DIENASKĀRTĪBĀ
>
Par aktuālo valstī un iestādēs (preses relīzes)
TĒMAS
09. decembrī, 2023
Lasīšanai: 8 minūtes
RUBRIKA: Relīze
TĒMA: Ekonomika

EM budžeta prioritāte 2024. gadam ir uzņēmējdarbības konkurētspēja – eksporta, investīciju un inovāciju veicināšana

Freepik

“Valdībā koleģiāli esam vienojušies, ka nākamgad valsts budžeta resursi primāri tiks novirzīti mūsu valsts drošības stiprināšanai, veselības nozares sakārtošanai, izglītības sektora attīstībai un atbalstam iedzīvotājiem elektroenerģijas izmaksu sadārdzinājuma kompensēšanai. Lai stimulētu Latvijas uzņēmumus veikt ieguldījumus jaunu produktu izstrādē un tādējādi veicinātu Latvijas tautsaimniecības izaugsmi un eksporta apjoma palielināšanu, nākamgad paredzētas arī mērķtiecīgas valsts investīcijas tautsaimniecībā, kas kopā ar ES investīcijām dos būtisku ieguldījumu mūsu ekonomikā,” uzsver ekonomikas ministrs Viktors Valainis.

Ekonomikas ministrijas 2024. gada valsts budžeta izdevumi paredzēti septiņās darbības jomās. “Ekonomikas ministrijas 2024. gada budžeta izdevumu prioritāte – uzņēmējdarbības konkurētspējas paaugstināšana – eksporta, investīciju un inovāciju veicināšana. Vienlaikus gandarījums, ka 2024. gada valsts budžeta prioritāro pasākumu ietvaros atbalstīta papildu finansējuma piešķiršana 6,4 miljonu EUR apmērā investīciju un eksporta veicināšanas pasākumiem, kā arī jaunuzņēmumu atbalstam,” turpina ministrs.

Valsts budžets uzņēmējdarbības konkurētspējas paaugstināšanai paredzēts 77,3 milj. EUR apmērā. Lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību, veidojot industriālās zonas, jaunas darbavietas un radot augstu pievienoto vērtību, valsts budžets paredzēts augstas pievienotās vērtības investīciju piesaistīšanai, Latvijas eksportspējas veicināšanai, ekonomikas transformācijai un tūrisma nozares eksportspējas atbalstam. Ar mērķi sekmēt inovāciju attīstību tiks turpināta arī valsts pētījumu programma “Inovāciju fonds – nozaru pētījumu programma”, šim mērķim 2024. gadā paredzot 8 milj. EUR. “Esmu gandarīts par Saeimas atbalstu arī mūsu piedāvājumam turpināt valsts atbalstu uzņēmējiem lielu investīciju projektu īstenošanai, turpmāko trīs gadu periodā paredzot šim mērķim 70 milj. EUR,” uzsver ekonomikas ministrs.

Latvijas pakalpojumu eksporta un investīciju piesaistes veicināšanai 2024. gada valsts budžetā paredzēts vēl papildu finansējums 6 milj. EUR apmērā. “Lai sniegtu atbalstu Latvijas uzņēmumiem, nepieciešamas pārdomātas un ilgtspējīgas valsts atbalsta aktivitātes, kas ir tiešā mērā saistāmas ar papildu atbalstu investīciju veikšanai, tirgus pārorientācijai, jaunu un inovatīvo produktu un pakalpojumu izstrādei, veicinot ekonomisko aktivitāti arī Latvijas reģionos,” uzsver ekonomikas ministrs Viktors Valainis. Šī finansējuma ietvaros plānots īstenot pasākumus darījumu un pasākumu eksporta Latvijā veicināšanai, sniedzot atbalstu tādām aktivitātēm kā stratēģiski svarīgu un īpaši lielu projektu/pasākumu organizēšanai Latvijā starptautiska mēroga aktivitāšu (semināru, konferenču un kongresu, izstāžu) organizēšanai Latvijā.

Savukārt jaunuzņēmumu atbalstam nākamā gada valsts budžetā paredzēts papildu finansējums 400 tūkst. EUR apmērā. “Jaunuzņēmumiem ir būtiska loma kopējā inovācijas ekosistēmā, jo tie nodrošina inovatīvu biznesa ideju ieplūdi un veicina straujāku ekonomikas paradigmas maiņu uz zināšanu ekonomiku. Jaunuzņēmumiem ir lielākais potenciāls pārnest uz tautsaimniecību mūsu zinātnieku atklājumus un inovācijas, tostarp dziļajās tehnoloģijās. Turklāt jaunuzņēmumi veido jaunu uzņēmējdarbības kultūru, koncentrējoties uz ilgtspējīgiem biznesa modeļiem, aprites un digitālo ekonomiku, tīru enerģiju, industriālajām inovācijām un klimata pārmaiņu mērķiem. Mums ir jābūt ambiciozākiem un mēs varam darīt vairāk, lai straujākai jaunuzņēmumu izaugsmei un attīstībai nodrošinātu finanšu atbalsta pieejamību,” uzsver ekonomikas ministrs Viktors Valainis.

Atbalsts jaunuzņēmumiem tiks nodots caur Latvijā darbojošās jaunuzņēmumu ekosistēmu  pārstāvošajām organizācijām un memoranda “Latvijas jaunuzņēmumu ekosistēmas attīstības stratēģijas īstenošanu” partneriem – nodibinājumu “TechChill”, Rīgas Tehniskās universitāti, nodibinājumu “TechHub”, biedrību “Latvijas Biznesa Eņģeļu Tīkls”, Latvijas Jaunuzņēmumu asociāciju, Latvijas Privātā un Riska kapitāla asociāciju kopējās Jaunuzņēmumu attīstības stratēģijas 2022.-2025.gadam realizācijai. Plānots īstenot tādas aktivitātes kā  starptautiska līmeņa pasākumi (konferences, semināri), individuālās konsultācijas agrīnās stadijas jaunuzņēmumiem par pieejamām investīcijām un investoru piesaistes sesijas, u.c. Minēto aktivitāšu ieviešana ir būtiska Latvijas reģionālai un starptautiskai attīstībai.

Būtisks finansējums paredzēts arī tautsaimniecības noturības un enerģētiskās neatkarības palielināšanai, būvniecības kvalitātes, drošības un atbildības pilnveidošanai, mājokļu pieejamības veicināšanai, kā arī citām aktivitātēm.

Tautsaimniecības noturības sekmēšanai un investīciju piesaistei enerģētiskajai neatkarībai paredzēti 35,9 milj. EUR. 2024. gadā valsts budžeta izdevumi paredzēti aizsargāto elektroenerģijas lietotāju atbalstam, kā arī atkrastes vēja enerģijas kopprojekta ELWIND īstenošanai.

Valsts budžets būvniecības un mājokļu politikas īstenošanai paredzēts 16,9 milj. EUR apmērā. Lai Latvijā nodrošinātu investīcijām labvēlīgu vidi, sekmējot mājokļu, t.sk. īres mājokļu, būvniecību un renovāciju, kā arī uzlabojot mājokļu pieejamību, valsts budžeta resursi paredzēti būvniecības procesa kvalitātes, drošības un atbildības pilnveidošanai, digitalizācijas palielināšanai būvniecības procesā, mazinot administratīvo slogu. Tāpat paredzēts finansējums arī mājokļu pieejamības atbalstam – Altum īstenotās mājokļu garantiju programmas un atbalsta programmas “Balsts” turpināšanai 2024. gadā paredzēts valsts budžeta finansējums 9,1 milj. EUR apmērā.

Iekšējā tirgus uzraudzībai paredzēti 5,7 milj. EUR. Lai nodrošinātu, ka Latvijas tirgus uzraudzības sistēma atbilst Eiropas vienotā tirgus prasībām, kā arī lai Latvijas tirgū būtu pieejamas tikai drošas, noteiktām būtiskajām prasībām atbilstošas preces un pakalpojumi, t.sk. digitālajā vidē, 2024. gada valsts budžetā paredzēti finanšu resursi tirgus uzraudzības pasākumu īstenošanai, kā arī atbilstības novērtēšanai un kvalitātes nodrošināšanai.

Efektīvai patērētāju tiesību aizsardzībai, īpaši digitālajā vidē, paredzēts vēl papildu finansējums 1,2 milj. EUR apmērā, kuru ietvaros tiks veicināta patērētāju drošība, apmierinātība un uzticēšanās tirgum, attīstīts ilgtspējīgs patēriņš, ieviesta patērētāju kolektīvo prasību aizstāvība, uzlabota īpaši aizsargājamo sabiedrības daļu tiesību ievērošana, kā arī optimizēti un attīstīti tirgus uzraudzības procesi.

Oficiālās statistikas nodrošināšanai nākamgad paredzēti valsts budžeta līdzekļi 14,04 milj. EUR apmērā. Lai modernizētu oficiālās statistikas nodrošināšanu un paaugstinātu statistikas atbilstību kvalitātes prasībām, 2024. gadā finansējums paredzēts papildu e-risinājumu ieviešanai statistikas apkopošanā un attiecīgi arī administratīvā sloga mazināšanai, datu pieejamības paaugstināšanai, kā arī mūžizglītības un absolventu monitoringa veidošanai.

EM nozaru vadības un politikas plānošanas procesa nodrošināšanai paredzēti 10,49 milj. EUR, kuru ietvaros finansējums paredzēts ne tikai Latvijas ekonomikas attīstību sekmējošas politikas izstrādei, bet arī pasākumu īstenošanai inovācijas attīstībai un digitalizācijai, eksporta veicināšanai, konkurētspējīgas un labvēlīgākas uzņēmējdarbības vides veidošanai, jaunuzņēmumu atbalstam, ka arī cilvēkkapitāla un nodarbinātības vienota pārvaldības modeļa ieviešanai Latvijā.

Konkurences politikas īstenošanai 2024. gada valsts budžetā paredzēti finanšu līdzekļi 4,9 milj. EUR apmērā, kas tiks izlietoti būtiskāko konkurences tiesību pārkāpumu novēršanai un godīgas konkurences veicināšanai.

Labs saturs
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI