SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Vineta Vilcāne
speciāli LV portālam
29. maijā, 2015
Lasīšanai: 10 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Tava drošība
7
7

Eko sadzīves ķīmija – vai nekaitīga videi?

Publicēts pirms 9 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

„Ekopuķīte” ir Eiropas Savienības piešķirts ekomarķējums, kas garantē – produktam ir mazāka negatīvā ietekme uz vidi.

FOTO: Aiga Dambe, LV portāls

Zaļais dzīvesveids daudziem jau kļuvis par ikdienu, citi vēl tikai mēģina saprast, vai ir gatavi mainīt savus ikdienas paradumus. Dzīvot zaļi nozīmē pievērst daudz lielāku uzmanību ikdienas patēriņa lietām, vērtēt, kādu ietekmi tās atstāj uz vidi, un izvēlēties tās preces un pakalpojumus, kas uz vidi atstāj vismazāko negatīvo ietekmi.
Neviena mājsaimniecība neiztiek bez sadzīves ķīmijas – veļas pulveriem, trauku mazgājamajiem līdzekļiem, vannasistabas tīrīšanas līdzekļiem u.tml. Plašajā piedāvājuma klāstā pieejama arī eko sadzīves ķīmija. LV portāls skaidro, ko tā garantē patērētājam.
īsumā
  • Ekoloģiskajai sadzīves ķīmijai ir mazāka negatīvā ietekme uz vidi no ražošanas brīža līdz iepakojuma pārstrādei.
  • Ekomarķējumu piešķir un kontrolē neatkarīga trešā puse.
  • Produktiem ar ekomarķējumu jāatbilst vispārīgi normatīvajos aktos noteiktajām normām sadzīves ķīmijai.
  • Nav noteikts, kādos gadījumos sadzīves ķīmijas nosaukumā var lietot vārdu "eko".
  • Eko sadzīves ķīmijas īpašībām jābūt tikpat labām kā parastajiem produktiem.

Produkts draudzīgs videi

Tāpat kā eko pārtikas (bioloģiskās pārtikas), arī eko sadzīves ķīmijas cena salīdzinoši ar līdzīgiem produktiem ir daudz augstāka, arī piedāvājums nav tik plašs. Tomēr ne vienmēr patērētājam noteicošā ir preces cena. Tiem, kas domā zaļi un ilgtermiņā, svarīgi, lai iegādātā produkta ražošanas ciklā uz vidi būtu atstāta pēc iespējas mazāka negatīvā ietekme.

Salīdzinot ar citiem tās pašas produktu grupas produktiem, ekoloģiskajai sadzīves ķīmijai ir mazāka negatīvā ietekme uz vidi no ražošanas brīža līdz iepakojuma pārstrādei. Patērētājam to garantē uz produkta iepakojuma atrodamais ekomarķējums. Latvijā ir nopērkama sadzīves ķīmija ar vairākiem starptautiskiem un oficiāliem ekomarķējumiem. Piemēram:


Sadzīves ķīmija ar ekomarķējumu, salīdzinot ar parastajiem produktiem, satur vielas, kas labāk šķīst ūdenī un sadalās, tādējādi neradot apdraudējumu videi. Šādos produktos ir ierobežots bīstamo vielu patēriņš ražošanā, un tās nedrīkst būt gala produktā. Ražotājam jānodrošina, lai visā ražošanas procesā radītais piesārņojums būtu pēc iespējas mazāks un tiktu patērēts pēc iespējas mazāk enerģijas un izejvielu.

Produktiem ar ekomarķējumu jāatbilst tām normām, kas vispārīgi normatīvajos aktos noteiktas sadzīves ķīmijai. Papildus jāatbilst arī tiem kritērijiem, kurus izvirzījusi organizācija, kas piešķir konkrēto ekomarķējumu. Tiklīdz produkts neatbilst izvirzītajiem kritērijiem, uzņēmums uz produkcijas nedrīkst lietot ekomarķējumu. Eko sadzīves ķīmijas mazgāšanas, tīrīšanas u.c. īpašībām jābūt tikpat labām kā parastajiem produktiem.

Tā ir ražotāja brīva izvēle, vai savam produktam iegūt ekomarķējumu, kas apliecina, ka ražotājs uzņemas rūpes par vidi un produkts ir draudzīgs patērētājam. Nenoliedzami, tas ir arī viens no instrumentiem, kuru veiksmīgi izmantot mārketingā un palielināt produkcijas noietu.

Nav vienotas kontroles

Latvijas normatīvajos aktos nav noteikti kritēriji, kuriem jāatbilst sadzīves ķīmijai, lai tā nosaukumā varētu lietot vārdu "eko". Attiecīgi nav arī vietējās institūcijas, kas kontrolētu un pārbaudītu visus Latvijas tirgū pieejamos sadzīves ķīmijas līdzekļus, kuru nosaukumā ietverts vārds "eko", izvērtētu, cik tie ir draudzīgi vai nedraudzīgi videi.

Ierasta prakse ir, ka ekomarķējumu piešķir un kontrolē neatkarīga trešā puse. Piemēram, ekomarķējuma "Zaļais gulbis" piešķiršanu koordinē Ziemeļu Ministru padome. Tas vairo pircēju uzticību, jo ir pārliecība, ka uzņēmums pats saviem produktiem pēc paša izvirzītiem kritērijiem nepiešķir ekomarķējumu. Līdz ar to organizācija, kas piešķir konkrēto ekomarķējumu, arī izvērtē, vai uzņēmums atbilst noteiktajām prasībām. Ierasti ekomarķējuma kritēriji ir pieejami publiski, kas ļauj pircējam pārliecināties, kādas darbības ražotājs veicis, lai nodrošinātu savam produktam ekoloģiskās īpašības.

"Latvijā nepastāv nacionālais ekomarķējums sadzīves ķīmijai."

Nav izslēgts, ka ražotājs sava produkta nosaukumā ietver vārdu "eko", lai gan produkts videi un patērētājam nav nemaz tik draudzīgs. Šobrīd arī normatīvie akti neparedz, ka uz tīrīšanas un kopšanas līdzekļu iepakojuma būtu jānorāda viss sastāvs. Līdz ar to tieši ekomarķējums uz produkta iepakojuma ir garantija pircējam, ka līdzeklis ir sertificēts kā ekoloģisks. Tā vienmēr būs ražotāja atbildība, vai līdzeklis atbilst tām īpašībām un kvalitātei, kura pircējam tiek solīta.

"Ekopuķīte" – ES ekomarķējums

Latvijā nepastāv nacionālais ekomarķējums sadzīves ķīmijai. Pie mums sertifikātu var iegūt Eiropas Savienības (ES) ekomarķējumam "Ekopuķītei" saskaņā ar 2009.gada 25.novembra Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.66/2010 par ES ekomarķējumu. Latvijā ES ekomarķējumu piešķir un šī marķējuma piešķiršanas programmu koordinē Vides pārraudzības valsts birojs (VPVB), atbilstoši Vides aizsardzības likuma 38.pantam. Tā kompetencē ir arī informēt ražotājus par attiecīgajām prasībām, popularizēt "Ekopuķīti" un sniegt nepieciešamo informāciju Eiropas Komisijai. ES ekomarķējuma sistēma ir daļa no ilgtspējīga patēriņa un ražošanas jomā īstenotās Kopienas politikas, kuras mērķis ir samazināt patēriņa un ražošanas negatīvo ietekmi uz vidi, veselību, klimatu un dabas resursiem.

Saskaņā ar regulu "Ekopuķītes" kritērijus attiecīgai produktu grupai nosaka Eiropas Komisija, pamatojoties uz zinātniskiem pierādījumiem un ņemot vērā visu produktu aprites ciklu. Laika gaitā izvirzītie kritēriji var mainīties.

Uzņēmumam, kurš vēlas uz savas produkcijas izmantot "Ekopuķīti", pieteikums jāiesniedz saskaņā ar šādiem regulas noteikumiem:

  • ja produkta izcelsme ir tikai vienā dalībvalstī, pieteikumu iesniedz dalībvalsts kompetentajai iestādei;
  • ja viena veida produktu izcelsme ir vairākās dalībvalstīs, pieteikumu iesniedz kompetentajai iestādei kādā no attiecīgajām dalībvalstīm;
  • ja produkta izcelsme ir ārpus Kopienas, pieteikumu iesniedz jebkuras tādas dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā produktu paredzēts laist tirgū vai kurā tas jau ir laists tirgū.

Vides pārraudzības valsts biroja mājaslapā pieejamā informācija liecina, ka Latvijā ES ekomarķējums piešķirts astoņiem produktiem, tajā skaitā Latvijā ražotai sadzīves ķīmijai. Informāciju par piešķirtajiem ekosertifikātiem VPVB nodod Eiropas Komisijai. Ja uzņēmums vēlēsies produktu, kuram Latvijā piešķirta "Ekopuķīte", pārdot, piemēram, Igaunijā vai Vācijā, tam nebūs atkārtoti šajās valstīs jāsniedz dokumenti ekomarķējuma saņemšanai.

VPVB Piesārņojuma novēršanas daļas vecākā eksperte Edīte Timšane norāda: lai uzņēmumam izsniegtu sertifikātu, produktam ir jāatbilst visiem kritērijiem attiecīgajā produktu grupā. Ekomarķējums tiek piešķirts uz laiku, cik ilgi ir spēkā Eiropas Komisijas kritēriji attiecīgajā produktu grupā, pēc tam jāveic sertifikācija atbilstoši jaunajām prasībām. Noteiktie kritēriji ir derīgi četrus gadus, un šajā posmā uzņēmumam nevajag atkārtoti apliecināt sava produkta atbilstību "Ekopuķītes" kritērijiem.

"Tā ir ražotāja brīva izvēle, vai savam produktam iegūt ekomarķējumu."

Jauns pieteikums nav jāiesniedz, ja izmaiņas produktu īpašībās neietekmē kritēriju ievērošanu. Tomēr ekomarķējuma lietotājs par šādām izmaiņām informē VPVB, savukārt VPVB ir tiesīgs veikt atbilstošas pārbaudes. Citādi ir, ja šo četru gadu laikā ES kritērijus pārskata un maina. Gadījumā ja Eiropas Komisija maina kaut vienu kritēriju ekomarķējuma piešķiršanai, uzņēmumam jāveic sertifikācija atbilstoši jaunajām prasībām - jāiesniedz jauns pieteikums, neskatoties uz to, ka iepriekšējais sertifikāts ir derīgs vēl kādu laiku. Bez attiecīgās informācijas saskaņošanas vai izvērtēšanas uz produkta ekomarķējumu lietot nedrīkst.

Ja VPVB pēc ES ekomarķējuma piešķiršanas konstatē, ka produkts, kuram ir piešķirts ES ekomarķējums, neatbilst attiecīgajai produktu grupai noteiktajiem kritērijiem vai arī ES ekomarķējums netiek izmantots saskaņā ar regulas 9. un 10.panta 1.punktu, VPVB ir tiesīgs aizliegt izmantot ES ekomarķējumu šiem produktiem.

Nepieciešamības gadījumā VPVB, izvērtējot ekosertifikāta piešķiršanu, arī klātienē pārliecinās, vai uzņēmums atbilst izvirzītajiem kritērijiem. Piemēram, ja ir aizdomas, ka ražotāja deklarācijas neatbilst īstenībai, ražotni var apmeklēt klātienē, veikt visas nepieciešamās pārbaudes, skaidro E.Timšane. Arī produktiem, kuriem VPVB ir piešķīris "Ekopuķīti", VPVB ir tiesīgs veikt pārbaudes, lai pārliecinātos, ka produkts atbilst ES ekomarķējuma kritērijiem un novērtējuma prasībām.

Minētās pārbaudes Vides pārraudzības valsts birojs ir tiesīgs veikt pēc sūdzības saņemšanas vai izlases veidā. Tādā gadījumā VPVB informē ES ekomarķējuma izmantotāju par visām sūdzībām, kas saņemtas par produktiem ar šo marķējumu. Kā arī VPVB var pieprasīt, lai ekomarķējuma izmantotājs reaģē uz šīm sūdzībām. VPVB var aizliegt izmantot ES ekomarķējumu šiem produktiem vai arī, ja ES ekomarķējumu piešķīrusi cita kompetentā iestāde, informē to par radušos situāciju. Par aizliegumu izmantot ekomarķējumu informē visas pārējās kompetentās iestādes un Eiropas Komisiju.

Neskatoties uz stingri noteiktajām prasībām, arī sadzīves ķīmija ar ekomarķējumu atstāj savu ietekmi uz vidi, tā nav pilnībā nekaitīga. Tikai salīdzinot ar parastajiem līdzekļiem, negatīvā ietekme nav tik liela, un produkts ir draudzīgāks cilvēkam.

Labs saturs
7
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI