SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Edīte Brikmane
LV portāls
01. novembrī, 2017
Lasīšanai: 11 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Ģimene
7
7

Turpmāk Goda ģimenes apliecību izsniegs arī daudzbērnu ģimeņu bērniem

Publicēts pirms 5 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>
Sākot ar 1. novembri, Latvijas Goda ģimenes apliecību “3+ Ģimenes karte” piešķirs ne tikai daudzbērnu ģimenes vecākiem, bet arī bērniem, kas sasnieguši 7 gadu vecumu, un pilngadīgām personām, kas turpina iegūt izglītību, bet vēl nav sasniegušas 24 gadu vecumu. Tādējādi tiks novērsti šķēršļi visiem daudzbērnu ģimenes locekļiem saņemt tiem pienākošos atvieglojumus, piemēram, braukšanas maksas atlaides sabiedriskajā transportā.
īsumā
  • No 1. novembra Goda ģimenes apliecībai "3+ Ģimenes karte" var pieteikt arī bērnus, kuri sasnieguši septiņu gadu vecumu, un pilngadīgas personas, kuras turpina iegūt izglītību, bet nav vecākas par 24 gadiem. 
  • Karte varēs tikt pieprasīta tikai tiem bērniem, kurus vecāks ir norādījis savā Goda ģimenes apliecībā. 
  • Karte ir derīga, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Bērni vecumā līdz 15 gadiem personu apliecinoša dokumenta vietā var uzrādīt skolēna apliecību.
  • Goda ģimenes apliecība netiks piešķirta vecākiem, kuri ir iekļauti Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas parādnieku reģistrā kā parādnieki.

Jauno kārtību paredz grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 15 "Valsts atbalsta programmas "Latvijas Goda ģimenes apliecība "3+ Ģimenes karte"" īstenošanas kārtība", kas cita starpā ne tikai paplašina kartes saņēmēju loku, bet arī nosaka stingrākus kritērijus kartes piešķiršanai. Turpmāk Goda ģimenes apliecība netiks izsniegta uzturlīdzekļu parādniekiem.

Kas ir Latvijas Goda ģimenes apliecība

Latvijas Goda ģimenes apliecība "3+ Ģimenes karte" tiek piešķirta valsts veidotas atbalsta programmas daudzbērnu ģimenēm ietvaros. Tā kalpo kā apliecinošs dokuments tam, ka tās īpašnieks ir daudzbērnu ģimenes loceklis un ir tiesīgs saņemt dažādas atlaides un atvieglojumus, kurus nodrošina valsts un pašvaldību iestādes. Piemēram, daudzbērnu ģimenes locekļi, kuri izmanto "3+ Ģimenes karti", braucot vietējās nozīmes un starppilsētu maršrutu autobusos un vilcienos, var saņemt atlaidi 25% apmērā no vienas biļetes cenas, kas ir paredzēta vienam braucienam vienā virzienā, kā arī 20% apmērā no abonementa biļetes cenas.1 Vienlaikus apliecība darbojas kā atlaižu karte, izmantojot privāto uzņēmumu piedāvātos pakalpojumus Latvijas Goda ģimenēm. Piemēram, ar "3+ Ģimenes karti" var iegādāties lētāku degvielu, biļetes uz klasiskās mūzikas koncertiem par puscenu u. tml. (atlaižu katalogs ir pieejams tīmekļa vietnē www.godagimene.lv sadaļā "Atlaižu katalogs").

Kam tiek piešķirta Goda ģimenes apliecība

Goda ģimenes apliecību "3+ Ģimenes karte" var saņemt persona, ja tā aprūpē vai kopā ar laulāto aprūpē vismaz  trīs bērnus, to skaitā audžuģimenē vai aizbildnībā esošus bērnus un pilngadīgas personas, kuras nav sasniegušas 24 gadu vecumu, ja tās iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību. Bērnu skaitā neieskaita bērnus, par kuriem personai ir pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības.

"Apliecības būtu nepieciešamas aptuveni 31 tūkstotim bērnu vecumā no 7 līdz 24 gadiem."

Viens no priekšnoteikumiem, lai apliecību varētu izsniegt daudzbērnu ģimenes loceklim, –tā, laulātā un bērnu deklarētā vai reģistrētā dzīvesvieta atrodas Latvijas Republikā, izņemot gadījumu, ja bērns izglītību iegūst ārvalsts izglītības iestādē.

Savukārt no 1. novembra persona, kurai ir izsniegta Goda ģimenes apliecība, tās saņemšanai var pieteikt arī savā aprūpē esošos bērnus, kuri sasnieguši septiņu gadu vecumu, un pilngadīgas personas, kuras turpina iegūt izglītību, bet nav vecākas par 24 gadiem. "Svarīgi atcerēties – karte varēs tikt pieprasīta tikai tiem bērniem, kurus vecāks jau ir norādījis savā "Ģimene 3+" apliecībā," uzsver Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) pārstāve Dace Zariņa-Zviedre.

1. piemērs

Laulātajiem nav kopīgu bērnu, bet mātei ir trīs – 8, 9 un 15 gadus veci – bērni no iepriekšējām attiecībām. Katram bērnam ir cits bioloģiskais tēvs. "3+ Ģimenes karte" pienākas gan mātei, gan viņas laulātajam, kurš nav šo bērnu bioloģiskais tēvs, bet rūpējas par šiem bērniem, un viņi visi dzīvo vienā mājsaimniecībā. Ja kartē norādīti visu trīs bērnu vārdi, māte var pieteikt kartes izgatavošanu arī bērniem.

2. piemērs

Tēvam ir trīs – 7, 8 un 15 gadus veci – bērni. Katram bērnam ir cita bioloģiskā māte. Bērna tēvs uztur un rūpējas par visiem saviem bērniem. Viņš ir tiesīgs saņemt "3+ Ģimenes karti". Ja tajā norādīti visu trīs bērnu vārdi, tēvs var pieteikt kartes izgatavošanu arī bērniem.

3. piemērs

Laulātajiem ir viens kopīgs 8 gadus vecs bērns. Taču vīram ir vēl divi vecāki bērni no iepriekšējām attiecībām, kuri dzīvo atsevišķi pie savas mātes. "3+ Ģimenes karti" var saņemt tikai laulātais, kura aprūpē faktiski ir trīs bērni. "3+ Ģimenes kartei" var pieteikt visus bērnus, kas norādīti tēvam izsniegtajā apliecībā.

Karte derīga, bērnam uzrādot skolēna apliecību

Karte ir derīga, vienlaikus uzrādot personu apliecinošu dokumentu – pasi vai personas apliecību. Taču vēl viens būtisks jauninājums, kam vajadzētu atvieglot daudzbērnu ģimeņu iespējas izmantot tai pienākošās priekšrocības, ir noteikumu 30.2. punkts, kurš paredz, ka bērnam ir tiesības izmantot karti, uzrādot arī skolēna apliecību. Tātad turpmāk, lai iegādātos biļeti starppilsētu maršruta autobusos un vilcienos ar daudzbērnu ģimenei noteikto atlaidi 25% apmērā, bērnam līdz 15 gadu vecumam (kad personu apliecinošs dokuments ir obligāts) pietiks, ja kopā ar "3+ Ģimenes karti" tiks uzrādīta skolēna apliecība. 

Ja bērniem nav izgatavota atsevišķa karte, viņi, tāpat kā līdz šim, varēs izmantot vecākiem izsniegtās kartes, uz kurām joprojām tiks norādīti bērnu vārdi un uzvārdi.

Kā pieteikt bērnu "3+ Ģimenes kartei"

Ja vecākam jau ir izsniegta Goda ģimenes karte un tas vēlas pieteikties atsevišķai kartei savam bērnam, personai atkārtoti jāiesniedz iesniegums, norādot prasītās ziņas par bērnu, kuram tā ir nepieciešama.

Iesniegumu kartes piešķiršanai var iesniegt:

  • elektroniski portāla www.godagimene.lv sadaļā "Piesakies kartei", autentifikācijai izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras pakalpojumu "Vienotā pieteikšanās". Šādā gadījumā pieteicējam jāapliecina sava identitāte, piemēram, ar internetbankas palīdzību;
  • personīgi Sabiedrības integrācijas fondā (Rīgā, Aspazijas bulvārī 24, 3. st., informācija par darba laiku pieejama mājaslapas sadaļā "Kontakti" > "Apmeklētāju pieņemšana"), uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Svarīgi! Ja "3+ Ģimenes kartei" tiek pieteikts pilngadību sasniedzis bērns, kas turpina iegūt vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību un nav sasniedzis 24 gadu vecumu, iesniegumam jāpievieno izglītības iestādes izziņa, kas apliecina izglītības ieguvi attiecīgajā izglītības iestādē.

Kā LV portālam norādīja SIF pārstāve, šobrīd fonds strādā pie iesniegumu sistēmas uzlabošanas, lai turpmāk vecāki, aizpildot iesniegumu, uzreiz varētu norādīt, kuriem bērniem vēlas izgatavot karti. Tāpēc vecāki tiek aicināti sekot līdzi aktuālajai informācijai tīmekļa vietnē www.godagimene.lv.

Uzturlīdzekļu nemaksātājam karti neizsniegs

Lai aizsargātu bērnu tiesības un veicinātu vecāku Civillikumā noteikto pienākumu – bērna nodrošināšanu ar uzturlīdzekļiem – pildīšanu, noteikumu grozījumi paredz, ka Goda ģimenes karte vairs netiks piešķirta tiem vecākiem, kuri ir iekļauti Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas parādnieku reģistrā kā parādnieki.

Turpmāk, saņemot iesniegumu "3+ Ģimenes kartei", tiks pārbaudīts arī, vai konkrētā persona (iesnieguma iesniedzējs) nav reģistrēts kā uzturlīdzekļu parādnieks. "Ja vecāks ir reģistrēts kā parādnieks, tad kartes izsniegšana tiks atteikta," skaidro Sabiedrības integrācijas fonda pārstāve D. Zariņa-Zviedre. "Izņēmums ir tad, ja persona ir ar invaliditāti, vai pārejošas darbnespējas gadījumos, kā arī tad, ja parādnieks ir noslēdzis vienošanos ar Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrāciju par uzturlīdzekļu maksājumu veikšanas kārtību un šo vienošanos pilda."

"Līdz šim Goda ģimenes apliecības “3+ Ģimenes karte” izsniegtas vairāk nekā 19 200 personām."

Savukārt, ja karte parādniekam jau ir izsniegta, tā tiks anulēta. "Sabiedrības integrācijas fonds ne retāk kā reizi gadā pārbauda kartes saņēmēju atbilstību daudzbērnu ģimenes statusam, nosūtot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei pieprasījumu, vai persona atbilst statusam. Ja šīs pārbaudes rezultātā tiek konstatēts, ka Goda ģimenes kartes īpašnieks kādu iemeslu dēļ vairs neatbilst daudzbērnu ģimenes kritērijiem, tad viņam izsniegtā karte tiek anulēta," skaidro SIF pārstāve.

Tajos gadījumos, kad vieniem vecākiem ir dzimuši trīs un vairāk bērnu, Goda ģimenes apliecību var pieprasīt otrs no vecākiem, kurš nav parādnieks.

4. piemērs

Ģimenē aug trīs kopīgi – 7, 9 un 15 gadus veci – bērni. Bērnu tēvam ir vēl viens bērns no iepriekšējās laulības, par kuru ir uzkrājies uzturlīdzekļu parāds, tāpēc viņš ir iekļauts Uzturlīdzekļu parādnieku reģistrā. Bērnu tēvs nevar saņemt "3+ Ģimenes karti", taču tādas tiesības  joprojām  ir bērnu mātei, kā arī visiem trim bērniem, ja vien viņi ir norādīti mātei izsniegtajā kartē. 

5. piemērs

Tēvam ir trīs – 7, 9 un 15 gadus veci – bērni. Katram bērnam ir cita bioloģiskā māte. Uzturlīdzekļu parāda dēļ viņš ir iekļauts Uzturlīdzekļu parādnieku reģistrā un nevar saņemt "3+ Ģimenes karti". Tā kā tēvs neatbilst statusam, šajā gadījumā viņš kartei nevar pieteikt arī savus bērnus.

Karti varētu izsniegt 31 tūkstotim bērnu

Pēc Labklājības ministrijas aprēķiniem, šobrīd Latvijā ir aptuveni 36 tūkstoši daudzbērnu ģimeņu. "Līdz šim Goda ģimenes apliecības "3+ Ģimenes karte" izsniegtas vairāk nekā 19 200 personām," LV portālu informēja Sabiedrības integrācijas fonda pārstāve. Pēc fonda un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem, apliecības būtu nepieciešamas aptuveni 31 tūkstotim bērnu vecumā no 7 līdz 24 gadiem. Noteikumu projekta anotācijā norādīts, ka šim nolūkam no valsts budžeta līdzekļiem plānots tērēt 160 tūkstošus eiro.
 


1Ministru kabineta noteikumi Nr. 371 "Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi"

Labs saturs
7
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU