SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
07. janvārī, 2014
Lasīšanai: 7 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Ģimene
2
4
2
4

VSAA: Pabalstu, minimālo pensiju un citu maksājumu summas eiro

Publicēts pirms 10 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Ģimenes valsts pabalsts, kas līdz šim latos bija 8 lati, tagad ir 11,38 eiro mēnesī.

FOTO: Aiga Dambe, LV portāls

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) informē, ka visi VSAA maksājumi pēc 2014.gada 1.janvāra tiek un tiks veikti eiro valūtā neatkarīgi no tā, par kādu laiku tie būs aprēķināti. Lai būtu pārskatāmi, tabulās ir norādītas līdz šim maksātās summas latos un kādas tās ir eiro. Tajās redzams, ka, piemēram, ģimenes valsts pabalsts, kas līdz šim latos bija 8 lati, tagad ir 11,38 eiro mēnesī. Vecuma minimālā pensija 49,50 latu apmērā ir 70,43 eiro.
īsumā
Sociālo iemaksu informācija, kas VSAA reģistrēta, sākot no 1996.gada, tagad ir norādīta eiro.

Pakalpojumu pārrēķināšana no latiem uz eiro

Katra pakalpojuma apmērs automātiski tiks konvertēts no latiem uz eiro pēc noteiktā konvertācijas kursa 1 eiro = 0,702804 lati. Tiem, kuri vēlas izrēķināt savas pensijas vai pabalsta apmēru eiro valūtā, apmērs latos jādala ar 0,702804 un jānoapaļo līdz divām zīmēm aiz komata.

Daudzi pabalstu apmēri, kas bija veselos latos, pēc noapaļošanas ir ar centiem. Piemēram, 8 latu ģimenes valsts pabalsts -11,38 eiro, 30 latu bērna kopšanas pabalsts no 1,5 līdz 2 gadu vecumam - 42,69 eiro.

Personu ienākumu, iemaksu algu un iemaksu informācija, kas ir reģistrēta, sākot no 1996.gada, pēc eiro ieviešanas turpmāk būs norādīta eiro.

Par izziņām un lēmumiem

VSAA lēmumi, ko klienti ir saņēmuši līdz 2014.gada 1.janvārim un kuros pakalpojumu apmēri noteikti latos, pēc 1.janvāra netiks izdoti no jauna ar piešķirtajām summām eiro valūtā. Līdz 2013.gada 28.decembrim izdotajos lēmumos piešķirtā pakalpojuma apmērs ir noteikts latos, bet, sākot ar 2014.gada 1.janvāri – eiro.

Izziņas par pakalpojumiem no 2014.gada 2. janvāra VSAA sagatavos eiro valūtā. Pēc klienta pieprasījuma VSAA sagatavos arī izziņas latos par periodā līdz 2013.gada decembrim faktiski izmaksātajām pensiju, pabalstu vai atlīdzību summām un veiktajiem ieturējumiem un valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka kontā veiktajiem darījumiem.

Pensiju 2. līmeņa jeb Valsts fondēto pensiju shēmas (VFPS) dalībnieka konta izrakstā atspoguļotā informācija – ieguldītā summa un fondētās pensijas kapitāls, tiks konvertēts no latiem uz eiro, ievērojot oficiālo pārejas kursu un matemātiskos aprēķina principus. Līdz eiro ieviešanai visas summas VFPS dalībnieka konta izrakstā būs atspoguļotas latos, bet par laika periodu no 2014.gada 1.janvāra – eiro.

Ja ir neskaidrības, jāgriežas VSAA

VSAA atgādina: ja iedzīvotājiem rodas kādas neskaidrības par pakalpojuma apmēru un izmaksas termiņiem, var vērsties jebkurā VSAA nodaļā vai rakstīt konsultacijas@vsaa.lv.

VSAA informācijai ir sagatavojusi valsts sociālo pakalpojumu apmērus un minimālo pensiju apmērus eiro, kas aplūkojami pievienotajās divās tabulās.

1.TABULA. Valsts sociālo pakalpojumu apmēri pēc eiro ieviešanas (pabalsti un atlīdzības)

Pakalpojuma veids

Summa latos līdz 01.01.2014.

Summa eiro pēc 01.01.2014.

Valsts sociālie pabalsti

Ģimenes valsts pabalsts

8

11,38

Piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta

75

106,72

Bērna kopšanas pabalsts līdz 1,5 gadu vecumam

100

171* (120 Ls)

Bērna kopšanas pabalsts no 1,5 gada vecuma līdz 2 gadiem

30

42,69

Piemaksa par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem pie bērna kopšanas vai vecāku pabalsta pamatapmēra līdz 1,5 gadu vecumam

100

171* (120 Ls)

Piemaksa par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem pie bērna kopšanas vai vecāku pabalsta pamatapmēra no 1,5 gada vecuma līdz 2 gadiem

30

42,69

Pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu

32

45,53

Atlīdzība par aizbildņa pienākumu pildīšanu

38

54,07

Atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu

80

113,83

Atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpi

35

49,80

Bērna invalīda kopšanas pabalsts

150

213,43

Bērna piedzimšanas pabalsts

296

421,17

Atlīdzība par bērna adopciju

1000

1422,87

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts

45

64,03

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts invalīdiem kopš bērnības

75

106,72

Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās

56

79,68

Pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana

100

142,29

Valsts atbalsts ar celiakiju slimiem bērniem

75

106,72

Vecāku pabalsts

Vecāku pabalsta minimālais apmērs

100

171* (120 Ls)

ČAES

Valsts sociālais pabalsts Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm

60

85,37

Izmaksājamo pakalpojumu apmēru ierobežojumi

Izmaksājamā pabalsta apmēra ierobežojums slimības pabalstam un bezdarbnieka pabalstam (vienā kalendāra dienā)

11,51

16,38

Izmaksājamā pabalsta apmēra ierobežojums maternitātes, paternitātes un vecāku pabalstam (vienā kalendāra dienā)

23,02

32,75

Izmaksājamās atlīdzības par darbspēju zaudējumu apmēra ierobežojums

1125

1600,75

Apbedīšanas pabalsti

Bezdarbnieka nāves gadījumā

135

192,09

Sociāli apdrošinātas personas nāves gadījumā (minimālais apmērs)

397,28

565,28

Sociāli apdrošinātas personas apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā

135

192,09

Sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēja nāves gadījumā

90

128,06

150 (invalīdiem kopš bērnības)

213,44

Sociālās apdrošināšanas iemaksas

Iemaksu minimālais apmērs pašnodarbinātajiem un brīvprātīgajām iemaksām (izņemot MU)

2400 Ls gadā

(200 mēnesī)

3840* gadā

 (320* mēnesī)

2700 Ls gadā

(225 Ls mēnesī) 

Iemaksu objekta maksimālais apmērs

2009.-2013. netika noteikts

46 400

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

Maksātāja mēneša neapliekamā minimuma apmērs

45

 

75* (53 Ls)

Atvieglojums par apgādībā esošas personas uzturēšanu

80

165* (116 Ls)

 

Neapliekamais minimums personai, kurai piešķirta pensija

1980 gadā

(165 mēnesī)

2820 gadā

(235 mēnesī)

Papildu atvieglojuma apmērs personai, kurai noteikta I vai II invaliditātes grupa

1296 gadā

(108 mēnesī)

1848 gadā

(154 mēnesī)

Papildu atvieglojuma apmērs personai, kurai noteikta III invaliditātes grupa

1008 gadā

(84 mēnesī)

1440 gadā

(120 mēnesī)

Papildu atvieglojuma apmērs personai, kurai noteikts politiski represētās personas statuss, un personai, kurai noteikts nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statuss

1296 gadā

(108 mēnesī)

1848 gadā

(154 mēnesī)

Minimālā darba alga

200

320* (225 Ls)

* - Jauns apmērs no 01.01.2014.

2.TABULA.Minimālie pensiju apmēri

Nosacījums

Summa latos

Summa konvertēta eiro

Summa piešķirta eiro

Vecuma pensija

Stāžs no 10 līdz 20 gadiem

49,50

70,43

70,43

Stāžs no 21 līdz 30 gadiem

58,50

83,24

83,24

Stāžs no 31 līdz 40 gadiem

67,50

96,04

96,05

Stāžs 41 gads un vairāk

76,50

108,85

108,85

Invalīdam no bērnības

  Stāžs no 10 līdz 20 gadiem

 82,50

117,39

117,39

Stāžs no 21 līdz 30 gadiem

 97,50

138,73

138,74

Stāžs no 31 līdz 40 gadiem

112,50

160,07

160,08

   Stāžs 41 gads un vairāk

127,50

181,42

181,42

Invaliditātes pensija

 1.grupa

72,00

102,45

102,45

 2.grupa

63,00

 89,64

 89,64

 3.grupa

45,00

 64,03

 64,03

Invalīdam no bērnības

 1.grupa

120,00

170,74

170,75

 2.grupa

105,00

149,40

149,41

 3.grupa

75,00

106,72

106,72

Apgādnieka zaudējuma pensija

Vienam apgādājamajam

45,00

64,03

64,03

Katram apgādājamajam, ja ir vairāki apgādājamie

29,25

41,62

41,62

Invalīdam no bērnības

Vienam apgādājamajam

75,00

106,72

106,72

Katram apgādājamajam, ja ir vairāki apgādājamie

48,75

69,37

 69,37

Labs saturs
4
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI