SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Lidija Dārziņa
LV portāls
16. janvārī, 2020
Lasīšanai: 15 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Pensijas
2
38
2
38

Pensiju 2. līmenī uzkrātā kapitāla mantošanas situācijas – jautājumi un atbildes

Publicēts pirms 4 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

LV portāla infografika. Avots: VSAA

Pensiju 2. līmenī ir gandrīz 1,3 miljoni dalībnieku. No 2020. gada Valsts fondēto pensiju likums paredz tiesības katram dalībniekam izvēlēties, kā rīkoties ar savu pensiju 2. līmenī uzkrāto kapitālu: kam to atstāt, ja viņš nenodzīvo līdz vecuma pensijas piešķiršanai. Lai gan tas šķiet vienkārši, tomēr arī izvēlēm ir nianses un ierobežojumi, kurus skaidro Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

īsumā
  • No šā gada pensiju 2. līmeņa dalībniekam ir tiesības un iespēja norādīt, kā izmantot viņa 2. līmeņa uzkrājumu gadījumā, ja viņš nomirst līdz vecuma pensijas piešķiršanai.
  • Izvēli persona var mainīt, VSAA ņems vērā pēdējā saņemtajā iesniegumā norādīto.
  • Līdz 14. janvārim Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra VSAA ir saņēmusi 31 961 iesniegumu.

LV portāls jau ir skaidrojis, arī publikācijā “Pensiju 2. līmeņa kapitāla izmantošanas izvēles no 2020. gada”, ka ikvienam pensiju 2. līmeņa dalībniekam, kurš vēl nav pieprasījis vecuma pensiju, no 2020. gada 1. janvāra iesniegumā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai ir iespējas norādīt, kā izmantot viņa pensiju 2. līmeņa uzkrājumu gadījumā, ja viņš nomirst līdz vecuma pensijas piešķiršanai:

  • ieskaitīt valsts pensiju speciālajā budžetā;
  • pievienot citas personas pensiju 2. līmeņa kapitālam;
  • nodot mantojumā Civillikumā noteiktajā kārtībā.

Izvēlētajai personai jābūt 2. pensiju līmeņa dalībniekam

Tas šķiet vienkārši, tomēr arī izvēlēm ir nianses un ierobežojumi. Piemēram, ja persona vēlas, lai pensiju 2. līmenī uzkrātais kapitāls (dzīvē iespējamas dažādas situācijas) kādreiz varētu nodrošināt finansiālu labumu kādam konkrētam cilvēkam, iesniegumā VSAA norādot šo personu un viņa datus izvēlē (“Pievienot citas personas pensiju 2. līmeņa kapitālam”), jāņem vērā, ka šis cilvēks to varēs izmantot tikai tad, ja arī būs pensiju 2. līmeņa dalībnieks.

Ne visi cilvēki pat paši par sevi zina, vai viņi ir 2. līmeņa dalībnieki, kur nu vēl par citiem. LV portāls praksē pārliecinājās par divām situācijām, iesniegumam izmantojot portāla www.latvija.lv e-pakalpojumu “E-iesniegums par uzkrātā valsts fondētās pensijas kapitāla izmantošanu nāves gadījumā pirms vecuma pensijas piešķiršanas”.

Pirmā. Iesniegumu mēģināja iesniegt cilvēks, kurš nav pensiju 2. līmeņa dalībnieks. Tika saņemti paziņojumi:

  • E-iesniegumu par uzkrātā valsts fondētās pensijas kapitāla izmantošanu nāves gadījumā pirms vecuma pensijas piešķiršanas Jūs nevarat aizpildīt un iesniegt, jo neesat valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieks!
  • !!! E-iesniegumu var aizpildīt tikai valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2. līmeņa) dalībnieki, kuri nav pieprasījuši un kuriem nav piešķirta valsts vecuma pensija (arī priekšlaicīgi).

Otrā. Iesniegumu iesniedza pensiju 2. līmeņa dalībnieks. Viņš saņēma VSAA paziņojumu, ka sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmā ir reģistrēta izvēle: pievienot valsts fondēto pensiju shēmā [pensiju 2. līmenī] uzkrāto kapitālu norādītās personas (vārds, uzvārds) valsts fondētās pensijas kapitālam. Paziņojumā ir arī informācija: “Uzkrātais kapitāls tiks mantots Civillikumā noteiktajā kārtībā, ja norādītā persona Jūsu nāves dienā nebūs pensiju 2. līmeņa dalībnieks.”

Kas jāņem vērā mantojuma saņēmējam

Kopš 1. janvāra, kad stājās spēkā Valsts fondēto pensiju likuma normas, paredzot, ka ikvienam pensiju 2. līmeņa dalībniekam, kurš vēl nav pieprasījis vecuma pensiju (arī priekšlaicīgo), ir iespēja izdarīt izvēli, kam atstāt savu pensiju 2. līmenī uzkrāto kapitālu, ja viņš nomirst līdz vecuma pensijas piešķiršanai, VSAA ir saņēmusi 31 961 iesniegumu, LV portālu informēja aģentūras preses sekretāre Iveta Daine.

Vairākums (63%) pensiju 2. līmeņa dalībnieku izvēlējušies uzkrāto kapitālu nodot mantojumā Civillikumā noteiktajā kārtībā. Mantinieki par mirušā uzkrāto pensiju 2. līmeņa kapitālu uzzinās pie zvērināta notāra, uzsākot kārtot mantojuma lietas. Mantinieks varēs izvēlēties, vai sev pienākošo daļu saņemt kā pārskaitījumu bankas kontā vai pievienot to savam pensiju 2. līmeņa kapitālam.

Otra populārākā izvēle (35%) ir pievienot uzkrāto kapitālu citas personas pensiju 2. līmeņa kapitālam. Persona, kas būs saņēmusi mirušā pensiju 2. līmenī uzkrāto kapitālu, to varēs izmantot, sasniedzot valstī noteikto pensijas vecumu un pieprasot valsts vecuma pensiju.

Pieņemot lēmumu, vai un kam novēlēt savu uzkrāto 2. pensiju līmeņa kapitālu, jāpatur prātā, ka dzīves laikā izdarītā izvēle var ietekmēt apgādnieka zaudējuma pensijas aprēķinu, ja pēc pensiju 2. līmeņa dalībnieka nāves paliks nepilngadīgi apgādājamie. Proti, izmaksājamās apgādnieka zaudējuma pensijas aprēķinā mirušā pensiju 2. līmenī uzkrātais kapitāls tiks ņemts vērā tikai tad, ja viņa izvēle nebūs nodot šo uzkrājumu mantošanai vai pievienot citas personas pensiju 2. līmeņa uzkrājumam.

Kā paziņot savu izvēli

VSAA dati liecina, ka vidēji ik gadu vairāk nekā 5000 pensiju 2. līmeņa dalībnieku nomirst, nesasniedzot pensijas vecumu. Līdz šim viņu pensiju 2. līmenī uzkrātais kapitāls pēc nāves tika ieskaitīts valsts pensiju speciālajā budžetā.

Iesniegumu VSAA visērtāk iesniegt elektroniski portālā www.latvija.lv, izvēloties iesniegumu “Par uzkrātā valsts fondētās pensijas kapitāla izmantošanu nāves gadījumā pirms vecuma pensijas piešķiršanas”, nosūtot ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi: edoc@vsaa.gov.lv, kā arī to var izdarīt personīgi VSAA vai valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros.

Izvēli persona var mainīt, VSAA ņems vērā pēdējā saņemtajā iesniegumā norādīto.

Plašāka informācija par pensiju 2. līmeņa mantošanas iespējām pieejama interneta vietnē www.kampensiju.lv.

VSAA norāda, ka būtiski palielinājies VSAA Kontaktu centram adresēto jautājumu apjoms. Kopš gada sākuma sniegtas 1600 konsultācijas par pensiju jautājumiem, galvenokārt jautājumi bijuši par pensiju 2. līmeņa uzkrājuma novēlēšanu. Ar biežāk uzdotajiem jautājumiem var iepazīties interneta mājaslapā www.vsaa.gov.lv.

VSAA atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par kapitāla novēlēšanu

1. Ja izvēlēšos savu uzkrājumu pensiju 2. līmenī nāves gadījumā atstāt mantojumā Civillikumā noteiktajā kārtībā vai pievienot kādas citas personas pensiju 2. līmenim, vai mans nepilngadīgais bērns saņems apgādnieka zaudējuma pensiju?

Bērns saņems apgādnieka zaudējuma pensiju. To aprēķinot, tiks ņemts vērā uzkrājums pensiju 1. līmenī, bet aprēķinā netiks ņemts vērā pensiju 2. līmenī uzkrātais kapitāls.

2. Ja cilvēks ir norādījis mantinieku savam kapitālam, tomēr nodzīvo līdz pensijai un nomirst pēc dažiem gadiem, kad jau saņem pensiju, kur paliek viņam neizmaksātais pensiju 2. līmeņa uzkrājums?

Pēc vecuma pensijas piešķiršanas šī iepriekš reģistrētā izvēle vairs nav spēkā. Valsts piešķirto vecuma pensiju mantot nevar, bet, ja cilvēks sava pensiju 2. līmeņa uzkrājuma izmantošanai noslēgs mūža pensijas apdrošināšanas līgumu ar apdrošināšanas sabiedrību, tad būs iespēja norādīt labuma guvēju, kurš pensionāra nāves gadījumā turpinās saņemt izmaksu atbilstoši noslēgtajam līgumam.

3. Esmu izdienas pensijas saņēmējs. Līdz vecuma pensijas saņemšanai vēl ir 3 gadi. Vai izdienas pensionārs arī drīkst savu pensiju 2. līmeni novēlēt mantojumā vai pievienot izdienas pensionāres sievas pensijai?

Jā, iesniegumu drīkst iesniegt visi pensiju 2. līmeņa dalībnieki, kuri nav vēl pieprasījuši (iesnieguši iesniegumu) vecuma pensiju.

4. Ja vīrs novēlēs man savu pensijas 2. līmeņa uzkrājumu, vai es tad skaitīšos mantiniece pilnā izpratnē? Vai, piekrītot saņemt šo pensijas uzkrājumu, es pārņemšu arī viņa parādsaistības? Vai arī uz šo uzkrājumu piedziņu vērst nedrīkst?

Pirms pensiju 2. līmeņa kapitāla pievienošanas citas personas pensijas 2. līmeņa kapitālam VSAA no pievienojamās summas ieturēs tikai tās summas, ko mirušais vai saņēmējs ir parādā VSAA, ja tādas būs. Savukārt, ja pensiju 2. līmenī uzkrātais kapitāls būs atstāts mantojumā saskaņā ar Civillikumu, tad VSAA no mirušā pensiju 2. līmeņa dalībnieka kapitāla ieturēs summu, ko mirušais būs parādā VSAA. Ja VSAA būs vēl parādā kāds no mantiniekiem, šī summa jau tiks ieturēta no mantiniekam pienākošās daļas. Pārējās mantojuma atstājēja parādsaistības attieksies uz kopējo mantojuma masu, un par to segšanu būtu jāinteresējas pie zvērināta notāra.

5. Vai uzkrāto valsts fondētās pensijas kapitālu savas nāves gadījumā varu pievienot personai, kura jau saņem pensiju?

Vecuma pensijas saņēmējiem citas personas pensiju 2. līmeņa kapitālu var nodot tikai mantojumā saskaņā ar Civillikumu.

6. Vēlos savas nāves gadījumā pensiju 2. līmeņa uzkrājumu novēlēt abiem bērniem. Vai ir pieejama iesnieguma forma, kurā es varu norādīt abus bērnus?

Ja cilvēks savu pensiju 2. līmeņa uzkrājumu vēlas atstāt vairākām personām, tad jāizvēlas mantošana Civillikuma kārtībā.

7. Kur var norādīt konkrēto personu, kura mantos? Izdarīju šo izvēli, bet neatradu, kur norādīt konkrētu mantinieku.

Izvēloties pensiju 2. līmenī uzkrāto kapitālu atstāt mantojumā, konkrētas personas nav jānorāda. Ja vēlaties novēlēt savu mantojumu, arī pensijas uzkrājumu, konkrētām personām, tad Jums ir jāsastāda testaments vai mantojuma līgums. Detalizētāk par mantošanas kārtību varat konsultēties pie kāda zvērināta notāra.

8. Vai var tikai vienu reizi izvēlēties, kas jādara ar pensiju 2. līmeņa kapitālu nāves gadījumā? Vai varēs mainīt cilvēku, kura 2. līmenim tiks pievienots šis kapitāls?

Savu izvēli var mainīt neierobežotu reižu skaitu. VSAA ņems vērā pēdējo reģistrēto izvēli.

9. Kā notiks mantošana, ja būs šāda situācija: vīrs pievienos savu pensijas 2. līmeņa kapitālu sievas pensijas kapitālam, sieva būs izvēlējusies to atstāt mantojumā Civillikumā noteiktajā kārtībā, bet ir tikai viens mantinieks, dēls? Ja vīrs ar sievu nomirs vienlaikus, vai dēlam pienāksies viss kopējais 2. līmeņa kapitāls vai tikai sievas?

Ja abi ir miruši vienlaikus, tad testamentā vai mantojuma līgumā konkrēti norādītais mantinieks saņems abu mirušo pensiju 2. līmeņa uzkrājumu Civillikumā noteiktajā kārtībā. Detalizētāk par mantošanas kārtību varat konsultēties pie kāda zvērināta notāra.

10. Ja tuvākie mantinieki manā nāves gadījumā ir mani vecāki pensionāri, vai viņi saņems manu uzkrājumu naudā?

Mantošanai Civillikumā noteiktajā kārtībā nodoto pensiju 2. līmeņa kapitālu vecāki, kas ir jau pensionāri, varēs saņemt, piesakot savas mantojuma tiesības pie zvērināta notāra.

11. Kā saprast: “Izdarot šo izvēli, ir jāņem vērā – ja mirušā pensiju 2. līmeņa dalībnieka miršanas fakta reģistrēšanas dienā VSAA norādītā persona nebūs pensiju 2. līmeņa dalībnieks, kapitāls tiks mantots Civillikumā noteiktajā kārtībā.”

Norādītajai personai ir jābūt pensiju 2. līmeņa dalībniekam. Ja norādītā persona vēl nebūs (piemēram, ir 14 gadus veca) vai vairs nebūs (pieprasījusi vecuma pensiju vai mirusi) pensiju 2. līmeņa dalībnieks, VSAA nebūs iespējas mirušā uzkrāto kapitālu pievienot norādītās personas pensiju 2. līmeņa kapitālam. Šādā gadījumā mirušā uzkrātais kapitāls tiks nodots mantošanai Civillikumā noteiktajā kārtībā.

12. Ko darīt cilvēkam, kurš savu kustību ierobežojuma dēļ pats nevar tikt uz VSAA, lai uzrakstītu šo iesniegumu, un internetbankas nav?

Cita persona Jūsu iesniegumu var iesniegt klātienē, uzrādot notariāli apliecinātu pilnvaru rīkoties jūsu vietā, vai iesniegt elektronisku iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un kam pievienota notariāli apliecināta pilnvara.

13. Mēs ar sievu esam pensiju 2. līmeņa dalībnieki, pēc dažiem gadiem būsim pensionāri. Sieva pieprasīs pensiju gadu vēlāk par mani. Izdarīju izvēli par sava kapitāla pievienošanu sievas pensiju 2. līmenim manas nāves gadījumā. Vai sieva var izdarīt tādu pašu izvēli?

Kamēr sieva vēl nav pieprasījusi vecuma pensiju, viņa var iesniegt iesniegumu un norādīt Jūs kā personu, kuras pensiju 2. līmenim pievienot viņas pensijas 2. līmeņa uzkrājumu.

14. Vai ir taisnība, ka mani nepilngadīgie bērni nesaņems no valsts apgādnieka zaudējuma pensiju, ja es izvēlēšos savu pensijas 2. līmeņa kapitālu atstāt mantošanai Civillikumā noteiktajā kārtībā?

Nepilngadīgie bērni saņems apgādnieka zaudējuma pensiju, bet tās aprēķinā netiks ņemts vērā pensiju 2. līmenī uzkrātais kapitāls.

15. Oktobrī sasniedzu pensijas vecumu, taču patlaban turpinu strādāt. Man ir arī pensiju 2. līmeņa uzkrājums 6500 eiro. Varēju pagaidām neizvēlēties, kā ar šo uzkrājumu rīkoties, jo, kamēr strādāju, tikmēr pensiju fondā tiek ieguldīti līdzekļi. Redzēju, ka no jaunā gada ir izmaiņas. Kā man tagad jārīkojas? Vai varu pēc jaunās sistēmas novēlēt uzkrājumu savai meitai? Vai arī tagad uz mani attiecas noteikums, ka jāizdara izvēle, neskatoties uz to, ka turpinu strādāt?

Ja vecuma pensija jau ir pieprasīta, tad jums pašam ir tiesības izmantot savu pensiju 2. līmenī uzkrāto kapitālu un jūs nevarat veikt izvēli, ko ar šo kapitālu darīt savas nāves gadījumā.

16. Mana sieva aizgāja pensijā no 57 gadu vecumā kā politiski represētā. Vai varu viņai novēlēt savu pensijas 2. līmeņa uzkrājumu? Vai tai jābūt personai, kura vēl nav sasniegusi pensijas vecumu?

Jūs varat savu pensiju 2. līmeņa kapitālu nodot mantošanā Civillikuma noteiktajā kārtībā.

Labs saturs
38
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI