NORISES
>
Notikumi, problēmas, aktuālas tēmas
TĒMAS
17. jūnijā, 2022
Lasīšanai: 10 minūtes
RUBRIKA: Ziņa
TĒMA: Tava drošība
3
3

Noderīgi padomi, izvēloties tūrisma pakalpojumus

Publicēts pirms gada. Izvērtē satura aktualitāti! >>

FOTO: Freepik

Turpinoties aktīvai tūrisma sezonai un ņemot vērā saņemtās patērētāju sūdzības, kā arī sniegtās konsultācijas, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) sniedz noderīgus ieteikumus saistībā ar kompleksā tūrisma pakalpojuma sniedzēja izvēli, ceļojumu apdrošināšanu un aviopasažieru tiesībām.

PTAC ieteikumi, lai sevi pasargātu no nepatīkamiem pārsteigumiem ceļojuma laikā un zinātu, kam pievērst uzmanību pirms ceļojumu iegādes

 • Pārbaudīt, vai tūrisma pakalpojuma sniedzējs ir reģistrējies PTAC uzturētajā Tūrisma operatoru un aģentu datubāzē, un izvēlēties tikai licencētus un reģistrētus tūrisma pakalpojuma sniedzējus. Datubāze pieejama šeit.
 • Pārbaudīt, vai tūrisma pakalpojuma sniedzējs ir operators (ceļojuma organizators) vai aģents (ceļojuma pārdevējs), kas darbojas operatora vārdā, noskaidrojot, vai datubāzē ir informācija par operatoriem, ar kuriem aģents sadarbojas, un vai attiecīgajiem operatoriem ir nodrošinājums.
 • Iegādājoties tūrisma pakalpojumu sociālajos tīklos vai sludinājumu portālos, pārbaudīt, kas piedāvā šo pakalpojumu, – jābūt skaidri norādītam pakalpojumu sniedzējam. Jāņem vērā, ka tūrisma pakalpojumus visbiežāk reklamē tūrisma aģenti, kuri tikai pārdod ceļojumu. Līdz ar to nepieciešams noskaidrot, kurš ir ceļojuma organizators, pārliecināties, ka šis tūrisma operators ir licencēts, kā arī saņemt apstiprinājumu no tūrisma operatora par rezervācijas apstiprinājumu un samaksātās naudas summas saņemšanu.
 • Iepazīties ar līguma nosacījumiem, tostarp, vai līgumā ir norādīts konkrētā kompleksā tūrisma pakalpojuma tūrisma operators. Jāpievērš uzmanība nosacījumiem par nepārvaramas varas apstākļiem līgumā.
 • Pārbaudīt, kam tiek veikta samaksa par pakalpojumu, – nemaksāt fiziskajai personai par tūrisma pakalpojumu, kas jāsniedz juridiskajai personai. Izvērtēt nepieciešamību maksāt pilnu ceļojuma cenu agrāk, kā tas noteikts tūrisma līguma noteikumos.
 • Noskaidrot informāciju saistībā ar Covid-19 testiem un vakcinācijas sertifikātu nosacījumiem attiecīgajā galamērķī.
 • Noskaidrot visu par attiecīgajā galamērķi nepieciešamajiem dokumentiem: pasēm, vīzām, bērnu pārstāvības dokumentiem.
 • Lai izvairītos no nepatīkamiem pārpratumiem, salīdzināt dažādu tūrisma pakalpojumu sniedzēju piedāvājumus, pievēršot uzmanību ne tikai cenai, bet arī tam, kādi pakalpojumi iekļauti piedāvājumā.
 • Rūpīgi iepazīties ar sniegto pirmslīguma informāciju un līguma noteikumiem, īpašu uzmanību pievēršot tālāk uzskaitītajām lietām.

PTAC infografika.

Pirmslīguma informācija

 • Iegādājoties ceļojumu no tūrisma aģenta, pārbaudīt, vai ir norādīts, kurš tūrisma operators ir sagatavojis konkrēto ceļojumu, kā arī galvenās tūrisma pakalpojuma īpašības – ceļojuma norises datumu, nakšu skaitu, cenā iekļauto pakalpojumu apjomu u. tml.
 • Vai ir norādīta maksāšanas kārtība, tostarp jebkāda summa vai cenas procentuālā daļa, kas jāmaksā kā pirmais maksājums, un atlikušās daļas samaksas grafiks, kas ceļotājam jāmaksā, kā arī to, kuri pakalpojumi ietilpst cenā, bet par kuriem jāveic papildu maksājumi.
 • Vai norādīts termiņš pirms ceļojuma sākuma, kurā tūrisma operators var izbeigt kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumu, ja dalībnieku skaits nav sasniegts.

Līgumā iekļautā informācija

 • Vai ir norādīts tūrisma operatora un, ja attiecināms, tūrisma aģenta nosaukums (firma) un faktiskā adrese, kā arī tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese, lai ceļotājs nepieciešamības gadījumā ceļojuma laikā varētu sazināties ar pakalpojumu sniedzēju.
 • Vai ir norādīts nodrošinājuma izsniedzēja (apdrošināšanas sabiedrības, kredītiestādes) nosaukums (firma) un kontaktinformācija un PTAC kontaktinformācija.
 • Vai līgumā/līguma apstiprinājumā ir ietverta visa pirmslīguma informācija par ceļojuma galvenajām sastāvdaļām, kas nodrošinās, ka tūrisma operatoram jāizpilda pirms līguma noslēgšanas solītais.
 • Vai ir norādīta ceļojuma kopējā cena, ieskaitot nodokļus un visus papildu maksājumus, un citas izmaksas, kā arī ietverta norāde, kāda veida papildu izmaksas ceļotājam vēl varētu nākties segt.
 • Vai ir ietvertas patērētāja tiesības jebkurā brīdī pirms kompleksā tūrisma pakalpojuma sākuma izbeigt kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumu, samaksājot samērīgu līguma izbeigšanas maksu.
 • Vai ir norādīta informācija par brīvprātīgu vai obligātu apdrošināšanu.
 • Vai ir norādīta strīdu risināšanas kārtība, kur ceļotājam vērsties gadījumā, ja tūrisma operators atsakās izpildīt ceļotāja prasījumu vai ceļotāju neapmierina tūrisma operatora piedāvātais risinājums.
 • Vai ir ietvertas ceļotāja tiesības nodot līgumu citai personai.
 • Līgumā nedrīkst tikt iekļauti noteikumi, kas ļauj tūrisma operatoram vienpusēji grozīt līguma noteikumus (visbiežāk noteikumus, kuri attiecas uz ceļojuma apmaksas kārtību un termiņiem, kā arī ceļojuma maršrutu), izņemot gadījumu, ja tūrisma operators šādas tiesības ir paredzējis kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumā, izmaiņas ir nenozīmīgas (tās nemaina līguma būtiskās sastāvdaļas un neietekmē kopējo kompleksā tūrisma pakalpojuma sniegšanu), un tūrisma operators par izmaiņām informē attiecīgo ceļotāju skaidrā, saprotamā un uzskatāmā veidā (uz pastāvīga informācijas nesēja).

Ceļojumu apdrošināšana

 • Slēdzot ceļojumu apdrošināšanas līgumu, rūpīgi jāizlasa un jāiepazīstas ar līguma noteikumiem un nepieciešamības gadījumā jālūdz sniegt skaidrojums par visiem neskaidrajiem jautājumiem apdrošināšanas pakalpojuma sniedzējam.
 • Pārliecināties, vai izvēlētā apdrošināšanas polise sedz visus iespējamos riskus, kas varētu rasties ceļojuma laikā. Iepazīties ar apdrošināto risku aprakstu, apdrošinājuma summu un pašriska apmēru.
 • Rūpīgi iepazīties ar apdrošināšanas līgumā (gan polisē, gan noteikumos) noteiktajiem izņēmuma gadījumiem, iespējamajiem papildu izņēmumiem katra apdrošinātā riska aprakstā un speciālajiem izņēmumiem, kuri var būt norādīti apdrošināšanas polisē, kādos apdrošinātājs neatlīdzinās zaudējumus.
 • Pirms ceļojuma apdrošināšanas līguma noslēgšanas iespējami precīzāk informēt apdrošināšanas pakalpojuma sniedzēju par ceļojumu un iespējamajām aktivitātēm ceļojuma laikā, lai izvēlētos sev vispiemērotāko ceļojuma apdrošināšanu.
 • Iegādājoties ceļojuma apdrošināšanas polisi, lūgt apdrošināšanas pakalpojuma sniedzējam sniegt skaidrojumu, kā rīkoties gadījumā, ja ceļojuma laikā ir noticis nelaimes gadījums un nākas vērsties attiecīgās valsts ārstniecības iestādē, t. sk. noskaidrot, kādas ārstniecības izmaksas sedz izvēlētā apdrošināšana.
 • Pirms ceļojuma apdrošināšanas līguma noslēgšanas pārliecināties, vai līguma noteikumos ir paredzēts, ka apdrošināšanas pakalpojuma sniedzējs sedz arī riskus, kas saistīti ar ceļojuma atcelšanu vai piespiedu pārtraukšanu ceļojuma laikā dažādu iemeslu dēļ. PTAC vērš uzmanību, ka epidēmija un pandēmija lielākajai daļai apdrošinātāju ir iekļauta izņēmumos kā nepārvaramas varas (Force Majeure) apstāklis, kā rezultātā radušos zaudējumus apdrošinātājs nesedz. Ja apdrošinātājs piedāvā apdrošināšanas līgumā iekļaut ar Covid-19 infekcijas, pērtiķu baku u. c. infekciju slimību izplatību vai saslimšanu saistītu risku, pārliecinieties, kādi tieši apdrošināšanas gadījumi ir iekļauti.

PTAC infografika.

Aviopasažieru tiesības

 • Pirms lidojuma iegādes iepazīties ar aviopārvadātāja noteikumiem, īpaši pievēršot uzmanību, vai biļetes, kuras ir vēlēšanās iegādāties, būs iespējams atdot vai ne, kādi ir aviopārvadātāja bagāžas pārvadāšanas noteikumi un kādi nosacījumi ir spēkā, ja negaidīti saslimst ar Covid-19 un nevar doties ceļojumā.
 • Ja pēc kārtas tiek iegādāti vairāki lidojumi, rūpīgi plānot pārsēšanos, izvēloties saprātīgu pārsēšanās laiku.
 • Ja gadījies nokļūt situācijā, kad lidojums ir atcelts, kavējas vai atteikta iekāpšana lidojumā, jāatceras, ka aviopārvadātājam ir jāizsniedz pasažierim rakstveida informācija par pasažiera tiesībām un jānodrošina aprūpe (saziņas iespējas, maltīte un atspirdzinājumi samērīgi gaidīšanas laikam, iespēja nokļūt galamērķī). Personai ir tiesības uz kompensāciju, ja lidojuma atcelšanu vai kavēšanos neietekmēja ārkārtas apstākļi. Ja iekāpšana tika atteikta nepamatoti, personai ir tiesības uz kompensāciju.
 • Ja pēc lidojuma tiek konstatētas problēmas ar bagāžu, jāvēršas lidostas atrasto mantu birojā. Pēc tam ar sūdzību pie aviopārvadātāja par sabojātu bagāžu jāvēršas 7 dienu laikā no bagāžas saņemšanas, savukārt par aizkavējušos bagāžu 21 dienas laikā pēc tās saņemšanas. Ja bagāža netiek atdota 21 dienas laikā, tā skaitās nozaudēta. Šādā gadījumā pie aviopārvadātāja jāvēršas iespējami ātrāk.
 • Ja ir iegādāts komplekss tūrisma ceļojums un, esot ceļojumā, tiek konstatēta neatbilstība, uzreiz jāvēršas pie pakalpojuma sniedzēja ar pretenziju.

PTAC infografika.

Ar noderīgu papildu informāciju, dodoties ceļojumā, var iepazīties šeit.

Labs saturs
3
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI