SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Lidija Dārziņa
LV portāls
08. aprīlī, 2013
Lasīšanai: 12 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Nodokļi
4
4

Virtuālais eParaksts, līgums ar VID un gada ienākumu deklarācija iesniegšanai EDS

Publicēts pirms 8 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Avots: Valsts ieņēmumu dienests

Gada ienākumu deklarāciju iesniegt elektroniski – Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS) – var arī tie nodokļu maksātāji, kas deklarē tikai attaisnotos izdevumus par ārstniecību un izglītību, lai atgūtu pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli. Lai iegūtu pieeju EDS, jānoslēdz līgums ar VID. Arī to var izdarīt elektroniski. Viens no pieejamākajiem ir virtuālais eParaksts, tā lietotāju skaits ir vairāk nekā 136 535 personas.
īsumā
  • Nodokļu maksātājs gada ienākumu deklarāciju par attaisnotajiem izdevumiem VID var iesniegt arī elektroniski.
  • Jānoslēdz līgums ar VID par EDS lietošanu.
  • Līgumu var parakstīt ar virtuālo eParakstu.
  • Deklarācija jāaizpilda EDS un jāparaksta ar EDS lietotājam piešķirtu VID elektronisko parakstu.

Lai izmantotu e-vides priekšrocību – iesniegtu deklarāciju elektroniskā formā, ir jākļūst par EDS klientu, jānoslēdz līgums ar VID par EDS lietošanu. VID interneta vietnē vid.gov.lv sākumlapā ir sadaļa: Elektroniskās deklarēšanas sistēma (EDS). Paskaidrojumā "Kā kļūt par EDS lietotāju?" nosauktas līguma attālinātās parakstīšanas iespējas un dokumenti:

  • Izmantojot eParaksta viedkarti (e-me) vai elektronisko identifikācijas karti (eID)
  • Izmantojot virtuālo eParakstu
  • Slēdzot līgumu papīra veidā
  • Līgums, papildu vienošanās, iesniegums, pilnvaras

Turpmāk apskatīsim virtuālā eParaksta iespēju, pieņemot, ka tas, kā vienmēr tiek apgalvots, ir iedzīvotājiem vispieejamākais.

Jānoslēdz līgums ar VID

Tātad arī virtuālā eParaksta lietotājs var noslēgt līgumu ar VID par EDS lietošanu, parakstot līgumu ar šo parakstu.

Jau minētajā sadaļā "Kā kļūt par EDS lietotāju?" jāatver virsraksts "Līgums, papildu vienošanās, iesniegums, pilnvaras", kurā ir Word dokuments "Līgums "Par elektronisko dokumentu parakstīšanu ar elektronisko parakstu, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas pakalpojumus"" (aizpildīšanai datorā). Līguma sagatave jāsaglabā savā datorā, līgumā (aktīvajos laukos) jāieraksta klientam prasītās ziņas: 1.lapā – vieta, vārds, uzvārds, personas kods; pēdējā, 7.lapā, – vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālrunis, elektroniskā pasta adrese.

Jāizlasa, protams, arī līguma teksts. Līgumu (Word formātā aizpildīto dokumentu) jānosauc (lai savā datorā atrastu, kad to elektroniski parakstīsiet), piemēram, Uldis_Lasis_EDS_ligums, un jāsaglabā. Šis dokuments būs jāparaksta ar virtuālo eParakstu.

Līguma parakstīšana portālā eparaksts.lv

No klienta puses sagatavoto līgumu jāparaksta portālā eparaksts.lv. Ieejot portālā, secīgi jāseko norādēm.

Sākumlapas augšā ir norāde eParaksta lietotājiem: Ieiet (zaļā krāsā).

Uzklikšķinot uz norādes, atvērsies logs ar autentificēšanās iespējām (6 bankas, viedkarte, mobilais kods). Izvēloties, piemēram, savu internetbanku (kurā tiks apstiprināta personas identitāte), jāieraksta prasītais – lietotāja numurs, parole un kods. (Viss tāpat kā veicot maksājumus no sava konta.) Informācija vēsta: Jūsu datu saņēmējs būs LATVIJAS VALSTS RADIO UN TELEVĪZIJAS CENTRS VAS. Tas ir eParaksta administrētājs.

Pēc autentifikācijas eparaksta portālā atveras lapa, kurā ir norāde: eParaksta lietotājs: vārds un uzvārds.

Starp piedāvātajām iespējām ir izvēle parakstīt ar virtuālo eParakstu, PARAKSTĪT AR VIRTUĀLO EPARAKSTU, kā arī atgādinājums, cik jums vēl ir pieejamās parakstīšanās reizes.

Uzklikšķinot uz PARAKSTĪT EDOC, atveras logs: Mani rīki un komandas: Parakstīt/ Izvēlieties dokumentu. Augšupielādējot sagatavoto EDS līgumu un to parakstot, faila nosaukumā parādīsies, ka tas ir edoc: Uldis_Lasis_EDS_ligums.edoc.

Līgums un saziņa ar VID

Līgums, kas parakstīts ar virtuālo eParakstu (par ko liecina edoc), jāsaglabā savā datorā, tad tas kā pielikums jānosūta uz e-pastu NP.lietvediba@vid.gov.lv.

No NP lietvedības savā e-pastā saņemsiet apstiprinājumu, ka dokuments saņemts. Pēc tam VID no adreses robots@vid.gov.lv atsūtīs paziņojumu, ka esat reģistrēts/-a kā VID EDS lietotājs, identifikatoru un sākotnējo paroli, kas būs jānomaina.

Pēc tam saņemsiet paziņojumu, ka VID IS lietotājam ir piešķirtas tiesības strādāt ar NMDS (Nodokļu maksātāju datu sistēma). Tātad esat kļuvis par VID EDS klientu un varat iesniegt gada ienākumu deklarāciju elektroniski.

Līguma slēgšanas procedūrai paredzētas piecas dienas, taču reāli viss notiek daudz ātrāk.

Deklarācijas iesniegšana EDS

Pirms deklarācijas iesniegšanas jāpārbauda, jāsarēķina attaisnoto izdevumu summas, kuras deklarēsiet – par sevi un/vai ģimenes locekļiem.

Jāsagatavo arī šos izdevumus apliecinošie dokumenti. Nodokļu administrācija nav sniegusi norādes, kādā formā tie ir grupējami. Varētu būt pieņemami, ja čekus un kvītis uzlīmē/izkārto uz A4 lapām. Ja maksāts internetbankā, nepieciešama pārskaitījuma izdruka. Izdrukai nav jābūt apzīmogotai bankā, maksātājs pats uzņemas atbildību par šo datu patiesumu. Maksājumu dokumenti ir jāieskenē (vai jānofotografē), jo kā atsevišķi faili tie būs jāpievieno, aizpildot deklarāciju EDS.

Orientēties deklarācijas aizpildīšanai palīdzēs VID informatīvais materiāls "Gada ienākumu deklarācijas vienkāršota iesniegšana VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā par 2012.gadu". Šis ceļvedis ir uz 10 lapām – ar secīgām norādēm un ekrānšāviņiem (print-screen), kā arī palīgmateriāls "VID paraksta saņemšana un dokumentu parakstīšana".

Aizpildot gada ienākumu deklarāciju pēc vienkāršotiem noteikumiem, nodokļa maksātājam deklarācijā nav jāuzrāda informācija (piemēram, darba alga vai cits ienākums, no kura nodoklis ir ieturēts ienākuma izmaksas vietā), kura jau ir VID rīcībā.

Deklarācijas formā ir vednis jeb palīgs: pirms deklarācijas aizpildīšanas sistēma lūgs lietotāju atbildēt uz vairākiem jautājumiem un atbilstoši sniegtajām atbildēm lietotājam piedāvās aizpildīt tikai tos deklarācijas pielikumus un ailes, kas uz viņu attiecas.

Pieslēdzoties EDS, laukos "Lietotāja identifikators" un "Parole" jāievada savs EDS lietotāja identifikators un parole.

Aizpildāmajā Gada ienākumu deklarācijā nodokļu maksātāja ieskatam ir redzams D1 pielikums (ienākumi). Deklarācijā jāaizpilda tikai D4 pielikums/pielikumi (par attaisnotajiem izdevumiem) un sadaļa "Iesniedzamā informācija", kā arī jāuzraksta bankas konta numurs.

D4 pielikumā jāieraksta izdevumu summa par izglītību – 2.aile un ārstniecību – 3.aile. Ja kopējā summa lielāka par gada normu – 150 latiem, tā automātiski tiek pārnesta uz nākamajiem gadiem (7.aile). Atsevišķi – 5.ailē – ierakstāmi izdevumi par zobārstniecību un plānotajām operācijām, tie ir ārpus gada normas un pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli var atgūt no visas šo izdevumu summas.

Ja deklarācija iesniegta arī iepriekšējos gados un ir pārceltas attaisnoto izdevumu summas, tad D4 pielikumā tiek ielasīti no iepriekšējiem gadiem pārnestie atlikumi.

"Uz līgumā norādīto e-pastu robots@vid.gov.lv atsūtīs paziņojumu, ka esat reģistrēts kā VID EDS lietotājs."

Ja deklarāciju iesniedz arī par ģimenes locekļiem, par katru jāaizpilda atsevišķs D4 pielikums. Vienam ģimenes loceklim gada izdevumu norma ir 150 latu.

Sadaļā "Iesniedzamā informācija" jāpievieno iepriekš ieskenēto (vai nofotografēto) attaisnoto izdevumu dokumentu (čeku, kvīšu u.c.) faili.

Kad dati sarakstīti, jāuzklikšķina uz norādes Pārbaudīt un saglabāt. Deklarācijā D automātiski parādīsies arī attaisnoto izdevumu summas un pārmaksātā nodokļa summa.

Pēdējie soļi ir deklarācijas iesniegšana – parakstīšana ar VID elektronisko parakstu. Parakstīšanas darbību secība ir izklāstīta palīgmateriālā "VID paraksta saņemšana un dokumentu parakstīšana".

Ja deklarāciju aizpildot vai to parakstot rodas neskaidrības, var lūgt konsultāciju, zvanot uz VID informatīvo tālruni 1898.

Ja deklarācija parakstīta veiksmīgi, EDS būs norāde par dokumenta statusu: Iesniegts.

Nākamajā dienā (iespējams, arī tajā pašā) e-pastā pienāks paziņojums, ka gada ienākumu deklarācija par 2012.gadu pieņemta un iekļauta VID datubāzē.

Deklarācijas iesniegšana elektroniski ir ērtāka, un, kā uzsver VID, šogad tā ir arī vienkāršota. Tomēr iesniedzējam jārēķinās ar to, ka tas arī nav tik vienkārši kā, piemēram, maksāt rēķinus savā internetbankā. Aizpildot deklarāciju EDS un to parakstot, rūpīgi jāsagatavo nepieciešamā informācija, uzmanīgi jāseko norādēm. Ja kādu iemeslu dēļ pirmajā reizē jau aizpildīto deklarāciju EDS neizdodas parakstīt, darbu var turpināt pēc tam, pieslēdzoties no jauna.

Kā pieteikties virtuālajam eParakstam

Ienākumu deklarāciju ar attaisnotajiem izdevumiem ik gadu iesniedz vairāk nekā 400 000 iedzīvotāju. Latvijas Valsts radio un televīzijas centra  Komercdepartamenta tirgzinības vadītāja Kristīne Junkure informēja, ka martā bija 136 535 virtuālā eParaksta lietotāji.

Tātad ir gana liels skaits virtuālā eParaksta lietotāju, kuri arī var izmantot iespēju kļūt par EDS lietotājiem.

Virtuālajam eParakstam var pieteikties portālā eparaksts.lv izmantojot kādu no autentifikācijas rīkiem (internetbanka, Mobilais kods, eID karte vai eParaksta viedkarte). Portāla sadaļā "Mani rīki" ir pieteikuma veidlapa. Pieteikums jāaizpilda, jāizdrukā, jāparaksta un jāiesniedz kādā no bibliotēkām. Līdzi jābūt pasei. Bibliotēkā pieteikumu reģistrēs (ievadīs sistēmā, tātad apstiprinās konkrētā cilvēka pieteikumu portālā eparaksts.lv). Pēc tam, ieejot portālā un autentificējoties, var nopirkt parakstīšanās reizes.

Ne visiem ir nepieciešams doties uz bibliotēku ar papīra iesniegumu. Saskaņā ar portāla informāciju virtuālajam eParakstam var pieteikties attālināti – SEB ibankas, eID kartes, eParaksta viedkartes un Mobilā koda lietotāji. Kopš marta sākuma virtuālajam eParakstam var pieteikties arī kādā no SIA "Latvijas Mobilais Telefons" (LMT) klientu apkalpošanas centriem, kuros tiek piedāvāts pakalpojums "Mobilais kods". Šo klientu centru saraksts atrodams portālā eparaksts.lv.

K.Junkure norādīja uz divām saitēm, kurās atrodamas instrukcijas, kā reģistrēties un iesniegt pieteikumu virtuālajam eParakstam un nopirkt virtuālo eParakstu: https://www.eparaksts.lv/files/eparaksta_registresanas_kartiba.pdf un https://www.eparaksts.lv/lv/virtualais-eparaksts/cenas/

Saimnieciskās darbības veicējiem no 2014.gada deklarācijas jāiesniedz EDS

VID informācija liecina, ka EDS pašreiz izmanto apmēram desmitā daļa no fiziskajām personām – nodokļu maksātājiem. (Fizisko personu – saimnieciskās darbības veicēju EDS lietotāju skaits reģionos ir no 60 līdz 90%). No 2014.gada 1.janvāra fiziskām personām – saimnieciskās darbības veicējiem deklarāciju iesniegšana, izmantojot VID EDS, būs obligāta. To paredz likuma "Par nodokļiem un nodevām" 15.panta pirmās daļas 3.punkts un pārejas noteikumu 99.1 punkts.

VID informē, ka jaunā gada ienākumu deklarācijas elektroniskā forma EDS ļaus ievērojami ietaupīt laiku nodokļu maksātājiem, jo deklarācijā automātiski tiks atspoguļoti nodokļu maksātāja gūtie ienākumi, neapliekamie ienākumi, informācija no kredītiestādēm par veiktajām iemaksām pensiju fondos, informācija no apdrošināšanas sabiedrībām par veiktajām iemaksām par dzīvības apdrošināšanas pakalpojumiem, kā arī no iepriekšējiem gadiem pārnestie attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem. Jaunā deklarācijas forma ievērojami atvieglos deklarācijas aizpildīšanu iedzīvotājiem, kuriem deklarācija ir jāiesniedz obligāti, piemēram, saimnieciskās darbības veicējiem, tiem, kuri guvuši ienākumus ārvalstīs.

Savukārt iedzīvotāji, kuri izmanto eParaksta viedkarti (e-me) vai eParakstu elektroniskajā identifikācijas kartē (eID), par EDS lietotāju var kļūt, reģistrējoties EDS tiešsaistē. Informācija par šo iespēju ir VID interneta vietnes sadaļā Kā kļūt par EDS lietotāju? Izmantojot eParaksta viedkarti (e-me) vai elektronisko identifikācijas karti (eID).

Atbildēs uz jautājumiem par EDS lietošanu VID ir paskaidrojis: EDS var izmantot no jebkuras vietas, kur ir pieejams interneta pieslēgums.

Labs saturs
4
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU