DIENASKĀRTĪBĀ
>
Par aktuālo valstī un iestādēs (preses relīzes)
TĒMAS
10. aprīlī, 2024
Lasīšanai: 7 minūtes
RUBRIKA: Relīze
TĒMA: Eiropas Savienība

Parlaments galīgajā lasījumā apstiprina jauno ES Migrācijas un patvēruma paktu

FOTO: European Union 2024/Oliver Bunic

Pamatojoties uz aizvadītā gada decembrī dalībvalstu panākto vienošanos, Eiropas Parlaments šodien pieņēma desmit tiesību aktus par Eiropas migrācijas un patvēruma politikas reformu.

Solidaritāte un atbildība

Lai palīdzētu ES dalībvalstīm, kas tieši pakļautas migrācijas spiedienam, pārējās dalībvalstis varēs vai nu pārvietot patvēruma meklētājus vai starptautiskās aizsardzības saņēmējus uz savu teritoriju, nodrošināt finansiālu ieguldījumu vai sniegt operatīvu un tehnisku atbalstu. Tiks atjaunināti arī kritēriji, pēc kuriem nosaka dalībvalsts atbildību par starptautiskās aizsardzības pieteikumu izvērtēšanu (tā dēvētie Dublinas noteikumi).

Regula par patvēruma un migrācijas pārvaldību, pie kuras strādāja ziņotājs Tomass Tobē (EPP, Zviedrija), guva atbalstu, 322 deputātiem balsojot “par”, 266 — “pret” un 31 deputātiem atturoties. Vairāk informācijas šeit.

Rīcība krīzes situācijās

Ar regulu, kas nosaka rīcību krīzes un nepārvaramas varas situācijās, ir izveidots mehānisms, lai reaģētu gadījumos, kad migrantu pieplūdums pēkšņi palielinās. Šis mehānisms nodrošina solidaritāti un atbalstu dalībvalstīm, uz kurām plūst ārkārtīgi daudz cilvēku no valstīm, kas atrodas aiz Savienības robežām. Jaunais regulējums būs piemērojams arī migrantu ļaunprātīgas izmantošanas gadījumos, proti, tad, ja citas valstis vai naidīgas nevalstiskā sektora struktūras šos cilvēkus vēlas izmantot Savienības destabilizēšanai.

Likumprojekts, pie kura strādāja referents Huans Fernando Lopess Agilars (S&D, Spānija), tika apstiprināts, 301 deputātam balsojot “par”, 272 — “pret” un 46 deputātiem atturoties. Vairāk informācijas par rīcības regulējumu krīzes situācijās šeit.

Trešo valstu pilsoņu rūpīga pārbaude uz Savienības robežas

Ja tiks konstatēts, ka cilvēks neatbilst nosacījumiem, kas ļauj ieceļot Savienībā, šim cilvēkam pirms ieceļošanas būs jāiziet rūpīgas pārbaudes procedūra. Tas nozīmē, ka ne ilgāk kā septiņu dienu laikā būs jānoskaidro, kas tā ir par personu, jāievāc biometriskie dati, kā arī jāveic drošības un veselības pārbaudes. Dalībvalstīm pašām būs jāizveido uzraudzības mehānismi, kas garantēs pamattiesību ievērošanu.

Dokuments, pie kura strādāja referente Birgita Zippele (S&D, Vācija), tika apstiprināts, 366 deputātiem balsojot “par”, 229 — “pret” un 26 deputātiem atturoties. Ar 414 balsīm “par”, 182 —”pret” un 29 deputātiem atturoties, Parlaments arī apstiprināja jaunus noteikumus par centralizētu sistēmu informācijai par notiesājošiem spriedumiem (ECRIS-TCN sistēma). Vairāk informācijas par jauno rūpīgas pārbaudes regulējumu šeit.

Raitākas patvēruma procedūras

Visā Savienībā būs ieviesta jauna, vienota kārtība, kādā tiks piešķirta un arī atņemta starptautiskā aizsardzība. Turpmāk patvēruma pieteikumi uz Savienības robežas būs jāizskata ātrāk un īsākos termiņos, lai noskaidrotu, vai pieteikums ir pamatots un vai tas ir pieņemams.

Likumprojekts, pie kura strādāja referente Fabjēne Kellere (Renew, Francija), tika pieņemts, 301 deputātiem balsojot “par”, 269 — “pret” un 51 deputātam atturoties. Balsojums par atgriešanas procedūru uz robežas noslēdzās, 329 deputātiem balsojot “par”, 253 — “pret” un 40 deputātiem atturoties. Vairāk informācijas par patvēruma procedūras regulējumu šeit.

Pirkstu nospiedumu salīdzināšanas sistēmas (Eurodac) regulējums

Neatbilstīgo migrantu dati, ieskaitot pirkstu nospiedumus un sejas attēlus personām no sešu gadu vecuma, glabāsies citādi strukturētā Savienības Eurodac datubāzē. Turklāt iestādes varēs ievadīt attiecīgu informāciju, ja persona varētu apdraudēt drošību vai ir bijusi vardarbīga vai bruņota.

Dokuments, pie kura strādāja referents Horhe Bušadē Vijalba (ECR, Spānija), tika pieņemts, 404 deputātiem balsojot “par”, 202 — “pret” un 16 deputātiem atturoties. Vairāk informācijas par jaunajiem Eurodac noteikumiem šeit.

Atbilstība kritērijiem

Parlaments arī atbalstīja ierosinājumu ieviest jaunus, visām dalībvalstīm vienotus standartus attiecībā uz bēgļa vai alternatīvās aizsardzības statusa atzīšanu un arī attiecībā uz tiesībām, ko piešķir aizsardzības kritērijiem atbilstošām personām. Pamatojoties uz informāciju, kas saņemta no ES Patvēruma aģentūras, dalībvalstīm būtu jāizvērtē situācija personas izcelsmes valstī un bēgļa statuss regulāri jāpārskata. Personām, kas iesniegušas pieteikumu aizsardzības saņemšanai, būs jāpaliek tās dalībvalsts teritorijā, kura ir atbildīga par pieteikuma izskatīšanu vai kurā šīm personām ir piešķirta aizsardzība.

Dokuments, kas tapa referenta Matjaša Nemeca (S&D, Slovēnija) vadībā, tika apstiprināts, 340 deputātiem balsojot “par”, 249 — “pret” un 34 deputātiem atturoties. Vairāk informācijas par atbilstības regulējumu šeit.

Patvēruma meklētāju uzņemšana

Dalībvalstīm būs patvēruma meklētājiem jānodrošina vienlīdzīgi standarti tādos aspektos kā, piemēram, mājoklis, izglītības iespējas un veselības aprūpe. Reģistrēti patvēruma meklētāji varēs sākt strādāt ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc pieteikuma iesniegšanas. Lai patvēruma meklētāji necenstos pārvietoties no vienas ES valsts uz citu, būs reglamentēta aizturēšanas kārtība un nosacījumi, kas ierobežo pārvietošanās brīvību.

Akts, pie kura strādāja referente Sofija Inetfelde (Renew, Nīderlande), tika apstiprināts, 398 deputātiem balsojot “par”, 162 — “pret” un 62 deputātiem atturoties. Vairāk informācijas par uzņemšanas nosacījumu direktīvu šeit.

Drošs un likumīgs ceļš uz Eiropu

Saskaņā ar jauno pārmitināšanas un humanitārās uzņemšanas regulējumu dalībvalstis brīvprātīgi piedāvās uzņemt ANO atzītus bēgļus no valstīm ārpus Savienības, ja šie cilvēki likumīgi, organizēti un droši būs devušies uz ES. Likumprojekts, pie kura strādāja referente Mālina Bjorka (The Left, Zviedrija), tika pieņemts, 452 deputātiem balsojot “par”, 154 — “pret” un 14 deputātiem atturoties. Vairāk informācijas par Savienības pārmitināšanas sistēmu šeit.

Turpmākie soļi

Tiklīdz visu paketi būs oficiāli apstiprinājusi Padome, šie tiesību akti stāsies spēkā pēc to publicēšanas Oficiālajā Vēstnesī. Gaidāms, ka regulas tiks piemērotas divu gadu laikā. Savukārt Uzņemšanas nosacījumu direktīvas gadījumā dalībvalstu rīcībā būs divi gadi, lai attiecīgās izmaiņas iestrādātu savos tiesību aktos.

Labs saturs
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI