SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
31. decembrī, 2013
Lasīšanai: 9 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Kultūra
1
1

Būtiskākie tiesību akti, kas stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī, labklājības, veselības un kultūras nozarē

Publicēts pirms 10 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

LV portāla infografika

Valsts kanceleja sadarbībā ar Labklājības, Veselības un Kultūras ministriju ir apkopojusi būtiskākos jaunos tiesību aktus un to grozījumus, kas stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī un skar lielu sabiedrības daļu. Piemēram, būtisku valsts atbalsta pieaugumu jaunajam ģimenēm, jaunu veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtību un precizētus noteikumus attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu valsts aizsargājamajiem nekustamiem kultūras pieminekļiem un zemei.

Valsts kanceleja vērš uzmanību, ka tā ir tikai daļa no normatīvajiem aktiem, kas stājas spēkā nākamajā gadā. Ar pilnīgi visiem likumiem un noteikumiem var iepazīties vietnē likumi.lv.

1.janvārī stāsies spēkā rekordliels tiesību aktu skaits – 1087, kas ir teju desmitreiz vairāk nekā iepriekšējo gadu pirmajās dienās. Šogad ir īpaša situācija - pārejas uz eiro konsekvence, jo ļoti daudz izmaiņu ir tehniski precizējumi, piemēram, pārrēķinot cenrāžus no latiem uz eiro.

Ar pilnīgi visiem likumiem un noteikumiem var iepazīties Latvijas Republikas tiesību aktu vietnē Likumi.lv, izvēloties sadaļu >  Jaunākie > Stājas spēkā > 01.01.2014.

  • Tiesību akti, kas stāsies spēkā  1.janvārī
  • Visi likumu grozījumi, kas stāsies spēkā 1.janvārī, jau ir iekļauti pamattekstos. Tātad interesenti var lietot  to "nākotnes redakcijas" uz 01.01.2014.
  • Pēdējais 2013.gada oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" laidiens iznāca  pirmdien, 30.decembrī, publicējot pēdējos šā gada tiesību aktus un oficiālos paziņojumus.

Savukārt LV portāls "Par likumu un valsti", turpinot iepriekšējos gados iedibināto tradīciju, piedāvā publikāciju sēriju, ko apvieno temats "Spēkā no 2014.gada".

Sabiedrībai būtiskākie tiesību akti, kas stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī

Labklājība

Gan strādājošiem, gan nestrādājošiem vecākiem bērna kopšanas pabalsts par bērna kopšanu līdz 1,5 gadu vecumam būs 171 eiro (pieaugs no Ls 100 līdz Ls 120). Minimālais vecāku pabalsts būs 171 eiro (pieaugs no Ls 100 līdz 120 latiem) mēnesī.

Pārejas periods tiem, kuriem vecāku pabalsts piešķirts līdz 2014.gada 30.septembrim:

  • vecāku pabalsts līdz 1 gada vecumam būs 70% no algas, ja vecāks nestrādās. Ja strādās, varēs saņemt tikai bērna kopšanas pabalstu 171 eiro (Ls 120);
  • bērna kopšanas pabalsts par bērna kopšanu no 1 līdz 1,5 gada vecumam būs 171 eiro (Ls 120) neatkarīgi no tā, vai vecāks strādās vai ne;
  • vecāka pabalsta pārejas perioda kompensācija par bērna kopšanu no 1 līdz 1,5 gada vecumam būs 100 eiro (Ls 70,28) neatkarīgi no tā, vai vecāks strādās vai ne.

No 2014.gada 1.oktobra:

  • vecāku pabalsts nestrādājošiem sociāli apdrošinātiem vecākiem par bērna kopšanu līdz 1 gada vecumam būs 60% no algas. Papildu vecāku pabalstam viens no vecākiem varēs saņemt arī bērna kopšanas pabalstu 171 eiro (Ls 120);
  • vecāku pabalsts nestrādājošiem sociāli apdrošinātiem vecākiem par bērna kopšanu līdz 1,5 gada vecumam  būs  43,75%  no algas. Papildu vecāku pabalstam viens no vecākiem varēs saņemt arī bērna kopšanas pabalstu 171 eiro (Ls 120);
  • vecāku pabalsts strādājošiem sociāli apdrošinātiem vecākiem gan līdz 1 gada vecumam, gan līdz 1,5 gadu vecumam būs 30% no aprēķinātā vecāku pabalsta. Papildu vecāku pabalstam viens no vecākiem varēs saņemt bērna kopšanas pabalstu 171 eiro (Ls 120).

Minētās izmaiņas noteiktas: likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu"; Valsts sociālo pabalstu likumā; Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1609 "Noteikumi par bērna kopšanas pabalsta un piemaksas pie bērna kopšanas pabalsta un vecāku pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta un piemaksas piešķiršanas un izmaksas kārtību".

Minimālā mēneša darba alga būs 320 eiro (Ls 225). Minimālā stundas tarifa likme strādājošiem būs 1,933 eiro (Ls 1,359), pusaudžiem un cilvēkiem, kuri pakļauti īpašam riskam - 2,209 eiro (Ls 1,554). To paredz Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumi Nr.1096 "Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi".

Vispārējais pensionēšanās vecums sociāli apdrošinātiem cilvēkiem pakāpeniski palielināsies par trim mēnešiem ik gadu. 2014.gadā tas būs 62 gadi un 3 mēneši. Priekšlaicīgās pensionēšanās vecums sociāli apdrošinātiem cilvēkiem pakāpeniski palielināsies par trim mēnešiem ik gadu. 2014.gadā tas būs 60 gadi un 3 mēneši. Apdrošināšanas stāžs vecuma pensijas saņemšanai palielināsies no 10 līdz 15 gadiem. To paredz grozījumi likumā "Par valsts pensijām".

Obligātās sociālās iemaksas strādājošajiem būs jāveic 34,09% apmērā no darba ienākumiem, no kuriem 23,59% veiks darba devējs un 10,50% - darba ņēmējs. To paredz Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumi Nr.1503 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem 2014.gadā".

No 2014.gada 1.jūlija pabalsts cilvēkam ar invaliditāti pēc 18 gadu vecuma, kuram nepieciešama kopšana, būs 213,43 eiro (Ls 150). Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts cilvēkiem ar I invaliditātes grupu katru mēnesi būs 83,24 eiro (Ls 58,50), cilvēkiem ar II invaliditātes grupu - 76,84 eiro (Ls 54), cilvēkiem ar I invaliditātes grupu kopš bērnības - 138,73 eiro (Ls 97,50), cilvēkiem ar II invaliditātes grupu kopš bērnības - 128,06 eiro (Ls 90). To paredz grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1608 "Noteikumi par pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību invalīdam, kuram nepieciešama kopšana, pabalsta apmēru, kā arī pabalsta apmēra pārskatīšanas kārtību".

Veselība

No 2014.gada 1.janvāra bērniem līdz 18 gadu vecumam valsts kompensējamajiem medikamentiem un medicīnas ierīcēm tiks piemērota 100% kompensācija. Tas nozīmē, ka bērniem, kuriem līdz šim nozīmēti valsts kompensējamie medikamenti ar 50% vai 75% kompensācijas apjomu, turpmāk zāles un medicīnas ierīces tiks apmaksātas 100% apmērā (izņemot nereferences medikamentus). To paredz grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība".

Noteikta jauna veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība, ārstniecības pakalpojumu veidi un apjomi, kuri tiek apmaksāti no valsts budžeta un pakalpojuma saņēmēja līdzekļiem, samaksas kārtība par minētajiem pakalpojumiem, kā arī kārtība, kādā veidojamas plānveida veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas pretendentu rindas. Izstrādātas arī izmaiņas veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas tarifos. Lai veicinātu ģimenes ārstu ieinteresētību panākt lielāku savā praksē reģistrēto pacientu aptveri, paredzēts, ka par pacientu, kurš nav apmeklējis ģimenes ārstu vairāk kā 3 gadus, ģimenes ārsta praksei netiks maksāta kapitācijas nauda. Savukārt pacienta iespējas saņemt veselības aprūpes pakalpojumus netiks ierobežotas, jebkurā brīdī pacients var vērsties pie ģimenes ārsta vai jebkura veselības aprūpes pakalpojuma sniedzēja un saņemt nepieciešamo pakalpojumu atbilstoši valstī noteiktajai kārtībai. To paredz grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība".

Kultūra

No 2014.gada 1.janvāra tiek pagarināts mūzikas izpildītāju un fonogrammu (skaņu ierakstu) producentu tiesību aizsardzības termiņš (no 50 gadiem uz 70 gadiem pēc fonogrammas publicēšanas), kā arī paredzēti papildu pasākumi, kas sekmē izpildītāju tiesības gūt atlīdzību par viņu izpildījumu izmantošanu. Vienlaikus mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām (AKKA/LAA, LaIPA) tiek noteikts pienākums atlīdzības aprēķināšanā ievērot noteiktus kritērijus, piemēram, gūto komerciālo labumu, ar autortiesībām aizsargāta darba izmantošanas mērķi, apjomu, nozīmību u.c. To paredz grozījumi Autortiesību likumā.

No 2014.gada 1.janvāra atlīdzības par publisko patapinājumu aprēķināšanā izmantojamā likme tiek atjaunota iepriekš noteiktajā līmenī - 10% no summas, kas iepriekšējā gadā piešķirta valsts un pašvaldību bibliotēkām to krājumu papildināšanai, kā arī 10% no summas, ko privātās bibliotēkas izmantojušas savu krājumu papildināšanai. To nosaka grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 21.augusta noteikumos Nr.565 "Kārtība, kādā aprēķina, izmaksā un sadala atlīdzību par publisko patapinājumu".

Precizēti noteikumi attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu valsts aizsargājamajiem nekustamiem kultūras pieminekļiem un zemi, kā arī uz zemi īpaši aizsargājamās dabas teritorijās. Lai veicinātu valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saglabāšanu atbilstoši kultūras pieminekļu aizsardzības prasībām, ar likuma grozījumiem tiek noteikts papildu izņēmuma gadījums, ja nekustamais īpašums saskaņā ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinumu netiek uzturēts atbilstoši kultūras pieminekļu aizsardzības prasībām. To nosaka izmaiņas likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli".

Latvijas Nacionālais kultūras centrs no 1.janvāra aprēķinās un sadalīs valsts dotāciju pedagogu darba samaksai kultūrizglītības iestādēm, kā arī nodrošinās piešķirtās valsts dotācijas izlietojuma kontroli. To nosaka grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.931 "Latvijas Nacionālā kultūras centra nolikums".
Labs saturs
1
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI