SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Lidija Dārziņa
LV portāls
26. martā, 2018
Lasīšanai: 11 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Nodokļi
16
16

Algas nodokļa grāmatiņa – ieraksts VID informācijas sistēmā

Publicēts pirms 6 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Algas nodokļa grāmatiņu, kas līdz 2014. gada 31. maijam izsniegta papīra dokumenta formā, no 2014. gada 1. jūnija aizstāj grāmatiņa elektroniska dokumenta formā – tas ir ieraksts VID Nodokļu informācijas sistēmā. Tā ir pieejama VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS). Grāmatiņa papīra dokumenta formā vairs nav derīga un izmantojama.

FOTO: Māris Kaparkalējs

Pēdējā laikā sociālajos tīklos parādās ieraksti, no kuriem secināms – ir ne mazums cilvēku, kuri nesaprot, kur un kādā formā tagad atrodas viņu algas nodokļa grāmatiņa. Kopš 2014. gada 1. jūnija nodokļa grāmatiņas ir elektroniskā formā, bet tas nenozīmē, ka to nav vispār, kā cilvēki dažkārt maldīgi uzskata. Salīdzinājumam – dodoties uz veikalu, mēs taču nedomājam, ka nevarēsim samaksāt par pirkumu, ja makā nav banknošu, bet ir tikai maksājumu karte.
īsumā
 • Kopš 2014. gada 1. jūnija algas nodokļa grāmatiņa ir ieraksts Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu informācijas sistēmā. Tas ir elektroniskā formā esošs dokuments un pieejams VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS).
 • Algas nodokļa grāmatiņa ir dokuments, uz kura pamata darba devējs piemēro neapliekamo minimumu un atvieglojumus.
 • Tāpat kā iepriekš (kad nodokļa grāmatiņas bija papīra formā), arī tagad nodokļu maksātāja paša pienākums ir iesniegt algas grāmatiņu darba devējam, tostarp sniegt ziņas par apgādājamiem, invaliditāti, ja vēlas, lai darba devējs piemēro nodokļa atvieglojumus.
 • Saskaņā ar VID informāciju 2018. gada 1. martā bija piešķirtas 1 683 377 elektroniskās algas nodokļa grāmatiņas.
 • Ja savulaik izsniegtā algas nodokļa grāmatiņa papīra formā atrodas pie fiziskās personas, tā katram pašam jāglabā piecus gadus pēc tam, kad beidza pastāvēt algas nodokļa grāmatiņas papīra formā, t.i., jāglabā līdz 2019. gada 31. maijam.
 • Ja algas nodokļa grāmatiņa (papīra formā) atrodas pie darba devēja vai citā institūcijā, kurai tā bijusi iesniegta, tai grāmatiņa jāuzglabā 75 gadus.

No 2014. gada 1. jūnija visiem darba attiecībās esošiem nodokļu maksātājiem algas nodokļa grāmatiņa ir tikai elektroniskā formā. Grāmatiņa ir ieraksts Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu informācijas sistēmā. Elektroniska dokumenta formā tā ir pieejama, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), un to uztur Valsts ieņēmumu dienests.

Pieslēgties EDS var, izmantojot portālu "Latvija.lv", lietojot savu internetbanku vai citas norādītās autorizācijas iespējas.  Pāris klikšķi, un cilvēks nonāk pie savas nodokļa grāmatiņas. Ja algas nodokļa grāmatiņas līdz šim nav bijis, to var pieprasīt elektroniski, EDS jāatrod norāde "Saņemt algas nodokļa grāmatiņu". Pamats, lai piešķirtu nodokļa grāmatiņu, ir iesniegums VID.

Tāpat kā tolaik,  kad grāmatiņas bija papīra formā, arī tagad nodokļa maksātāja paša pienākums ir ar EDS starpniecību iesniegt grāmatiņu darba devējam, tostarp, ja vēlas, lai darba devējs piemēro nodokļa atvieglojumus, norādīt  ziņas par apgādājamiem. To nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 304 "Kārtība, kādā piešķirama algas nodokļa grāmatiņa".

Proti, "iesniegt grāmatiņu" nozīmē tajā norādīt prasītos datus. Atvērtajā elektroniskajā dokumentā ir arī citas norādes, tajā skaitā "izņemt grāmatiņu".

Par dažiem jautājumiem saistībā ar algas nodokļu grāmatiņām skaidrojumu sniedz VID.

Grāmatiņa elektroniski – no 2014. gada 1. jūnija

Vai visiem, kam bija papīra algas nodokļa grāmatiņa līdz 2014. gada 1. jūnijam, tā nokļuva EDS?

Personām, kurām līdz 2014. gada 1. jūnijam bija izsniegta algas nodokļa grāmatiņa papīra formā, tā automātiski tika aizstāta ar elektronisko grāmatiņu. Grāmatiņā tika iekļauta aktuālā informācija uz tā gada 1. jūniju, skaidro VID Sabiedrisko attiecību daļas speciāliste Kristīne Augstkalne-Jaunbērziņa.

Algas nodokļa grāmatiņa EDS ir visiem tiem, kuri ir pieteikušies grāmatiņai, tai skaitā tiem, kuriem līdz 2014. gada 1. jūnijam tika izsniegta papīra algas nodokļa grāmatiņa vai kuri ir pieteikušies elektroniskai algas nodokļa grāmatiņai pēc 2014. gada 1. jūnija. Algas nodokļa grāmatiņa tiek reģistrēta vienu reizi un ir izmantojama visu darba mūžu.

Ieraksti grāmatiņā. Kam tie vajadzīgi

Algas nodokļa grāmatiņa satur šādu informāciju:

 • Pamata informācija (vārds, uzvārds, grāmatiņas numurs un izsniegšanas datums).
 • Informācija par galveno ienākuma gūšanas vietu (galvenās ienākuma gūšanas vietas nosaukums, reģistrācijas numurs, periods).
 • Informācija par apgādājamiem (vārds, uzvārds, persona kods, radniecība).
 • Informācija par nodokļa papildu atvieglojumiem (informācija, kas saņemta no citiem valsts reģistriem par personai piešķirtu invaliditāti, politiski represētās personas statusu un nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu).
 • Informācija par piešķirto pensiju.

Algas nodokļa grāmatiņa ir dokuments, uz kura pamata darba devējs vai cits ienākuma izmaksātājs (piemēram, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra) piemēro prognozēto mēneša ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamo minimumu un nodokļa atvieglojumus. Grāmatiņā iekļautā informācija ir izmantojama tikai iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanas nolūkiem.

Kopš šā gada grāmatiņas iesniegšanas vieta ir svarīga arī tāpēc, ka darbavietā, kur grāmatiņa iesniegta, piemēro 20% iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi, savukārt, ja grāmatiņa nav iesniegta, – 23%.

Ja persona 2014. gada 1. jūnijā bija pensijā, nestrādāja un nestrādā

Personām, kurām līdz 2014. gada 1. jūnijam bija izsniegtas grāmatiņas papīra formā, VID tās automātiski aizstāja ar elektroniskajām grāmatiņām, tajā skaitā arī pensionāriem. Personām, kuras uz 2014. gada 1. jūniju bija pensijas saņēmējas un nestrādāja, līdz 2017. gada 31. decembrim (tātad – līdz pagājušā gada beigām) pašām bija elektroniski jāiesniedz algas nodokļa grāmatiņa pensijas izmaksātājam.

No šā gada 1.janvāra jaunums ir tas, ka VID automātiski nosūta algas nodokļa grāmatiņu pensijas izmaksātājam, ja tā nav iesniegta citam ienākumu izmaksātājam. VID nosūta arī informāciju par papildu atvieglojumiem, kas pienākas personām ar invaliditāti vai politiski represētām personām, vai nacionālās pretošanās kustības dalībniekam, un informāciju arī par apgādībā esošajām personām, ja par tām ir ieraksts algas nodokļa grāmatiņā, – jauno likuma normu skaidro VID pārstāve.

Informācija, kas dod tiesības uz atvieglojumiem

Likums "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" paredz nodokļa papildu atvieglojumus vairākām nodokļu maksātāju grupām.

VID saņem informāciju par personas invaliditāti no Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas reģistriem, par represētās personas statusu un nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu no Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes reģistriem.

Tomēr tas vien, ka pensionārs nav iesniedzis algas nodokļa grāmatiņu citam ienākuma izmaksātājam, vēl neliecina par to, ka personas vienīgais ienākums ir pensija. Saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" grozījumiem VID nodrošina, ka gadījumos, kad pensionārs algas nodokļa grāmatiņā nav atzīmējis nevienu kā galveno ienākuma gūšanas vietu, nodokļa atvieglojumus piemēro pensijas izmaksātājs pensijai, norāda K. Augstkalne-Jaunbērziņa.

Grāmatiņa EDS – tikai viena

Vai ieraksti par algas grāmatiņu tiek dzēsti?

Katrai personai ir viena grāmatiņa. Ieraksti grāmatiņā var būt aktuāli vai neaktuāli, nevis dzēsti. Piemēram, informācija par piešķirto invaliditāti, kuras aktualitāte ir atkarīga no piešķirtās invaliditātes perioda, vai arī informācija par periodu, kurā personai ir tiesības piemērot atvieglojumu par apgādībā esošajām personām, skaidro VID.

Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 6. panta pirmā daļa noteic:  katram iedzīvotājam var būt tikai viena algas nodokļa grāmatiņa, kas iesniedzama vienā ienākuma gūšanas vietā pēc maksātāja izvēles. Taču mikrouzņēmuma darbiniekam nav tiesību iesniegt grāmatiņu nevienā ienākuma gūšanas vietā.

Dokuments, kurā ierakstus izdara pats

Informācijas sniegšana par galveno ienākuma gūšanas vietu, apgādājamiem un papildu atvieglojumiem un iekļaušana algas nodokļa grāmatiņā ir nodokļu maksātāja pienākums un vienlaikus arī izvēle. Tikai pati persona var veikt izvēli par darba devējam redzamo informāciju personas algas nodokļu grāmatiņā, personas invaliditāti vai apgādībā esošām personām.

Atverot savu algas nodokļa grāmatiņu, katrs var pārliecināties par ierakstu atbilstību, tostarp ir arī norāde: rādīt ienākuma gūšanas vietai informāciju par invaliditāti. Ja cilvēka vienīgais ienākums ir pensija, kā jau teikts, VID nosūta pensijas izmaksātājam informāciju par pensijas saņēmēja tiesībām uz atvieglojumu par invaliditāti.

Savukārt, ja cilvēkam ir cita ienākuma gūšanas vieta, paša nodokļu maksātāja izvēle ir atzīmēt vai neatzīmēt norādi par invaliditāti, politiskās personas statusu, nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu. Ne vienmēr strādājošais, kam ir invaliditāte, vēlas to darīt zināmu darba devējam (iespējamās negatīvās attieksmes dēļ). Tādā gadījumā viņš nodokļa atvieglojumu var piemērot, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju.

Informācija IIN atvieglojumu piemērošanai algas nodokļa grāmatiņā jāsniedz fiziskajām personām pašām elektroniski, izmantojot VID EDS, vai personiski, ierodoties VID klientu apkalpošanas centrā.

VID informācijā darba devējiem norādīts: izmantojot EDS, ir iespējams iegūt informāciju par saviem darbiniekiem (tiem, kuri ir izvēlējušies nodokļa atvieglojumus piemērot pie konkrētā darba devēja) un aktuālajiem piemērojamiem nodokļu atvieglojumiem, kurus darba ņēmējs ir apstiprinājis. VID elektroniski informē darba devēju par izmaiņām saistībā ar darbiniekiem piemērojamiem atvieglojumiem.

VID Sabiedrisko attiecību daļas galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Teice-Mamaja informēja, ka 2018. gada 1. martā bija piešķirtas 1 683 377 elektroniskās algas nodokļa grāmatiņas.

Kur palika papīra grāmatiņas pēc 2014. gada 1. jūnija

Ir darba devēji, kuri papīra grāmatiņas darbiniekiem atdeva, bet var būt arī situācija, ka darba devējs to nav izdarījis vai arī kādu iemeslu dēļ darbinieks grāmatiņu nav paņēmis.

Kas notiek ar darbinieka dokumentu šajās situācijās?

K. Augstkalne-Jaunbērziņa norāda, ka fiziskajai personai ir pienākums algas nodokļa grāmatiņu, kas bija izsniegta papīra dokumenta formā, uzglabāt vismaz piecus gadus, tas ir, līdz 2019. gada 31. maijam.

Savukārt darba devējam vai citai institūcijai, kurai ir bijusi iesniegta algas nodokļa grāmatiņa papīra formā, ja tā nav atdota fiziskajai personai, grāmatiņa ir jāuzglabā 75 gadus.

Grāmatiņa, kas bija izsniegta papīra dokumenta formā, pēc 2014. gada 1. jūnija nav derīga un nav izmantojama.

Labs saturs
16
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI