SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
03. septembrī, 2019
Lasīšanai: 10 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: E-vide
31
31

VID EDS – arī informācija par algu, nodokļiem un izziņas

Publicēts pirms 4 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

FOTO: ekrānuzņēmums no eds.vid.gov.lv

Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā iedzīvotāju ienākumu deklarācijas šogad jau ir iesnieguši gandrīz 800 400 nodokļu maksātāji. Taču EDS var izmantot ne tikai reizi gadā. Elektroniskajā sistēmā atrodama informācija par algu, darba devēja samaksātajiem nodokļiem, arī ieraksti algas nodokļa grāmatiņā aktualizējami elektroniski.

īsumā
 • Saskaņā ar VID datiem līdz 2019. gada 9. augustam elektroniskās deklarēšanas sistēmā ir iesniegtas gandrīz 840 000 (2015., 2016., 2017. un 2018. gada) ienākumu deklarācijas.
 • Lielākās daļas iedzīvotāju priekšstatā EDS izmantojama tikai deklarācijas iesniegšanai. Taču elektroniskā sistēma piedāvā arī daudz citu iespēju un nodokļa maksātājam nepieciešamu informāciju.
 • Pēc EDS pieejamiem datiem var regulāri pārbaudīt darba devēja deklarētos ienākumus, ieturētos nodokļus un darba periodus.
 • Šovasar EDS ir atvērta jauna sadaļa “Čeku loterija”, kurā var pieteikties, ja čeks ir laimējis mēneša izlozē, kā arī, ja reģistrētais čeks ir laimējis dalību gada izlozē.

 • Iedzīvotājs var EDS pieprasīt dažādas VID izziņas, piemēram, izziņu par saviem ienākumiem, ja šādu informāciju ir prasījusi kredītiestāde klienta kredītspējas izvērtēšanai.

Kāda informācija EDS ir par iedzīvotāju

Valsts ieņēmumu dienests (VID) ir konstatējis, ka bieži vien iedzīvotājiem rodas problēmas saņemt pārmaksāto nodokļu atmaksu, pabalstus, pensiju un citus pakalpojumus darba devēju negodprātīgas rīcības dēļ. Tāpat mēdz būt gadījumi, kad personas var tikt sodītas par “fiktīvo” uzņēmumu radītajām saistībām, jo personas dati izmantoti bez viņu piekrišanas.

Nereti ir gadījumi, kad cilvēks konstatē, ka darba devējs viņu nav uzrādījis kā darba ņēmēju, nav iesniedzis VID datus par darba attiecību pārtraukšanu vai ir uzrādījis nepareizus datus par algas apmēru. Reizēm, pašai personai nezinot, tā ir kļuvusi par darba ņēmēju (amatpersonu) kādā “fiktīvā” uzņēmumā, kurā faktiski nestrādā.

VID aicina iedzīvotājus izmantot elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) pieejamos datus un regulāri pārbaudīt darba devēja deklarētos ienākumus, ieturētos nodokļus un darba periodus, lai savlaicīgi konstatētu šādus gadījumus un informētu par tiem VID.

EDS ir arī iespēja gan sazināties ar VID, gan pieprasīt izziņas.

Informācija EDS sadaļā “Pārskati”

Ikviens iedzīvotājs EDS sadaļas “Pārskati” apakšsadaļā “Par nodokļu maksātāju iesniegtās ziņas”, izvēloties attiecīgā pārskata veidu, var iegūt informāciju par maksājumiem, kādus, kad un kādā apmērā par viņu ir veicis darba devējs.

Pārskatā “Darba devēju aprēķinātās Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas” ir dati par darba devēja aprēķinātajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Pieprasot šo informāciju, jānorāda periods. Piemēram, ja augustā vēlas uzzināt, kādas sociālo iemaksu summas darba devējs aprēķinājis no ienākumiem šogad, pārskatā redzams darba devēja nosaukums, reģistrācijas numurs, šogad aprēķināto iemaksu kopējā summa, kā arī atsevišķa summa par katru mēnesi līdz jūlijam (ieskaitot). 

Pārskatā “Darba devēju ieturētais Iedzīvotāju ienākuma nodoklis” atspoguļotas ieturētā iedzīvotāju ienākuma nodokļa summas. Tāpat kā sociālajām iemaksām, ir norādīta gan taksācijas gada kopējā summa, gan summas pa mēnešiem.

Pārskatā “Darba devēju aprēķināto ienākumu apjoms mikrouzņēmumu nodokļu deklarācijās” ir informācija par darba devēja deklarētajiem ceturkšņa ienākumiem mikrouzņēmumā.

Pārskatā “Darba vietas un nodarbinātības periodi” var caurlūkot visu darba devēju, pie kuriem strādāts, deklarētos darba periodus. Pieejami dati, sākot no 1996. gada 1. janvāra. Jāpievērš uzmanība tam, ka šos datus elektroniskā sistēma ir sagrupējusi nevis hronoloģiskā secībā, bet gan pēc uzņēmuma reģistrācijas koda numuriem (pieaugošā secībā).

Pārskatā “Ienākumu izmaksātāju iesniegtie paziņojumi par fiziskajai personai izmaksātajām summām, no 2009. g.” ir norādīti kopējie gada laikā gūtie ienākumi un gada laikā piemērotā neapliekamā minimuma un atvieglojumu apmērs (par apgādājamajiem, par invaliditāti u. c.).

Kā skaidro VID speciālisti, pēc pārskata nosaukuma var noteikt, kādi dati tajā būs. Ja pārskata nosaukumā minēts “Ienākuma izmaksātājs”, tad skaidrs, ka tur būs dati no darba devējiem un citiem ienākumu izmaksātājiem. Piemērs: “Ienākumu izmaksātāju iesniegtie paziņojumi par fiziskajai personai izmaksātajām summām, no 2009. g.” vai pārskats “Ienākumu izmaksātāju dati (IIN 4., 5. piel.) par darba attiecībām nesaistītajām izm., līdz 2008. g.”.

Ja pārskata nosaukumā minēts “darba devējs”, tad ir skaidrs, ka tur būs tikai darba devēju deklarētie dati. Piemērs: pārskati “Darba devēju aprēķinātās Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas”, “Darba devēju ieturētais Iedzīvotāju ienākuma nodoklis”, “Darba devēju aprēķināto ienākumu apjoms mikrouzņēmumu nodokļu deklarācijās”. 

Savukārt pārskatā “Pārstāvētās personas” atrodama informācija par personas pārstāvību uzņēmumos (SIA, ZS, IU, IK), kā arī citas fiziskas personas pārstāvības uz pilnvaras pamata.

VID uzsver, ka darba ņēmēju informētība par EDS norādīto datu korektumu ļauj savlaicīgi konstatēt un risināt problēmas, bez papildu apgrūtinājumiem saņemt pabalstus un citus pakalpojumus iestādēs, izvairīties no sankcijām u. c.

EDS – arī saziņa ar VID

Ja nodokļu maksātājs kādā no pārskatiem konstatē par sevi norādīto datu neatbilstību, par to jāinformē VID, rakstot EDS sadaļā “Sarakste ar VID”.

Sarakstē ar VID var uzdot arī jautājumus, ja ir neskaidrības par kāda nodokļa piemērošanu, kā arī citos gadījumos.

Pieprasīt izziņu EDS

Iedzīvotājs var pieprasīt izziņu no VID par saviem ienākumiem, piemēram, ja šādu informāciju ir prasījusi kredītiestāde klienta kredītspējas izvērtēšanai.

EDS sadaļā “Izziņas” ir norāde “Jaunas izziņas sagatavošana”. Tajā uzskaitītas izziņas, kas var tikt sagatavotas:

 • izziņa, ka persona nav ar PVN apliekama persona;
 • izziņa par fiziskās personas ienākumiem (par pēdējiem 3 gadiem);
 • izziņa par nereģistrētu saimniecisko darbību;
 • izziņa par vidējām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un darbinieku skaitu;
 • izziņa par vidējo darba algu;
 • izziņa par stāšanos nodokļu maksātāju uzskaitē un aktuālo nodokļu nomaksas stāvokli;
 • izziņa par nodokļu parādu;
 • izziņa par vidējo stundas tarifa likmi.

Par to, kas redzams (atspoguļots) izziņā, katrs var pārliecināties, tādu pieprasot EDS.

Piemēram, izziņā par fiziskās personas ienākumiem ir norādīti visi konkrētajā gadā gūtie bruto ienākumi, kā arī atsevišķi – ienākumi no algota darba, citi apliekamie ienākumi un ar samazināto likmi apliekamo ienākumu summa.

Citas izziņas piemērs. Šīgada augustā pieprasot izziņu par nereģistrētu saimniecisko darbību, ja tāda VID ir paziņota 2017. gadā, izīrējot nekustamo īpašumu, EDS var izlasīt paskaidrojumu: “Izziņa par nereģistrētu saimniecisko darbību tiek izsniegta tikai personām, kurām reģistrēta paziņotā (nereģistrējamā) saimnieciskā darbība un ir spēkā esošs līgums.” VID speciālisti paskaidro, ka izziņu iespējams sagatavot par tās sagatavošanas brīdī aktuālajiem līgumiem, bet izziņu nevar sagatavot, norādot kā tās sagatavošanas datumu atpakaļejošu datumu.

Savukārt, pieprasot izziņu par aktuālajiem nodokļu parādiem 2019. gada 1. augustā, ja tādu nav, izziņā būs norādīts, ka šajā datumā nodokļu maksātājam nav VID administrēto nodokļu (nodevu) parādu.

Ja parādi tomēr ir, izziņā tiek norādīta kopējā VID aprēķinātā parāda summa, piebilst speciālisti.

Algas nodokļa grāmatiņa – ieraksts EDS

Kopš 2014. gada 1. jūnija vairs nav nodokļa grāmatiņu papīra fomā, tās ir tikai elektroniski. Katrs nodokļu maksātājs var atrast savu grāmatiņu EDS un aktualizēt datus – par apgādājamiem, atvieglojumiem, prognozēto neapliekamo minimumu.

Tas viss paskaidrots VID informācijā par algas nodokļa grāmatiņu.

Jaunākā iespēja – pieteikties čeku loterijas laimestam

Vairākums iedzīvotāju EDS izmanto gada ienākumu deklarācijas iesniegšanai. Taču, kā jau minēts iepriekš, VID regulāri papildina nodokļu maksātājam EDS pieejamo informāciju.

Šovasar EDS ir atvērta jauna sadaļa “Čeku loterija”. Tiem, kuru reģistrētais čeks ir laimējis kādu no mēneša izlozes balvām (izloze notika 11. augustā), 30 dienu laikā no izlozes rezultātu publicēšanas dienas ir jāpiesakās VID, pievienojot laimējušo čeku skenētā veidā. Savukārt tiem spēlētajiem, kuru reģistrētais čeks ir laimējis dalību gada izlozē, 14 dienu laikā no izlozes publicēšanas dienas (katra mēneša otrajā svētdienā) jāpiesakās VID, pievienojot skenētā veidā laimējušo čeku.

Kā kļūt par EDS lietotāju

Lai reģistrētos par EDS lietotāju tiešsaistē bez VID starpniecības, ir iespējams izmantot kādu no portāla www.latvija.lv piedāvātajām autentificēšanās iespējām – internetbanku, elektronisko identifikācijas karti (eID) vai drošu elektronisko parakstu (eParakstu). Lai pieslēgtos EDS, ikreiz nepieciešams autentificēties.

VID regulāri informē arī par EDS jaunumiem.

Labs saturs
31
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI