SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
30. decembrī, 2009
Lasīšanai: 9 minūtes
RUBRIKA: Likumprojekts
TĒMA: Finanses
13
13

Valdība noteikusi dienesta auto privāto braucienu kārtību IIN piemērošanai

FOTO: Boriss Koļesņikovs, LV

Grozījumi Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) likumā nosaka, ka no nākamā gada ar nodokli tiks aplikti uzņēmumu un iestāžu dienesta automašīnas izmantošanas privātie tēriņi.
Atbilstošie Ministru kabineta noteikumi, ko valdība pieņēma 28. decembrī, paredz, ka ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamais maksimālais labums no dienesta auto izmantošanas personiskajām vajadzībām būs robežās no 40 līdz 150 latiem un to aprēķinās atkarībā no automašīnas dzinēja darba tilpuma. Jaunais auto lietošanas nodoklis noskatīts Igaunijā.

MK noteikumi nosaka kārtību, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanas vajadzībām nosaka labumu (kas tiek pielīdzināts algota darba ienākumiem), ko tā guvējs saņem no darba devējam piederoša vai darba devēja rīcībā esoša vieglā pasažieru automobiļa izmantošanas tādiem uzdevumiem vai vajadzībām, kas nav saistītas ar darba, dienesta vai amata pienākumu pildīšanu vai darba devēja saimniecisko darbību.

Noteikumu projektu valdība skatīja divās sēdēs. Pirmajā apspriešanā – 22. decembrī – tika secināts, ka tas vēl ir jāprecizē.

Valdības sēdes protokollēmuma projektā paredzēts, ka Finanšu ministrijai vēl jāizstrādā un līdz 2010. gada 25. janvārim jāiesniedz izskatīšanai grozījumi MK 2003. gada 31. oktobra noteikumos Nr. 585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”, kuros jānosaka vispārēja kārtība, kādā pie saimnieciskās darbības izdevumiem uzskaitīs ar transportlīdzekli saistītos izdevumus.

Vienlaikus jāparedz vienkāršotas izdevumu uzskaites prasības tiem transportlīdzekļiem, par kuru izmantošanas privātām vajadzībām gūto labumu saskaņā ar jaunpieņemtajiem MK noteikumiem tiek veikti iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

Kas ir labuma guvējs

Par vieglo pasažieru automobili šo noteikumu izpratnē uzskatīs vieglo automobili, kas pēc savas konstrukcijas un iekšējā aprīkojuma ir paredzēts pasažieru un to bagāžas pārvadāšanai; kam papildus vadītāja sēdeklim ir ne vairāk kā astoņas sēdvietas un kas reģistrēts kā vieglais, vieglais pasažieru vai vieglais plašlietojuma automobilis.

MK noteikumos uzskaitīts, ka labuma guvējs no dienesta auto izmantošanas ir:

 • darbinieks;
 • kapitālsabiedrības īpašnieks, personālsabiedrības biedrs, kooperatīvās sabiedrības dibinātājs, biedrības vai nodibinājuma dibinātājs, valdes vai padomes loceklis;
 • persona, kas pilda dienesta vai amata pienākumus valsts pārvaldes institūcijā;
 • persona, kas pilda pienākumus vēlētā valsts pārvaldes institūcijā vai citā amatā;
 • persona, kas pilda pienākumus amatā, kurā persona iecelta, pamatojoties uz Saeimas, Ministru kabineta vai pašvaldības domes lēmumu;
 • kā arī šajā noteikumu punktā uzskaitīto personu ģimenes locekļi.

Par darba devēja rīcībā esošu automobili uzskatīs arī tādu automobili, kura īpašnieks ir cita persona, bet tas atrodas darba devēja turējumā vai valdījumā, vai kuru nodrošina cita persona.

Tēriņu apjoms diferencēts

Labums, kas gūts, izmantojot darba devēja vieglo pasažieru automobili personiskajām vajadzībām (neatkarīgi no nobraukto kilometru skaita), tiek diferencēts:

 • 40 latu mēnesī − automobiļiem ar motora darba tilpumu līdz 1500 cm3 (ieskaitot) un elektromobiļiem;
 • 70 latu mēnesī − automobiļiem ar motora darba tilpumu no 1501 cm3 līdz 2500 cm3 (ieskaitot);
 • 100 latu mēnesī − automobiļiem ar motora darba tilpumu no 2501 cm3 līdz 3500 cm3 (ieskaitot);
 • 150 latu mēnesī − pārējiem automobiļiem, tai skaitā automobiļiem, kam motora darba tilpums nav uzrādīts (to noteiks darba devējs, pamatojoties uz izgatavotāja vai pilnvarotā pārstāvja informāciju).

Par gūto labumu katru mēnesi ieturēs nodokli (līdzīgi kā algas nodokli), tādējādi darba devējam un darbiniekam katru mēnesi nodoklī būs jāmaksā

 • 22,70 lati (iedzīvotāju ienākuma nodoklis un darba devēja un darba ņēmēja sociālās apdrošināšanas iemaksa), ja gūtais labums ir 40 latu;
 • 39,73 lati, ja gūtais labums ir 70 latu;
 • 56,75 lati, ja gūtais labums ir 100 latu;
 • 85,13 latu, ja gūtais labums ir 150 latu, – vēstī BNS, atsaucoties uz Finanšu ministrijas informāciju.

Skaitīs, dalīs darba devējs

Darba devējs kalendāra mēneša beigās noteiks automobiļu skaitu, kuri attiecīgajā mēnesī izmantoti personiskajām vajadzībām, kā arī šādā veidā gūto labumu un tā sadalījumu starp labuma guvējiem. To nosakot, darba devējs ņems vērā labuma guvēja darba specifiku, pildot darba, dienesta vai amata pienākumus.

Darba devējam katru ceturksni būs jāsagatavo un līdz nākamā ceturkšņa pirmā mēneša 20. datumam Valsts ieņēmumu dienestā jāiesniedz pārskats par labumu, par kādu nodokļa maksātājs (darba devējs) ir palielinājis labuma guvējam ar nodokli apliekamo ienākumu no darba devēja vieglā pasažieru automobiļa izmantošanas personiskajām vajadzībām.

"Ja darba devējam piederošu vai darba devēja rīcībā esošu auto personiskajām vajadzībām izmantos vairākas personas, labuma sadalījumu starp tā guvējiem noteiks darba devējs."

Ja šo pārskatu neiesniegs, tiks uzskatīts, ka darba devēja vieglie automobiļi (ja tādi ir) attiecīgajā pārskata ceturksnī personiskajām vajadzībām netika izmantoti.

Ja VID konstatēs, ka darba devēja automobilis, kurš izmantots privātām vajadzībām, nav iekļauts minētajā pārskatā, VID saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām” aprēķinās nesamaksāto nodokli par labumu no auto izmantošanas personiskajām vajadzībām, kā arī par attiecīgo periodu – soda un nokavējuma naudu.

Informācija par auto izmantotāja katru mēnesi gūto labumu būs jāiekļauj arī VID iesniedzamajā ziņojumā par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (VSAOI) no darba ņēmēju darba ienākumiem; par iedzīvotāju ienākuma nodokli un par uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī. Jaunā apliekamā labuma nodokļu maksājumi - ienākuma nodoklis un VSAOI – jāveic vienlaikus ar nodokļiem par darba algu.

Ja labuma guvējs kompensē darba devējam izdevumus par automobiļa izmantošanu savām vajadzībām, tad par labumu no automobiļa izmantošanas uzskatīs minētā labuma un darba devējam samaksātās kompensācijas starpību (ja tā ir pozitīva).

Jāmaksā gandrīz visiem, bet ar izņēmumiem

Šie noteikumi neattiecas uz operatīvajiem transportlīdzekļiem; vieglajiem taksometriem; militārajiem transportlīdzekļiem; reprezentatīvo vieglo automobili (likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” izpratnē).

Likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” noteikts: “Reprezentatīvs vieglais automobilis ir vieglais automobilis, kura sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, nepārsniedz astoņas vietas, kura vērtība bez pievienotās vērtības nodokļa pārsniedz 25 424 latus un kurš nav operatīvais transportlīdzeklis vai speciālais vieglais automobilis (neatliekamā medicīniskā palīdzība, dzīvojamais automobilis vai katafalks), vai vieglais automobilis, kas speciāli aprīkots, lai pārvadātu ratiņkrēslos sēdošos invalīdus, vai jauns vieglais automobilis, kas tiek izmantots kā pilnvarotā automobiļu tirgotāja demonstrācijas automobilis.”

Noteikumi neattiecas arī uz fizisko personu, zemnieku un zvejnieku saimniecību − saimnieciskās darbības veicēju – automobiļiem, kuru pamatlīdzekļu nolietojumu nosaka saskaņā ar likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11.5 pantu. (11.5 pants. Īpaši noteikumi taksācijas gadā norakstāmā pamatlīdzekļu nolietojuma un atsevišķu saimnieciskās darbības izdevumu veidu noteikšanai.)

Finanšu ministrijai vēl jāprecizē atsevišķi priekšlikumi, saskaņojot tos ar Zemkopības ministriju (par zemnieku un zvejnieku saimniecību auto) un ar Aizsardzības ministriju (par militārajiem transportlīdzekļiem).

Bažas par sarežģītību un iekasēšanu

Finanšu ministrs Einars Repše ir paudis uzskatu, ka nodoklis nav pārmērīgs, un cer, ka daudzi godprātīgi uzņēmēji to izvēlēsies maksāt. Tiem, kas būs norādījuši, ka viņu darbinieki automašīnas privātām vajadzībām neizmanto, iespējams, būs jārēķinās ar pastiprinātām Valsts ieņēmumu dienesta pārbaudēm.

Vakar E.Repše žurnālistiem paskaidroja, ka uzņēmējs būs tas, kurš izlems, vai nodoklis par dienesta automašīnu izmantošanu privātām vajadzībām būs jāmaksā.

“Iespējas sākumā būs diezgan plašas un atkarīgas no uzņēmēja godaprāta un interpretācijas. Ja kāds uzņēmējs norādīs, ka absolūti neviena viņa bilancē esošā automašīna netiek izmantota privātām vajadzībām, tas, protams, papildus saasinās kontrolējošo institūciju uzmanību uz šo uzņēmumu, jo fakts var arī nebūt sevišķi ticams,” sacīja E.Repše.

To, vai nākamgad no jaunā dienesta automašīnu nodokļa ieviešanas tiks iekasēti plānotie 38 miljoni latu, rādīs laiks. “Tāda patlaban ir speciālistu prognoze. Cik tā ir bijusi precīza, to mēs redzēsim pēc izpildes rezultātiem,” norādīja finanšu ministrs.

Ministrs uzskata, ka labums, ko iegūs uzņēmēji, maksājot nodokli par dienesta auto izmantošanu privātām vajadzībām, būs birokrātijas samazināšana. Diemžēl neesot iespējams pilnībā atteikties no jebkādiem pārskatiem, taču to plānots būtiski vienkāršot uzņēmējiem, kas nodokli maksās.

Labs saturs
13
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
PIEKRĪTU