SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Mudīte Luksa
speciāli LV portālam
05. septembrī, 2016
Lasīšanai: 14 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Tava drošība
9
10
9
10

Jauna autovadītāju apmācības sistēma no 1. novembra: ko tā dos un cik maksās

Publicēts pirms 6 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

LV portāla infografika

Ik gadu B kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības iegūst līdz pat 24 tūkstošiem mūsu valsts iedzīvotāju, bet, paaugstinot kvalifikāciju, tiesības papildus stūrēt vēl citu kategoriju spēkratus – ap deviņiem tūkstošiem cilvēku. Šo apmācību nodrošina aptuveni 200 autoskolu, un pēdējos gados šī sistēma ir funkcionējusi bez krasām pārmaiņām. Taču no 1. novembra daudz kas mainīsies.
īsumā

Galvenās izmaiņas nākamo autovadītāju apmācībā

  • teorētiskās apmācības programmas papildinātas ar jaunām tēmām
  • teorētisko priekšmetu mācību programmās ietvertās tēmas būs sadalītas apmācības moduļos
  • ikvienam apmācāmajam obligāti būs jāapgūst visas mācību programmā noteiktās tēmas
  • minimālais vadīšanas nodarbību skaits B kategorijai palielināts no 14 uz 20 stundām
  • transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas eksāmenus CSDD persona var kārtot trīs gadus, skaitot no reģistrēšanas dienas autoskolas mācību grupā
  • apmācību veic, pamatojoties uz līgumu, kas pirms mācību uzsākšanas noslēgts starp apmācāmo personu un autoskolu
  • par visiem ar apmācību saistītajiem pakalpojumiem apmācāmā persona norēķinās ar autoskolu
  • augstākas prasības un stingrāka autoskolu darbības kontrole
  • iespējama mācību maksas paaugstināšana.

No 1. novembra ievērojami tiks mainīts nākamo transportlīdzekļu vadītāju teorētisko mācību saturs un norise, braukšanas apmācības programmas (tostarp palielinot minimālo braukšanas stundu skaitu), noteikts laikposma ierobežojums, kurā kopš reģistrēšanās autoskolā būs jānokārto eksāmeni Ceļu satiksmes drošības direkcijā (CSDD), mainīta arī norēķinu kārtība par mācībām. Jaunas, paaugstinātas, prasības būs arī autoskolām, kā arī teorētisko priekšmetu pasniedzējiem un braukšanas mācību instruktoriem.

Jauna apmācību sistēma un jauni temati

Jauno kārtību nosaka grozījumi Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr. 358 "Noteikumi par transportlīdzekļu vadītāju apmācību un transportlīdzekļu vadītāju apmācības programmām".

"Uzskatām, ka izstrādātās izmaiņas autovadītāju sagatavošanas jomā ir pozitīva ziņa gan autovadītājiem, gan visai sabiedrībai. Tās veiktas ar mērķi uzlabot autoskolu sniegto pakalpojumu kvalitāti, kā rezultātā labāk tiks sagatavoti jaunie autovadītāji un mēs visi uz ceļa varēsim justies drošāk," šādi izmaiņas transportlīdzekļu vadītāju sagatavošanā komentē CSDD.

Vispirms par galvenajiem jaunumiem, kuri sagaida tos cilvēkus, kuri sāks mācīties autoskolās pēc 1. novembra.

Nākamo transportlīdzekļu vadītāju teorētiskās apmācības programmas tiks papildinātas ar jaunām tēmām (piemēram, bīstamu situāciju prognozēšana un risku novērtēšana, mazaizsargāto satiksmes dalībnieku drošība).

Lai radītu elastīgāku un klientiem ērtāku apmācības sistēmu, teorētisko priekšmetu mācību programmās ietvertās tēmas būs sadalītas apmācības moduļos. Tas ļaus autoskolas klientam teorētisko mācību kursu apgūt viena gada garumā. Kā norāda MK noteikumu grozījumu izstrādātāji, tādējādi tiks novērstas pašreizējās sistēmas nepilnības tajos gadījumos, kad autoskolas klients attaisnotu iemeslu dēļ nevar apmeklēt mācības noteiktajā grupas nodarbību laikā. Izlaisto mācību kursu varēs apgūt citā mācību grupā, kurā notiks šā moduļa apmācība.

"Izlaisto mācību kursu varēs apgūt citā mācību grupā."

Mācību moduli veidos piecas mācību stundas (katra 45 minūšu garumā), un ikvienam apmācāmajam obligāti būs jāapgūst visas mācību programmā noteiktās tēmas. MK noteikumu 52. punkts: apmācības modulis ir uzskatāms par apmeklētu, ja apmācāmā persona mācību dienā ir apmeklējusi visas noteiktās mācību stundas. Ja netiek apmeklēta vismaz viena mācību stunda, konkrētā moduļa apmācība jāveic atkārtoti.

Nedēļā paredzētas divas trīs mācību dienas, ne vairāk; pārējā laikā nākamais vadītājs var patstāvīgi atkārtot un nostiprināt jauno informāciju, kā arī veikt mācību braucienus kopā ar instruktoru.

Lai iegūtās teorētiskās zināšanas vadītāji spētu pareizi pielietot praksē, visās braukšanas apmācības programmās par aptuveni 30% ir palielināts noteiktais minimālais nodarbību skaits, kā arī braukšanas apmācības programmā precīzāk ir definēts tēmā ietvertais saturs – braukšana slidenos ceļa apstākļos vai pa slidenām virsmām, kā arī izvairīšanās no sānslīdes, rīcība rodoties sānslīdei, ekstrēmā bremzēšana, izvairīšanās no šķēršļa, to apbraucot.

Minimālais vadīšanas nodarbību skaits, piemēram, B kategorijai ir palielināts no 14 uz 20 stundām. Kopumā ņemot, B kategorijas transportlīdzekļu vadītāju apmācībai vidēji ir nepieciešamas 30–40 nodarbības.

Eksāmeni – trīs gadu laikā, par apmācību jāmaksā autoskolai

Pašreizējā nākamo vadītāju apmācības kārtība neparedz konkrētu laikposmu, kurā būtu jākārto gala eksāmeni un tātad jābeidz mācīšanās process. Tādējādi tas var ievilkties gadiem ilgi – kā liecina prakse, kārtot eksāmenus CSDD regulāri ierodas cilvēki, kuri autoskolu mācību grupās reģistrēti pirms gadiem četriem un pat senāk. Protams, ka daļa no nodarbībās savulaik apgūtā jau aizmirsusies un sagatavotība nav pietiekami augstā līmenī. Tādēļ MK noteikumos no 1. novembra būs spēkā šāda norma: "Transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas eksāmenus CSDD persona var kārtot trīs gadus, skaitot no reģistrēšanas dienas autoskolas mācību grupā. Ja persona minētajā termiņā eksāmenus nekārto vai nenokārto, transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanai tā reģistrējas jaunā autoskolas mācību grupā un atkārtoti beidz apmācību autoskolā."

Šeit gan jāpiebilst, ka minētā prasība neattiecas uz personām, kuras mācību grupā reģistrētas līdz 2016. gada 31. oktobrim – tās eksāmenus CSDD var kārtot trīs gadus, skaitot no braukšanas apmācības beigšanas.

Lai paaugstinātu autoskolas atbildību par apmācāmo sagatavošanas kvalitāti atbilstoši noteiktajām programmām, minētie MK noteikumu grozījumi noteic, ka apmācību veic, pamatojoties uz līgumu, kas pirms mācību uzsākšanas noslēgts starp apmācāmo personu un autoskolu un kurā ietverti svarīgākie apmācības nosacījumi, tostarp maksa par teorētisko priekšmetu apmācību, par vienu braukšanas stundu, kā arī samaksas kārtība.

Lai mazinātu nelegālos maksājumus, kas nereti tiek praktizēti autoskolās (lielākoties par braukšanas apmācību), no 1. novembra spēkā būs regulējums, ka par visiem ar apmācību saistītajiem pakalpojumiem (piemēram, par teorētisko un transportlīdzekļa vadīšanas praktisko apmācību, par reģistrēšanu mācību grupā, apmācības kartes aizpildīšanu, autoskolā kārtotajiem eksāmeniem) apmācāmā persona norēķinās ar autoskolu. "Rezultātā palielināsies ieņēmumi valsts budžetā. Pašlaik ir autoskolas, kuras izmanto klientu nezināšanu un pieprasa samaksu par pakalpojumiem, ko klients var veikt pats un bez maksas, piemēram, pēc apmācības beigšanas topošais autovadītājs pieteikties eksāmeniem CSDD var personīgi un par to maksa nav paredzēta," skaidro CSDD.

Līdztekus tam, ka šādi tiks ierobežota naudas aprite, apejot nodokļus, jaunās kārtības izstrādātāji cer, ka norēķināšanās par apmācības pakalpojumu tieši ar autoskolu paaugstinās braukšanas apmācības kvalitāti: mācību iestādei būs lielākas iespējas ietekmēt instruktoru rīcību.

Papildu prasības autoskolām

Ja ir iecere paaugstināt apmācības kvalitāti, tad, protams, ir vairākas papildu prasības autoskolām.

Pirmām kārtām šeit jāuzsver jauni, stingrāki kritēriji topošajiem instruktoriem saistībā ar minimālo vecumu, izglītības līmeni. Noteiktu programmu pasniedzējiem nepieciešama 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kā arī atbilstošas kategorijas transportlīdzekļa vadīšanas tiesības, bet braukšanas instruktoram – vismaz 1. līmeņa profesionālā augstākā (koledžas) izglītība, atbilstošas kategorijas tiesības un vadītāja stāžs vismaz trīs gadi.

Pasniedzējam un instruktoram jābūt darba tiesiskajās attiecībās ar autoskolu vai reģistrētam Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam vai Uzņēmumu reģistrā kā komersantam un jānoslēdz uzņēmuma līgums ar autoskolu.

Stingrāka būs arī mācību procesa kontrole: pirmkārt, noteikts konkrēts mācību grupu un izmaiņu reģistrēšanas laiks, lai CSDD tam var sekot veikt pārbaudes, otrkārt, teorētisko priekšmetu mācību stundas, tēmas un apmācāmo personu apmeklējumu reģistrāciju papīra formāta žurnālā (kur informācija bieži vien neprecīza un daudz labojumu) paredzēts aizstāt ar elektronisko reģistrāciju – gan tikai no 2018. gada 1. janvāra.

"Stingrāka būs mācību procesa kontrole."

No 1. novembra autoskolām par atklātiem pārkāpumiem mācību kartes vai visu karšu (dokuments, uz kura pamata CSDD autoskolām izsniedz atļauju nodarboties ar transportlīdzekļu vadītāju apmācību) darbību varēs apturēt vai atņemt nekavējoties, negaidot pārkāpumu atkārtotu izdarīšanu, kā tas ir patlaban. Pārkāpumi mēdz būt šādi – teorētiskā apmācība nenorisinās saskaņā ar norādīto nodarbību grafiku, netiek atzīmēts apmeklējums, apmācību veic personas bez atbilstošas kvalifikācijas, braukšanas apmācība notiek ar auto, kas nav pārbūvēts kā mācību transportlīdzeklis utt.

Pārejas periods līdz 2018. gada 1. janvārim noteikts arī prasībai, ka ikvienas autoskolas rīcībā jābūt atbilstoši aprīkotam mācību laukumam. Šī prasība pamatota ar to, ka iespējami jāsamazina nākamo vadītāju sākotnējā apmācība ceļu satiksmē, kā arī lai padarītu caurspīdīgāku finanšu apriti saistībā ar maksājumiem par mācību laukumu izmantošanu.

Kā redzams no iepriekš minētā, bet jo skaidrāk – izlasot grozījumus MK noteikumos Nr. 358, liela daļa no izmaiņām ieviestas, lai pastiprinātu kontroli un tādējādi izvairītos no dažādām ēnu ekonomikas izpausmēm autoskolās.

Svarīgais jautājums – cik tas maksās?

Tiem, kuri vēl tikai domā par transportlīdzekļa vadītāja tiesību iegūšanu, protams, svarīgākais jautājums būs – cik turpmāk šīs mācības maksās?

CSDD lēš tā: teorētiskā apmācība autoskolā maksā ap 100–120 eiro, braukšanas stunda ap 10 eiro. "Procesa sadārdzināšanās nākotnē, ja tāda notiks, varētu būt saistīta vienīgi ar autoskolu pasniedzēju un instruktoru oficiālās darba samaksas pieaugumu, kā arī ar ēnu ekonomikas daļas samazināšanos šajā nozarē, jo tiks godīgi samaksāti ar sniegtajiem pakalpojumiem saistītie nodokļi. Pakalpojumu izmaksu palielinājumam godīgās autoskolās nav pamata. Skolās, kuras atradās "pelēkajā zonā", izmaksas varētu celties," tā vērtē CSDD.

Citādās domās ir Latvijas Profesionālo autoskolu federācijas valdes priekšsēdētājs Ēriks Griģis. Ja mācības autoskolās patlaban, pieticīgi rēķinot, ir ap 700 eiro, viņš iespējamo sadārdzinājumu lēš ap 40 procentiem. Arī braukšanas apmācību stundu skaita palielināšana īstenībā neesot nekas jauns: pirms vairākiem gadiem B kategorijas apmācībās bijis noteikts 14 minimālo obligāto braukšanas stundu skaits, bet tās bijušas astronomiskās stundas 60 minūšu garumā. Tad šīs stundas saīsinātas līdz 45 minūtēm, saglabājot iepriekšējo maksu. Skaidrs, ka tas ir par maz, un paredzētais mācību stundu skaita palielinājums līdz 20 stundām ir vien atgriešanās senajā 14 stundu līmenī, tikai gan autoskolu klientiem, gan autoskolām tas tagad maksājot vairāk.

Cits skatījums nākotnē

Ē. Griģis uzskata – vispirms ir jābūt vīzijai, ko ar normatīvā akta izmaiņām varētu iegūt, tad jādefinē mērķi – kāpēc gan atsevišķie grozījumi kopumā vai katrs atsevišķi ir nepieciešami tieši tādi, kas tos finansēs atbilstoši Direktīvai 2006/123/EG (12.12.2006.) noteiktajam, un, visbeidzot, jānosaka atsevišķi uzdevumi, kā šos mērķus varētu sasniegt.

"Ja par vīziju varētu nosaukt satiksmes drošības uzlabošanu valstī, tad par mērķiem varētu nosaukt izglītojoši izklaidējošas apmācības (Edutainment) izveidi autoskolās, kur izpaliktu diktatūras elementi apmācības procesu kontrolē, ar mazāku apmācības maksu, bez slēptiem nodokļiem kontroles inspektoru darbības atlīdzībai, un ieviestu tālmācību un moduļu kontroli e-vidē," spriež Ē. Griģis. "Pēc pašreizējiem grozījumiem maksa par mācību kursu B kategorijai varētu ievērojami paaugstināties divkāršo nodokļu, papildu izmaksu pasniedzējiem un instruktoriem, mācību laukumu īres un atkārtojamo moduļu apmācības dēļ – kopumā par 40–50 procentiem. Uzskatu, ka grozījumu apstiprinātājiem ir jāpārzina Eiropas Savienības (ES) normatīvie akti un Eiropas Parlamenta deputātiem jānodrošina to izpildei nepieciešamā finansējuma pieprasīšanas, saņemšanas un novirzīšanas izpildei kārtība. Līdz ar mūsdienu tehnoloģiju izmantošanu aprīkojumā un ES finansējumu autoskolas jau piedāvā lētākas teorētiskās apmācības, izveidojot tādus apmācību moduļus, kuros kontrole nav vajadzīga. Līdz ar to samazināsies nepieciešamās izmaksas kontroles inspektoriem, ko maksā nākamais šoferis. Tāda ir tālmācība un tās kontrole – teorētiskā e-apmācība neklātienē, izmantojot vienotu mācību materiālu, kur pēc katra moduļa apgūšanas pretendents kārto modulim atbilstošu pārbaudījuma testu. Tādējādi tēriņi teorētiskajai apmācībai būtu mazāki un vairāk līdzekļu un laika varētu atlicināt praktiskajām apmācībām braukšanā. Īpaši tas samazinātu izmaksas profesionālo autovadītāju kvalifikācijas iegūšanai un periodiskajai tās atjaunošanai, piemēram, atrodoties ārzemēs vai attālināti no eksaminācijas centriem."

Labs saturs
10
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU