SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Lidija Dārziņa
LV portāls
19. augustā, 2013
Lasīšanai: 14 minūtes
2
1
2
1

VID: par saimnieciskas darbības reģistrēšanu personām, kuras vēlas sniegt bērnu uzraudzības pakalpojumus

LV portāla infografika

Valsts no 1.septembra paredzējusi maksāt bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem. Tā var būt arī privāta aukle, kam vecāki uzticējuši bērna pieskatīšanu mājās. Taču atbalsta pieteikšanas noteikumi prasa: lai saņemtu valsts naudu, fiziskai personai jāreģistrējas kā individuālajam komersantam vai kā saimnieciskās darbības veicējam Valsts ieņēmumu dienestā (VID). Par auklītei nepieciešamo izglītības sertifikātu LV portāls jau rakstīja. Kas cilvēkam jāzina, lai reģistrētos par nodokļu maksātāju, kādas formalitātes jānokārto un kādas ir nodokļa likmes izvēles iespējas - LV portāls lūdza skaidrojumu Valsts ieņēmumu dienestā. Pēc LV portāla lūguma VID min arī atsevišķus plusus un mīnusus, kādi varētu būt konkrētā nodokļa maksātājam.
īsumā
 • Fiziskā persona, lai sniegtu aukles pakalpojumu, VID var izvēlēties starp vairākiem nodokļu maksāšanas veidiem.
 • Saimnieciskās darbības veicējam jākārto grāmatvedība.

Cilvēks, kurš vēlas būt aukle un saņemt valsts atbalstu, ierodas reģistrēties VID par saimnieciskās darbības veicēju. Kas viņam jāizdara? Kāds iesniegums jāraksta/kāda veidlapa jāaizpilda? Vai jānorāda, ka auklēs bērnu? Kādu dokumentu cilvēks saņems no VID? Tie ir jautājumi, kas varētu rasties personai, kurai līdz ar darbu būs patstāvīgi jākārto nodokļu lietas. Lielākā daļa cilvēku ar to nav saskārušies, jo to veic darba devēja grāmatvedis.

VID mājaslapā atrodas informācija saimnieciskās darbības veicējiemm. Reģistrējot saimniecisko darbību, fiziskai personai ir tiesības izvēlēties maksāt:

 • nodokli par ienākumiem no saimnieciskās darbības (24% no ienākuma);
 • fiksēto ienākuma nodokli par ieņēmumiem no saimnieciskās darbības;
 • patentmaksu par atsevišķu veidu saimnieciskās darbības veikšanu;
 • mikrouzņēmumu nodokli atbilstoši Mikrouzņēmumu nodokļa likumam.

Izvēles iespējas ir plašas. Par to, kādā mērā šie varianti attiecas arī uz bērna uzraudzības pakalpojumu sniedzēja izvēles iespēju, atbildot uz LV portāla jautājumiem, izklāsta Valsts ieņēmumu dienests – informējot par reģistrācijas kārtību, nodokļu piemērošanu, kā arī grāmatvedības uzskaites kārtību.

Reģistrācija

Atbilstoši Ministru kabineta 2001.gada 27.marta noteikumu Nr.150 "Noteikumi par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā" 4.1.2.apakšpunktam VID kā nodokļu maksātājus reģistrē fiziskās personas, kuras veic saimniecisko darbību.

Lai fiziskā persona tiktu reģistrēta VID kā saimnieciskās darbības veicēja, tai VID klientu apkalpošanas centrā ir jāiesniedz Ministru kabineta 2001.gada 27.marta noteikumu Nr.1500 1.pielikums "Nodokļa maksātāja (fiziskās personas) reģistrācijas lapa", kurā ir jānorāda saimnieciskās darbības joma un tās pamatojums. Iesniedzot VID reģistrācijas lapu, ir jāuzrāda pase.

"Saimnieciskās darbības veicēja ienākums no saņemtās atlīdzības ir apliekams ar nodokļiem. "

VID uzreiz pēc saņemto dokumentu izvērtēšanas, bet ne vēlāk kā 10 dienu laikā reģistrē nodokļu maksātāju Nodokļu maksātāju reģistrā un izsniedz nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecību.

Gadījumā ja tiek saņemts reģistrācijas atteikums, nodokļu maksātājam ir tiesības pēc iesniedzamo dokumentu precizēšanas dokumentus reģistrācijai iesniegt atkārtoti..

Par nodokļu piemērošanu, sniedzot bērnu uzraudzības pakalpojumus

Saimnieciskās darbības veicēja ienākums no saņemtās atlīdzības ir apliekams ar nodokļiem. Saimnieciskās darbības veicējs - iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājs –  (IIN) vispārējā gadījumā:

 • kārto ieņēmumu un izdevumu uzskaiti vienkāršā vai divkāršā ieraksta sistēmā;
 • ienākumam (ieņēmumu un izdevumu starpībai) tiek piemērota saimnieciskajai darbībai noteiktā iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) likme. Pašreiz tā ir noteikta 24%;
 • reizi ceturksnī maksā IIN avansu maksājumus;
 • reizi gadā iesniedz gada ienākumu deklarāciju, piemērojot neapliekamo minimumu, atvieglojumus un attaisnotos izdevumus (ja tādi ir).

Ja ienākumi mēnesī sasniedz 200 latus, saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu"  ir jāveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSOAI). VSAOI likme pašnodarbinātajam vispārējā gadījumā ir 32,17 procenti.

Saimnieciskās darbības veicējs var izvēlēties maksāt  fiksēto ienākuma nodokli.

Šo nodokļa maksāšanas režīmu aukle var izvēlēties, ja:

 • gada apgrozījums nepārsniedz 10 000 latu,
 • nenodarbina citus darba ņēmējus,
 • nav profesionālo pakalpojumu sniedzējs.

Ja aukle atbilst šiem kritērijiem, viņa:

 • reģistrējoties VID, izvēlas maksāt fiksēto ienākuma nodokli,
 • kārto ieņēmumu uzskaiti.
 • Nodokļa likme ir 5% no ieņēmumiem līdz 10 000 latu gadā, 12% no ieņēmumiem virs 10 000 latu gadā.
 • Nodokli aprēķina no ieņēmumiem, neatskaitot izdevumus.
 • Maksā vienu avansa maksājumu gadā 25 latu apmērā.
 • Reizi gadā iesniedz gada ienākumu deklarāciju, kurā aprēķina atlikušo maksājamo nodokli.
 • Ienākumam, par kuru tiek maksāts fiksētais ienākuma nodoklis, nevar piemērot IIN neapliekamo minimumu, kā arī atvieglojumus par apgādājamajiem, invaliditāti, attaisnotos izdevumus.
 • Veic VSOAI, ja ieņēmumi mēnesī pārsniedz 660 latus, vismaz no 200 latiem, piemērojot vispārējā gadījumā 32,17% likmi.

Saimnieciskās darbības veicējs var reģistrēties arī kā mikrouzņēmuma nodokļa (MUN) maksātājs:

 • Nodokļa likme ir 9% no saimnieciskās darbības ieņēmumiem.
 • Uzskaita ieņēmumus un izdevumus.
 • MUN maksā 1 reizi ceturksnī, iesniedzot  MUN deklarāciju.
 • MUN maksātāja algas nodokļa grāmatiņai jāatrodas mikrouzņēmumā.
 • Nav jāiesniedz gada ienākumu deklarācija.
 • Ienākumam, par kuru tiek maksāts MUN, nevar piemērot IIN neapliekamo minimumu, kā arī atvieglojumus par apgādājamajiem, invaliditāti, attaisnotos izdevumus.
 • Daļa MUN tiek novirzīta sociālajai apdrošināšanai, tādējādi  papildus VSAOI iemaksas nav jāveic.

Aukle var izvēlēties maksāt arī patentmaksu.

Patentmaksa ir fiksēts nodoklis, kas ietver IIN un VSAOI par fiziskās personas saimniecisko darbību noteiktā profesijā.

Patentmaksas ikmēneša maksājums konkrēti ir noteikts katrai profesiju grupai. Profesijai "auklis" tā ir noteikta Rīgas pašvaldības teritorijā 50 lati, bet pārējās pašvaldību teritorijās – 30 lati par vienu kalendāro mēnesi. Patentmaksu var maksāt par 1, 3, 6 mēnešiem vai vienu gadu avansā. Persona pati var izvēlēties sev vēlamo laika periodu, par kuru maksāt patentmaksu. Patentmaksas maksājuma termiņš nav mazāks par vienu kalendāra mēnesi.

Patentmaksu  nevar izvēlēties maksāt persona, ja:

 • tās ieņēmumi pārsniedz 35 000 latu gadā (t.i., PVN reģistrācijas slieksni). Patentmaksas maksātāja saimnieciskās darbības ieņēmumi pirmstaksācijas gadā vai prognozētie ieņēmumi taksācijas gadā nevar pārsniegt PVN slieksni;
 • tā savā saimnieciskajā darbībā, par kuru maksā patentmaksu, nodarbina citas personas.

Nodokļu maksātājs, kas veic saimniecisko darbību un par to maksā patentmaksu, vienlaikus nevar būt fiksētā nodokļa vai mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs.

Patentmaksas maksātāji veic tikai ieņēmumu uzskaiti.

Aukle savu saimniecisko darbību var reģistrēt arī Uzņēmumu reģistrā kā individuālais komersants. Šajā gadījumā tā var izvēlēties maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli par ienākumiem no saimnieciskās darbības (24% no ienākuma) vai mikrouzņēmumu nodokli.

Kura nodokļa prasības varētu būt vienkāršāk izpildāmas?

Jau pašreiz VID kā nodokļu maksātāji ir reģistrēti bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēji (aukles).

LV portāls lūdza VID arī viedokli, kurš no nodokļu maksāšanas veidiem, pēc VID praksē novērotā, auklei varētu būt visvienkāršākais/ērtākais, jo ierodoties VID reģistrēties, aukles visticamāk, klientu apkalpošanas darbiniekiem šādu jautājumu uzdos.

Kā informēja VID, no viņu praksē novērotā (vērtējot fizisko personu saimnieciskās darbības veicēju ienākumus, nodokļu nomaksu un zināšanas nodokļu un grāmatvedības jomā) auklei visērtākais nodokļu maksāšanas veids būtu:

 1. maksāt patentmaksu par saimnieciskās darbības veidu "auklis" 30 vai 50 latu mēnesī saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11.10pantu vai
 2. maksāt mikrouzņēmumu nodokli atbilstoši Mikrouzņēmumu nodokļa likumam kā fiziskai personai, kas reģistrēta VID kā saimnieciskās darbības veicējs vai individuālais komersants.               

Plusi un mīnusi, maksājot patentmaksu

Pozitīvais

 • vienlaikus tiek nomaksāts nodokļa maksājums, kas apvieno iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas,
 • neatkarīgi no tā, cik nopelna, patentmaksas summa nemainās,
 • vienkāršota grāmatvedība,
 • fiziskās personas, kuras veic saimniecisko darbību un par to maksā patentmaksu, ir pakļautas pensiju apdrošināšanai un invaliditātes apdrošināšanai, bet personas, kuras sasniegušas vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kurām ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi), ir pakļautas pensiju apdrošināšanai,
 • nav jāiesniedz VID gada ienākumu deklarācija.

Negatīvais

 • par patentu noteiktā summa pēc piereģistrēšanās VID Valsts kasē jāieskaita divu dienu laikā avansā – tātad pirms darba uzsākšanas un ieņēmumu gūšanas,
 • pie gada ienākumu deklarācijas nevar pievienot izdevumu attaisnotos dokumentus par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem, iemaksas privātajos pensiju fondos un apdrošināšanas prēmiju maksājumus,
 • nedrīkst nodarbināt algotu darbaspēku.

Plusi un mīnusi, maksājot mikrouzņēmumu nodokli, fiziskai personai - saimnieciskās darbības veicējam vai individuālajam komersantam

Pozitīvais

 • vienlaicīgi tiek nomaksāts nodokļa maksājums, kas apvieno IIN, VSAOI un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu,
 • mikrouzņēmums MUN par taksācijas perioda apgrozījumu maksā četras reizes gadā par katra ceturkšņa apgrozījumu,
 • nav jāiesniedz VID gada ienākumu deklarācija.

Negatīvais

 • par mikrouzņēmuma darbiniekiem, tai skaitā īpašniekiem VSAOI veic, maksājot MUN 9% apmērā no mikrouzņēmuma apgrozījuma, nevis 35,09% no darba ienākuma, kā tas ir vispārējā situācijā. Tas ietekmē valsts sociālās apdrošināšana pakalpojumu apmēru, ko fiziskajai personai aprēķina atkarībā no veikto VSAOI apmēra,
 • mikrouzņēmuma darbinieka ienākumam nepiemēro neapliekamo minimumu, atvieglojumus par apgādājamiem, attaisnotos izdevumus (VSAOI, izglītības un ārstnieciskos pakalpojumus, iemaksas privātajos pensiju fondos un apdrošināšanas prēmiju maksājumus).

Grāmatvedības uzskaites kārtība

Ja aukle kā fiziskā persona reģistrēsies kā iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja no saimnieciskās darbības vai kā mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja, tad grāmatvedība būs kārtojama vienkāršā ieraksta sistēmā atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 20.marta noteikumiem Nr.188 "Kārtība, kādā individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā".

Kārtojot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā, grāmatvedības reģistros atspoguļo saimnieciskās darbības naudas plūsmu, tās veidošanās avotus un izlietojumu un saimnieciskajā darbībā izmantotās un saimnieciskajā darbībā iegūtās mantas stāvokļa izmaiņas, lai fiksētu nodokļu aprēķināšanai nepieciešamos datus, kā arī veiktu  mantas un norēķinu kontroli.

Auklei saimnieciskās darbības ieņēmumi un ar to gūšanu saistītie izdevumi būs jāreģistrē (jāieraksta) saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnālā (žurnāls), kura paraugs atrodams MK 2007.gada 20.marta noteikumu Nr.188 "Kārtība, kādā individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā" 1.pielikumā (iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājam) vai 2.pielikumā (mikrouzņēmumu nodokļa maksātājam).

"Aukle var izvēlēties vienu no vairākiem nodokļu maksāšanas režīmiem. "

Tādējādi auklei būs jākārto žurnāls, un, tā kā grāmatvedība vienkāršā ieraksta sistēmā tiek kārtota pēc kases principa, tad saņemtās naudas summas žurnālā jāuzrāda attiecīgajā ieņēmumu ailē brīdī, kad tās tiek saņemtas, savukārt veiktā samaksa par pakalpojumiem ir jāuzrāda žurnāla attiecīgajā izdevumu ailē brīdī, kad samaksa tiek veikta.

Gadījumā ja aukle saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" ir izvēlējusies maksāt patentmaksu, tad šī persona ir tiesīga veikt saimnieciskās darbības ieņēmumu uzskaiti vienkāršā ieraksta sistēmā, atbilstoši MK 2007.gada 20.marta noteikumos Nr.188 "Kārtība, kādā individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā" noteiktajai kārtībai kārtojot tikai ieņēmumu uzskaites reģistru, kurā hronoloģiskā secībā norāda saimnieciskās darbības ieņēmumus. Šajā gadījumā ieņēmumu uzskaites reģistrā būs jānorāda ieraksta kārtas numurs, datums un dienas ieņēmumu kopsumma vai, ja dienas ieņēmumu kopsumma vidēji nedēļā nav lielāka par 100 latiem, – nedēļas ieņēmumu kopsumma, kas pamatota ar attaisnojuma dokumentiem.  

LV portāls jau rakstīja, ka prasības auklēm ir definētas MK noteikumos Nr.404 "Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība", kas stāsies spēkā 1.septembrī. Tie paredz, ka personai, kas vēlas sniegt bērnu uzraudzības pakalpojumus jeb strādāt par aukli, jāreģistrējas Bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju reģistrā, kas atradīsies Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) pārziņā.

Lai aukle varētu reģistrēties kā bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēja, tai vispirms kā individuālajam komersantam vai kā saimnieciskās darbības veicējam ir jāreģistrējas VID. Kad reģistrācija VID ir nokārtota un persona, kas vēlas strādāt par aukli, apzinās, ka atbilst normatīvajos aktos izvirzītām prasībām, kā arī ir sagatavojusi nepieciešamos dokumentus, kas to apliecina, tā var doties reģistrēties uz IKVD.

Labs saturs
1
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
PIEKRĪTU