SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Lidija Dārziņa
LV portāls
18. decembrī, 2014
Lasīšanai: 11 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Ģimene
27
12
27
12

Ģimenes valsts pabalsts 2015.gadā – lielāks par otro un nākamajiem bērniem

Publicēts pirms 6 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Nosakot pabalsta apmēru par katru bērnu ģimenē, pabalsta pieprasītāja ģimenes kopējā bērnu skaitā ieskaita visus pieprasītāja bērnus - arī tos, par kuriem pabalsta izmaksa ir izbeigta, bērnam sasniedzot 19 gadu vecumu.

LV portāla infografika

Ģimenes ir sagaidījušas solīto ģimenes valsts pabalsta palielināšanu atkarībā no bērnu skaita. Līdz šim par katru bērnu ģimene saņem 11,38 eiro mēnesī. No nākamā gada pabalsts būs lielāks par katru nākamo bērnu. Pēdējās dienās satraukumu ir radījusi neizpratne par bērnu skaitīšanu, galvenais – vai ģimenei ņems vērā pilngadību sasniegušos vai arī tikai tos bērnus, par kuriem pabalstu maksā (līdz 15 gadu vai 19 gadu vecumam, ja mācās).
īsumā

Ģimenes pabalsts no 2015.gada 1.janvāra:

 • par pirmo bērnu ģimenē ir 11,38 eiro mēnesī;
 • par otro bērnu 22,76 eiro (2 reizes lielāks nekā par pirmo bērnu);
 • par trešo un katru nākamo bērnu 34,14 eiro (3 reizes lielāks nekā par pirmo bērnu).

LV portālam pabalstu piešķiršanas noteikumus skaidro Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Pabalstu metodiskās vadības daļas vecākā eksperte Aiva Zīrāka.

Ģimenes valsts pabalstu piešķir par katru ģimenē audzināmo bērnu, kas ir vecumā no viena gada līdz 15 gadiem vai ir vecāks par 15 gadiem, mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē (nesaņemot stipendiju) un nav stājies laulībā.

Šādā gadījumā pabalstu piešķir uz laiku, kamēr bērns apmeklē izglītības iestādi, bet ne ilgāk kā līdz dienai, kad viņš sasniedz 19 gadu vecumu vai stājas laulībā.

Par bērnu, kas ir vecāks par 15 gadiem un mācās profesionālās izglītības iestādē, un saņem stipendiju, ģimenes valsts pabalstu nepiešķir, bet ģimenes kopējā bērnu skaitā šis bērns tiek ieskaitīts.

No 2015.gada 1.janvāra pabalsta apmērs tiek noteikts atkarībā no bērnu skaita ģimenē:
 

 • par pirmo bērnu ģimenē – 11,38 eiro mēnesī;
 • par otro bērnu – 22,76 eiro (2 reizes lielāks nekā par pirmo bērnu);
 • par trešo un katru nākamo bērnu – 34,14 eiro (3 reizes lielāks nekā par pirmo bērnu).

Nosakot pabalsta apmēru par katru bērnu ģimenē, pabalsta pieprasītāja ģimenes kopējā bērnu skaitā ieskaita visus pieprasītāja bērnus - arī tos, par kuriem pabalsta izmaksa ir izbeigta, bērnam sasniedzot 19 gadu vecumu, vai tāpēc, ka pēc 15 gadu vecuma sasniegšanas bērns nemācās vai mācās profesionālās izglītības iestādē un saņem stipendiju, uzsver A.Zīrāka.

Tāpat pieprasītāja ģimenes kopējā bērnu skaitā ieskaita arī bērnus, kurus ģimene faktiski audzina, pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu, kā arī adoptētos un aizbildnībā esošos bērnus.

Vēl pieprasītāja kopējā bērnu skaitā ieskaita, bet pabalstu nemaksā:

 • par bērnu, kurš izbraucis no Latvijas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstī,
 • par bērnu, kurš ievietots valsts, pašvaldības vai privātā bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē un atrodas pilnā iestādes apgādībā, bet kura vecākiem nav pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības,
 • par bērnu, kura personisko interešu aizsardzībai pieņemts bāriņtiesas īpašs lēmums par pabalsta izmaksas pārtraukšanu personai, kura bērnu faktiski neaudzina.

 Pieprasītāja kopējā bērnu skaitā neieskaita, kā arī pabalstu nemaksā:

 • par bērnu, par kuru mātei un tēvam pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības;
 • par aizbildnībā esošu bērnu, par kuru pabalstu saņem sociālās rīcībspējas vecumu sasniegušie nepilngadīgie vecāki;
 • par pilngadību sasniegušu bērnu, par kuru ģimenes valsts pabalsta izmaksa ir izbeigta, ja ģimenes valsts pabalstu piešķir par bērnu, kuru ģimene faktiski audzina, pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu, kā arī par aizbildnībā esošu bērnu.

Bērna kārtas numurs ģimenes kopējā bērnu skaitā tiek piešķirts pieaugošā secībā, atkarībā no bērna dzimšanas laika.

Tas attiecas arī uz dvīnīšiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniņiem - kurš no dvīņiem vai trīnīšiem ir pirmais, kurš otrais un kurš trešais bērns ģimenē, nosaka pēc dzimšanas reģistrā ievadītajiem datiem, reģistrējot bērna dzimšanas faktu dzimtsarakstu nodaļā. Šī informācija ir atspoguļota arī izsniegtajā dzimšanas apliecībā, kurā norādīts ne tikai dzimšanas gads, diena un mēnesis, bet arī dzimšanas laiks.

"Nosakot pabalsta apmēru par katru bērnu ģimenē, pabalsta pieprasītāja ģimenes kopējā bērnu skaitā ieskaita visus pieprasītāja bērnus."

Ja ģimenē ir vairāki bērni, tad neatkarīgi no tā, ka par kādu no bērniem pabalstu nesaņem – bērnu skaits ģimenē nemainās (izņemot iepriekš minētos gadījumus). Pirmdzimtais ir pirmais bērns ģimenē, tad otrais dzimušais, tad trešais dzimušais utt. Secīgi pēc dzimšanas datiem arī tiek noteikts bērnu skaits ģimenē.

Piemēram. Ģimenē ir 3 bērni. Vecākais, pirmais bērns, ir 17 gadus vecs un mācās ģimnāzijā (vispārējās izglītības iestādē), otrais bērns ir 16 gadus vecs un mācās arodvidusskolā (profesionālās izglītības iestādē), kurā saņem stipendiju. Trešais bērns ir 10 gadus vecs.

Šajā gadījumā ģimenes valsts pabalstu saņem par pirmo un trešo bērnu ģimenē un pabalsta apmērs mēnesī no 2015.gada 1.janvāra būs 11,38 eiro + 34,14 eiro= 45,52 eiro mēnesī.

Par otro bērnu ģimenē nav tiesību saņemt ģimenes valsts pabalstu, bet šis fakts nemaina bērnu skaitu ģimenē.

Katram svarīga sava situācija

Tātad, kā VSAA speciāliste jau paskaidroja vispārējā informācijā, tad, ja tā var teikt, ārpus uzskaites nepaliek neviens bērns arī tad, ja bērni ir izauguši un šis konkrētais – ģimenes valsts pabalsts - vairs netiek piešķirts vai to nemaksā. Izņēmums ir jau minētās atsevišķas īpašās situācijas (atņemtas aizgādības tiesības u.c.)

Taču LV portāls praksē ir pārliecinājies: lai cik precīzi likumu normas (kas bieži vien ir sarežģītas) un gadījumus dzīvē arī izskaidrotu, cilvēkiem tomēr vissvarīgākā ir sava konkrētā situācija, jo runa ir par katras ģimenes budžetu.

VSAA speciāliste Aiva Zīrāka sniedz atbildes arī uz LV portālam iesūtītajiem jautājumiem.

Jautājums. Ja pirmais bērns jau sasniedzis pilngadību, bet mācās? Bet pārējie 3 vēl ir nepilngadīgi? Cik liels būs pabalsts par otro, trešo un ceturto bērnu?

Ja pilngadību sasniegušais bērns vēl nav 19 gadu vecs un mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē (nesaņemot stipendiju) un nav stājies laulībā – arī par viņu ir tiesības saņemt ģimenes valsts pabalstu, bet ne ilgāk kā līdz 19 gadu vecuma sasniegšanai.

Tomēr, neatkarīgi no tā, vai par pirmo bērnu ģimenes valsts pabalstu saņem vai nesaņem, šo bērnu ieskaita kopējā bērnu skaitā.

Tādējādi no 2015.gada janvāra par otro bērnu Jūs saņemsiet 22,76 eiro, par trešo bērnu - 34,14 eiro un par ceturto - arī 34,14 eiro. Tātad kopā (ja par pirmo bērnu pabalstu nesaņem) saņemamā pabalsta summa būs 91,04 eiro mēnesī.

Līdz 2014.gada 31.decembrim par katru ģimenē audzināmo bērnu pabalsta summa bija noteikta nemainīga apmēra – 11,38 eiro mēnesī.

Jautājums. Man ir 3 bērni. Pirmais ir pilngadīgs, pārējie 2 ir nepilngadīgie. Vai otrais bērns skaitās kā otrais bērns vai kā pirmais?

Jūsu ģimenē ir trīs bērni – pirmais, otrais un trešais bērns ģimenē. Secīgi pēc dzimšanas datiem. Neatkarīgi no tā, ka par kādu no bērniem pabalstu nesaņemat, bērnu skaits ģimenē nemainās.

Ja ģimenē pirmais bērns ir pilngadīgs un par viņu ģimenes valsts pabalstu nesaņemat, bet par pārējiem diviem bērniem saņemat – tad no 2015.gada 1.janvāra pabalsta apmērs par otro bērnu ģimenē būs 22,76 eiro, par trešo bērnu - 34,14 eiro. Kopā 56,90 eiro mēnesī.

Jautājums. Kā šis likums attiecas uz dvīņiem? Vai par vienu no dvīņiem man maksās dubultā?

Ģimenes valsts pabalstu piešķir par katru ģimenē audzināmo bērnu. Bērna kārtas numurs ģimenes kopējā bērnu skaitā tiek piešķirts pieaugošā secībā, atkarībā no bērna dzimšanas laika.

Tas attiecas arī uz dvīnīšiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniņiem - kurš no dvīņiem vai trīnīšiem ir pirmais, kurš otrais un kurš trešais bērns ģimenē, nosaka pēc dzimšanas reģistrā ievadītajiem datiem, reģistrējot bērna dzimšanas faktu dzimtsarakstu nodaļā. Šī informācija ir atspoguļota arī izsniegtajā dzimšanas apliecībā, kurā norādīts ne tikai dzimšanas gads, diena un mēnesis, bet arī dzimšanas laiks.

Piemēram. Ģimene ir sagaidījusi trīnīšus. Šie bērni ir pirmdzimtie. Tātad ģimenes valsts pabalsts tiks piešķirts par katru ģimenē audzināmo bērnu - par pirmo 11,38 eiro mēnesī, par otro bērnu ģimenē būs 22,76 eiro mēnesī, bet par trešo bērnu - 34,14 eiro mēnesī.

Kopējā ģimenes valsts pabalsta summa būs 68,28 eiro mēnesī.

Ja ģimenē, kurā ir piedzimuši dvīnīši vai trīnīši, šie bērni nav pirmdzimtie, t.i., ģimenē jau ir bērni, tad bērnu skaitu ģimenē nosaka, ņemot vērā visus bērnus. Tieši tāpat kā tas ir, kad piedzimst viens bērns.

Piemēram. Ģimenē ir divi bērni. Vienam 7 gadi, otram bērniņam 3 gadi. Piedzimst dvīnīši. Tātad - trešais un ceturtais bērns ģimenē.

Kopējais ģimenes valsts pabalsta apmērs par četriem bērniem būs 102,42 eiro mēnesī:

 • par pirmo bērnu ģimenē – 11,38 eiro,
 • par otro bērnu – 22,76 eiro,
 • par trešo bērnu – 34,14 eiro,
 • par ceturto bērnu – 34,14 eiro.

Jauna likuma nav, stājas spēkā esošā likuma norma

Ģimenes valsts pabalsts pašlaik ir 11,38 eiro mēnesī (iepriekš - 8 lati). No 2015.gada janvāra, kā bija paredzēts, ģimenes valsts pabalsts tiek diferencēts – par otro bērnu pabalsts ir divas reizes, par trešo bērnu un nākamajiem bērniem – trīs reizes lielāks. Tātad pabalsts secīgi būs 11,38 eiro, 22,76 eiro un 34,14 eiro mēnesī. Šī paaugstinājuma trepītes likumā noteiktas līdz trešajam bērna. Par ceturto, piekto un nākamajiem pabalsts ir tāds pats kā par trešo bērnu – 34,20 eiro.

Ģimenes valsts pabalstu piešķir saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likuma 6.pantu un MK 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1517 "Noteikumi par ģimenes valsts pabalsta un piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta un piemaksas piešķiršanas un izmaksas kārtību".

Valsts sociālo pabalstu likuma 15.pants paredz: šo pabalstu par pirmo bērnu ģimenē nosaka Ministru kabinets; par otro bērnu ģimenē ģimenes valsts pabalsts ir 2 reizes, bet par trešo bērnu un nākamajiem bērniem - 3 reizes lielāks nekā par pirmo bērnu ģimenē.

Taču Valsts sociālo pabalstu likuma pārejas noteikumi, kurus pieņēma krīzes finansiālo ierobežojumu dēļ, noteica, ka  no 2009.gada 1.jūlija līdz 2014.gada 31.decembrim ģimenes valsts pabalsta apmēru nosaka atbilstoši citam likumam – "Par valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009.gada līdz 2014.gadam". Tajā pateikts, ka no 2009.gada 1.jūlija līdz 2014.gada 31.decembrim Valsts sociālo pabalstu likumā noteiktā ģimenes valsts pabalsta apmērs par katru bērnu ir 11,38 eiro mēnesī.

Tātad šogad ierobežojuma (nemaksāt palielinātu pabalstu) termiņš beidzas. Un, kā Valsts sociālo pabalstu likums paredz, nākamgad būs spēkā diferencēts pabalsts.

Labs saturs
12
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU