SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Lidija Dārziņa
LV portāls
27. decembrī, 2019
Lasīšanai: 10 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Pensijas
1
38
1
38

Ko darīt ar savu pensijas 2. līmeņa naudu? (III)

Publicēts pirms 3 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

LV portāla infografika

Pensiju 2. līmeņa dalībniekam, pieprasot vecuma pensiju, ir iespēja izvēlēties, kā izmantot 2. līmenī uzkrāto kapitālu. To var pievienot galvenajai pensijai – 1. līmeņa pensijas kapitālam –, un tad vecuma pensiju rēķina no abiem uzkrājumiem. Ja uzkrājumā ir vismaz 2000 eiro, var iegādāties mūža pensijas polisi. No nākamā gada būs vēl viena iespēja, kas attieksies uz tiem pensiju 2. līmeņa dalībniekiem, kuri vēl nav sasnieguši pensijas vecumu, – novēlēt pensiju 2. līmeņa kapitālu.

īsumā
 • Pensiju 2. līmeņa kapitālu var izmantot, sasniedzot pensijas vecumu. To var pievienot 1. līmenī uzkrātajam – tad pensiju aprēķina no kopējā (summētā) kapitāla. Vēl viena iespēja ir iegādāties mūža pensijas polisi.
 • Katra apdrošināšanas sabiedrība nosaka minimālo 2. līmenī uzkrāto kapitālu (vismaz 2000 eiro vai vismaz 3000 eiro), kas dod tiesības iegādāties mūža pensijas polisi.
 • No 2020. gada fondēto pensiju shēmas dalībniekam, pieprasot VSAA piešķirt vecuma pensiju, uzreiz būs jāizdara izvēle. To nevarēs atlikt uz vēlāku laiku, kā tas bija līdz šim.
 • Ar 2020. gada 1. janvāri pensiju 2. līmeņa dalībnieks, kurš nav pieprasījis vecuma pensiju, varēs norādīt savu izvēli, ko darīt ar šo naudu, ja viņš nomirst pirms vecuma pensijas piešķiršanas.

Līdz 2020. gadam divas izvēles

Pašreiz pensiju 2. līmenī uzkrāto kapitālu var izmantot saskaņā ar Valsts fondēto pensiju likuma 7. pantu, kas paredz, ka pensiju 2. līmeņa dalībniekam, pieprasot vecuma pensiju (arī priekšlaicīgi), jāizvēlas viena no šādām iespējām:

 • uzkrāto 2. līmeņa kapitālu pievienot nefondētajam pensijas kapitālam, lai aprēķinātu (pārrēķinātu) vecuma pensiju saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām”;
 • par uzkrāto 2. līmeņa kapitālu iegādāties dzīvības apdrošināšanas (mūža pensijas) polisi.

Tātad pensiju 2. līmenī uzkrātos līdzekļus var sākt izmantot, sasniedzot vecumu, kas dod tiesības saņemt vecuma pensiju.

Kā praktiski šo izvēli izdarīt, un kas vēl jāzina? Pieprasot vecuma pensiju, iesniegumā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (VSAA) cilvēkam būs vienlaikus jāizdara atzīme, kā viņš vēlas izmantot pensiju 2. līmenī uzkrāto kapitālu:

 • ja šo kapitālu izvēlēsies saņemt kopā ar vecuma pensiju (pensiju 1. līmenī uzkrāto), tad pēc vecuma pensijas piešķiršanas šo izvēli vairs nevarēs mainīt;
 • savukārt, izvēloties mūža pensijas apdrošināšanas polisi, pensiju 2. līmeņa dalībniekam tiek doti 6 mēneši, lai polisi iegādātos. Tomēr būs arī iespēja atteikties iegādāties mūža pensijas polisi un savu uzkrāto kapitālu pievienot pie vecuma pensijas.

Līdz šim ne visi, pieprasot vecuma pensiju, šo izvēli ir izdarījuši. VSAA oktobra dati liecina, ka 15 700 personas, kurām jau ir piešķirta vecuma pensija, nav izmantojušas savu pensiju 2. līmenī uzkrāto kapitālu. 5520 personām, kuru uzkrājums pārsniedz 2000 eiro, kas dod tiesības izvēlēties iegādāties mūža pensijas polisi vai pārrēķināt vecuma pensiju, VSAA decembrī izsūtīja uzaicinājumu paziņot par savu izvēli, informē aģentūras preses sekretāre Iveta Daine.

VSAA aicina arī pensiju saņēmējus, kuri vēl nav izmantojuši savu pensiju 2. līmeņa kapitālu un kuru uzkrājums ir mazāks par 2000 eiro, iesniegt VSAA iesniegumu šī kapitāla izmantošanai, lai varētu pārrēķināt piešķirto vecuma pensiju.

Iesniegums VSAA par kapitāla izmantošanu jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2021. gada 30. novembrim. Ja persona līdz noteiktajam termiņam nebūs izvēlējusies, ko darīt ar savu 2. līmeņa pensijas kapitālu, tad saskaņā ar Valsts fondēto pensiju likumā noteikto VSAA no 2022. gada 1. janvāra pārrēķinās piešķirto vecuma pensiju, ņemot vērā pensiju 2. līmeņa uzkrājumu.

Pensionējoties var iegādāties mūža polisi

Sasniedzot pensijas vecumu, pensiju 2. līmeņa kapitālu var pievienot 1. līmenī uzkrātajam –tad pensiju aprēķina no kopējā (summētā) kapitāla. Otra iespēja ir iegādāties mūža pensijas polisi kādā no četrām apdrošināšanas sabiedrībām, kuras polisi piedāvā.

Katra apdrošināšanas sabiedrība nosaka minimālo 2. līmenī uzkrāto kapitālu, kas dod tiesības pie viņiem iegādāties mūža pensijas polisi: AAS “SEB Dzīvības apdrošināšana” un “ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle” noteiktais nepieciešamais kapitāls ir vismaz 3000 eiro, “Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle” un AAS “CBL Life” – vismaz 2000 eiro.

Informācija par četriem apdrošinātājiem, kas piedāvā iegādāties mūža pensijas polisi pensiju 2. līmeņa dalībniekiem, kā arī katras sabiedrības noteiktā kārtība, kādā var noslēgt līgumu, un to kontaktinformācija saziņai atrodama VSAA mājaslapā.

Uzkrājumu varēs atstāt mantiniekiem

Ar 2020. gada 1. janvāri pensiju 2. līmeņa dalībnieks, kurš nav pieprasījis vecuma pensiju, varēs norādīt, ko darīt ar šo naudu, ja viņš nomirst pirms vecuma pensijas piešķiršanas.

Likumā ir noteikta jauna iespēja – 2. līmeņa kapitālu atstāt mantojumā vai pievienot konkrēti norādītas personas pensiju 2. līmeņa kapitālam, ja cilvēks nomirst pirms vecuma pensijas piešķiršanas. Kapitālu varēs novēlēt tikai tad, ja 2. līmeņa dalībnieks dzīves laikā būs izvēlējies, ko darīt ar savu pensiju 2. līmeņa naudu, arī nosakot to kā mantojamu.

Pieņemot lēmumu, kā rīkoties ar pensiju 2. līmeņa naudu, cilvēkam būs paredzētas trīs izvēles.

 • Norādīt, ka 2. līmeņa uzkrājums pievienojams citas personas pensiju 2. līmeņa kapitālam. Cilvēkam, kurš būs norādīts kā pensijas kapitāla izmantotājs, kapitāla atstājēja miršanas dienā arī jābūt pensiju 2. līmeņa dalībniekam. Ja norādītais cilvēks nebūs 2. līmeņa dalībnieks, kapitāls tiks mantots Civillikumā (CL) noteiktajā kārtībā.
 • Norādīt, ka šī nauda mantojama CL paredzētajā kārtībā. Šajā gadījumā mantiniekus CL noteiktajā kārtībā apstiprinās zvērināts notārs.
 • Norādīt, ka viss uzkrātais kapitāls ieskaitāms valsts pensiju speciālajā budžetā. Šajā gadījumā kapitāls tiks ņemts vērā, aprēķinot apgādnieka zaudējuma pensiju ģimenes locekļiem.

Pēdējā izvēle būs spēkā arī tad, ja pensiju 2. līmeņa dalībnieks nebūs izdarījis izvēli, tas ir, viņa nāves gadījumā kapitāls tiks ieskaitīts valsts pensiju speciālajā budžetā. Tāpēc, ja persona vēlas, lai uzkrājums tiek pārskaitīts uz valsts pensiju speciālo budžetu, tad iesniegumu VSAA var arī nesniegt.

Pensijas uzkrājuma novēlēšanas iespēja – no 1. janvāra 

Informācija par pensiju 2. līmeni, tā novēlēšanu un izvēles iespējām ir atrodama interneta vietnē www.kampensiju.lv.

Jāuzsver, ka likums pensiju 2. līmeņa kapitāla novēlēšanas iespēju paredz tikai no 2020. gada 1. janvāra. Likuma jaunā norma nedarbojas ar atpakaļejošu datumu.

Iesniegumu par savu izvēli varēs iesniegt VSAA:

Kā iepriekš jau skaidrots, daudzi pensiju 2. līmeņa dalībnieki par savu naudu neinteresējas. Iespējams, tāpēc, ka šķiet – neko liela tā nav. Taču sastopamas arī citas situācijas, kad ir nepamatoti satraukumi, kas rodas īpaši tad, ja ir runa par lielāku naudu.

Aicina izmantot tiesības lemt pašiem

VSAA regulāri atgādina cilvēkiem par viņu naudu un tiesībām un pienākumu par to lemt pašiem.

VSAA praksē ir bijušas situācijas, ka sieva saņem no VSAA vēstuli ar atgādinājumu izmantot pensiju 2. līmeni, kurā ir uzkrāti vairāki tūkstoši eiro, bet vīrs šādu paziņojumu nav saņēmis. Ģimene ir neizpratnē, kāpēc tā: vienam nauda ir, otram nav. Un tad izrādās, ka vīram nav uzkrājuma 2. līmenī, jo viņš nav tā dalībnieks, tāpēc ka dzimis pirms 1951. gada 2. jūlija. Pensiju 2. līmenim brīvprātīgi varēja pievienoties tie, kas dzimuši no 1951. gada 2. jūlija, savukārt obligāti tajā tiek iesaistīti pēc 1971. gada 1. jūlija dzimušie.

VSAA atgādinājumus par izvēles iespējām – pievienot 2. līmeņa kapitālu 1. līmeņa pensijas aprēķinam vai iegādāties mūža pensijas polisi – sūta un sūtīs tikai tiem, kuriem ir tiesības uz šīm iespējām, kas nozīmē: viņiem uzkrājumā ir vismaz 2000 eiro. Tiem, kuriem polises iegādei minimālās summas nav, paziņojumi netiek sūtīti, jo tādā gadījumā pensijas pieprasītājam ir tikai viens variants, pievienot šo kapitālu pensiju 1. līmenim, un tā varētu palielināties viņa ikmēneša pensija.

Kā jau teikts, ar 1. janvāri izvairīties no izvēles norādīšanas nevarēs, jo, pieprasot vecuma pensiju, personai būs jānorāda, vai savu pensiju 2. līmeņa kapitālu viņa vēlas pievienot valsts vecuma pensijas aprēķināšanai vai arī grib iegādāties mūža pensijas polisi.

Labs saturs
38
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU