nepieciešamību evakuēties – atstāt telpas, dodoties uz tuvākajām izejām), tai ir jāiedarbojas līdz ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu vai automātisko ugunsdzēsības sistēmu.

Iedarbojoties automātiskajai ugunsgrēka balss izziņošanas sistēmai, visu evakuācijas laiku translē evakuācijas paziņojumu šādā secībā:

 • uzmanību piesaistošs signāls (4–10 sekundes);
 • īss klusuma brīdis (1–2 sekundes);
 • paziņojums par evakuāciju;
 • klusuma brīdis (1–5 sekundes).

Skanot trauksmes signālam, personālam ir jārīkojas atbilstoši ugunsdrošības instrukcijā – sadaļā "Rīcība ugunsgrēka gadījumā" – rakstītajam: jāinformē apmeklētāji par nepieciešamību evakuēties, skaidro VUGD.

Kā atrast evakuācijas izejas, kā tām jābūt apzīmētām?

Publisko objektu apmeklētājiem, ienākot telpās, ieteicams pievērst uzmanību evakuācijas plānam un tuvākajām evakuācijas izejām. Ja pastāvīgi apmeklējat noteiktu tirdzniecības centru, to atrašanās vietu ielāgot nav grūti.

Publiskajos objektos, kuros vienlaikus var uzturēties vairāk nekā 50 cilvēki, labi redzamā, apgaismotā vietā ir jābūt izvietotam evakuācijas plānam. Tajā ar oranžu punktu apzīmēta vieta "Jūs atrodaties šeit". Plānā norādītas evakuācijas izejas, evakuācijas maršruti un virzieni, ieskaitot evakuācijai un glābšanai izmantojamās kāpnes, ugunsdzēsības un evakuācijas ārējās kāpnes, ugunsdzēsības iekārtu un līdzekļu atrašanās vietas, manuālo ugunsdrošībai nozīmīgo inženiertehnisko sistēmu iedarbināšanas ierīču atrašanās vietas, kā arī īsa informācija par rīcību ugunsgrēka gadījumā.

Durvis evakuācijas ceļos ir apzīmētas ar 5.5., 5.6. un 5.9. zīmi.

Evakuācijas ceļus un izejas apzīmē ar 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.7. un 5.8. zīmi.

Evakuācijas zīmēm jābūt izvietotām tā, lai tās varētu viegli pamanīt un tās nemaldinātu cilvēkus. Turklāt zīmes, kas norāda evakuācijas ceļu un izeju, kas paredzēta vismaz 50 cilvēku evakuācijai (vai arī evakuācijas ceļš pārsniedz 20 metrus), nodrošina ar iekšējo apgaismojumu no pastāvīga un autonoma elektroenerģijas avota. Tātad tās darbosies arī tad, ja ugunsgrēka vai citas avārijas gadījumā ēkā nodzisīs apgaismojums.

Cik evakuācijas izeju jābūt tirdzniecības centrā?

Atbilstoši Ugunsdrošības noteikumiem, ja ēkā ir paredzēta vairāk par 50 cilvēku vienlaikus uzturēšanās, tajā jābūt vismaz vienai evakuācijas izejai. Ja vairāk par 500 cilvēku – divām, bet ēkās ar vairāk par 1000 paredzamo apmeklētāju – trim izejām.

Kādiem parametriem evakuācijas ceļiem un izejām ir jāatbilst?

Ja evakuācijas ceļa brīvais platums ir viens metrs, pa to atļauts evakuēt cilvēkus, kuru skaits nepārsniedz 50. Ja evakuācijas ceļa brīvais platums ir 1–1,2 metri, pa to atļauts evakuēt 51–250 cilvēkus. Ja evakuējamo skaits no telpas vai no vienā stāvā izvietotām telpām pārsniedz 250 lietotājus, evakuācijas ceļa platumam katriem nākamajiem 100 lietotājiem ir jābūt par 50 centimetriem lielākam. Minētās noteikumu prasības neattiecas uz objektiem, kuru būvprojektā paredzēti citi evakuācijas risinājumi. Taču tie, visticamāk, nebūs tirdzniecības centri, bet mazāki veikali, un arī šādos objektos, atskanot trauksmei, personāls rīkosies atbilstoši instrukcijai, ziņos apmeklētājiem par nepieciešamību evakuēties un gādās par to, lai cilvēki atstātu telpas, skaidro VUGD.

Ugunsdrošības noteikumi paredz, ka evakuācijas durvīm ir jābūt viegli atveramām no telpas  iekšpuses bez atslēgas un apzīmētām ar attiecīgām drošības zīmēm. Ko tas nozīmē praktiski?

Durvīm evakuācijas ceļos ir jābūt viegli atveramām no telpu iekšpuses bez aizkavējuma un šķēršļiem, par kādiem uzskatāms jebkas, kas liedz atvērt durvis ilgāk par trim sekundēm. Piemēram, priekšmeti, kas aizšķērso piekļuvi durvīm, aizslēgtas durvis, turklāt atslēga nav pieejama.

Ja objekti ir ar bīdāmām, paceļamām durvīm vai virpuļdurvīm, tām ir jābūt aprīkotām ar ierīcēm manuālai atvēršanai vai ierīcēm, kas nodrošina automātisku durvju atvēršanu un bloķēšanu atvērtā stāvoklī ugunsgrēka gadījumā.

Vai cilvēki ar kustību traucējumiem, kuri pārvietojas ratiņkrēslā, var paļauties, ka viņiem būs piemērotas jebkuras evakuācijas izejas, durvis?

Ja objektam ir nodrošināta vides pieejamība cilvēkiem ar kustību traucējumiem, piemēram, ieeja ar pacēlāju vai īpašu uzbrauktuvi, tad tā tiek plānota arī kā izeja, tostarp arī evakuācijas gadījumā, skaidro VUGD. Evakuācijas izejas šādiem cilvēkiem tiek norādītas ar īpašām zīmēm.

Lai izkļūtu (kā arī iekļūtu) pa citām durvīm, cilvēkam ar kustību traucējumiem, iespējams, būs nepieciešama citu cilvēku palīdzība. Arī personālam instrukcijā var būt iekļautas norādes, kā palīdzēt cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Kas liecina par evakuācijas prasību pārkāpumiem publiskās ēkās? Kur var vērsties, lai ziņotu par tiem?

Saskaņā ar Ugunsdrošības noteikumiem evakuācijas ceļos aizliegts:

 • cilvēku evakuācijai paredzētās durvis aprīkot ar aizdariem, aizbīdņiem un slēdzenēm, kas liedz atvērt durvis ilgāk par trim sekundēm vai citādi ierobežot to atvēršanu no iekšpuses;
 • evakuācijai paredzētās durvis, kā arī pārejas uz būves daļām un izeju uz ārējām evakuācijas kāpnēm aizkraut ar mēbelēm, iekārtām un priekšmetiem;
 • pārbūvēt evakuācijas ceļus vai mainīt durvju vēršanās virzienu, neievērojot būvnormatīvos noteiktās prasības;
 • izvietot dekorācijas, apdares materiālus (spoguļus vai citus gaismu atstarojošus pārklājumus) vai apgaismes iekārtas, kas var maldināt cilvēkus evakuācijas laikā. Šā punkta prasības attiecas arī uz cilvēku evakuācijai paredzētajām durvīm;
 • novietot priekšmetus, mēbeles, iekārtas un citus materiālus kāpņu telpās, kā arī tieši zem atklātām kāpnēm, kāpņu laidiem un laukumiem;
 • izvietot uz grīdas segumu (pārklājumu) un dekorācijas, kas traucē vai apgrūtina cilvēku evakuāciju.

Lai ziņotu par iespējamiem ugunsdrošības noteikumu pārkāpumiem, iedzīvotāji var vērsties ar iesniegumu jebkurā VUGD struktūrvienībā vai rakstīt e-pasta vēstuli: vugd@vugd.gov.lv.

Iespējamie pārkāpumi, kurus visbiežāk novēro publisko objektu apmeklētāji, ir saistīti ar evakuācijas ceļu un durvju aizkraušanu ar priekšmetiem, kas varētu aizkavēt cilvēkus izkļūšanu no telpām evakuācijas gadījumā.

VUGD ieteikumi, kā rīkoties ugunsgrēka gadījumā tirdzniecības centrā, teātrī, kinoteātrī, diskotēkā, klubā

Ugunsgrēka vai evakuācijas izziņošanas gadījumā, neradot paniku, dodieties uz tuvāko evakuācijas izeju.

Vienmēr izmantojiet tikai kāpnes. Nekādā gadījumā neizmantojiet liftu. Lifts var apstāties stāvā, kurā izcēlies ugunsgrēks. Lifta šahta var būt stipri piedūmota.

Ievērojiet objekta apsardzes darbinieku un personāla norādījumus.

Stipra sadūmojuma gadījumā pārvietojieties uz izeju gar sienām, iespējami tuvāk grīdai.

Bez nepieciešamības neuzturieties negadījuma vietas tuvumā.

Ja esat novietojis negadījuma vietas tuvumā savu automašīnu, pēc iespējas ātrāk ar to aizbrauciet, atbrīvojot vietu operatīvajam transportam.

Labs saturs
11
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI