SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
05. septembrī, 2013
Lasīšanai: 14 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Būvniecība
2
17
2
17

Kā uzbūvēt ģimenes māju (II)

Publicēts pirms 10 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Daudzi iedzīvotāji savā īpašumā vēlas iegūt ģimenes mājas, kas nodrošinātu kvalitatīvu vidi – svaigu gaisu, vēlams ūdenstilpju tuvumā, piemājas dārzu, patīkamus kaimiņus un citas priekšrocības.

LV portāla infografika

Kā liecina banku novērojumi, šogad ir atjaunojusies interese par privātmāju iegādi vai būvniecību. Daudzi iedzīvotāji savā īpašumā vēlas iegūt ģimenes mājas, kas nodrošinātu kvalitatīvu vidi – svaigu gaisu, vēlams ūdenstilpju tuvumā, piemājas dārzu, patīkamus kaimiņus un citas priekšrocības. Tajā pašā laikā interese par tā sauktajiem nekurienes jeb pļavu ciematiem ir krietni noplakusi.
īsumā

Lai ģimenes mājas būvniecība noritētu veiksmīgi, ir jāievēro vairāki nosacījumi:

 • būvprojektu var sākt, ja īpašniekam ir zemesgrāmatas apliecība, zemesgabala robežu plāns un vietējā būvvaldē saņemtais plānošanas un arhitektūras uzdevums;
 • jāzina, cik lielu māju un ar kādu komforta līmeni vēlaties būvēt;
 • jāizmanto sertificēta arhitekta pakalpojumi;
 • laikus jāatrod būvnieks, vēlams Būvkomersantu reģistrā reģistrēts komersants;
 • pirms būvniecības sākšanas jāsaņem būvatļauja;
 • rūpīgi jāizstrādā līgums ar būvnieku, paredzot sankcijas par līguma nosacījumu nepildīšanu, kā arī veikto darbu garantijas laiku;
 • maksimālais ģimenes māju būvdarbu ilgums ir astoņi gadi, bet, ja objektīvu iemeslu dēļ to nevar izdarīt, būvatļaujas termiņu var pagarināt;
 • būvēšanas procesa pēdējais posms – ēkas nodošana ekspluatācijā.

Mājas būvniecība ir visai dārgs prieks, kas prasa vismaz pamatzināšanas. Tāpēc turpmāk izsekosim mājas būvniecības procesam no ieceres līdz brīdim, kad pa jaunā mitekļa durvīm pirmais tiek ielaists kaķis – saskanīgas dzīves simbols.

Arhitekta izvēle

Savas nākotnes mājas projektu pasūtītājs var sākt izvēlēties, kad viņa dokumentu mapē ir iegūlusi zemesgrāmatas apliecība, zemesgabala robežu plāns un vietējā būvvaldē saņemtais plānošanas un arhitektūras uzdevums. Šeit vēlreiz jāatgādina, ka dažādās pašvaldībās ģimenes māju būvniecībai var būt atšķirīgas prasības, kas jāņem vērā, pasūtot projektu.

Plānojot savu ģimenes māju, svarīgi ir noskaidrot arī kopējo cilvēku skaitu, kas šeit dzīvos – vecvecāki, vecāki, bērni, un katram jāparedz personiskā dzīves telpa – istaba. Nākotnē tas ļaus izvairīties no dažādiem strīdiem.

Lai savu ieceri īstenotu, vispirms ir jāsameklē sertificēts arhitekts. Šo speciālistu saraksts ir atrodams Būvprakses un arhitektu prakses sertifikātu reģistrā, kuru regulē Ministru kabineta 2003.gada 8.jūlija noteikumi Nr.383 "Noteikumi par būvprakses un arhitekta prakses sertifikātu piešķiršanu, reģistrēšanu un anulēšanu". Minēto reģistru uztur Ekonomikas ministrija.

"Plānojot savu ģimenes māju, svarīgi ir noskaidrot kopējo cilvēku skaitu, kas šeit dzīvos."

Ja iecerēts būvēt ekonomisku māju, šķiet, nebūtu prātīgi izvēlēties populārus arhitektus, kas parasti strādā ar lieliem projektiem un kuru pakalpojumi maksā dārgi. Saistībā ar arhitekta izvēli padomu var lūgt arī savā būvvaldē.

Tiekoties ar arhitektu, pasūtītājam ir jābūt skaidram priekšstatam, ko viņš uz savas zemes grib būvēt. Tajā pašā laikā šī vīzija nemazina projektēšanas darbu izmaksas.

Jāpiebilst, ka arhitekts par papildu maksu sagatavo projektu saskaņošanai un akceptēšanai būvvaldē. Plānošanas un arhitektūras uzdevuma derīguma termiņš ir divi gadi.

Turklāt projektēšanas stadijā būtu lietderīgi jau izvēlēties būvnieku un noslēgt ar to līgumu. Nākamo būvētāju vajadzētu iepazīstināt ar projektu un pārrunāt, kā ērtāk jaunbūvē iestrādāt, piemēram, komunikācijas, veidot mezglus un apspriest citus jautājumus.

Individuālais vai tipveida projekts

Pasūtītājam iespējams izvēlēties individuālu vai tipveida mājas projektu. Individuālais projekts, neapšaubāmi, tiks izstrādāts maksimāli atbilstoši pasūtītāja vēlmēm un iespējām, tajā tiks iekļauti tehniskie risinājumi un specifikācijas, kas būvdarbus vienkāršos. Taču šajā gadījumā izmaksas, protams, būs lielas: arhitekta honorārs parasti tiek noteikts 8–10 procentu apmērā no plānotajām mājas būvniecības izmaksām, un projekta izstrāde var ilgt no trim līdz sešiem mēnešiem un ilgāk.

Savukārt tipveida mājas projektu var saņemt aptuveni mēneša laikā. Šādus atbilstoši Latvijas būvniecības normām noformētus projektus piedāvā vairāki komersanti.

Projektos ir iekļauta nama arhitektūra, būvkonstrukcijas, nepieciešamo materiālu tāmes, kanalizācijas, elektrības, apkures, vēdināšanas sistēmas.

Tipveida projekta cena svārstās no aptuveni 600 latiem un vairāk – tā atkarīga no mājas lieluma un sarežģītības. Turklāt šīs firmas veic arī mājas piesaisti pasūtītāja zemesgabalam un palīdz nokārtot projektēšanas dokumentus.

Citu nepieciešamo dokumentu vākšana un piesaistes izmaksas daudz neatšķiras no individuālā projekta cenām, sākot no 400 latiem. Šī summa var pieaugt, ja māju vajadzēs pieslēgt, piemēram, elektrībai vai dabasgāzei, jo būs nepieciešami ārējo tīklu projekti.

Taču šajā gadījumā jāņem vērā, ka tehniskie projekti nereti nav tik detalizēti izstrādāti kā individuālie projekti un mājas celtniecības gaitā tie var radīt zināmas problēmas.

Trešā iespēja – izvēlēties koka karkasa saliekamo māju, kas ir ātri uzceļama un izmaksu ziņā šķiet izdevīgs mājoklis. Turklāt šie nami ne tuvu nav salīdzināmi ar senāk pazīstamajām tā dēvētajām Līvānu mājām.

"Pasūtītājam ir jābūt skaidram priekšstatam, ko viņš uz savas zemes grib būvēt."

Koka karkasu māju būvniecībā parasti izmanto dabīgus – ekoloģiskus materiālus: Latvijas skujkoku koksni, cinkotas metāla konstruktīvās detaļas, ekovati vai minerālvati. Šā tipa ēku galvenā priekšrocība ir konstrukciju montāžas ātrums. Labi apmācīta montāžas brigāde uz gataviem pamatiem māju spēj samontēt pat vienas nedēļas laikā. Tas ievērojami samazina projekta īstenošanas ilgumu, līdz ar to ļauj ietaupīt laiku un, galvenais, būvniecības izmaksas.

Internetā ir atrodami visdažādākie piedāvājumi. Piemēram, koka karkasa nams ar 100 m² kopplatību tiek piedāvāts pat par 12 tūkst. latu. Taču, pirms izšķirties par šādas mājas iegādi, rūpīgi jāizpēta ēkas komplektācija, iekšējās apdares pakāpe, kā arī pirms tam veicamo darbu apjoms, piemēram, pamatu būvniecība, komunikāciju veidošana.

Galvenais dokuments – būvatļauja

Kā liecina būvfirmas SIA "Kalnozols un Partneri" veiktā darba ņēmēju aptauja, vairāk nekā puse jeb 52 procenti respondentu savu māju gribētu būvēt pašu spēkiem, bet deleģēt darbus būvniecības firmai gatavi būtu vien 48 procenti.

"Nespeciālistam pašam būvēt savu māju nemaz nav tik viegli - ir nepieciešamas specifiskas prasmes un zināšanas, kā arī ne vienmēr, būvējot pašu spēkiem, ir lētāk, kvalitatīvāk un ātrāk," uzskata SIA "Kalnozols un Partneri" padomes loceklis Valdis Kalnozols.

Pašbūvētās ēkās problēmas parasti rada skaņas un siltuma izolācija, ventilācijas sistēmas un jumta konstrukciju izbūve.

Taču, lai ķertos pie "sapņu pils" realizācijas materiālā, ir jāiegūst galvenais būvniecības dokuments – būvatļauja. To var saņemt personiski, bet var arī šo dokumentu kārtošanu deleģēt būvniekam, kas cels jūsu māju.

Lai saņemtu būvatļauju, pasūtītājam būvvaldē ir jāiesniedz šādi dokumenti:

 • būvatļaujas pieprasījums;
 • akceptēts būvprojekts;
 • zemesgabala īpašuma vai lietošanas tiesību un apbūves tiesību apliecinoši dokumenti;
 • sertificēta atbildīgā būvdarbu vadītāja un sertificēta būvuzrauga, ja tāds ir, saistību raksts;
 • līguma par autoruzraudzību kopija un autoruzraudzības žurnāls, ja paredzēta būvdarbu autoruzraudzība;
 • būvdarbu žurnāls;
 • apdrošinātāja izsniegta būvuzņēmēja vai būvētāja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopija.

Akceptēta būvprojekta derīguma termiņš ir divi gadi, un šajā laikā būvvaldē jāiesniedz būvatļaujas pieprasījums un jāsaņem būvatļauja.

Taču tajā pašā laikā likumdošana nosaka, ka būvprojekts un būvatļauja nav nepieciešama:

 • pagaidu būvei, ja tās apjoms, būvvieta un nojaukšanas termiņš saskaņots būvvaldē;
 • mazākai (līdz 25 m²) lauku apvidū, ja tās apjoms, būvvieta saskaņota būvvaldē;
 • sezonas būvēm, galvenokārt lauksaimniecībā izmantojamām būvēm, kuru kalpošanas laiks ir viena sezona, un vairākos citos gadījumos.

Ja pieņemts lēmums darbus uzticēt būvfirmai, pretendentus var izvēlēties, internetā apmeklējot Būvkomersantu reģistru, kuru uztur Ekonomikas ministrija. Reģistrā ir iekļauta informācija par komersantu, būvniecībā nodarbinātajām personām - arhitektu, inženierizpētes veicēju, projektētāju, būvekspertu, būvdarbu vadītāju vai būvuzraugu un, cita starpā, ir atrodamas ziņas par būvkomersanta pieļautajiem Būvkomersantu reģistrācijas noteikumu, kā arī nodokļu, darba drošību, būvniecību un citas jomas reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem. Pašlaik šajā datubāzē ir iekļauti 5129 ekonomiski aktīvi būvkomersanti.

Lai atrastu būvniekus, ieteicams pašiem sarīkot nelielu konkursu, aptaujājot vairākas būvfirmas. Katrā ziņā ir jāiepazīstas ar kandidātu veikumu un klientu atsauksmēm. Šeit vēlreiz jāatceras, ka mājas celtniecība nemaksā lēti un katrs lēmums ir ļoti svarīgs.

Kad būvnieks izvēlēts, noslēdzot līgumu, tajā kā neatņemamu sastāvdaļu vajadzētu iekļaut visu darbu tāmi. Tāmes var veidot arī atsevišķiem darbiem, piemēram, pamatiem, sienām, jumta konstrukcijai. Būvdarbu izmaksas ir atrodamas internetā, taču jāņem vērā laiks, kad tās ir publicētas, jo būvniecības nozarē pakalpojuma cenas pēdējā laikā atkal ceļas.

Tāpat līgumā jāparedz, ka māja tiks uzbūvēta noteiktā laikā un par nolīgto summu, kā arī soda sankcijas, ja nosacījumi netiks pildīti, un katrā ziņā - darbu garantijas laiks.

Līgumā lietderīgi būtu paredzēt, ka būvdarbi tiks pieņemti pa posmiem. Tas nodrošinās ne tikai darbu kvalitāti, bet vieglāk izlabojami būs arī atklātie trūkumi.

Sagatavojot līgumu, ir jāņem vērā – noteicējs ir pasūtītājs, bet būvnieks ir izpildītājs.

Ēkas būvniecības laikā noteikti jāseko līdzi piegādāto materiālu kvalitātei, izmaksām un izlietojumam, jo vēl arvien nākas sastapties ar gadījumiem, kad jaunbūves tuvākā apkārtnē kāds piedāvā maisiņu cementa vai krāsas bunduli. 

Pasūtītājam noteikti vajadzētu sameklēt neatkarīgu būvuzraugu un izvairīties no būvnieku piedāvātajiem "labajiem" un zināmajiem speciālistiem.

Un vēl – savlaicīgi, kad izbūvēti pamati, vai vismaz divus mēnešus pirms nama plānotās nodošanas ekspluatācijā Valsts zemes dienestā pasūtiet būves kadastrālās uzmērīšanas lietu.

"Akceptēta būvprojekta derīguma termiņš ir divi gadi."

Jāpievērš uzmanība arī šā gada 11.jūnija grozījumiem Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi", kas paredz, ka maksimālais ģimenes māju būvdarbu ilgums turpmāk būs astoņi gadi. Ja būve šajā laikā no būvdarbu uzsākšanas netiek nodota ekspluatācijā, būvatļauju pagarina uz pasūtītāja pieprasīto laiku, ja būvvaldē ir uzrādīta aktuāla kadastrālās uzmērīšanas lieta (inventarizācijas lieta) un ģeodēziskais uzmērījums par ēkas novietnes pārbaudi.

"Astoņu gadu būves termiņš tiks dots, piemēram, personai, kura iecerējusi uzbūvēt ģimenes māju. Šis laiks ir pagarināts, jo viņam var pietrūkt naudas resursu vai rasties kādas citas problēmas," skaidro EM Būvniecības un mājokļu departamenta direktore Ilze Oša. "Taču arī šajā gadījumā šis būvniecības laiks nevar būt bezgalīgs. Tāpēc, ja būvi nav iespējams pabeigt, celtniecības iniciatoram vajadzēs pieņemt lēmumu, ko darīt ar objektu – to pārdot vai pabeigt būvniecību. Ja šāda būve termiņā netiek pabeigta, viņam, iespējams, piemēros citu, "stimulējošu" nodokļu likmi."

Mājas nodošana ekspluatācijā

Būves nodošanu ekspluatācijā ierosina pasūtītājs vai būvētājs, ja tā ir uzbūvēta atbilstoši akceptētam projektam. To pieņem pašvaldības izveidota pieņemšanas komisija, kuras sastāvā ir pašvaldības būvinspektors un arhitekts, pasūtītājs vai tā pilnvarots pārstāvis un būvprojekta autors.

Būves pieņemšanu ekspluatācijā regulē Ministru kabineta noteikumi Nr.299 "Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā". To 23.punkts paredz, ka ģimenes māju vai zemnieka sētu ir pieļaujams pieņemt ekspluatācijā, ja:

 • ir pilnīgi pabeigti vispārējie būvdarbi un inženierkomunikāciju izbūve, veikta fasādes apdare un ir labiekārtota teritorija ielas pusē;
 • ir iekārtota vismaz viena dzīvojamā telpa, virtuve un sanitārais mezgls, kā arī sanitārās iekārtas ir pievienotas inženiertīkliem.

Būve jānodod ekspluatācijā būvatļaujas derīguma termiņa laikā, bet to var mainīt, iesniedzot iesniegumu būvvaldē.

"Maksimālais ģimenes māju būvdarbu ilgums turpmāk būs astoņi gadi."

"Kļūmes parasti rodas jau pašos būvniecības pirmsākumos," saka Latvijas Būvinspektoru un būvuzraugu asociācijas (LBBA) valdes loceklis Juris Mellēns. "Turklāt it sevišķi gadījumos, ja ģimenes māju būvē pašu spēkiem - nu nevar amatieris profesionāli uzcelt namu... Tāpat, lai rezultāts būtu labs, jāizvēlas neatkarīgs būvuzraugs. Vēl viena piezīme. Parasti ģimenes mājā tiek projektēta garāža, taču, pieņemot namu ekspluatācijā, redzam, ka šajā telpā parasti stāv zāles pļāvējs, ievārījumu burkas, grils, lāpstas un citas mantas, tikai ne automašīna. Tas nozīmē, ka projektā savlaicīgi nav paredzētas saimniecības telpas."

Kad māja ir pieņemta ekspluatācijā, tā kopā ar zemi jānostiprina zemesgrāmatā. Taču tad parasti sākas nepārtraukts ēkas uzlabošanas process, kura gals praktiski nav saskatāms, jo "sapņu pils" taču ir "sapņu pils"...

Labs saturs
17
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI