SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Signe Krūzkopa
LV portāls
27. decembrī, 2018
Lasīšanai: 6 minūtes
5
5

Valsts juridiskā palīdzība – arī Satversmes tiesas procesā

Stājas spēkā 01.01.2019.
Publicēts pirms 5 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

FOTO: Freepik

No 2019. gada 1. janvāra ir iespēja saņemt daļēju valsts nodrošināto juridisko palīdzību personām, kas nav atzīstas par trūcīgām vai maznodrošinātām, bet kuru ienākumi nepārsniedz valstī noteiktās minimālās mēnešalgas apmēru, kā arī saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību Satversmes tiesas procesā. To nosaka grozījumi Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā.

Latvijas Republikas Satversmes 92. pants nosaka, ka ikviens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā, kā arī ikvienam ir tiesības uz advokāta palīdzību. Satversmes tiesa ir atzinusi, ka likumdevējs, pamudinot personas saņemt juridisko palīdzību tieši no advokāta ar atbilstošu kvalifikāciju, var ievērojami samazināt to gadījumu skaitu, kad tiesību aizsardzības līdzekļi tiesā netiek izmantoti pietiekami pareizi vai prasmīgi, kā arī ar sacīkstes principā balstītu tiesas procesu sekmēt taisnīgāka iznākuma panākšanu.

Ar grozījumiem Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā tiek paplašināts to personu loks, kas ir tiesīgas saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību. Proti, turpmāk uz to var pretendēt arī personas ar ienākumiem, kas nepārsniedz valstī noteiktās minimālās mēnešalgas apmēru, kuru īpašuma stāvoklis ir atbilstošs juridiskās palīdzības piešķiršanai, ja šīs personas samaksājušas iemaksu par juridiskās palīdzības saņemšanu (līdzmaksājumu). Līdzmaksājuma apmērus noteic Ministru kabineta “Noteikumi par iemaksas apmēru valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības saņemšanai un tās veikšanas kārtību”, kuros atbilstošas izmaiņas stājas spēkā vienlaikus ar likuma izmaiņām – 2019. gada 1. janvārī.

Noteikts, ka iemaksa būs personas vienreizējs maksājums, kas jāveic pirms juridiskās palīdzības saņemšanas pilnā apjomā atbilstoši pieņemtajam lēmumam par juridiskās palīdzības piešķiršanu. Juridiskās palīdzības administrācija lēmumā par juridiskās palīdzības piešķiršanu norādīs iemaksas apmēru, samaksas termiņu un nepieciešamos rekvizītus iemaksas veikšanai. Iemaksas apmērs ir:

  • ārpustiesas procesā – 25 eiro;
  • tiesvedības procesā – 75 eiro.

Tāpat grozījumi noteic, ka valsts nodrošināto juridisko palīdzību varēs lūgt arī Satversmes tiesas procesā. To varēs darīt personas, kas iesniegušas Satversmes tiesā konstitucionālo sūdzību, bet tiesa lietu atteikusies ierosināt, kā vienīgo iemeslu norādot juridiskā pamatojuma neesamību vai tā acīmredzamu nepietiekamību prasījuma apmierināšanai.

Juridiskās palīdzības veidi, ko iespējams saņemt Satversmes tiesas procesā:

  • juridiskā konsultācija;
  • procesuālo dokumentu sagatavošana;
  • juridiskās palīdzības sniegšana tiesas sēdē.

Iesniegumu par juridisko palīdzību Satversmes tiesas procesā persona var iesniegt ne vēlāk kā divus mēnešus pirms konstitucionālās sūdzības iesniegšanai noteiktā termiņa beigām. Tāpat noteikta kārtība, kādā jāizskata iesniegumi par juridiskās palīdzības saņemšanu lietās, kurās pārstāvis, skatot lietu pēc būtības, var būt tikai advokāts. Izmaiņas paredz, ka:

  • Juridiskās palīdzības administrācija mēneša laikā no dienas, kad saņemts iesniegums par juridisko palīdzību vai iesniegums par turpmāko juridisko palīdzību, izvērtē juridiskās palīdzības sniegšanas nepieciešamību un apjomu un pieņem lēmumu par juridiskās palīdzības piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.
  • Ja Juridiskās palīdzības administrācija konstatē, ka lēmuma pieņemšanai ir nepieciešama papildu informācija, tā 14 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas pieprasa papildu informāciju juridiskās palīdzības pieprasītājam un, ja nepieciešams, juridiskās palīdzības sniedzējam, valsts un pašvaldību iestādēm un informē par to juridiskās palīdzības pieprasītāju.
  • Juridiskās palīdzības administrācija lēmumā par juridiskās palīdzības piešķiršanu norāda piešķirtās juridiskās palīdzības apjomu un laiku, līdz kuram jāveic iemaksa par juridiskās palīdzības saņemšanu.
  • Ja iemaksa par juridiskās palīdzības saņemšanu ir saņemta, Juridiskās palīdzības administrācija septiņu dienu laikā sagatavo norīkojumu juridiskās palīdzības sniedzējam. Ja iemaksa par juridiskās palīdzības saņemšanu netiek saņemta, Juridiskās palīdzības administrācija pieņem lēmumu par piešķirtās juridiskās palīdzības pārtraukšanu.
  • Iesnieguma izskatīšanā piemēro Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likuma 23. panta trešās, ceturtās, piektās, septītās un astotās daļas nosacījumus.

Jau minētajos Ministru kabineta noteikumos Nr. 1493, kas regulē valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmos izdevumus un to izmaksas kārtību, turpmāk iekļauts regulējums arī attiecībā uz juridisko palīdzību Satversmes tiesas procesā. Tāpat ar grozījumiem noteikumos izveidotas jaunas veidlapas:

Juridiskās palīdzības administrācijas sagatavotā infografika

Juridiskās palīdzības administrācijas sagatavotā infografika

Labs saturs
5
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI