SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Lidija Dārziņa
LV portāls
03. janvārī, 2014
Lasīšanai: 12 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Ģimene
6
8
6
8

Māmiņu algas un citi pabalsti 2014. gadā

Publicēts pirms 10 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

FOTO: Ieva Lūka/ LETA

No 2014.gada janvāra pabalsti ģimenēm ar maziem bērniem kļūst lielāki. Pilnā mērā jaunā pabalstu maksājumu kārtība sociāli apdrošinātiem vecākiem stāsies spēkā 1.oktobrī. Atceltas un mainītas atsevišķas ierobežojošas normas strādājošiem vecākiem. Lai ievērotu tiesisko paļāvību, pabalstiem ir pārejas perioda nosacījumi. Turpmāk lielākas būs arī iepriekš piešķirto valsts pabalstu summas.
īsumā

No 2014.gada 1.janvāra:

  • lielāks bērna kopšanas pabalsts – 171 eiro mēnesī;
  • noteikts vecāku pabalsta minimālais apmērs – 171 eiro.

Pārejas periods piešķirtajiem vecāku pabalstiem līdz jaunās pabalstu sistēmas sākumam – 1.oktobrim.

No 2014.gada 1.oktobra:

  • nestrādājošiem vecākiem izvēles iespēja: vecāku pabalsts 60% (līdz bērna 1 gadam) vai 43,75% (līdz 1,5 gadam) no iemaksu algas;
  • strādājošiem vecākiem - vecāku pabalsts 30% no aprēķinātā;
  • vienlaikus bērna kopšanas pabalsts līdz bērna 1,5 gadu vecumam – 171 eiro mēnesī.

LV portāls sniedz skaidrojošu ieskatu 2013.gada novembrī pieņemtajā jaunajā ģimenes pieauguma veicināšanas valsts atbalsta sistēmā, vienlaikus aicinot personas, uz kurām šī sistēma attieksies, informāciju lasīt uzmanīgi ar mērķi par jauno kārtību gūt vispārēju priekšstatu. Savukārt pēc konkrēta, savai situācijai atbilstoša skaidrojuma nekautrēties vērsties Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA).

Lielāks bērna kopšanas pabalsts

Valsts sociālo pabalstu likuma 7.pants paredz, ka bērna kopšanas pabalstu piešķir personai, kura kopj bērnu līdz divu gadu vecumam. Tātad pabalstu var saņemt vai nu bērna māte, vai tēvs, vai aizbildnis.

Šī pabalsta apmēru nosaka Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumi Nr.1609 "Noteikumi par bērna kopšanas pabalsta un piemaksas pie bērna kopšanas pabalsta un vecāku pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta un piemaksas piešķiršanas un izmaksas kārtību".

Pabalsta summas arī turpmāk ir diferencētas atkarībā no bērna vecuma. Nav mainīts bērna kopšanas pabalsts no bērna 1,5 līdz 2 gadu vecumam. Tas arī turpmāk būs 30 latu jeb 42,69 eiro mēnesī.

Taču no 2014.gada lielāks atspaids paredzēts vecākiem, kamēr mazulis izaug līdz pusotram gadiņam. Un vissvarīgākais – gan strādājošiem, gan nestrādājošiem vecākiem bērna kopšanas pabalsts par bērnu līdz 1,5 gadu vecumam būs 171 eiro. Bērna kopšanas pabalstu līdz bērna 1,5 gadu vecumam 171 eiro apmērā varēs saņemt visi vecāki, kuri nesaņem vecāku pabalstu vai maternitātes pabalstu.

"No 2014.gada lielāks atspaids paredzēts vecākiem, kamēr mazulis izaug līdz pusotram gadam."

No 2014.gada 1.janvāra no iepriekš maksātajiem 100 līdz 120 latiem (171 eiro) mēnesī pieaugs bērna kopšanas pabalsts un sociāli apdrošinātajiem vecākiem - vecāku pabalsta minimālais apmērs. (Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" paredz: vecāku pabalstu piešķir 70 procentu apmērā no pabalsta pieprasītāja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas, bet ne mazāk kā 171 eiro mēnesī.)

Lielāki būs arī līdz gadu mijai piešķirtie pabalsti

MK noteikumi Nr.1609 paredz: arī 2013.gadā jau piešķirtie pabalsti ir jāpalielina. Tātad, ja pabalsts piešķirts līdz 2013.gada 31.decembrim un tā izmaksa turpinās pēc 2014.gada 1.janvāra, VSAA pabalstu no 2014.gada 1.janvāra pārrēķinās. Starpību izmaksās līdz 2014.gada 1.aprīlim.

Tas nozīmē, ka 2014.gada pirmajos mēnešos pabalsts vēl tiks izmaksāts iepriekš noteiktajā apmērā (100 latu), kas ir 142,29 eiro mēnesī, bet starpību starp jaunā pabalsta apmēru 171 eiro un iepriekšējo pabalstu 142,29 eiro, kas būs izveidojusies no 2014.gada 1.janvāra, izmaksās ne vēlāk kā līdz 1.aprīlim, paskaidrots VSAA mājaslapā.

VSAA norāda: pabalsta saņēmējam jauns iesniegums pabalsta pārrēķinam nav nepieciešams.

Turpmāk arī minimālais vecāku pabalsts būs 171 eiro mēnesī. Tāpēc arī vecāku pabalsta saņēmējiem, kuriem līdz 2013.gada 31.decembrim pabalsts piešķirts minimālajā apmērā vai arī ir mazāks nekā 171 eiro un pabalsta izmaksa turpinās pēc 2014.gada 1.janvāra – pabalsta apmēru no 2014.gada 1.janvāra VSAA pārrēķinās. Šī pabalsta starpību izmaksās līdz 30.aprīlim. Arī šī pabalsta saņēmējam iesniegums pabalsta pārrēķinam nav jāiesniedz.

Jau no 2013.gada 20.novembra ir spēkā jauns nosacījums – ja vecāks, kam piešķirts vecāku pabalsts atsāk strādāt līdz bērna 1 gada vecumam, tad vecāku pabalsta vietā VSAA piešķir bērna kopšanas pabalstu.

Tā kā šie noteikumi mazuļu vecākiem ir aktuāli jau šobrīd, zināšanai sniedzam VSAA informāciju arī detalizētāk.

No 2013.gada 20.novembra bērna kopšanas pabalstu piešķir arī nodarbinātām personām (strādājošiem), ja vien otram vecākam par šī paša bērna kopšanu jau nav piešķirts bērna kopšanas pabalsts, maternitātes pabalsts vai vecāku pabalsts par to pašu laikposmu. Tas nozīmē, ka no minētā datuma bērna kopšanas pabalstu piešķir arī gadījumos, kad vecāks atsāk strādāt līdz bērna 1 gada vecumam un viņam vecāku pabalstu izmaksāt pārtrauc.

"Pabalsti palielināti līdz 171 eiro mēnesī."

Bērna kopšanas pabalstu piešķir ar dienu, kad persona atsākusi strādāt vai gūt ienākumus kā pašnodarbinātais (ar dienu, kad zaudē tiesības uz vecāku pabalstu). Šādos gadījumos iesniegums bērna kopšanas pabalsta piešķiršanai nav nepieciešams, šo pabalstu VSAA piešķirs automātiski.

Pabalsta summas, kuras būs piešķirtas no 2013.gada 20.novembra, sakarā ar vecāku pabalsta izmaksas pārtraukšanu par 2013.gada novembri un decembri tiks izmaksātas 2014.gada janvārī.

Tāpat tas attiecas uz personām, kurām vecāku pabalsts līdz šim nav bijis piešķirts, jo tās strādāja un neatradās bērna kopšanas atvaļinājumā. Šādos gadījumos, lai piešķirtu strādājošam vecākam bērna kopšanas pabalstu, pabalsta piešķiršanai VSAA ir jāiesniedz iesniegums.

Pārejas periods.  Ja vecāku pabalsts piešķirts līdz 2014.gada 30.septembrim

Piešķirtajiem vecāku pabalstiem līdz jaunās pabalstu sistēmas sākumam - 1.oktobrim - ir noteikts pārejas periods.

Vecāku pabalsts līdz bērna 1 gada vecumam tāpat kā iepriekš būs 70% no vidējās apdrošināšanas iemaksu algas, ja vecāks nestrādā (atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā). Ja vecāks strādā, varēs saņemt tikai bērna kopšanas pabalstu – 171 eiro.

"Jaunā pabalstu sistēma sociāli apdrošinātiem vecākiem būs no 1.oktobra."

Tātad pārejas perioda nosacījumi attieksies uz tiem vecākiem, kuriem bērns piedzimis, piemēram, 2014.gada sākumā un vecāku pabalsts piešķirts līdz jaunās pabalstu sistēmas spēkā stāšanās brīdim (1.oktobrī), un kuri turpina saņemt vecāku pabalstu līdz bērna viena gada vecumam pēc šobrīd spēkā esošās sistēmas, tas ir 70% apmērā no savas vidējās apdrošināšanas iemaksu algas.

Savukārt tad, kad bērnam paliks viens gads – pēc 2014.gada 1.oktobra, vecākam tiks piešķirts gan bērna kopšanas pabalsts 171 eiro mēnesī, gan pārejas perioda kompensācija par bērna kopšanu no 1 līdz 1,5 gada vecumam 100 eiro mēnesī. Kopā – 271 eiro. Šos abus maksājumus VSAA piešķirs neatkarīgi no tā, vai vecāks strādās vai ne.

Pēc 2014.gada 1.oktobra vecāku pabalsta minimālais apmērs vairs netiks garantēts. Visi vecāki pēc 2014.gada 1.oktobra, stājoties spēkā jaunajai pabalstu sistēmai, saņems vecāku pabalstu atbilstoši savai apdrošināšanas iemaksu algai.

Pabalsti no 2014.gada 1.oktobra un iespēja izvēlēties vecāku pabalsta periodu

2014.gada 1.oktobrī stāsies spēkā jauna pabalstu sistēma, kas attieksies uz sociāli apdrošinātiem vecākiem (ja vecāks nav sociāli apdrošināts, bērna kopšanas pabalsts arī turpmāk būs 171 eiro mēnesī līdz bērna 1,5 gadu vecumam).

Sociāli apdrošinātajiem vecākiem rēķināšana būs sarežģītāka, jo ir paredzēta arī izvēles iespēja. Jaunās izmaiņas paredz iespēju izvēlēties vecāku pabalsta saņemšanas periodu līdz bērna 1 vai 1,5 gadu vecumam, kā arī noteiks tiesības saņemt vecāku pabalstu vienlaikus ar bērna kopšanas pabalstu.

1.variants

Vecāku pabalsts nestrādājošiem sociāli apdrošinātiem vecākiem par bērna kopšanu līdz 1 gada vecumam būs 60% no personas vidējās apdrošināšanas iemaksu algas. Papildus vecāku pabalstam varēs saņemt arī bērna kopšanas pabalstu 171 eiro. Ja izdarīta izvēle vecāku pabalstu saņemt līdz bērna 1 gada vecumam, tad no bērna 1 gada līdz 1,5 gadu vecuma, tiks izmaksāts tikai bērna kopšanas pabalsts 171 eiro.

2.variants

Vecāku pabalsts nestrādājošiem sociāli apdrošinātiem vecākiem par bērna kopšanu līdz 1,5 gada vecumam būs 43,75% no personas vidējās apdrošināšanas iemaksu algas. Arī šajā gadījumā papildus vecāku pabalstam varēs saņemt arī bērna kopšanas pabalstu 171 eiro.

Būs jāatceras: ja ir izdarīta izvēle par vecāku pabalsta izmaksas periodu (saņemt līdz bērna 1 gada vecumam vai līdz bērna 1,5 gada vecumam) un pabalsts piešķirts – tad par vienu un to pašu bērnu izraudzīto izmaksas periodu nebūs tiesību mainīt.

Jaunās sistēmas nosacījumi attieksies uz jauniem pabalsta pieprasītājiem, kas vecāku pabalstu pieprasīs no 2014.gada 1.oktobra.

Strādājošiem vecākiem

Saeimā pieņemtie grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" paredz, ka no 2014.gada 1.oktobra vecāku pabalsts tiks piešķirts arī strādājošiem vecākiem, proti, vecāki varēs strādāt un saņemt vecāku pabalstu 30% apmērā no aprēķinātās pabalsta summas. Tas nozīmē, ka, piemēram, ja vienam no vecākiem tika piešķirts vecāku pabalsts 300 eiro mēnesī, tad strādājot neatkarīgi no darba slodzes un algas, vecāks varēs saņemt vecāku pabalstu 90 eiro apmērā, kā arī papildus saņemt bērna kopšanas pabalstu 171 eiro mēnesī – kopā 261 eiro mēnesī.

VSAA par bērna kopšanas pabalsta saņemšanas kārtību no 2014.gada 1.oktobra norāda: abus pabalstus ( vecāku pabalstu un bērna kopšanas pabalstu) vienlaikus varēs saņemt tie vecāki, kuriem vecāku pabalsts tiks piešķirts, sākot no 2014.gada 1.oktobra. Tātad abus šos pabalstus par viena un tā paša bērna kopšanu par vienu un to pašu laika posmu piešķirs vienai personai. Tādēļ vecākiem ģimenē ir jāvienojas, kurš saņem pabalstus par bērna kopšanu, jo gan vecāku pabalstu, gan bērna kopšanas pabalstu par viena bērna kopšanu piešķir vienam vecākam (vienai personai).

Informācija par bērna kopšanas pabalstu un vecāku pabalstu atrodama VSAA mājaslapā šeit.

Labklājības ministrijas INFOGRAFIKA: izmaiņas sociālajā jomā no 2014.gada.

Valsts pabalsti un atlīdzības pēc eiro ieviešanas

Pakalpojuma veids

Summa latos līdz 01.01.2014.

Summa eiro pēc 01.01.2014.

Valsts sociālie pabalsti

Ģimenes valsts pabalsts

8

11,38

Piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta

75

106,72

Bērna kopšanas pabalsts līdz 1,5 gadu vecumam

100

171* (120 Ls)

Bērna kopšanas pabalsts no 1,5 gada vecuma līdz 2 gadiem

30

42,69

Piemaksa par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem pie bērna kopšanas vai vecāku pabalsta pamatapmēra līdz 1,5 gadu vecumam

100

171* (120 Ls)

Piemaksa par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem pie bērna kopšanas vai vecāku pabalsta pamatapmēra no 1,5 gada vecuma līdz 2 gadiem

30

42,69

Pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu

32

45,53

Atlīdzība par aizbildņa pienākumu pildīšanu

38

54,07

Atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu

80

113,83

Atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpi

35

49,80

Bērna invalīda kopšanas pabalsts

150

213,43

Bērna piedzimšanas pabalsts

296

421,17

Atlīdzība par bērna adopciju

1000

1422,87

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts

45

64,03

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts invalīdiem kopš bērnības

75

106,72

Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās

56

79,68

Valsts atbalsts ar celiakiju slimiem bērniem

75

106,72

Vecāku pabalsts

Vecāku pabalsta minimālais apmērs

100

171* (120 Ls)

* Jauns apmērs no 01.01.2014.

Avots: lm.gov.lv

Labs saturs
8
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI