SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Vineta Vilcāne
speciāli LV portālam
29. jūlijā, 2016
Lasīšanai: 10 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Izglītība
2
17
2
17

Topošo vadītāju apmācību norise autoskolās

Publicēts pirms 6 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Lai nostiprinātu autoskolas teorijas nodarbībās iegūtās zināšanas, nākamajiem autovadītājiem patstāvīgi jārisina tematiskie uzdevumi.

FOTO: Aiga Dambe, LV portāls

Ceļš līdz B kategorijas transportlīdzekļu vadītāja apliecības iegūšanai sastāv no vairākiem posmiem. LV portāls skaidro, ko der zināt par apmācību procesu autoskolā, cik ilgā laikā jānokārto eksāmeni un vai drīkst mainīt mācību braukšanas instruktoru.
īsumā
  • Autovadītāja apmācību studentam sākotnēji ir jāapmeklē teorijas nodarbības autoskolā, līdztekus tām var uzsākt braukšanas apmācības.
  • Teorētisko mācību stundu laiku aizliegts izmantot tematisko uzdevumu risināšanai.
  • Ja neapmeklē vairāk nekā 10% no attiecīgajai mācību programmai noteiktā minimālā nodarbību skaita, apmācāmo atskaita no mācību grupas.
  • Braukšanas apmācības instruktoru var mainīt gan autoskolas ietvaros, gan doties pie citas autoskolas instruktora.
  • Kad nokārtots autoskolas eksāmens teorijas zināšanu pārbaudē, var doties teorētisko eksāmenu kārtot uz Ceļu satiksmes drošības direkciju (CSDD).
  • Kārtot valsts braukšanas eksāmenu CSDD var tad, kad mācību braukšanas instruktors devis savu akceptu.
  • Eksāmenus CSDD var kārtot trīs gadus, skaitot no braukšanas apmācības beigšanas.
  • Teorētiskā eksāmena rezultāti ir spēkā vienu gadu no tā kārtošanas dienas.

Autoskolām nākamo autovadītāju apmācības jāveic saskaņā ar normatīvajiem aktiem, tajā skaitā ievērojot MK noteikumus Nr. 358 "Noteikumi par transportlīdzekļu vadītāju apmācību un transportlīdzekļu vadītāju apmācības programmām".

Nodarbībās uzdevumus drīkst analizēt un par tiem diskutē

Teorijas nodarbībās pasniedzējam ir jāskaidro Ceļu satiksmes noteikumii, jāstāsta par ceļu satiksmes drošību un jāsniedz citas teorētiskas zināšanas, kas būs noderīgas nākamajiem autovadītājiem. Nodarbībās iegūtās zināšanas autoskolu studenti nostiprina mājās, risinot tematiskos uzdevumus, kas pieejami grāmatās un arī internetā.

MK noteikumu Nr. 358 54. punktā teikts, ka teorētisko apmācību stundu laiku aizliegts izmantot tematisko uzdevumu risināšanai, ieskaites un pārbaudes darbi jāieplāno ārpus noteiktā apmācības laika. Tomēr tas nenozīmē, ka teorijas nodarbībās vispār nevar notikt uzdevumu pildīšana. Ceļu satiksmes drošības direkcijas Kvalifikācijas daļas vadītājs Juris Teteris skaidro, ka teorētiskās apmācības pasniedzēja uzdevums ir skaidrot un veicināt diskusiju grupā, tādēļ ir pieļaujama attēlu demonstrēšana, ja pasniedzējs izskaidro attēloto situāciju, to pārrunā ar apmācāmajiem. Taču nav pieļaujamas situācijas, kad pasniedzējs izdala lapiņas ar uzdevumiem, katrs apmācāmais tos izpilda individuāli un atbildes tiek pārbaudītas, neanalizējot situācijas un par tām nediskutējot. Tieši šādi gadījumi MK noteikumu iepriekšminētā panta kontekstā ir raksturojami kā tematisko uzdevumu pildīšana. "Risināt uzdevumus kursanti var mājās. To individuāli darot klasē, apmācības nesasniedz mērķi, tām nav nekādas pievienotās vērtības," piebilst J. Teteris.

Teorijas nodarbības kavēt nedrīkst

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 358 42. punktu, ja mācību grupā reģistrētā persona neapmeklē vairāk kā 10% no attiecīgajai mācību programmai noteiktā minimālā nodarbību skaita, autoskolai apmācāmais jāatskaita no mācību grupas un jāsvītro no mācību grupas žurnāla. Ziņas par atskaitīto personu autoskolai jāievada Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā.

Situācijas, kuru dēļ nav iespējams ierasties uz teorijas nodarbībām, var būt dažādas: var saslimt, darba devējs var nosūtīt komandējumā u.tml. Autoskolas cenšas nākt pretī apmācāmajiem un nereti piedāvā konkrēto nodarbību apmeklēt kopā ar citu grupu. J. Teteris norāda, ka šādas situācijas ir pašreizējās apmācības sistēmas trūkums, bet tas mainīsies rudenī, kad spēkā stāsies grozījumi MK noteikumos Nr. 358. Grozījumi paredz moduļu sistēmu, kur katrā modulī būs iekļautas konkrētas tēmas, skaidro J. Teteris: "Ja ar apmācības grupu kāds modulis nav apmeklēts, to varēs noklausīties kopā ar citu apmācības grupu." Grozījumi stāsies spēkā 1. novembrī, un tie paredz arī citas būtiskas izmaiņas apmācības procesā.

"Teorētiskās apmācības pasniedzēja uzdevums ir skaidrot un veicināt diskusiju grupā."

Pirms teorētiskā eksāmena kārtošanas CSDD personai ir jānokārto teorijas pārbaude savā autoskolā. Dažādās autoskolās var atšķirties klases eksāmena jautājumu skaits un arī pieļaujamo kļūdu skaits, ir autoskolas, kuru eksāmenā, piemēram, ir 30 jautājumi, bet citās – 60. CSDD skaidro, ka eksāmena jautājumu un pieļaujamo kļūdu skaits ir atstāts katras autoskolas ziņā. Apmācāmajam ar autoskolu noslēgtajā līgumā par šo jautājumu ir jāvienojas, tāpat arī par to, cik maksā atkārtota eksāmena kārtošana un citi pakalpojumi.

Kad var sākt apgūt auto vadīšanu?

Normatīvie akti neparedz noteiktu teorijas nodarbību skaitu, pēc kuru apmeklēšanas autoskolas students var uzsākt braukšanas apmācību. MK noteikumu Nr. 358 55. punktā teikts: "Personām, kuras apguvušas Ceļu satiksmes noteikumu pamatzināšanas (noteikumus par priekšrocības, rīkojuma un aizlieguma grupu ceļa zīmēm, ceļu satiksmes regulēšanu, braukšanas uzsākšanu un braukšanas virziena maiņu, transportlīdzekļu izkārtojumu uz brauktuves un braukšanu krustojumos), atļauts sākt mācību braukšanu." Iepriekšminētās zināšanas nepieciešamas, ja persona vēlas piedalīties ceļu satiksmē. Tomēr pirms braukšanas pa ceļiem nākamajam autovadītājam ir jāiegūst tehnikas pamatzināšanas – kā iedarbināt mašīnu, kā to izkustināt, kā nobremzēt u.tml. Šādai apmācībai ir jānotiek norobežotā laukumā, kā to paredz MK noteikumi. J. Teteris norāda, ka tehnisko auto vadīšanas iemaņu iegūšanai laukumā Ceļu satiksmes noteikumu zināšanas gandrīz nav nepieciešamas, taču situācija mainās, kad persona izbrauc no laukuma un piedalās ceļu satiksmē.

Pirms mācību braukšanas uzsākšanas autoskolai apmācāmajam obligāti ir jāizsniedz apmācības karte, tajā instruktoram jāuzskaita braukšanas apmācības nodarbības.

Braukšanas instruktorus var mainīt

Autoskolas apmācāmajam nav liegts mainīt izvēlēto braukšanas apmācības instruktoru, to var darīt gan autoskolas ietvaros, gan dodoties pie citas autoskolas instruktora. Lēmumu par to, vai apmācāmo pielaist pie braukšanas eksāmena, pieņem instruktors, kurš pabeidz apmācību, parakstot apmācības karti un nododot ziņas autoskolai, kura tālāk informē CSDD. Uz šo instruktoru gulsies arī visa atbildība un skaitīsies apmācāmā sekmība.

Reizēm topošie autovadītāji uzskata, ka viņiem ir labas braukšanas prasmes, bet instruktors apzināti nepielaiž pie eksāmena, jo vēlas vairāk nopelnīt. CSDD Kvalifikācijas daļas vadītājs J. Teteris norāda, ka šādas situācijas nav viennozīmīgas. Cilvēkiem reizēm ir iespaids, ka viņi labi brauc, lai gan bieži nemaz tā nav, atzīmē J. Teteris. Vienlaikus viņš nenoliedz arī tādu gadījumu esamību, kad instruktoram konkrētajā brīdī nav pietiekami klientu un viņš ir ieinteresēts veikt ilgāk braukšanas apmācību. "Mēs šādos gadījumos iesakām vērsties pie autoskolas vadības ar lūgumu noorganizēt skolas eksāmenu braukšanā pie cita instruktora, piedaloties autoskolas vadībai. Autoskolām reputācija ir diezgan būtiska, un liela daļa klientu autoskolu izvēlas pēc radu, draugu, paziņu ieteikuma. Līdz ar to autoskolas vadība bojāt savu reputāciju nebūtu ieinteresēta," par risinājumu stāsta J. Teteris.

Eksāmena reižu skaits nav limitēts

Kad apmācāmais ir izgājis teorētiskās apmācības kursu un nokārtojis autoskolas eksāmenu, autoskolai šīs ziņas ir jāsniedz CSDD, un tālāk autoskolas students var doties uz CSDD kārtot valsts teorētisko eksāmenu. Normatīvajos aktos nav noteikts, cik ilgā laikā pēc klases eksāmena nokārtošanas ir jādodas kārtot teorētisko eksāmenu CSDD. Ja reiz autoskola nodevusi CSDD ziņas par pabeigto teorētisko apmācību, tā nevar šīs ziņas anulēt. Transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas eksāmenus CSDD persona var kārtot trīs gadus, skaitot no braukšanas apmācības beigšanas. Ja persona noteiktajā termiņā eksāmenus nekārto vai nenokārto, transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanai atkārtoti jābeidz apmācība autoskolā. Ja vadīšanas eksāmens netiek nokārtots vai netiek kārtots, teorētiskā eksāmena rezultāti ir spēkā vienu gadu no tā kārtošanas dienas. Beidzoties minētajam termiņam, teorētiskā eksāmena rezultātus anulē, un eksāmens jākārto vēlreiz. Šādu kārtību paredz MK noteikumu Nr. 103 "Transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas, atjaunošanas un iznīcināšanas kārtība" 23. punkts.

"Nav noteikts, cik reižu var mēģināt kārtot CSDD eksāmenus."

Braukšanas eksāmenu CSDD var kārtot tikai pēc tam, kad ir nokārtots CSDD teorētiskais eksāmens. Ceļu satiksmes drošības direkcija piedāvā "izmēģinājuma eksāmenu", tā secība ir līdzīga valsts eksāmenā noteiktajam. Vadīšanas iemaņu pārbaudē ir iespēja pierast pie transportlīdzekļa, ar kuru būs jākārto valsts eksāmens, kā arī iepazīties ar eksāmena atmosfēru un pieņemšanas kārtību, kas var mazināt satraukumu īstajā eksāmenā.

B kategorijas vadīšanas iemaņu pārbaude ir maksas pakalpojums 23,93 eiro apmērā, un to var kārtot kādā no 10 CSDD nodaļām, kuras sniedz vadītāju kvalifikācijas pakalpojumus. Normatīvajos aktos nav noteikts, cik reižu persona var mēģināt kārtot CSDD eksāmenus. Pašam topošajam autovadītājam būtu jānovērtē savas prasmes, ja gadījies izkrist vairākos eksāmenos, tad, iespējams, būs jāatgriežas autoskolā.

Taču ikvienam, kurš patlaban domā par transportlīdzekļa vadīšanas tiesību iegūšanu, jāielāgo – daudz kas no šajā skaidrojumā minētā būs spēkā tikai līdz šā gada 1. novembrim, jo līdz ar jaunajiem MK noteikumiem būs atšķirīga kārtība arī spēkratu nākamo vadītāju apmācībā. Par to LV portāls informēs savus lasītājus citā skaidrojumā.

Labs saturs
17
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU