SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
25. aprīlī, 2020
Lasīšanai: 11 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Ceļu satiksme
10
10

Uz laiku var pārtraukt transportlīdzekļa reģistrāciju, nenododot numura zīmes

Stājas spēkā 25.04.2020.

FOTO: Edijs Pālens, LETA

Ja transportlīdzeklis netiek izmantots ceļu satiksmē, tā īpašniekam ir tiesības uz ārkārtas situācijas laiku un trīs mēnešus pēc tās beigām pārtraukt transportlīdzekļa reģistrāciju uz laiku, nenododot numura zīmes CSDD. LV portāls skaidro, kā tas ietekmē ekspluatācijas nodokli un kādas ir iespējas izbeigt OCTA līgumu. 

īsumā
  • Īpašnieks var pārtraukt transportlīdzekļa reģistrāciju uz ārkārtas situācijas laiku un 3 mēnešus pēc tās beigām, nenododot transportlīdzekļa numura zīmes CSDD.
  • Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli maksā par mēnešiem no attiecīgā taksācijas perioda sākuma līdz tam mēnesim (ieskaitot), kurā transportlīdzekļa reģistrācija uz laiku tiek pārtraukta.
  • Pārvadātājam, kurš saņēmis speciālo atļauju (licenci) komercpārvadājumu veikšanai, ir tiesības iesniegt apdrošinātājam rakstveida pieteikumu par apdrošināšanas līguma izbeigšanu pirms termiņa.
  • Pārējiem ir tiesības izbeigt apdrošināšanas līgumu un saņemt atpakaļ neizmantoto apdrošināšanas prēmijas daļu, ja tiek pārtraukta transportlīdzekļa reģistrācija uz laiku, nododot transportlīdzekļa reģistrācijas numura zīmes CSDD.

Grozījumi likumā “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”, kas stājās spēkā šodien, 25. aprīlī, ir papildināti ar 51. pantu.

Pārtraukt auto reģistrāciju, nenododot numura zīmes

Tajā noteikts: uz ārkārtas situācijas laiku un trīs mēnešus pēc tās beigām transportlīdzekļa īpašniekam vai transportlīdzekļa līzinga gadījumā transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītajam transportlīdzekļa turētājam ir tiesības pārtraukt transportlīdzekļa reģistrāciju uz laiku, nenododot transportlīdzekļa numura zīmes CSDD un iesniegt iesniegumu, izmantojot CSDD e-pakalpojumus. Šādā gadījumā CSDD nākamajā dienā pēc iesnieguma saņemšanas savā transportlīdzekļu reģistrā izdara atzīmi transportlīdzekļa reģistrācija pārtraukta uz laiku, nenodod transportlīdzekļa numura zīmes.

Lai atjaunotu transportlīdzekļa reģistrāciju, CSDD iesniedz iesniegumu, izmantojot CSDD e-pakalpojumus. Pēc iesnieguma saņemšanas CSDD dzēš atzīmi par reģistrācijas pārtraukšanu uz laiku.

Jaunā kārtība paredz: ja transportlīdzekļa reģistrācija, nenododot transportlīdzekļa numura zīmes CSDD, tiek pārtraukta uz laiku saskaņā ar minētā likuma 51. pantu, transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli maksā valsts budžetā par mēnešiem no attiecīgā taksācijas perioda sākuma līdz tam mēnesim (ieskaitot), kurā transportlīdzekļa reģistrācija uz laiku tiek pārtraukta.

Atjaunojot transportlīdzekļa reģistrāciju, kura uz laiku bija pārtraukta saskaņā ar šo pantu, transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli maksā valsts budžetā par periodu no mēneša (ieskaitot), kurā tiek atjaunota transportlīdzekļa reģistrācija, līdz attiecīgā kalendāra gada beigām.

Iespēja komercpārvadātājiem izbeigt apdrošināšanas līgumu

Likuma 51. panta sestā daļa paredz: uz ārkārtas situācijas laiku un trīs mēnešus pēc tās beigām transportlīdzekļa īpašniekam vai transportlīdzekļa līzinga gadījumā transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītajam transportlīdzekļa turētājam (ja tas noslēdzis attiecīgu apdrošināšanas līgumu), kas ir pārvadātājs, kurš saņēmis speciālo atļauju (licenci) komercpārvadājumu veikšanai, ir tiesības iesniegt apdrošinātājam rakstveida pieteikumu par apdrošināšanas līguma– standartlīguma vai starptautiskās apdrošināšanas līguma (Zaļās kartes)– izbeigšanu pirms termiņa. Apdrošināšanas līguma darbība tiek izbeigta nākamajā dienā pēc rakstveida pieteikuma iesniegšanas.

Iesniedzot rakstveida pieteikumu, tiek norādīts viens no šādiem apdrošināšanas līguma izbeigšanas pamatojumiem:

  • apdrošināšanas līguma izbeigšana pirms termiņa, saņemot atpakaļ iemaksāto apdrošināšanas prēmijas daļu atbilstoši Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma 10. panta piektās daļas 1. punktam;
  • apdrošināšanas līguma izbeigšana pirms termiņa, nesaņemot atpakaļ iemaksāto apdrošināšanas prēmijas daļu par atlikušo laikposmu no līguma izbeigšanas dienas līdz apdrošināšanas līguma termiņa beigām. Pēc transportlīdzekļa reģistrācijas atjaunošanas, kad apdrošinātājs saņēmis rakstveida pieteikumu par jauna apdrošināšanas līguma noslēgšanu uz Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā minētajiem apdrošināšanas līguma termiņiem, apdrošinātājs izsniedz jaunu apdrošināšanas līgumu, kura apdrošināšanas prēmijas daļā tiek ieskaitīta neizmantotā apdrošināšanas prēmija. Šādā gadījumā jaunais apdrošināšanas līgums stājas spēkā ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc ārkārtas situācijas beigām.

Iespēja izbeigt OCTA, nododot numura zīmes

Savukārt transportlīdzekļa īpašniekam vai transportlīdzekļa līzinga gadījumā transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītajam transportlīdzekļa turētājam (ja tas noslēdzis attiecīgu apdrošināšanas līgumu), kas nav minēts šā panta sestajā daļā (nav komercpārvadātāji), ir tiesības izbeigt apdrošināšanas līgumu un saņemt atpakaļ neizmantoto apdrošināšanas prēmijas daļu saskaņā ar Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma 10. panta otro un trešo daļu un piektās daļas 1. punktu, ja tiek pārtraukta transportlīdzekļa reģistrācija uz laiku, nododot transportlīdzekļa reģistrācijas numura zīmes CSDD.

LAA un LTAB valdes priekšsēdētājs norāda, ka jau šobrīd Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma 10. panta otrā un trešā daļa paredz kārtību, kādā transportlīdzekļa īpašnieks var pārtraukt apdrošināšanas līgumu pirms termiņa, noņemot transportlīdzekli no uzskaites un nododot numurzīmes.

Kopš šī gada 13. marta, kad valstī izsludināts ārkārtas stāvoklis, ir pārtraukta 718 transportlīdzekļu reģistrācija, nododot numurzīmes, bet izbeigtas 360 apdrošināšanas polises.

Jāpiebilst, ka OCTA polise, kura ir obligāti nepieciešama visiem motorizētajiem transportlīdzekļiem, kas piedalās ceļu satiksmē, sedz zaudējumus, kurus transportlīdzekļa vadītājs ir nodarījis trešās personas veselībai, kā arī zaudējumus īpašumam ceļu satiksmes negadījumā, kas noticis transportlīdzekļa vadītāja vainas dēļ.

Grozījumi pamatoti

Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja (LTAB) un Latvijas Apdrošinātāju asociācijas (LAA) valdes priekšsēdētājs Jānis Abāšins norāda, ka apdrošinātāji ar izpratni uztver valstī noteiktā ārkārtas stāvokļa ietekmi uz ekonomiskajiem procesiem. Atsevišķām nozarēm, kas nodarbojas ar komercpārvadājumiem, ir radušās grūtības, tādēļ bija nepieciešams meklēt risinājumus, kā tām palīdzēt. Apdrošinātāji uzskata, ka likuma grozījumi ir izsvērti un pamatoti, tādēļ nozare tos atbalsta.

Iepriekš, Ministru kabinetam 9. aprīlī apstiprinot likuma Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību grozījumu virzīšanu uz Saeimu, LAA un LTAB secināja, ka pieaugs neapdrošināto transportlīdzekļu skaits ceļu satiksmē, kas palielinās garantijas fonda izmaksas par neapdrošinātu transportlīdzekļu izraisīto ceļu satiksmes negadījumu zaudējumu kompensēšanu.

Grozījumu redakcija, kāda šobrīd ir apstiprināta Saeimā, apdrošinātāju izpratnē vairs nerada šāda veida riskus,” apgalvo J. Abāšins. Pēc apdrošinātāju domām, risks būtu paaugstināts tad, ja likuma grozījumi attiektos arī uz privātpersonām vai juridiskajām personām, kuru transportlīdzekļi nereti tiek nodoti lietošanā privātpersonām.”

Apdrošinātāji prognozē, ka kopējais pārtraukto polišu skaits nebūs liels.

Atteikšanās no KASKO

Atšķirībā no OCTA, kas ir obligātais apdrošināšanas veids, KASKO ir brīvprātīgais apdrošināšanas veids. Personai, kurai ir KASKO apdrošināšana, arī līdz šim ir bijusi iespēja brīvi izbeigt līgumu, nosūtot apdrošinātājam paziņojumu. Arī numurzīmes šajā gadījumā nav jānodod, jo transportlīdzeklis drīkst piedalīties ceļu satiksmē arī bez KASKO apdrošināšanas. Apdrošināšanas līguma likuma 38. panta pirmā daļa paredz: “Ja apdrošināšanas līgumu izbeidz vienpusēji šajā likumā vai citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, attiecīgā puse otrai pusei nosūta paziņojumu par apdrošināšanas līguma izbeigšanu. Apdrošināšanas līgums ir izbeigts paziņojumā norādītajā dienā, bet ne agrāk kā pēc 15 dienām no paziņojuma nosūtīšanas dienas.”

Līguma izbeigšanas nosacījumi parasti ir noteikti arī līgumā un tā noteikumos, kuru nosaukums un numurs minēts polisē, norāda J. Abāšins.

Savukārt atmaksājamā summa tiek aprēķināta saskaņā ar Apdrošināšanas līguma likuma 35. panta piekto daļu un tās apmērs tiek noteikts, atskaitot apdrošināšanas prēmijas daļu par apdrošināšanas periodu, kad apdrošināšanas līgums bija spēkā, un apdrošinātāja izdevumus 15% apmērā no atlikušās apdrošināšanas prēmijas, bet ne vairāk kā no viena gada apdrošināšanas prēmijas. Ja ir bijusi izmaksāta apdrošināšanas atlīdzība, tad no aprēķinātās atmaksājamās apdrošināšanas prēmijas daļas tiek atskaitīta apdrošināšanas atlīdzība.

***

Ministru rīkojuma Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” aktuālā versija un citi ar Covid-19 saistītie valdības pieņemtie normatīvie akti ir pieejami vietnes likumi.lv sadaļā “Covid-19”. Visus aktuālos normatīvos aktus oficiālais izdevējs “Latvijas Vēstnesis” publicē nekavējoties pēc to saņemšanas.

Labs saturs
10
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU