SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Lidija Dārziņa
LV portāls
14. janvārī, 2020
Lasīšanai: 14 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Pensijas
2
31
2
31

Pensiju 2. līmeņa kapitāla izmantošanas izvēles no 2020. gada

Publicēts pirms 4 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

LV portāla infografika

Pensiju 2. līmeņa dalībnieki jau būs dzirdējuši vai lasījuši mudinājumu pieņemt lēmumu par savu uzkrāto kapitālu, jo no šā gada to var atstāt arī mantojumā. Taču mantojama šī nauda kļūs tikai tad, ja cilvēks būs šādu izvēli paziņojis Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai un ja viņam vēl nav piešķirta vecuma pensija. Savukārt tiem, kas jau sasnieguši pensijas vecumu, arī jāizlemj, kā viņi vēlas izmantot šo kapitālu.

īsumā
  • No šī gada pensiju 2. līmeņa dalībniekam, kurš vēl nav pieprasījis vecuma pensiju, ir tiesības izvēlēties, kā tiks izmantots viņa 2. līmenī uzkrātais kapitāls gadījumā, ja viņš nomirst līdz pensijas piešķiršanai.
  • Turpmāk, sasniedzot valstī noteikto pensijas vecumu un pieprasot vecuma pensiju, pensiju 2. līmeņa dalībniekam ir pienākums izvēlēties, vai viņš uzkrāto kapitālu vēlas pievienot pensiju 1. līmenī uzkrātajam kapitālam vai noslēgt mūža pensijas apdrošināšanas līgumu.

Pensiju 2. līmenī ir gandrīz 1,3 miljoni dalībnieku, apmēram trešdaļa no visiem tam ir pievienojušies brīvprātīgi. Tos, kuri dzimuši pēc 1971. gada 1. jūlija, valsts pensiju 2. līmenī iesaista obligātā kārtā, kolīdz cilvēks kļūst par sociāli apdrošinātu personu – darba ņēmēju vai pašnodarbināto.

Kas un kāds ir 2. līmenī uzkrātais kapitāls

Pensiju 2. līmeņa uzkrājumu veido sociālās apdrošināšanas iemaksas, pašreiz tie ir 6% no iemaksu objekta (bruto algas u. c.), kā arī peļņa, ar kuru pensiju 2. līmeņa dalībnieka izraudzītā ieguldījumu sabiedrība gadu gaitā ir papildinājusi iemaksāto summu.

Par sava uzkrājuma apmēru var uzzināt portālā www.latvija.lv, atrodot e-pakalpojumu “Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2. līmeņa) dalībnieka konta izraksts”, kā arī jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā.

Lai izmantotu tiesības pašam noteikt, ko darīt ar 2. līmenī uzkrāto naudu, jāiesniedz iesniegums VSAA. To var izdarīt elektroniski portālā www.latvija.lv, izvēloties iesniegumu “Par uzkrātā valsts fondētās pensijas kapitāla izmantošanu nāves gadījumā pirms vecuma pensijas piešķiršanas”, vai nosūtot ar drošu elektronisku parakstu uz e-pasta adresi: edoc@vsaa.gov.lv, kā arī to var izdarīt personīgi VSAA vai valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros.

Pēc VSAA informācijas, līdz 10. janvārim iesniegumus par savu izvēli aizpildījuši 20 656 pensiju 2. līmeņa dalībnieki.

I. Izvēles tiesības – dzīves laikā paziņot, kā izmantojams 2. līmeņa kapitāls

Ikvienam pensiju 2. līmeņa dalībniekam, kurš vēl nav pieprasījis vecuma pensiju, no 2020. gada 1. janvāra ir iespējas norādīt, kā izmantot viņa pensiju 2. līmeņa uzkrājumu gadījumā, ja viņš nomirst līdz vecuma pensijas piešķiršanai:

A.    ieskaitīt valsts pensiju speciālajā budžetā;

B.     pievienot citas personas pensiju 2. līmeņa kapitālam;

C.     nodot mantojumā Civillikumā noteiktajā kārtībā.

Variants A. Kad 2. līmeņa uzkrājumu ieskaitīs pensiju speciālajā budžetā

Starp trim izvēles iespējām ir minēta arī norāde, ka iesniegumā var atzīmēt, lai 2. līmeņa kapitālu ieskaita pensiju speciālajā budžetā (tas ir variants A). Taču, pat ja šāda izvēle nebūs izdarīta, uzkrājumu VSAA tik un tā ieskaitīs pensiju speciālajā budžetā. Var pieņemt, ka šī izvēle ir minēta tāpēc, lai pensiju 2. līmeņa kapitāla īpašnieks pievērstu uzmanību arī divām citām iespējām.

Ir vēl viens nosacījums, kas, izdarot izvēli, nav svarīgs dzīves laikā, bet ko paredzēts ņemt vērā, ja pensiju 2. līmeņa dalībnieks nomirst pirms pensijas vecuma sasniegšanas. Proti, ja pensiju 2. līmeņa uzkrājums nāves dienā nesasniegs 35% no valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēra (2020. gadā tie ir 22,41 eiro no 64,03), arī tad VSAA šo naudu ieskaitīs pensiju budžetā.

Ja 2. līmeņa kapitāls tiks pārskaitīts pensiju budžetam, tas tiks ņemts vērā, aprēķinot apgādnieka zaudējuma pensiju ģimenes locekļiem, kuriem uz to būs tiesības. Ja mirušajam nebūs ģimenes locekļu, kuriem ir tiesības uz apgādnieka zaudējuma pensiju, tad uzkrāto kapitālu izmantos pensiju izmaksai pašreizējiem pensionāriem, skaidro VSAA preses sekretāre Iveta Daine.

Variants B. Pievienošana citas personas 2. līmeņa kapitālam

Šādā gadījumā iesniegumā VSAA jānorāda vārds, uzvārds un personas kods personai, kuras pensiju 2. līmeņa uzkrātajam kapitālam vēlas pievienot savu uzkrāto pensiju 2. līmeņa kapitālu.

Ja ir izdarīta šāda izvēle – norādīta konkrēta persona –, tā šo kapitālu varēs izmantot tikai kā pensiju 2. līmeņa dalībnieks, jo izvēles izdarītāja miršanas fakta reģistrēšanas dienā norādītajai personai ir jābūt pensiju 2. līmeņa dalībniekam. Tātad jābūt objektam – kam pievienojams mirušā kapitāls.

Šajā gadījumā var norādīt tikai vienu cilvēku. Tas var būt laulātais, kāds no vecākiem, bērns, kopdzīves partneris vai jebkurš cits cilvēks. Radniecība netiek prasīta.

Ko un kad iegūs izvēlē norādītais pensiju 2. līmeņa dalībnieks

Persona, kas būs saņēmusi mirušā pensiju 2. līmenī uzkrāto kapitālu, to varēs izmantot, sasniedzot Latvijā noteikto pensijas vecumu un pieprasot valsts vecuma pensiju.

Fondēto pensiju likums noteic, kā veidojas summa, kas tiks pievienota norādītās personas kapitālam:

  • 80% no pensiju 2. līmeņa kapitāla, kas uzkrāts līdz 2019. gada 31. decembrim (pārējos 20% VSAA pārskaitīs valsts pensiju speciālajā budžetā un izmantos pensiju izmaksai pašreizējiem pensionāriem);
  • 100% pensiju 2. līmeņa kapitālu, kas uzkrāts no 2020. gada 1. janvāra.

VSAA mirušā pensiju 2. līmenī uzkrāto kapitālu aprēķinās 6 mēnešus pēc personas miršanas fakta reģistrēšanas dienas un pievienos norādītās personas pensiju 2. līmenī uzkrātajam kapitālam.

VSAA piemērs. Mirušā kopējais pensiju 2. līmenī uzkrātais kapitāls ir 5000 eiro, no tiem 2000 eiro uzkrāti līdz 2019. gada 31. decembrim. Norādītās personas pensiju 2. līmeņa uzkrājums tiks palielināts par 4600 eiro.

Aprēķins: 3000 + 80% no 2000 = 3000 + 1600 = 4600 eiro.

Vēl ir jāņem vērā: ja VSAA konstatēs, ka mirušais pensiju 2. līmeņa dalībnieks vai persona, kas saņems viņam atstāto pensiju 2. līmeņa kapitālu, nav atmaksājis VSAA pakalpojumu pārmaksu, tad pirms pievienošanas norādītās personas pensiju 2. līmeņa uzkrājumam VSAA šo parādu ieturēs no atstātā kapitāla.

Variants C. Mantošana saskaņā ar Civillikumu

Ja iesniegumā VSAA par 2. līmeņa kapitālu norādīta izvēle – nodot mantojumā Civillikumā noteiktajā kārtībā –, mantinieks nav jānorāda. Mantinieku Civillikuma noteiktajā kārtībā apstiprinās zvērināts notārs, un pensiju 2. līmenī uzkrātais kapitāls tiks iekļauts kopējā mantojuma masā.

Mantinieks, pie zvērināta notāra uzsākot kārtot mantojuma lietu, saņems informāciju arī par mirušā uzkrāto pensiju 2. līmeņa kapitālu. To, kāds tas ir, noskaidros zvērināts notārs, pieprasot informāciju no VSAA.

Kad tiks saņemts mantinieka iesniegums un informācija no mantojuma apliecības, VSAA aprēķinās summu, kura pienākas mantiniekam un kura veidosies no:

  • 80% līdz 2019. gada 31. decembrim uzkrātā kapitāla (pārējos 20% VSAA pārskaitīs valsts pensiju speciālajā budžetā un izmantos pensiju izmaksai pašreizējiem pensionāriem);
  • 100% kapitāla, kas uzkrāts no 2020. gada 1. janvāra.

Mantinieks norādīs notāram, ko darīt ar šo naudu: vai pārskaitīt uz bankas kontu vai arī pievienot savam pensiju 2. līmeņa kapitālam.

VSAA veiks naudas pārskaitījumu atbilstoši mantinieka izvēlei mēneša laikā pēc tam, kad tiks saņemts mantinieka iesniegums un informācija no mantojuma apliecības.

VSAA piemērs. Mirušā kopējais pensiju 2. līmenī uzkrātais kapitāls ir 5000 eiro, no tiem 2000 eiro uzkrāti līdz 2019. gada 31. decembrim. Uzkrāto kapitālu ir tiesīgi saņemt divi mantinieki. Katrs mantos 2300 eiro.

Aprēķins: 3000 + 80% no 2000 = 3000 + 1600 = 4600 eiro kopējais mantojumā nododamais kapitāls; 4600/2 = 2300 eiro katram mantiniekam.

Līdzīgi kā pirmajā piemērā, arī šajā gadījumā, ja VSAA konstatēs, ka mirušais pensiju 2. līmeņa dalībnieks ir parādā VSAA pakalpojumu pārmaksu, tad pirms mantojuma izmaksas VSAA šo parādu ieturēs no visa atstātā kapitāla. Ja parāds VSAA būs mantiniekam, tas tiks ieturēts no viņam pienākošās mantojamās kapitāla daļas.

Svarīgi zināt – ja pensiju 2. līmeņa dalībnieks būs izvēlējies savu uzkrāto kapitālu nodot norādītajai personai vai nodot mantošanā Civillikumā noteiktajā kārtībā, arī tad apgādnieka zaudējuma pensija ģimenes locekļiem, kuriem uz to būs tiesības, tiks aprēķināta. Vienīgi tās aprēķinā netiks iekļauts pensiju 2. līmenī uzkrātais kapitāls, uzsver VSAA Fondēto pensiju shēmas administrēšanas daļas vadošā eksperte Ilze Vindele.

II. Izvēles pienākums, sasniedzot pensijas vecumu un pieprasot pensiju

No šī gada, sasniedzot valstī noteikto pensijas vecumu un pieprasot vecuma pensiju, pensiju 2. līmeņa dalībniekiem uzreiz jāizdara izvēle, vai viņš uzkrāto kapitālu vēlas pievienot pensiju 1. līmenī uzkrātajam kapitālam vai noslēgt mūža pensijas apdrošināšanas līgumu.

Visiem šādas izvēles nav, jo apdrošinātāji, kas piedāvā mūža pensijas līgumus, ir noteikuši minimālo uzkrātā kapitāla summu.

LV portāls jau ir skaidrojis, ka pašreiz mūža pensijas apdrošināšanas līgumus piedāvā četras sabiedrības: AAS “SEB Dzīvības apdrošināšana” un “ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle” noteiktais nepieciešamais kapitāls ir vismaz 3000 eiro, “Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle” un AAS “CBL Life” – vismaz 2000 eiro.

Ko nozīmē mūža pensijas līgums? Jāsaprot – ja 2. līmeņa uzkrājums nav liels, tad arī šī pensija nevar būt liela. Vienkāršoti to varētu paskaidrot šādi: ja jums uzkrājumā ir 3000 eiro, jārēķinās, ka apdrošinātājs kalkulēs izmaksājamo summu šīs summas robežās, ņemot vērā savus izdevumus un ieguvumus. Šī nauda tiek nodota apdrošināšanas sabiedrībai, kas to ieguldīs, lai gūtu peļņu, un daļa no šīs peļņas tiks arī klientam – mūža pensijas apdrošināšanas līguma slēdzējam.

Piemēram, SEB mājaslapā norādīts, ka vairāk nekā 4000 tās klientu saņem SEB mūža pensiju.

Priekšstatam, kāds var būt līguma nosacījumi, LV portāls izmantoja SEB mūža pensijas apdrošināšanas kalkulatoru. Lai uzzinātu, kāda varētu būt šī (2. līmeņa) pensija, kalkulatorā jānorāda pensiju 2. līmeņa kapitāla apmērs un pensijas izmaksas periodiskums, kas var būt katru mēnesi, reizi ceturksnī, reizi pusgadā vai reizi gadā. Var norādīt labuma guvēju (jebkuru cilvēku, tam obligāti nav jābūt radiniekam). Ja norādīts labuma guvējs, būs jānorāda arī garantētais pensijas izmaksas periods gados, maksimālais – 20 gadi.

Ko tas nozīmē? Ja norādīts labuma guvējs, tad mūža pensijas saņēmēja nāves gadījumā šo apdrošinātāja maksāto pensiju saņem norādītais labuma guvējs, piemēram, pārdzīvojušais laulātais vai kopdzīves partneris, vai kāds radinieks. Taču labuma guvējs šo pensiju var saņemt ne ilgāk kā līgumā norādīto laiku, maksimālais periods var būt 20 gadu. Savukārt pats līguma slēdzējs pensiju saņem līdz mūža beigām, vienalga, vai pēc polises iegādes nodzīvo 15, 25 vai 35 gadus. Šādu garantiju viņam paredz likums.

Ja kapitāls ir tikai minimāli nepieciešamais, aprēķinātā mūža pensija nekāds liels atspaids nebūs. Kad kalkulatorā ir ievadīti visi prasītie dati un izvēles, redzams aptuvenais rezultāts: 15–20 eiro robežās, ja pensiju vēlas saņemt katru mēnesi.

LV portāla aprēķini kalkulatorā rāda, ka labuma guvēja norādīšana mūža pensijas apmēru samazina.

Ja izdarīta izvēle par mūža pensiju (un ir nepieciešamais kapitāls), jādodas pie izraudzītā apdrošinātāja, jārēķina un jādomā, kādus līguma nosacījumus izvēlēties. Mūža pensijas kalkulatori ir pieejams arī pārējo apdrošināšanas sabiedrību mājaslapās.

Ja nav vēlmes slēgt līgumu ar apdrošinātāju (iegādāties mūža pensijas apdrošināšanas polisi) vai arī uzkrājums ir nepietiekams, paliek viens variants – pievienot 2. līmeņa uzkrājumu pensiju 1. līmeņa kapitālam. Tad vecuma pensiju VSAA rēķinās no abu kapitālu summas.

Pensionēšanās vecums šogad ir 63 gadi un 9 mēneši. Priekšlaicīgās pensionēšanās vecums – 61 gads un 9 mēneši.

Likuma normas gan par pensiju 2. līmeņa dalībnieka tiesībām noteikt, kā rīkoties ar uzkrājumu savas nāves gadījumā, gan pienākumu, pieprasot vecuma pensiju, norādīt, vai viņš iegādāsies mūža pensijas apdrošināšanas polisi, attiecas arī uz tiem, kas dosies pensijā priekšlaicīgi – divus gadus pirms pilnā pensijas vecuma sasniegšanas.

Labs saturs
31
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI