SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
02. novembrī, 2010
Lasīšanai: 11 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Labklājība
3
3

Vairākiem valsts sociālās apdrošināšanas pabalstiem noteikti "griesti"

Publicēts pirms 11 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Mazliet vairāk nekā divus gadus jaunie vecāki saņems mazākus maternitātes, paternitātes un vecāku pabalstus nekā līdz šim.

FOTO: www.sxc.hu

Likums „Par valsts pensiju un valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009. gada līdz 2012. gadam” paredz, ka no 2010. gada 3. novembra līdz 2012. gada 31. decembrim vairākiem valsts sociālās apdrošināšanas pabalstiem ir noteikti „griesti”. Uz kuriem pabalstiem izmaiņas attiecas, un kāpēc tās stājas spēkā tikai šā gada novembrī, portālam „LV.LV” skaidro Labklājības ministrija.

Kāpēc nepieciešamas izmaiņas

Lai samazinātu 2009. gada deficītu, valdība budžeta grozījumu izstrādes laikā pieņēma vairākus būtiskus lēmumus, tostarp arī tādus, kas skar izmaiņas sociālajā jomā, skaidro LM Sociālās apdrošināšanas departamenta Pabalstu politikas nodaļas pārstāvis Maksims Ivanovs.

Viens no tādiem lēmumiem bija pērn Saeimā pieņemtais likums „Par valsts pensiju un valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009. gada līdz 2012. gadam”. Likuma mērķis - sniegt personām sociālo nodrošinājumu pieejamā finansējuma ietvaros. Tas stājās spēkā 2009. gada 1. jūlijā. Savukārt Saeimā 2009. gada 1. decembrī pieņemtie grozījumi likumā attiecībā uz sociālās apdrošināšanas pabalstu apmēru ierobežojumiem stājās spēkā 2010. gada 1. janvārī, un, ievērojot tiesiskās paļāvības principu, paredz izmaiņas arī ar 2010. gada 3. novembri.

Likums nosaka maternitātes, paternitātes un vecāku pabalstu apmēru ierobežojumu. Tas stājas spēkā 306 dienas pēc tam, kad stājušies spēkā attiecīgie grozījumi likumā, proti, ar 2010. gada 3. novembri.

Maternitātes pabalsts – 80 procenti

Līdz šim maternitātes pabalstu aprēķināja 100% apmērā no sievietes vidējās apdrošināšanas iemaksu algas, taču tagad, atbilstoši izmaiņām, no 2010. gada 3. novembra līdz 2012. gada 31. decembrim maternitātes pabalsta apmērs būs 80% no sievietes vidējās apdrošināšanas iemaksu algas. Aprēķinā ņems vērā 12 kalendāro mēnešu periodu, kas beidzas divus mēnešus pirms sākas darbnespējas lapa sakarā ar grūtniecību.

Pašnodarbinātajām sievietēm vidējo apdrošināšanas iemaksu algu aprēķinās atbilstoši veiktajām iemaksām pēdējo 12 mēnešu periodā, kas beidzas vienu ceturksni, pirms sākas grūtniecības atvaļinājums.

Ja aprēķinātā pabalsta apmērs pārsniegs 11,51 latu dienā, tad tā maksimālais apmērs dienā būs 11,51 lats + 50% no summas virs Ls 11,51 lata, uzsver M. Ivanovs. Piemēram, ja sievietei vidējā apdrošināšanas iemaksu alga iepriekšējo 12 mēnešu periodā (divus mēnešus pirms došanās dekrēta atvaļinājumā) bijusi Ls 600 mēnesī vai Ls 20 dienā, tad aprēķinātais pabalsts par grūtniecības atvaļinājuma 70 kalendārajām dienām būs Ls 963.

Aprēķināt to iespējams pēc šādas formulas: Ls 20 X 80% = Ls 16 - Ls 11,51 = Ls 4,49 (summa virs Ls 11,51 dienā). Ls 4,49 X 50% = 2,24 + Ls 11,51 = Ls 13,75 X 70 = Ls 962,5.

Savukārt, ja sievietei pārejoša darbnespēja saistībā ar grūtniecību un dzemdībām būs iestājusies līdz 2. novembrim un nepārtraukti turpināsies pēc 3. novembra, maternitātes pabalstu viņa saņems līdzšinējā jeb 100% apmērā, t.sk. viņai netiks piemērots pabalsta apmēra ierobežojums.

Speciālists atgādina: lai kompensētu darbā negūtos ienākumus, kad sieviete aiziet grūtniecības un dzemdību atvaļinājumā, valsts ikvienai sociāli apdrošinātai sievietei piešķir maternitātes pabalstu. Šis pabalsts ieviests ar 1997. gada 1. janvāri, ievērojot Eiropas Sociālās drošības kodeksa, Eiropas Sociālās hartas, Maternitātes aizsardzības konvencijas prasības un citu Eiropas valsts pieredzi. Pabalstu izmaksā divās daļās – par grūtniecības atvaļinājuma 56 vai 70 dienām un dzemdību atvaļinājuma 56 vai 70 dienām. Piešķirot maternitātes pabalstu, grūtniecības atvaļinājuma 56 un dzemdību atvaļinājuma 56 kalendārās dienas summē un pabalstu piešķir par 112 kalendārajām dienām kopumā.

"No 2010. gada 3. novembra līdz 2012. gada 31. decembrim maternitātes un paternitātes pabalsta apmērs būs 80% no vidējās apdrošināšanas iemaksu algas."

Sievietes, kuras grūtniecības uzskaitē stājušās līdz 12. grūtniecības nedēļai un visu grūtniecības laiku saņēmušas medicīnisko aprūpi, var saņemt papildu 14 dienu atvaļinājumu. Tas tiek pievienots grūtniecības atvaļinājumam, tādējādi kopā maternitātes pabalstu valsts piešķir par 70 kalendārajām dienām.

14 dienu papildu atvaļinājumu sieviete saņem arī tad, ja grūtniecības, dzemdību vai pēcdzemdību periodā rodas veselības sarežģījumi, kā arī tad, ja piedzimuši divi vai vairāki bērni. Arī šajā gadījumā 14 dienu ilgais papildu atvaļinājums tiek pievienots dzemdību atvaļinājumam un kopā pabalstu piešķir par 70 kalendārajām dienām.

Lielākais laika periods, par kuru var saņemt maternitātes pabalstu, ir 140 dienas. Vienlaikus M. Ivanovs atgādina, ka pabalsts jāpieprasa gada laikā, skaitot no pirmās pirmsdzemdību atvaļinājuma dienas.

Par pēcdzemdību periodu maternitātes pabalstu var saņemt arī bērna tēvs vai cita persona, kas kopj jaundzimušo mājās, taču ne ilgāk kā līdz bērna 70. dzīves dienai. Tas iespējams gadījumos, ja māte slimības dēļ nevar kopt mazuli līdz 42. pēcdzemdību dienai, ir atteikusies no bērna kopšanas, kā arī mirusi dzemdībās vai laika posmā līdz 42. pēcdzemdību dienai.

Lai saņemtu pabalstu, mātei vai viņas pilnvarotajai personai jādodas uz jebkuru Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļu un jāiesniedz:

  • darbnespējas lapa B (jābūt visu darba devēju apstiprinājumam par neierašanos darbā darbnespējas periodā, kas saistīts ar grūtniecību un dzemdībām. Pašnodarbināta persona pati apstiprina, ka negūst ienākumus šajā darbnespējas periodā);
  •  iesniegums pabalsta piešķiršanai, norādot arī bankas vai pasta norēķinu sistēmas konta numuru, kur pabalsta summu ieskaitīt.

Iesniegumu un darbnespējas lapu maternitātes pabalsta piešķiršanai VSAA nodaļai var nosūtīt arī pa pastu.

Paternitātes pabalsts – 80 procenti

Tāpat kā maternitātes pabalsts, arī paternitātes pabalsts kopš 2009. gada 1. janvāra bija 100% apmērā no tēva vidējās apdrošināšanas iemaksu algas. Tomēr saskaņā ar izmaiņām tā apmērs mainīsies. Proti, no 2010. gada 3. novembra līdz 2012. gada 31. decembrim paternitātes pabalsta apmērs būs 80% no cilvēka vidējās apdrošināšanas iemaksu algas. To aprēķinās, ņemot vērā pēdējo 12 mēnešu ienākumus, kas beidzas divus mēnešus, pirms sākas atvaļinājums sakarā ar bērna piedzimšanu.

Pašnodarbinātajam vidējo iemaksu algu paternitātes pabalstam aprēķina par 12 mēnešu periodu, kas beidzas vienu ceturksni,, pirms sākas atvaļinājums sakarā ar bērna piedzimšanu.

Vienlaikus, ja aprēķinātā pabalsta apmērs pārsniegs 11,51 latu dienā, tad tā maksimālais apmērs dienā būs 11,51 lats + 50% no summas virs 11,51 lata.

"Vecāku pabalstu piešķir 70% apmērā no mātes vai tēva sociālās apdrošināšanas iemaksu algas. Minimālais vecāku pabalsta apmērs sociāli apdrošinātiem vecākiem ir 63 lati."

Savukārt, ja paternitātes pabalstu saņēmējiem atvaļinājums saistībā ar bērna piedzimšanu būs sācies pirms 3. novembra un nepārtraukti turpināsies pēc tā, paternitātes pabalsta apmērs būs 100 procenti.

Lai tēvi varētu iesaistīties savu jaundzimušo bērnu aprūpē, viņiem ir iespēja līdz bērna divu mēnešu vecumam izmantot 10 dienu ilgu paternitātes atvaļinājumu, atgādina M. Ivanovs. Sociāli apdrošinātie tēvi, kuri šo atvaļinājumu izmanto, saņem paternitātes pabalstu. Šis pabalsts ieviests ar 2004. gada 1. janvāri, kad stājās spēkā likuma „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” noteiktās normas par tēva tiesībām uz paternitātes pabalstu.

Lai pieprasītu pabalstu, jebkurā VSAA nodaļā jāiesniedz iesniegums, darba devēja apstiprinājums par tēva atrašanos atvaļinājumā sakarā ar bērna piedzimšanu, bērna dzimšanas apliecība, kurā vīrietis ir ierakstīts kā bērna tēvs, kā arī personu apliecinošs dokuments.

Ierobežojumi vecāku pabalstam

Tāpat ierobežojumi valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu izmaksā attiecas arī uz tiem vecāku pabalstu saņēmējiem, kuriem bērni dzimuši pēc 2010. gada 2. novembra, informē LM speciālists. Proti, ja aprēķinātā pabalsta apmērs pārsniegs 11,51 latu dienā, izmaksājamā pabalsta maksimālais apmērs dienā būs 11,51 lats + 50% no summas virs 11,51 lata. Piemēram, ja vidējā apdrošināšanas iemaksu alga iepriekšējo 12 mēnešu periodā (divus mēnešus pirms pabalsta piešķiršanas) bijusi Ls 600 mēnesī vai Ls 20 dienā, tad aprēķinātais vecāku pabalsts būs Ls 382.

Aprēķināt to iespējams pēc šādas formulas: Ls 20 X 70% = Ls 14 – Ls 11,51 = Ls 2,49 (summa virs Ls 11,51 dienā). Ls 2,49 X 50% = 1,24 + Ls 11,51 = Ls 12,75 X 30 = Ls 382,5.

Vecāku pabalstu piešķir un izmaksā sociāli apdrošinātai personai, kura kopj bērnu vecumā līdz vienam gadam. To var saņemt viens no bērna vecākiem, aizbildnis vai cita persona, kura saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu bērnu faktiski kopj un audzina. Tiesa gan, pabalstu piešķir ar nosacījumu, ka attiecīgā persona ir nodarbināta pabalsta piešķiršanas dienā un atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā vai bērna kopšanas dēļ negūst ienākumus kā pašnodarbinātais.

"Šobrīd ikvienam – gan topošajiem, gan jaunajiem vecākiem – ir iespēja pašiem aprēķināt pabalstu apmēru, izmantojot pabalstu kalkulatoru."

LM speciālists M. Ivanovs norāda: ja saistībā ar bērna piedzimšanu vai kopšanu ir piešķirts maternitātes pabalsts vai bērna kopšanas pabalsts par to pašu laikposmu, vecāku pabalsts netiek piešķirts. Tāpat, sākot ar 2010. gada 1. janvāri, vecāku pabalsta izmaksu pārtrauc uz laiku, kamēr cilvēks saņem bezdarbnieka pabalstu.

Vecāku pabalstu piešķir 70% apmērā no mātes vai tēva sociālās apdrošināšanas iemaksu algas. Minimālais vecāku pabalsta apmērs sociāli apdrošinātiem vecākiem ir 63 lati.

Vecāku pabalstu par bērniem, kuri dzimuši pēc 2010. gada 2. maija, piešķir tikai tiem vecākiem, kuri atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un negūst ienākumus kā darba ņēmēji vai pašnodarbinātie. Ja bērns dzimis līdz 2010. gada 2. maijam un vecāku pabalsta saņēmējs bērna kopšanas laikā arī strādā, vecāku pabalstu 50% apmērā no piešķirtā pabalsta apmēra var turpināt saņemt, kamēr bērnam apritēs viens gads, t.i., arī pēc 2010. gada 3. maija.

Vecāku pabalsta piešķiršanas pamats ir pabalsta pieprasītāja iesniegums un bērna dzimšanas apliecība. Dokumentus var iesniegt jebkurā VSAA nodaļā.

Pabalsta apmēru var aprēķināt ikviens

Šobrīd ikvienam – gan topošajiem, gan jaunajiem vecākiem – ir iespēja pašiem aprēķināt pabalstu apmēru, izmantojot pabalstu kalkulatoru, kuru izveidoja „Swedbank” Privātpersonu finanšu institūts sadarbībā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru. Kalkulators pieejams gan LM mājaslapā sadaļā „Aktuāli - pabalstu kalkulators” (sadarbībā ar www.manasfinanses.lv), gan mājaslapas www.manasfinanses.lv sadaļā „Kalkulatori”.

Institūta mājaslapā pieejama arī neliela video pamācība par kalkulatora lietošanu un ģimenes budžeta plānošanu jau pirms bērna piedzimšanas.

Labs saturs
3
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU