SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Mudīte Luksa
LV portālam
19. novembrī, 2014
Lasīšanai: 13 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Pašvaldības
21
15
21
15

Kur turpmāk būs aizliegts smēķēt?

Publicēts pirms 7 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Aizliegts smēķēt tuvāk par 10 metriem no ieejām ēkās vai būvēs (arī uz ārējām kāpnēm un lieveņiem), kur izvietotas valsts vai pašvaldību iestādes un kapitālsabiedrības.

LV portāla infografika

Smēķētājiem dzīve kļūst aizvien grūtāka. Saeima ir pieņēmusi grozījumus likumā, kas smēķētājus sabiedrības veselības labad vēl vairāk ierobežo.
Tālab gluži neticami mūsdienās izklausās stāsti, ka pagājušā gadsimta sešdesmitajos, septiņdesmitajos gados cilvēki bez jebkādām aizturēm smēķēja darba kabinetos, sabiedriskās iestādēs, slimnīcu koridorus un kāpņutelpas ieskaitot; studenti kopā ar pasniedzējiem smēķēja augstskolu zili piedūmotajos gaiteņos, par kafejnīcām un restorāniem nemaz nerunājot. Bez garām runām par veselīgumu cilvēki pīpēja arī mājās, pat nedomājot par blakus esošajiem ģimenes locekļiem nesmēķētājiem, pat par bērniem ne.
īsumā

Grozījumi likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu" nosaka, ka smēķēt aizliegts:

  • ne tikai izglītības un audzināšanas iestāžu, ārstniecības iestāžu, sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūciju, ieslodzījuma vietu telpās, bet arī šo iestāžu lietošanā esošajās teritorijās, izņemot telpas vai vietas, kas speciāli ierādītas smēķēšanai;
  • bērna klātbūtnē;
  • tabakas izstrādājumus un augu smēķēšanas produktus aizliegts pārdot personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, un šīs personas nedrīkst tos iegādāties;
  • smēķēšanas ierobežojumi attieksies arī uz elektroniskajām cigaretēm.

Šāds atskats liecina, cik lielu progresu aizvadītajā pusgadsimtā ir sasniegusi smēķēšanas kaitīguma novērtēšana, izskaidrošana, vienlaikus pavadīta ar normatīvajos aktos noteiktiem arvien stingrākiem smēķēšanas aizliegumiem. Pa šo laiku tabakas dūmi droši vien parāvuši sev līdzi tūkstošiem nesmēķētāju (pasīvās smēķēšanas upuru) veselību un dzīvību, tomēr mierinājums ir tāds, ka šīs iespējas nu sašaurinātas līdz minimumam. To droši var apgalvot, jo 29.novembrī stāsies spēkā jaunākie grozījumi likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu".

Paplašinātas teritorijas, uz kurām attiecināts smēķēšanas aizliegums

Likuma grozījumu projekts 11.Saeimā tika pieņemts, var teikt, pēdējā elpas vilcienā 30.oktobrī un ietver izmaiņas tabakas izstrādājumu tirdzniecības, reklāmas un lietošanas regulējumā, kā arī virkni stingrāku smēķēšanas un tabakas izstrādājumu tirdzniecības ierobežojumu.

Par likuma grozījumu būtību ļoti daudz izsaka tas, ka parlaments papildinājis likuma "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu" mērķi, nostiprinot tajā vispārēju principu, ka smēķēšana citas personas klātbūtnē ir aizliegta, ja cita persona pret to iebilst.

Likuma 2.panta trešajā daļā tagad ir noteikts:

"Šā likuma tiesību normu piemērošanā ievēro šādus principus:

  1. smēķētājs respektē cita cilvēka tiesības uz tīru un labvēlīgu, ar tabakas un augu smēķēšanas produktu dūmiem, kā arī ar elektronisko smēķēšanas ierīču tvaikiem nepiesārņotu vidi;
  2. cilvēka tiesības uz tīru un labvēlīgu, ar tabakas un augu smēķēšanas produktu dūmiem nepiesārņotu gaisu un tiesības nepaaugstināt smēķēšanas (tajā skaitā tabakas dūmu otrreizējas ieelpošanas) izraisītu slimību risku ir prioritāras salīdzinājumā ar smēķētāju interesēm smēķēt."

Īstenojot minēto uzstādījumu, ir pastiprinātas smēķēšanas aizlieguma normas, nosakot, ka tā nav atļauta ne tikai izglītības un audzināšanas iestāžu, ārstniecības iestāžu, sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūciju, ieslodzījuma vietu telpās, bet arī šo iestāžu lietošanā esošajās teritorijās, izņemot telpas vai vietas, kas speciāli ierādītas smēķēšanai. (Attiecīgās iestādes vai institūcijas iekšējās kārtības noteikumos gan var paredzēt iespēju šo iestāžu pacientiem vai institūciju iemītniekiem smēķēt arī ārpus telpām, kas speciāli ierādītas smēķēšanai, ņemot vērā šo pacientu vai iemītnieku fiziskās un garīgās veselības stāvokli.)

"Tabakas dūmi ir parāvuši sev līdzi tūkstošiem pasīvās smēķēšanas upuru veselību un dzīvību."

Aizliegums smēķēt nu daudz stingrāk attiecināts arī uz privātīpašuma teritorijām, kur īpašnieki mēdz uzsvērt savas tiesības brīvi rīkoties pēc saviem ieskatiem. Līdz šim jau bija liegts smēķēt daudzdzīvokļu māju kāpņu telpās, gaiteņos un citās koplietošanas telpās, bet tagad aizliegums skar arī balkonus un lodžijas, ja kādam no mājas iedzīvotājiem būs pamatoti iebildumi.

Smēķēt būs aizliegts arī bērna klātbūtnē (tas kopš 2013.gada 4.jūlija jau noteikts ar grozījumiem Bērnu tiesību aizsardzības likumā, pīpēšanu bērna klātbūtnē kvalificējot kā fizisku vardarbību pret bērnu), kā arī jebkurā citā likumā neminētā publiskā vietā citas personas klātbūtnē, ja viņa pret to iebilst.

Celmlauži – Ozolnieku novada dome

Likuma grozījumos iekļautajam aizliegumam smēķēt uz balkoniem un lodžijām, kā arī ārdurvju tuvumā "kājas aug" no Ozolnieku novada domes jau 2011.gadā pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem, kas noteica šādas prasības. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija tolaik šo dokumentu neatzina, jo tas neatbilda pastāvošajām likuma normām. Toties novada domes iniciatīvu konceptuāli atbalstīja Smēķēšanas ierobežošanas valsts komisija, ierosinot ministrijas sagatavot priekšlikumus šā jautājuma risinājumam valstiskā līmenī. Tikmēr sabiedrībā notika asas diskusijas starp smēķētājiem un viņu pretiniekiem, apliecinot, ka sabiedrībā šis jautājums ir gana karsts. Kā redzams, uzvarēja tie, kas aizstāvēja savas tiesības uz tīru vidi.

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs Pēteris Veļeckis LV portālam pauž šādu viedokli: "Pamatojoties uz Ozolnieku novada iedzīvotāja iesniegumu, 2011.gada 11.oktobra Ozolnieku novada domes sēdē deputāti nobalsoja par izmaiņu veikšanu Ozolnieku novada saistošajos noteikumos 6/2010 "Ozolnieku novada sabiedriskās kārtības noteikumi", aizliedzot smēķēšanu daudzdzīvokļu māju balkonos, lodžijās, pie atvērta loga un tuvāk par 10 metriem no daudzdzīvokļu ēkas.

Pieņemot saistošo noteikumu izmaiņas, pašvaldība vēlējās vērst iedzīvotāju uzmanību tabakas izstrādājumu kaitīgumam, aicinot rūpēties par savu un līdzcilvēku veselību.

Ozolnieku novada pašvaldība atzinīgi vērtē 11.Saeimas deputātu 2014.gada 30.oktobrī veiktos papildinājumus likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu", tā nostiprinot mūsu pārliecību - aizliedzot smēķēšanu, ja tas traucē citām personām, jau pirms pāris gadiem bijām uz pareizā ceļa.

Pirms šī presē plaši izskanējušā "nepopulārā" lēmuma pieņemšanas, nedomājām, ka tas izraisīs sabiedrībā tādu rezonansi un arī pretreakciju, jo pašvaldības mērķis nebija iedzīvotāju sodīšana, bet rūpes par cilvēku veselību un tiesībām elpot tīru gaisu. Paldies par atbalstu jāsaka arī Latvijas Ārstu biedrības prezidentam Pēterim Apinim, kurš iestājās par saistošo noteikumu grozījumiem.

Ozolnieku novada pašvaldības policisti, pamatojoties uz iedzīvotāju sūdzībām, kontrolē un turpinās kontrolēt Ozolnieku novada sabiedriskās kārtības noteikumu izpildi, pārkāpumu gadījumā uzliekot administratīvo sodu."

Smēķēšanas aizliegumam vairāk ir audzinoša nozīme

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs sniedz atbildi uz jautājumu – kā tiks sodīti likuma pārkāpēji. Arī Rīgas pašvaldības policijas sabiedrisko attiecību speciāliste Inese Tīmane saka – policija reaģēs arī uz iedzīvotāju izsaukumiem par smēķēšanas aizliegumu pārkāpumiem. "Ja būs iedzīvotāju iesniegumi, mēs tos izskatīsim. Nevar teikt, ka šie pienākumi būtu gluži kas jauns: tā kā jau patlaban ir spēkā aizliegums smēķēt daudzdzīvokļu māju kāpņu telpās, mēs ar šādiem iedzīvotāju iesniegumiem strādājam. Protams, pieķert tieši smēķēšanas brīdī ir faktiski neiespējami, jo šis mirklis ir īss, bet aicinām iedzīvotājus rakstīt iesniegumus, vākt pierādījumus, runāt ar pašu vainojamo personu."

"Ir pastiprinātas smēķēšanas aizlieguma normas."

Arī likumprojekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumā atzīts, ka pieķert smēķētāju tieši pārkāpuma brīdī būs grūti, turklāt šādu iesniegumu izskatīšana, it īpaši teritorijās, kur nav pašvaldības policijas, varētu būt diezgan smaga papildu slodze Valsts policijai (VP), kuras kapacitāte jau tāpat ir ierobežota. (Kā liecina Iekšlietu ministrijas Informācijas centra dati, par smēķēšanu neatļautās vietās, piemēram, 2011.gadā VP un pašvaldību policijas sastādījušas vairāk nekā 1300 protokolu, piemērojot naudas sodu 4344 latu apmērā.)

Tādēļ normām par smēķēšanas aizliegumu noteiktās vietās kopumā tomēr vairāk ir audzinoša nozīme. Dzīvojamās mājās iedzīvotāji pīpmaņu apkarošanā varētu izmantot gan savas dzīvokļu īpašnieku kopības tiesības, gan lūgt palīdzību namu pārvaldniekiem, kuri savukārt var sadarboties ar pašvaldības kontrolējošām institūcijām un to atbildīgajām personām. Īstenībā tas patiešām būtu tikai loģiski, ja dzīvokļu īpašnieki apvienotos cīniņā pret pīpmaņiem, kas viņiem rada neērtības. Iespējams, tas kļūtu par iemeslu beidzot sākt sveicināties, sarunāties, pie viena izdomājot arī mājai kādu labumu.

Tabakas izstrādājumus drīkst iegādāties tikai no 18 gadu vecuma

Likuma grozījumi ieviesuši stingrākas normas arī tabakas tirdzniecībā. Līdztekus jau iepriekšējiem ierobežojumiem tabakas izstrādājumu tirdzniecība būs aizliegta internetā (izmantojot distances līgumu), kā arī valsts un pašvaldību iestāžu telpās un teritorijās, izņemot Nacionālos bruņotos spēkus un ieslodzījuma vietas, kur ievietoti pilngadīgie ieslodzītie.

Likuma 7.pantā tagad ir šāds regulējums:

"(2) Tabakas izstrādājumus un augu smēķēšanas produktus aizliegts pārdot:

1) valsts un pašvaldību iestāžu telpās, izņemot Nacionālos bruņotos spēkus un ieslodzījuma vietas, kur ievietoti pilngadīgie ieslodzītie;

2) sociālās aprūpes, ārstniecības un izglītības iestāžu telpās, tajā skaitā izglītības iestāžu dienesta viesnīcu telpās, kā arī šo iestāžu lietošanā esošajās teritorijās;

3) veikalu nodaļās, kur notiek tirdzniecība ar bērnu un pusaudžu precēm;

4) kultūras un sporta iestāžu telpās;

5) tirdzniecības vietā, kurā tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība nav organizēta, individuāli apkalpojot katru pircēju, izņemot beznodokļu tirdzniecības veikalus (D tipa muitas noliktavas), kas noteikti muitas jomu regulējošos normatīvajos aktos;

6) izmantojot tirdzniecības automātus;

7) teritorijās, kurām noteiktā kārtībā piešķirts tirgus statuss;

8) izmantojot distances līgumu."

Uz šiem nosacījumiem gan attiecināts pārejas laiks - tie stāsies spēkā tikai no 2016.gada 1.janvāra. Protams, tabakas izstrādājumu tirgotāji nav sajūsmā par jauniem biznesa ierobežojumiem, taču tiem acīmredzot nepieciešams laiks, lai piemērotos jaunajiem apstākļiem.

Tālāk likumā ir vēl viena, katram jaunietim svarīga norma: tabakas izstrādājumus un augu smēķēšanas produktus aizliegts pārdot personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, un šīs personas nedrīkst tos iegādāties.  Lai pārliecinātos par personas vecumu, mazumtirgotāja pienākums ir pieprasīt, lai persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu. Turklāt personai vecumā no 18 līdz 25 gadiem, iegādājoties tabakas izstrādājumus vai augu smēķēšanas produktus, ir pienākums uzrādīt mazumtirgotājam personu apliecinošu dokumentu visos gadījumos neatkarīgi no tā, vai mazumtirgotājs to ir pieprasījis.

"Likuma grozījumi ieviesuši stingrākas normas arī tabakas tirdzniecībā."

Tabakas izstrādājumus un augu smēķēšanas produktus aizliegts pārdot personām, par kuru vecumu mazumtirgotājam ir pamatotas šaubas un kuras pēc mazumtirgotāja pieprasījuma neuzrāda personu apliecinošu dokumentu, kas apliecina šo personu vecumu. Pēc uzraudzības un kontroles iestādes pieprasījuma jebkura pircēja pienākums ir apliecināt savu personu un vecumu, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Likumā ieviesta arī jauna smēķēšanas definīcija, ietverot tajā elektronisko cigarešu smēķēšanu. Tādējādi smēķēšanas ierobežojumi attieksies arī uz elektroniskajām cigaretēm.

Aktīvais cīnītājs pret smēķēšanu, Latvijas Ārstu biedrības prezidents Pēteris Apinis uzskata: "Vislabākā smēķēšanas alternatīva ir nesmēķēšana, un tam ir jāvelta visi spēki un uzmanība, nevis jāmeklē veidi, kā padarīt šo procesu smaržīgāku, garšīgāku un vizuāli pievilcīgāku, lai tikai piesaistītu aizvien jaunus upurus."

Protams, viņam desmit un simtkārt ir taisnība. Nevienai citai plaša patēriņa precei nav tādas postošas un negatīvas ietekmes uz katra atsevišķa cilvēka un visas sabiedrības veselību. Kā liecina Pasaules Veselības organizācijas dati, 50% smēķētāju pasaulē mirst no saslimšanām, kas radušās saistībā ar tabakas nelabvēlīgo ietekmi uz viņu organismu. Turklāt "otrreizējie dūmi" ir bīstami visiem apkārtējiem, bet jo īpaši – maziem bērniem.

Labs saturs
15
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU