SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Ēriks Griģis
Mg.ing., Latvijas Profesionālo autoskolu federācijas valdes priekšsēdētājs
11. maijā, 2016
Lasīšanai: 17 minūtes
3
12
3
12

Tahogrāfu lietošana: jaunās prasības komersantiem un vadītājiem

Publicēts pirms 5 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

No 2016. gada 2. marta prasības šoferu atpūtas un darba laika reģistrēšanā ir daudz stingrākas.

FOTO: Ieva Lūka/ LETA

Latvijā (un citās Eiropas valstīs) spēkā esošie normatīvie akti nosaka – veicot kravu pārvadājumus ar transportlīdzekļiem, kuru maksimāli pieļaujamā pilnā masa, ieskaitot piekabi vai puspiekabi, pārsniedz 3,5 tonnas, vai arī pasažieru pārvadājumus ar transportlīdzekļiem, kuru konstrukcija un aprīkojums ir piemērots vairāk nekā deviņu personu pārvadāšanai (ieskaitot vadītāju), šofera braukšanas un atpūtas laiks ir jāuzskaita, izmantojot reģistrācijas kontrolierīci – tahogrāfu. Gan ceļu satiksmes drošības, gan citu apsvērumu labad ir vēlme šo uzskaiti padarīt arvien precīzāku, un tehniskais progress to ļauj arī ieviest dzīvē.
īsumā
 • Šā gada 2. martā, pilnībā stājoties spēkā Regulai ES 165/2014 par tahogrāfiem autotransportā, stājās spēkā jaunas prasības tahogrāfu izmantošanai autovadītāju darba un atpūtas laiku reģistrēšanā.
 • Latvijā minētās izmaiņas ieviestas ar grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Nr. 836, kas arī attiecīgi stājās spēkā šā gada 2. martā.
 • Transporta uzņēmumiem un transportlīdzekļu vadītājiem jānodrošina digitālo un analogo tahogrāfu pareiza darbība, vadītāja karšu vai reģistrācijas diagrammu korekta izmantošana.
 • Regula aizliedz viltot, noklusēt, slēpt vai iznīcināt datus, kas ierakstīti reģistrācijas diagrammā vai saglabāti tahogrāfā vai vadītāja kartē, vai izdrukās no tahogrāfa. Tāpat ir aizliegtas jebkādas manipulācijas ar tahogrāfu, reģistrācijas diagrammu vai vadītāja karti, kas var radīt datu un/vai izdrukātās informācijas viltojumus, noklusējumus vai iznīcināšanu. Transportlīdzeklī nedrīkst būt ierīces, kuras var izmantot šādā nolūkā.

No 2006. gada 1. maija no jauna izgatavotos spēkratus aprīko tikai ar digitālajiem (ciparu) tahogrāfiem, bet vēl arvien sastopami arī to priekšgājēji – analogie tahogrāfi. Lai šīs ierīces varētu izmantot, katrai ES dalībvalstij ir jānodrošina digitālā tahogrāfa karšu izdošana un kontrole. Latvijā šis pienākums ir VSIA "Autotransporta direkcija" kompetencē. Taču līdz ar tehnoloģiskajiem jauninājumiem un praktiskās pieredzes mācībām izmaiņas ir jāveic arī pašas ES un tās dalībvalstu normatīvajā regulējumā.

Šā gada 2. martā, pilnībā stājoties spēkā Regulai ES 165/2014 par tahogrāfiem autotransportā, stājās spēkā jaunas prasības attiecībā uz digitālo (jo īpaši) un analogo reģistrācijas kontrolierīču - tahogrāfu - izmantošanu autovadītāju darba un atpūtas laika reģistrēšanā. Latvijā minētās izmaiņas ieviestas ar grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Nr. 836, kas arī attiecīgi stājās spēkā šā gada 2. martā.

Ko reāli nozīmē jaunās regulas prasības?
 

 1. Regula ES 165/2014 pilnībā atceļ EEK Regulu Nr. 3821/85. Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz jauno - "165." regulu..
 2. Regulas ES 165/2014 ieviestie grozījumi palielina atbilstošo transportlīdzekļu un to kombinācijas darbības rādiusu no 50 km līdz 100 km.
 3. Nozīmīgas izmaiņas ieviestas saistībā ar tahogrāfu pareizu lietošanu. Transporta uzņēmumi un transportlīdzekļu vadītāji nodrošina digitālo un analogo tahogrāfu pareizu darbību, vadītāja karšu vai reģistrācijas diagrammu korektu izmantošanu.
 4. Regula aizliedz viltot, noklusēt, slēpt vai iznīcināt datus, kas ierakstīti reģistrācijas diagrammā vai saglabāti tahogrāfā vai vadītāja kartē, vai izdrukās no tahogrāfa. Tāpat ir aizliegtas jebkādas manipulācijas ar tahogrāfu, reģistrācijas diagrammu vai vadītāja karti, kas var radīt datu un/vai izdrukātās informācijas viltojumus, noklusējumus vai iznīcināšanu. Transportlīdzeklī nedrīkst būt ierīces, kuras var izmantot šādā nolūkā.
 5. Dalībvalstīs regula aizliedz ražot, izplatīt, reklamēt un/vai pārdot ierīces, kas konstruētas un/vai paredzētas, lai veiktu manipulācijas ar tahogrāfiem.
 6. Transporta uzņēmumu atbildības jomas nosaka Regulas ES 165/2014 33. panta 1. punkta 1. daļa:
 • Atbildība par transportlīdzekļu vadītāju apmācību par digitālo vai analogo tahogrāfu pareizu darbību un pielietošanu;
 • Regulāru pārbaužu veikšana, lai pārliecinātos, ka vadītāji tahogrāfus izmanto pareizi.
 1. Ja regulas noteikumus pārkāpuši transportlīdzekļu vadītāji, par šiem pārkāpumiem ir atbildīgi transporta uzņēmumi, kuros strādā vai kuru rīcībā ir šie šoferi. Tomēr dalībvalstis var noteikt, ka šāda atbildība ir atkarīga no tā, vai transporta uzņēmums ir pārkāpis savu atbildību attiecībā uz autovadītāja atbildību attiecībā uz apmācību un tās apliecinājumu un Regulas Nr. 561/2006 10. panta 1. un 2. punktu.

Ko nozīmē regulas 1. un 2. punkta pārkāpums?

Tas nozīmē, ka transporta uzņēmums nedrīkst transportlīdzekļu vadītājiem, kurus tas nodarbina vai kuri ir tā rīcībā, maksāt atalgojumu, prēmiju vai algas piemaksu par rādītājiem, kas saistīti ar nobraukto attālumu un/vai pārvadātās kravas daudzumu, izņemot gadījumus, kad šāda samaksa neapdraud satiksmes drošību un/vai neveicina šīs regulas pārkāpšanu.

Transporta uzņēmumiem ir jāplāno un jāorganizē transportlīdzekļu vadītāju darbs tā, lai viņi varētu ievērot Regulu ES 165/2014 un "561." regulas II nodaļas prasības par apkalpes darba laiku, vadīšanas laikposmiem, pārtraukumiem un atpūtas laikposmiem.

"Transporta uzņēmums nedrīkst transportlīdzekļu vadītājiem maksāt atalgojumu par rādītājiem, kas saistīti ar nobraukto attālumu un/vai pārvadātās kravas daudzumu."

Transporta uzņēmumiem jānodrošina transportlīdzekļu vadītāju apmācības, jāsniedz atbilstoši norādījumi un jāorganizē regulāras pārbaudes, lai nodrošinātu, ka tiek ievērotas Regulas ES 165/2014 un "561." regulas iepriekš minēto darba un atpūtas laiku prasības. Lai sagatavotu transportlīdzekļu vadītājus darbā ar digitālo, analogo tahogrāfu, transporta uzņēmums savā uzņēmumā vai atbilstoši aprīkotos mācību centros organizē apmācību grupās. Tā kā kontrolēs ir konstatēts, ka aptuveni 75% autovadītāju nepārtrauktu darba un atpūtas laiku uzskaiti veic nepilnīgi, apmācību svarīgākais aspekts ir vadītāju praktiskās apmācības darbam ar digitālo tahogrāfu.

Tāpēc, piemēram, Vācijā līdz ar "165." regulas stāšanos spēkā transporta uzņēmumu atbildība par autovadītāja pieļautajām kļūdām darbā ar digitālo tahogrāfu, kas radušās autovadītāja nepierādāmas nepietiekamas apmācības dēļ, ir ievērojami paaugstināta, nosakot soda naudas apmēru līdz pat 30 000 eiro.

Maiņas ilgumu plānots noteikt 12 stundu garumā.

Autovadītāju apmācība: galvenie virzieni un obligātās zināšanas

Apmācības autovadītājiem un pārvadājumu vadītājiem ietver šādus jautājumus:

 • iepriekšēja maršrutu plānošana,
 • starptautiskos pārvadājumos maršruta plānošana pa valstīm,
 • stāvvietu esamība un degvielas uzpildes iespējas,
 • sastrēgumu prognozēšana,
 • sodu īpatnības,
 • liegumi un ierobežojumi darba un atpūtas laiku uzskaitē maršrutā vai iekļautajās valstīs.

Reģistrācijas diagrammas un izdrukas:

 • ja izdrukas ir veiktas, transporta uzņēmumiem tās ir jāglabā hronoloģiskā kārtībā un salasāmā formā vismaz gadu;
 • pēc transportlīdzekļu vadītāju pieprasījuma tiem izsniedz ne tikai izdruku, bet arī datu, kas lejupielādēti no vadītāja kartēm, kopijas;
 • reģistrācijas diagrammas, izdrukas un lejupielādētos datus pēc pieprasījuma uzrāda vai nodod pilnvarotam kontrolierim.

Ja transportlīdzekļa vadītājs prombūtnes dēļ tahogrāfu, kas uzstādīts transportlīdzeklī, nevar izmantot, tad nepieciešamos laikposmus, analogā tahogrāfa gadījumā ievada reģistrācijas diagrammā vai nu manuāli, vai izmantojot automātisko reģistrēšanas ierīci, vai ar citu līdzekļu palīdzību, salasāmi un nenosmērējot reģistrācijas diagrammu. Savukārt, ja transportlīdzeklī ir uzstādīts digitālais tahogrāfs, tad datus ievada transportlīdzekļa vadītāja kartē, izmantojot tahogrāfa manuālā ieraksta iespējas.

Transportlīdzekļa vadītājam ir jānodrošina, lai reģistrācijas diagrammā reģistrētais laiks atbilstu tās valsts pulksteņa laikam, kurā transportlīdzeklis ir reģistrēts.

Par analogā tahogrāfa lietošanu

Transporta uzņēmumu vadītājiem, kuru mašīnās uzstādīts analogais tahogrāfs, ir jāizsniedz pietiekams skaits reģistrācijas diagrammu (tahogrammu), ņemot vērā šo diagrammu personisko raksturu, darba laikposma ilgumu un iespējamo vajadzību bojātās reģistrācijas diagrammas vai pilnvarotu kontrolieru atsavinātās reģistrācijas diagrammas nomainīt. Vadītājiem ir izsniedzamas tikai apstiprināta parauga reģistrācijas diagrammas, kas piemērotas izmantošanai transportlīdzeklī uzstādītajā tahogrāfā.

Datu reģistrācijas diagrammas vai vadītāja kartes ir izmantojamas katru dienu kopš transportlīdzekļa saņemšanas brīža, kad transportlīdzeklis tiek vadīts. Reģistrācijas diagrammu vai vadītāja karti neizņem pirms ikdienas darba laikposma beigām, izņemot gadījumus, kad to atļauts darīt kāda cita iemesla dēļ. Reģistrācijas diagrammu vai transportlīdzekļa vadītāja karti drīkst izmantot, nepārsniedzot laiku, kam tā paredzēta.

Katrs tāda transportlīdzekļa vadītājs, kurā uzstādīts analogais tahogrāfs, savā reģistrācijas diagrammā ieraksta šādu informāciju:

 • sākot izmantot jaunu reģistrācijas diagrammu – vispirms savu pilnu uzvārdu un vārdu;
 • reģistrācijas diagrammas izmantošanas sākuma datumu un vietu un izmantošanas beigu datumu un vietu;
 • izmantojamā transportlīdzekļa reģistrācijas numuru pirmā reģistrācijas diagrammā reģistrētā brauciena sākumā, kā arī reģistrācijas diagrammas izmantošanas laikā nomainītā transportlīdzekļa numuru;
 • odometra rādījumus maiņas sākumā un beigās, mainot transportlīdzekli maiņas laikā – abu transportlīdzekļu odometra rādījumus braukšanas sākumā un beigās; transportlīdzekļa nomaiņas laiku.

Autovadītājam darbā ar analogo tahogrāfu ir jāapgūst tahogrammas atbilstības noteikšana, abu tahogrammas pušu pareiza manuāla aizpilde dažādās satiksmes situācijās, kā arī prasme rīkoties pareizi ar tahogrāfu tā bojājumu gadījumos, kā arī braucienos ar prāmi/uz dzelzceļa platformas. Strādājot ekipāžā vai aizpildot brīvdienu tahogrammas, ir jāpārzina laika reģistrācijas īpatnības.

Ja transportlīdzeklī ar analogo tahogrāfu ir vairāki vadītāji, tiem reģistrācijas diagrammas jānomaina tā, lai attiecīgā informācija tiktu reģistrēta tā transportlīdzekļa vadītāja reģistrācijas diagrammā, kas tobrīd transportlīdzekli faktiski vada.

Vadītājiem reģistrācijas diagrammas vai vadītāja kartes ir pienācīgi jāaizsargā, lai tās nebūtu netīras vai bojātas.

Transportlīdzekļa ar  analogo tahogrāfu vadītājam pēc pilnvarota kontroliera pieprasījuma ir jāuzrāda:

 1. kārtējās darba dienas reģistrācijas diagrammas un tās, kuras transportlīdzekļa vadītājs ir izmantojis iepriekšējās 28 dienās;
 2. vadītāja karte, ja viņam tāda ir;
 3. jebkuri manuālie pieraksti un izdrukas par kārtējo darba dienu un iepriekšējām 28 dienām, kā paredzēts "165." un "561." regulā.

Pilnvarots kontrolieris var pārbaudīt atbilstību Regulai Nr. 561/2006, analizējot reģistrācijas diagrammas, tahogrāfa vai vadītāja kartes reģistrētos un displejā redzamos vai izdrukātos, vai lejupielādētos datus, bet, ja tas neizdodas, – jebkurus citus papilddokumentus, kas pamato minēto regulu punktu neievērošanu.

Par digitālā tahogrāfa lietošanu

Ja transportlīdzeklī ir uzstādīts digitālais tahogrāfs, transporta uzņēmums un transportlīdzekļa vadītājs nodrošina, lai, ņemot vērā darba laikposma ilgumu, inspekcijas gadījumā pēc kontroliera pieprasījuma datus no tahogrāfa var pareizi izdrukāt.

Autovadītājam ir jāiemāca, kā pareizi:

 • veikt manuālo datu ievadi dažādās viņam pieejamās reģistrācijas kontrolierīcēs;
 • uzsākot un beidzot (pārtraucot) darba maiņu, ievadīt valstu simbolus;
 • veikt vietējā laika izmaiņas, UTC laika korekciju;
 • sagatavot dienas izdruku un apliecinājumu dažādām satiksmes situācijām;
 • rīkoties, ja vadītāja karte ir bojāta, kļuvusi nederīga vai nozagta;
 • ievadīt datus "prāmis/dzelzceļa platforma";
 • izmantot "Out of scope" ieslēgšanu;
 • veikt procedūru, iebraucot remontservisā, TA vai policijas kontroles laikā;
 • pārvaldīt darba un atpūtas laiku uzskaiti ar reģistrācijas kontrolierīcēm;
 • izmantot digitālās reģistrācijas kontrolierīces, ilgākā laikposmā atrodoties ceļā, un saprast vadītāja kartes datus, nosūtīt tos analīzei ar datorprogrammu.

Ja transportlīdzeklī ar digitālo tahogrāfu atrodas vairāk par vienu transportlīdzekļa vadītāju, katra transportlīdzekļa vadītāja kartei ir jābūt ievietotai pareizajā tahogrāfa spraugā.

Transportlīdzekļa ar digitālo tahogrāfu vadītājam pēc pilnvarota kontroliera pieprasījuma ir jāuzrāda:

 1. sava vadītāja karte;
 2. jebkuri manuālie pieraksti un izdrukas par kārtējo darba dienu un iepriekšējām 28 dienām, kā paredzēts "165." un "561." regulā, reģistrācijas diagrammas par to pašu laikposmu, kura laikā transportlīdzekļa vadītājs vadīja transportlīdzekli, kurā uzstādīts analogais tahogrāfs.

Kā norādīts MK noteikumos Nr. 836, no 1. maija uzņēmuma kartes saņemšanai transportlīdzekļa īpašnieks vai turētājs var pieteikties arī elektroniski, aizpildot speciālu tiešsaistes formu direkcijas tīmekļvietnē www.atd.lv (e-pakalpojums) un identifikācijai izmantojot vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv pieejamos personas identifikācijas līdzekļus.

Regulas tapšana un ieviešana: svarīga ikvienas valsts balss

Jaunā ES normatīvā akta ieviestās izmaiņas ir plašas, un vairākās dalībvalstīs par to neievērošanu piemērojamie sodi ir ļoti bargi. Taču regula netapa vienā dienā, un pēc tās izstrādātāju ieceres jau laikus bija pieejama informācija vairāku gadu garumā, lai 2. marts nenāktu kā nepatīkams milzu pārsteigums. Turklāt regulā daudzos punktos norādīts par pašu dalībvalstu lemšanas iespējām. Tādēļ turpmāk par mehānismu, kā tika izstrādātas jaunās regulas normas un kāda loma šajā darbā bija dalībvalstu pārstāvjiem.

1. Latvijai līdz 2016. gada 2. martam (kad regula un arī attiecīgie Latvijas noteikumi stājās spēkā) bija jāziņo ES Komisijai (kurā ir pārstāvētas tās intereses) par pasākumiem un izstrādāto normatīvo regulējumu un tajā noteiktajām sankcijām saistībā ar regulas prasību ieviešanu.

2. ES Komisijai palīdz komiteja, kurā noteikti darbojas arī mūsu valsts pārstāvis. Minētās komitejas darbību paredz Regula (ES) Nr. 182/2011, nosakot normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas noteikto pilnvaru izmantošanu.

Tas nozīmē - kamēr komiteja nav sniegusi atzinumu, ikviens komitejas loceklis (tādam ir jābūt arī no Latvijas) var ierosināt savai valstij izdevīgus priekšlikumus, un komitejas priekšsēdētājs var iesniegt normatīvā akta projekta grozītas versijas.

"Vācijā transporta uzņēmumu atbildība par autovadītāja pieļautajām kļūdām darbā ar digitālo tahogrāfu ir ievērojami paaugstināta - pat līdz 30 000 eiro."

Priekšsēdētājs cenšas rast tādus risinājumus, kuriem ir visplašākais iespējamais atbalsts komitejā. Priekšsēdētājs informē komiteju par to, kā ir ņemtas vērā apspriedes un (Latvijas) ierosinājumi grozījumu veikšanai, jo īpaši tie, kuri komitejā ir saņēmuši plašu atbalstu. Priekšsēdētājs nosūta komitejas locekļiem (arī uz Latviju) īstenošanas akta projektu un atbilstīgi jautājuma steidzamībai nosaka termiņu atzinuma sniegšanai. Uzskata, ka ikviens (arī Latvijas) komitejas loceklis, kas nav iebildis pret īstenošanas akta projektu vai nav nepārprotami atturējies no balsošanas par to pirms attiecīgā termiņa beigām, ir devis piekrišanu īstenošanas akta projektam.

Ja Latvijai šāda pārstāvja komitejā nav, tad nākas secināt, ka mūsu valsts klusējot ir devusi piekrišanu tiem jaunievedumiem autovadītāju darba un atpūtas laiku uzskaitē, kas tiek ieviesti ES dalībvalstīs, piemēram, Francijā, Vācijā, Beļģijā, Polijā un ES kopumā, attiecīgi informējot Latvijas institūcijas par gaidāmajām izmaiņām un ar tām saistītām kontrolēm un sodiem.

3. Lai atbalstītu viedokļu apmaiņu tehniskos jautājumos par tahogrāfiem starp dalībvalstu ekspertiem, izveido Tahogrāfa jautājumu forumu, kurā darbojas arī profesionāļi un pārstāvji no Latvijas.

Dalībvalstīm (arī Latvijai) kā eksperti forumā būtu jādeleģē tie eksperti, kuri piedalās minētajā komitejā.

Tahogrāfa jautājumu forumā uzaicina piedalīties ieinteresētās personas arī no Latvijas, transportlīdzekļu, tahogrāfu ražotājus, sociālo partneru pārstāvjus un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju.

Tātad šajās struktūrās darbojošies Latvijas pārstāvji piedalījās regulas grozījumu sagatavošanā, diskutēja par to ieviešanas atšķirībām dažādās ES dalībvalstīs un informēja Latvijas kravu un pasažieru pārvadātājus, autotransporta līdzekļu īpašniekus par pasākumiem, kas veicami, lai autovadītājus un uzņēmumus nepārsteigtu naudas sodi, transportlīdzekļu aizturēšana un no šīm sankcijām izrietoši ekonomiskie zaudējumi.

Ja tā nav noticis un pārvadātāji informācijas trūkuma dēļ jau cieš (un cietīs) reālus zaudējumus, vai šiem Latvijas pārstāvjiem par savu pienākumu nepildīšanu nebūtu tie jānomaksā? Taču tā jau ir juristu, nevis satiksmes speciālistu kompetence.

Labs saturs
12
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU