SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Lidija Dārziņa
LV portāls
12. augustā, 2019
Lasīšanai: 12 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Nodokļi
7
7

Mikrouzņēmums deklarācijas precizējumā nevarēs mainīt darbinieka ienākumus

Publicēts pirms 4 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

LV portāla infografika

Mikrouzņēmumu nodokļa likumā šā gada 15. augustā stāsies spēkā grozījumi, kas ierobežo iespējas mainīt mikrouzņēmumu nodokļa deklarācijā norādīto informāciju, ja to precizē vēlāk nekā mēneša laikā no likumā noteiktā deklarācijas iesniegšanas termiņa.

īsumā
  • Mikrouzņēmumu nodokļa likums paredz, ka mēneša laikā no mikrouzņēmumu nodokļa deklarācijas iesniegšanas termiņa deklarāciju var precizēt – ne vairāk kā divas reizes.
  • Ar jaunajiem grozījumiem noteikts: ja MUN deklarāciju precizē vēlāk nekā mēneša laikā no noteiktā deklarācijas iesniegšanas termiņa, tad ir tiesības iesniegt tikai tādus precizējumus, kuri palielina nodokļa apmēru, bet nav tiesību samazināt vai palielināt darbinieka ienākumu vai izslēgt deklarācijā norādīto darbinieku, vai iekļaut jaunu darbinieku.
  • 2019. gada 1. janvārī bija reģistrēti 39 472 MUN maksātāji. Šā gada pirmajā ceturksnī brīdinājums par MUN deklarācijas neiesniegšanu nosūtīts 2191 šī nodokļa maksātājam.

Turpmāk, kad būs pagājis deklarācijas precizēšanai atvēlētais mēnesis, varēs iesniegt tikai tādus mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) deklarācijas precizējumus, kuri palielina maksājamā nodokļa apmēru, bet nebūs tiesību samazināt vai palielināt mikrouzņēmuma darbinieka ienākumu vai izslēgt deklarācijā norādītu darbinieku, vai iekļaut deklarācijā jaunu darbinieku.

Šos grozījumus Mikrouzņēmumu nodokļa likumā Saeima pieņēma 23. maijā.

Noteikumi par mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību nosaka: mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs deklarācijā par katru ceturksni norāda apgrozījumu (ieņēmumus), kā arī darbiniekus un darbinieku ienākumus pa mēnešiem.

Mikrouzņēmumu nodokli par taksācijas perioda apgrozījumu mikrouzņēmums maksā četras reizes gadā par katra ceturkšņa apgrozījumu. Likuma 7. pantā noteikts, ka mikrouzņēmumam ir jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestam mikrouzņēmumu nodokļa ceturkšņa deklarācija līdz ceturksnim sekojošā mēneša 15. datumam. Mēneša laikā no deklarācijas iesniegšanas termiņa deklarāciju var precizēt – ne vairāk kā divas reizes. Šī norma likumā nav mainīta.

Precizēšana gan notiek arī pēc tam. Jo vienlaikus 7. panta sestajā daļā ir pieļauts, ka arī pēc šī mēneša deklarāciju tomēr var precizēt – gan ierobežotā apmērā. Proti, līdz šim likums noteica: ja MUN deklarāciju precizē vēlāk nekā mēneša laikā no noteiktā deklarācijas iesniegšanas termiņa, tad ir tiesības iesniegt tikai tādus precizējumus, kas nemaina vai palielina maksājamā nodokļa apmēru. Tieši šī norma ar grozījumiem ir būtiski mainīta.

Grozījumus rosināja Labklājības ministrija, pamatojumā norādot, ka praksē mikrouzņēmumi iesniedz deklarācijas precizējumus un dzēš personai deklarētos ienākumus. Pārsvarā tie ir gadījumi, kad Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) ir konstatējusi valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu pārmaksu. Savukārt likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” normas neparedz darba ņēmējiem (arī mikrouzņēmuma darbiniekiem) samazināt darba ienākumus un obligātās iemaksas. Tāpēc LM rosināja Mikrouzņēmumu nodokļa likumā noteikt, ka pēc termiņa, kurā MU ir tiesīgs vismaz divas reizes precizēt deklarācijā sniegto informāciju, tas vairs nav tiesīgs samazināt vai dzēst darbiniekam deklarēto darba ienākumu.

Kā jaunais ierobežojums izpaudīsies praksē, piemēram, kad līdz 15. oktobrim būs iesniedzama 2019. gada 3. ceturkšņa deklarācija? LV portālam atbild VSAA Pabalstu metodiskās vadības daļas vecākā eksperte Anita Jakseboga.

Pēc termiņa, kas noteikts MU deklarācijas iesniegšanai (piemērā – 15. oktobris), mēneša laikā MU var precizēt deklarāciju (gan samazinot, gan palielinot darbinieku ienākumus un apgrozījumu). Tas nozīmē, ka informāciju par Valsts ieņēmumu dienestā iesniegtajām MU nodokļa deklarācijām VSAA saņem gandrīz pēc diviem mēnešiem – piemērā minētajā gadījumā:

  • deklarācija jāiesniedz līdz šā gada 15. oktobrim;
  • mēneša laikā MU var precizēt iesniegto deklarāciju – līdz 15. novembrim;
  • VSAA informāciju par 2019. gada 3. ceturkšņa MU deklarācijām saņems tikai pēc 2019. gada 15. novembra.

Ar grozījumiem likumā ir noteikts, ka pēc tam, t. i., pēc 2019. gada 15. novembra, par 2019. gada 3. ceturksni var iesniegt tikai tādus MU nodokļa deklarācijas precizējumus, kuri palielina maksājamā nodokļa apmēru, bet nebūs tiesību samazināt vai palielināt mikrouzņēmuma darbinieka ienākumu no mikrouzņēmuma vai izslēgt mikrouzņēmumu nodokļa deklarācijā norādītu mikrouzņēmuma darbinieku, vai iekļaut mikrouzņēmumu nodokļa deklarācijā jaunu mikrouzņēmuma darbinieku.

Deklarācija jāaizpilda rūpīgi

A. Jakseboga atklāj – līdz šim MU nodokļa deklarācijas aizpildītas ļoti nevērīgi, proti, tika norādīti ienākumi MU darbiniecei, kura ir grūtniecības atvaļinājumā, vai ienākumi darbiniekam, kurš ir bērna kopšanas atvaļinājumā, un tad VSAA ir jāizskata jautājums par maternitātes un vecāku pabalsta izmaksas pamatotību. Taču pēc tam, kad tāpēc aprēķināta attiecīgā pabalsta pārmaksa, Valsts ieņēmumu dienestā tikusi iesniegta un reģistrēta precizētā MU nodokļa deklarācija.

A. Jakseboga uzsver, ka MU nodokļa deklarācija, tāpat kā jebkura grāmatvedības atskaite, ir jāaizpilda uzmanīgi un korekti, jo turpmāk likumā precizēšanai ir stingri nosacījumi.

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne Augstkalne-Jaunbērziņa skaidro, ka VID sniedz informāciju VSAA no iesniegtajām ziņām par pieņemtajiem un atbrīvotajiem darbiniekiem, par mikrouzņēmuma īpašniekiem, amatpersonām, prokūristiem, kā arī datus par mikrouzņēmuma darbiniekiem aprēķinātajiem mēneša ienākumiem un mikrouzņēmumam ceturksnī aprēķinātajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

Informāciju VID elektroniski nosūta VSAA ne vēlāk kā divu darba dienu laikā pēc termiņa, kas noteikts mikrouzņēmumu nodokļa deklarācijas precizējumu iesniegšanai (ceturksnim sekojošā otrā mēneša 15. datums).

Kļūdas deklarācijās nemazinās

2019. gada 1. janvārī bija reģistrēti 39 472 MUN maksātāji. 

Vai MU nodokļu deklarāciju precizēšana ir vispārpieņemta prakse, un kādu iemeslu dēļ tas notiek? Ja tās ir grāmatvežu kļūdas, vai ir saskatāma šādas kļūdīšanās masveidība? Atbildot uz šiem LV portāla jautājumiem, VID pārstāve norāda, ka MUN deklarāciju precizēšana notiek regulāri sakarā ar nodokļa maksātāja pieļautajām (arī grāmatvežu) kļūdām. Ieskatam biežāk novērotās kļūdas MUN deklarācijās:

  • nav iekļauti visi darbinieki, par kuriem ir iesniegtas “Ziņas par darba ņēmējiem” (turpmāk – Ziņas), vai mikrouzņēmuma īpašnieki, valdes locekļi un prokūristi;
  • iekļauti darbinieki, savukārt Ziņas par nodarbinātību nav iesniegtas VID vispār vai iesniegtas par citu periodu;
  • atzīmēti lauki, kas pēc būtības konkrētajos gadījumos nav aizpildāmi;
  • apgrozījuma vietā norādīti mēneša ienākumi, savukārt mēneša ienākumu vietā norādīts apgrozījums.

K. Augstkalne-Jaunbērziņa atgādina, ka VID mājaslapas MUN sadaļā ir pieejams metodiskais materiāls par MUN deklarācijas aizpildīšanu un iesniegšanas kārtību.

Atbildība par deklarācijas neiesniegšanu

Izrādās, ir pat ļoti daudz šī nodokļa maksātāju, kuri deklarācijas neiesniedz vispār, tādu ir apmēram ceturtā daļa.

MUN deklarāciju iesniegšanas disciplīna 2018. gadā

Periods

Ieplānoto MUN deklarāciju skaits

Iesniegto MUN deklarāciju skaits (%)

Neiesniegto MUN deklarāciju skaits (%)

Ar nokavēšanos iesniegto MUN deklarāciju skaits (%)

   

skaits

%

skaits

%

skaits

%

2018. g. 1. ceturksnis

44 376

33 579

75,67

10 792

24,33

3426

7,72

2018. g. 2. ceturksnis

44 657

32 701

73,23

11 956

26,77

3384

7,58

2018. g. 3. ceturksnis

45 092

33 928

75,24

11 163

24,76

3789

8,40

2018. g. 4. ceturksnis

45 548

35 484

77,90

9928

21,80

4828

10,60

MUN deklarāciju iesniegšanas disciplīna 2019. gada 1. un 2. ceturksnī

Periods

Ieplānoto MUN deklarāciju skaits

Iesniegto MUN deklarāciju skaits (%)

Neiesniegto MUN deklarāciju skaits (%)

Ar nokavēšanos iesniegto MUN deklarāciju skaits (%)

   

skaits

%

skaits

%

skaits

%

2019. g. 1. ceturksnis

41 975

35 283

84,06

6687

15,93

7385

17,59

2019. g. 2. ceturksnis

40 761

29 295

71,87

11 461

28,12

1558

3,82

Raksturojot tendenci iesniegt kļūdainas deklarācijas vai kavēt deklarācijas iesniegšanas termiņu, K. Augstkalne-Jaunbērziņa norāda, ka MUN deklarāciju iesniegšanas disciplīnas uzlabošanai ar nodokļu maksātājiem tiek veikti preventīvie pasākumi, proti, nosūtīti atgādinājumi un brīdinājumi par MUN deklarācijas iesniegšanu. Nosūtītajos brīdinājumos nodokļu maksātāji tiekot informēti, ka par deklarāciju neiesniegšanu var tikt piemērota administratīvā atbildība saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 159.8 vai 159.9 pantu.

2018. gada 4. ceturksnī brīdinājumi par MUN deklarācijas neiesniegšanu nosūtīti 4890 nodokļu maksātājiem, 2019. gada 1. ceturksnī – 2191 nodokļu maksātājam.

Šogad par MUN deklarācijas neiesniegšanu ir pieņemti 482 lēmumi administratīvo pārkāpumu lietā un saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 159.9 pantu piemēroti naudas sodi.

Par spīti tam, ka nodokļu maksātājiem tiek sūtīta informācija par izmaiņām tiesību aktos, kā arī VID tīmekļvietnē ir metodiskie skaidrojumi par MUN deklarāciju aizpildīšanu, situācija ar kļūdainajām deklarācijām ir viļņveidīga, atzīst VID pārstāve. 2018. gadā, salīdzinot ar 2017. gadu, stāvoklis bija labāks, jo kļūdaino deklarāciju skaits samazinājies. Savukārt pēc grozījumiem MUN likumā no 2019. gada situācija ir pasliktinājusies – kļūdaino deklarāciju skaits ir palielinājies.

Mikrouzņēmumu nodokļa pienesums

Iepriekšējos gados pakāpeniski ir samazinājies gan MU darbinieku skaits, gan to apgrozījums un tikai nedaudz pieauguši vidējie ienākumi uz vienu darbinieku, liecina VID dati.

MU apgrozījums, darbinieku skaits, ienākumi

Gads

MU darbinieku skaits

MU apgrozījums

Vidējie ienākumi uz 1 darbinieku

2016

95 883

737 802 764

384 EUR

2017

84 388

661 307 407

400 EUR

2018

77 478

589 491 837

407 EUR

Mikrouzņēmumu nodoklī pērn juridiskās personas samaksāja apmēram 71 miljonu eiro, saimnieciskās darbības veicēji nepilnus divus miljonus. Salīdzināšanai – VID administrētie kopbudžeta ieņēmumi 2018. gadā bija 9,41 miljards eiro.

Samaksātais mikrouzņēmumu nodoklis

Gads

MUN, kuru maksā juridiskās personas

MUN, kuru kā saimnieciskās darbības veicēji maksā fiziskās personas, tajā skaitā IK, ZS

2018

70 969 142,21

1 903 090,96

2019 (1. un 2. ceturksnis)

32 139 474,57

9 870 949,49

Kā MU darbiniekam uzzināt par iemaksām

Portālā latvija.lv katrs darbinieks var iegūt informāciju par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem.

A. Jakseboga LV portālam jau iepriekš skaidrojusi, ka arī jebkurš mikrouzņēmuma darbinieks var izmantot šo e-pakalpojumu, lai būtu informēts par savu sociālo apdrošināšanu. MU darbinieks var redzēt sev aprēķināto obligāto iemaksu objektu pēc tam, kad tas ir aprēķināts un reģistrēts: apmēram nākamā mēneša, kas seko ceturksnim, beigās (ja deklarācija ir aizpildīta pareizi un tajā nav kļūdas, kas vēl jālabo).

Darbiniekam, kura darba devējs maksā nodokļus vispārējā kārtībā, bruto alga ir arī sociālās apdrošināšanas iemaksu alga – pēc tās nosaka slimības, vecāku, maternitātes, paternitātes, bezdarbnieka pabalsta apmēru, un no tās tiek veidoti uzkrājumi pensijai.

Mikrouzņēmuma darbiniekam sociālās iemaksas aprēķina citādi, aprēķinot sociālo iemaksu objektu: atbilstoši tam nosaka pabalstu apmēru.

Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 9. pantā ir noteikta sociālo iemaksu reģistrēšanas kārtība katram darbiniekam. VSAA, pamatojoties uz VID informāciju par mikrouzņēmumu darbiniekiem, mikrouzņēmumu nodokļa ceturkšņa deklarāciju un informāciju par aprēķinātajām iemaksām, kā arī mikrouzņēmumu nodokļa maksājumiem, aprēķina valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objektu un tad attiecīgos pabalstus.

Labs saturs
7
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI