SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Inese Helmane
LV portāls
08. jūlijā, 2024
Lasīšanai: 12 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Satiksme
5
5

“Bonus Malus” sistēmu aizstās centralizēta apdrošināšanas vēsture

FOTO: Paula Čurkste, LETA.

Lai sauszemes transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas (OCTA) sistēma būtu caurskatāmāka un saprotamāka, līdzšinējo “Bonus Malus” (BM) sistēmu, kuras mērķis bija pēc vienota principa izvērtēt augstākas un zemākas riska pakāpes autoīpašniekus un objektīvi noteikt OCTA polišu cenas, aizstās ar centralizētu apdrošināšanas vēsturi. Jaunā sistēma sāks darboties no 1. augusta. 

īsumā
 • “Bonus Malus” sistēma tika izveidota 2006. gadā ar mērķi ieviest vienotu principu, pēc kura izvērtēt augstākas un zemākas riska pakāpes autoīpašniekus un objektīvi noteikt OCTA polišu cenas.
 • Katram transportlīdzekļa īpašniekam atkarībā no apdrošināšanas dienu skaita un ceļu satiksmes negadījumiem, kas tika izraisīti ar viņa īpašumā reģistrētu transportlīdzekli, tika piešķirta BM klase.
 • BM sistēma tiek reorganizēta, lai vienkāršotu apdrošināšanas vēstures datu uzskaiti un pieejamību – vairs nebūs sarežģītu algoritmu.
 • No 1. augusta BM sistēmas vietā apdrošinātāji izmantos centralizētus apdrošināšanas vēstures datus kopš 2004. gada 1. maija.
 • BM klase līdz šim tika pārskatīta reizi gadā – 15. septembrī. Turpmāk personas apdrošināšanas vēstures dati tiks atjaunoti katru dienu.
 • Vērtējot klientu riskus, apdrošinātāji arī turpmāk ņems vērā transportlīdzekļa īpašnieka apdrošināšanas vēsturi, kas ietver līdzšinējo apdrošināšanas gadījumu un apdrošināšanas dienu skaitu rādītājus.
 • Vienlaikus apdrošinātāji vērtēs arī citus kritērijus/riska faktorus, kuri ir katra apdrošinātāja ziņā. Piemēram, apdrošināšanas akciju sabiedrība “Balta” ņem vērā vairāk nekā 40 dažādus faktorus.
 • BM sistēma tiek reorganizēta arī tādēļ, lai atvieglotu informācijas apmaiņu starp Zaļās kartes sistēmas dalībvalstīm. 

Gan biedrība “Latvijas Transportlīdzekļu apdrošināšanas birojs”, gan apdrošināšanas sabiedrības uzsver – “Bonus Malus” (BM) sistēmas reorganizācija neietekmēs apdrošināšanas prēmiju aprēķinus. 

Vairs nekādu sarežģītu algoritmu 

OCTA Latvijā ir ieviesta no 1997. gada 1. septembra un ir obligāti nepieciešama visiem motorizētajiem transportlīdzekļiem, kas piedalās ceļu satiksmē. OCTA polise sedz transportlīdzekļa īpašnieka vai tiesīgā lietotāja civiltiesisko atbildību par ceļu satiksmes negadījumā nodarītajiem zaudējumiem trešajai personai.  

Savukārt BM sistēma tika izveidota 2006. gadā. Tās mērķis bija ieviest vienotu principu, pēc kura izvērtēt augstākas un zemākas riska pakāpes autoīpašniekus un objektīvi noteikt OCTA polišu cenas, skaidro biedrības “Latvijas Transportlīdzekļu apdrošināšanas birojs” (LTAB) valdes priekšsēdētājs Jānis Abāšins. 

BM klašu aprēķina procesā tika ņemts vērā personas izraisīto ceļu satiksmes negadījumu skaits, kā arī apdrošināšanas dienu skaits konkrētā periodā par pēdējiem 11 gadiem, un klase tika pārskatīta reizi gadā – 15. septembrī. 

Katram transportlīdzekļa īpašniekam atkarībā no apdrošināšanas dienu skaita un ceļu satiksmes negadījumiem, kas tika izraisīti ar viņa īpašumā reģistrētu transportlīdzekli, tika piešķirta klase no 1. līdz 17. Tomēr OCTA cenas nenoteica tikai pēc BM klases vien – tika ņemti vērā arī citi Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā (OCTA likums) minētie faktori.

Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likums

12. pants. Apdrošināšanas prēmijas apmērs

(1) Apdrošināšanas prēmijas apmēru nosaka apdrošinātājs, ievērojot transportlīdzekļa veidu, izmantošanas mērķi un citus risku ietekmējošus faktorus.

(2) Apdrošināšanas prēmijas apmēram, kas noteikts apdrošināšanas līguma slēgšanas brīdī, jābūt tādam, lai nodrošinātu apdrošināšanas līgumā noteikto saistību izpildi, kā arī segtu izdevumus, kas nepieciešami apdrošināšanas veikšanai.

13. pants. Apdrošināšanas prēmijas apmēra noteikšana

(1) Noslēdzot apdrošināšanas līgumu, apdrošināšanas prēmijas apmērs transportlīdzekļa īpašniekam tiek noteikts, izvērtējot iepriekšējo apdrošināšanas līgumu darbības laikā izmaksāto apdrošināšanas atlīdzību skaitu, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā konstatēto gadījumu skaitu, kad transportlīdzeklis vadīts, izdarot administratīvus pārkāpumus, par kuriem reģistrē pārkāpumu uzskaites punktus, un noziedzīgus nodarījumus pret satiksmes drošību, kā arī izvērtējot citus risku ietekmējošus faktorus.

 “Pamatā BM sistēma tiek reorganizēta, lai vienkāršotu apdrošināšanas vēstures datu uzskaiti un pieejamību – vairs nebūs sarežģītu algoritmu, pēc kuriem tika noteiktas BM klases,” stāsta J. Abāšins. “Tas vienlaikus saistīts arī ar autovadītāju biežāk uzdotajiem jautājumiem par klašu pārrēķinu, piemēram, kādēļ klase samazinājās vai palika nemainīga. Ņemot vērā komplicēto aprēķinu, autovadītājiem bija grūti izprast to, kā veidojas viņu konkrētā BM klase.”

Atspoguļos visu apdrošināšanas vēsturi kopš 2004. gada 

No 1. augusta BM sistēmas vietā apdrošinātāji izmantos centralizētus apdrošināšanas vēstures datus. 

Apdrošināšanas vēstures dati netiks pārrēķināti klasēs, bet atspoguļos visu apdrošināšanas vēsturi kopš 2004. gada 1. maija, kad stājās spēkā OCTA likums, par šajā periodā noslēgtajiem OCTA apdrošināšanas līgumiem un izraisītajiem ceļu satiksmes negadījumiem (apdrošināšanas gadījumiem).  

Personas apdrošināšanas vēstures dati bez maksas būs pieejami LTAB tīmekļa vietnē www.ltab.lv un LTAB OCTA lietotnē visiem transportlīdzekļa īpašniekiem vai reģistrētajiem turētājiem. 

Ko varēs redzēt personas apdrošināšanas vēsturē? Tāpat kā līdz šim, tajā parādīsies tie ceļu satiksmes negadījumi (OCTA apdrošināšanas gadījumi), kuri izraisīti ar personas īpašumā reģistrētu transportlīdzekli neatkarīgi no tā, kas atradās pie stūres. 

Tāpat kā līdz šim, tiks atspoguļoti apdrošināšanas vēstures kvantitatīvie rādītāji – apdrošināšanas dienu un apdrošināšanas gadījumu skaits.  

Personas apdrošināšanas vēsturē tiks atspoguļots apdrošināšanas dienu un izraisīto apdrošināšanas gadījumu skaits par visiem transportlīdzekļiem, kuriem persona būs reģistrēta kā īpašnieks vai turētājs.  

Šo informāciju, tāpat kā līdz šim, katrs apdrošinātājs vērtēs individuāli. 

Nemainīsies arī sistēma, kāda darbosies tiem, kas pēc 1. augusta iegādāsies OCTA polisi pirmo reizi. Ja persona pirmo reizi uz sava vārda reģistrē transportlīdzekli un iegādājas OCTA polisi, tad tai vēl nav izveidojusies apdrošināšanas vēsture. Tas būs redzams apdrošinātājam, kas attiecīgi izvērtēs personas riska pakāpi, skaidro J. Abāšins. 

Datus atjaunos katru dienu 

Turpmāk personas apdrošināšanas vēstures datu atjaunošana tiks veikta katru dienu par periodu kopš 2004. gada 1. maija.  

“OCTA polises ņēmējam tas nozīmē to, ka neatkarīgi no polises iegādes datuma apdrošinātājiem uzreiz būs pieejami aktuālie apdrošināšanas vēstures dati, nevis informācija par iepriekšējo 15. septembri, kad tika veikts BM klašu pārrēķins,” skaidro LTAB valdes priekšsēdētājs. 

Vērtējot klientu riskus, apdrošinātāji arī turpmāk ņems vērā transportlīdzekļa īpašnieka vai reģistrētā turētāja apdrošināšanas vēsturi, kas ietver līdzšinējo apdrošināšanas gadījumu (izraisīto ceļu satiksmes negadījumu) un apdrošināšanas dienu skaitu rādītājus.  

“Jo vairāk apdrošināšanas dienu un mazāk apdrošināšanas gadījumu, jo labāka ir apdrošināšanas vēsture. Attiecīgi apdrošinātājs, balstoties uz konkrētās personas apdrošināšanas vēsturi, vērtēs klienta riska pakāpi,” stāsta J. Abāšins. 

Vienlaikus apdrošinātāji vērtēs arī citus kritērijus/riska faktorus, kuri ir katra apdrošinātāja ziņā (piemēram, dati par īpašnieka soda punktiem, transportlīdzekļa izmantošanas mērķis un vieta u. tml.). Arī līdz šim BM klase nebija vienīgais faktors, kas tika ņemts vērā, nosakot OCTA polises cenu, uzsver J. Abāšins. 

Nosakot apdrošināšanas prēmiju, vērtē vairākus desmitus faktoru 

Pēc BM sistēmas reorganizācijas joprojām tiks ņemta vērā apdrošinātā transportlīdzekļa vēsture, īpaši izraisītie negadījumi, līdz ar to izmaiņas no 1. augusta OCTA cenas neietekmēšot, apliecina apdrošināšanas akciju sabiedrības “Balta” Transporta produktu un riska parakstīšanas pārvaldes vadītājs Kristaps Liecinieks.  

Viņš stāsta, ka apdrošināšanas prēmiju aprēķins balstās uz varbūtības teoriju, proti, uz to, kāda ir iespējamība, ka auto iekļūs ceļu satiksmes negadījumā.  

Prēmijas aprēķinā “Balta” ņem vērā vairāk nekā 40 dažādu faktoru, kuri arī savstarpēji korelē. To vidū ir, piemēram: 

 • negadījumu vēsture; 
 • apdrošināto dienu skaits; 
 • apdrošināšanas termiņš; 
 • transportlīdzekļa tips; 
 • transportlīdzekļa pilna masa; 
 • transportlīdzekļa vecums; 
 • transportlīdzekļa reģistrācijas vieta; 
 • īpašnieka juridiskais statuss; 
 • transportlīdzekļa izmantošanas veids; 
 • transportlīdzekļa vadītāja vecums; 
 • soda punkti; 
 • nobraukums u. c.

Apdrošināšanas prēmijas aprēķins var mainīties, ja mainās kāds no daudzajiem faktoriem.  

Atvieglos informācijas apmaiņu Zaļās kartes sistēmas ietvaros 

BM sistēma tiek reorganizēta arī tādēļ, lai atvieglotu informācijas apmaiņu starp Zaļās kartes sistēmas dalībvalstīm.  

Personai, kas pārcelsies uz citu dalībvalsti, tiks izsniegta izziņa par garāku apdrošināšanas periodu, tādējādi personām ar garu un labu apdrošināšanas vēsturi būs izdevīgāki nosacījumi pie ārvalstu apdrošinātāja, norāda LTAB vadītājs. 

OCTA likuma 7. pants nosaka: “Starptautiskais apdrošināšanas līgums (Zaļā karte) ir apdrošināšanas līgums, kas tiek noslēgts attiecībā uz transportlīdzekli, kurš reģistrēts Latvijas Republikā un piedalās ceļu satiksmē valstī, kas ir Zaļās kartes sistēmas dalībvalsts. Par starptautisko apdrošināšanas līgumu (Zaļo karti) uzskatāms arī tāds starptautiskais apdrošināšanas līgums, kas noslēgts attiecībā uz transportlīdzekli, kurš reģistrēts valstī, kas nav Zaļās kartes sistēmas dalībvalsts, ja šāda līguma noslēgšana paredzēta starptautiskajos līgumos.” 

Zaļā karte, tāpat kā OCTA polise, atlīdzina zaudējumus, kas radušies personām, piemēram, citu transportlīdzekļu vadītājiem, velobraucējiem, gājējiem, pasažieriem, un viņu īpašumam negadījumu izraisījušā transportlīdzekļa vadītāja vainas dēļ. 

Zaļās kartes sistēmas dalībvalstu saraksts ir pieejams šeit. 

Labs saturs
5
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI