DIENASKĀRTĪBĀ
>
Par aktuālo valstī un iestādēs (preses relīzes)
TĒMAS
16. janvārī, 2024
Lasīšanai: 6 minūtes
RUBRIKA: Relīze
TĒMA: Valsts pārvalde

VARAM ministre I. Bērziņa: rīcības plāns ir VARAM ceļa karte valdības deklarācijas izpildei

FOTO: Edijs Pālens, LETA.

Otrdien, 16. janvārī, Ministru kabinetā apstiprināts valdības rīcības plāns, kas ietver Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas konkrētus pasākumus un sasniedzamos rezultātus, atbilstoši valdības deklarācijai un ministrijas darbības prioritātēm  – valsts digitālā attīstība, dabas kapitāla un ilgtspējīgu vides ekosistēmu pārvaldība, kā arī reģionu un pašvaldību līdzsvarota attīstība.   

“Valdības rīcības plāns ir VARAM ceļa karte valdības deklarācijas izpildei. Tas palīdz mums kopā ar citām ministrijām un sadarbības partneriem efektīvi sadarboties un izmantot pieejamos resursus, kā arī rezultatīvi virzīties uz mērķu sasniegšanu,” saka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministre Inga Bērziņa.  

Valsts digitālā attīstība 

Valdības rīcības plāns paredz attīstīt modernus, iedzīvotājiem un komersantiem draudzīgus valsts digitālos pakalpojumus un saimnieciski pārvaldīt valsts digitālo vidi, kā arī veicināt digitālo iespēju izmantošanu iedzīvotājiem, piesaistot ES fondu investīcijas. Kā atskaites punkts sasniegtajam kalpo Eiropas Digitālās Desmitgades 2030 mērķi. Ir jāizmanto visas iespējas, lai palīdzētu iedzīvotājiem apgūt digitālās prasmes, neatkarīgi no vecuma, dzimuma, izglītības, invaliditātes vai funkcionēšanas ierobežojumiem.  

Iedzīvotājiem garantēti nacionālie e-paraksta un elektroniskās identifikācijas līdzekļi, kas iedzīvotājiem un uzņēmējiem ļaus digitālā vidē uzticami apliecināt savu identitāti, kā arī parakstīt dokumentus. Tiks īstenots ES Digitālās identitātes maka pilotprojekts, kas ļaus digitālā vidē  daudz ērtāk apliecināt savu identitāti dažādu pakalpojumu saņemšanai gan nacionālā, gan Eiropas līmenī. Sabiedrībai ērti un pieejami valsts pakalpojumi vienmēr ir pieejami www.latvija.gov.lv

Rīcības plāns paredz attīstīt Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centrus, kuros nodrošināt klātienes vai attālinātas konsultācijas. Svarīgi, lai jebkurš no mums var saņemt atbalstu un nepieciešamo informāciju e-pakalpojumu lietošanā klātienē, telefoniski un elektroniski.  

Ir plānots izveidot spēcīgu valsts IKT kompetences centru - Valsts digitālo attīstības aģentūru, kas nodrošinās kvalitatīvus IKT koplietošanas pakalpojumus iestādēm, vadīs nacionālas nozīmes digitālās transformācijas iniciatīvas, kā arī veidos integrētus un ērtus pakalpojumus iedzīvotājiem. Tostarp jāpanāk to, lai valsts datu apmaiņa un to pārvaldība notiek efektīvi. To nodrošinās Datu izplatīšanas un pārvaldības platforma ar kuras palīdzību iestādes varēs gan nodot datus citām iestādēm, gan saņemt tos standartizētā un augstas pieejamības režīmā. 

Dabas kapitāls un ilgtspējīgas vides ekosistēmas pārvaldība 

Ikvienam ir tiesības dzīvot labvēlīgā vidē, tādēļ ir paredzēti virkne pasākumu, kas vērsti uz zemes, ūdens un gaisa kvalitātes saglabāšanu un uzlabošanu. Tāpat ir paredzēts izstrādāt īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības plānus, lai veicinātu Eiropas nozīmes aizsargājamo sugu un biotopu stāvokļa uzlabošanos. 

Rīcības plāns paredz pasākumus, lai samazinātu radīto un palielinātu pārstrādāto atkritumu daudzumu. Lai sasniegtu atkritumu apsaimniekošanas mērķus, ir jāveicina materiālu un resursu aprite un sabiedrības ikdienas paradumu maiņa, tai skaitā attīstot mājkompostēšanu. Aprites ekonomikas principus plašāk ir jāintegrē uzņēmējdarbībā, lai produktu, materiālu un resursu vērtību pēc iespējas ilgāk saglabātu tautsaimniecībā, tādejādi samazinot atkritumu rašanos. 

Reģionu un pašvaldību līdzsvarota attīstība 

Rīcības plāns paredz veicināt Rīgas pilsētas un Pierīgas integrāciju, izveidojot kopēji koordinētu attīstības plānošanu un sadarbību Rīgas metropoles konkurētspējas palielināšanai uzņēmējdarbības attīstības, transporta infrastruktūras, sabiedriskā transporta, apdzīvojuma attīstības, pašvaldību izglītības ekosistēmas u.c. jomās.  

Reģionu līdzsvarotu attīstību nodrošinās, piesaistot ES fondu investīcijas uzņēmējdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstībai pašvaldībās, publiskās ārtelpas attīstībai, pašvaldību pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstībai, bērnu pieskatīšanas pakalpojumu pieejamībai u.c. Nepieciešams nodrošināt arī ilgtspējīgas izglītības ekosistēmas projektu attīstību. 

Plānā noteikti pasākumi, kas tuvina Latvijas austrumu pierobežas reģionu ekonomisko konkurētspēju pārējiem Latvijas reģioniem, veicinot uzņēmējdarbību, stiprinot pierobežas drošību un iedzīvotāju noturību pret krīzēm. 

Sabiedrības līdzdalības nolūkos, plānā paredzēts izveidot un ieviest elektronisku atbalsta rīku, kas sniegs iespēju e-vidē visām pašvaldībām organizēt līdzdalības budžeta projektu ideju konkursus un iedzīvotājiem tajos piedalīties. Pašvaldību kapacitātes stiprināšanas nolūkos, pašvaldību un plānošanas reģionu darbiniekiem paredzēts nodrošināt programmu zināšanu un prasmju pilnveidei.  

Valdības rīcības plāns.

Labs saturs
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI