NORISES
>
Notikumi, problēmas, aktuālas tēmas
TĒMAS
18. februārī, 2009
Lasīšanai: 9 minūtes
RUBRIKA: Problēma
2
3
2
3

Jaunā māmiņa vai tētis – vēl viens bezdarbnieks?

Publicēts pirms 14 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>
Kaut valstī strauji palielinājies bezdarba līmenis, to personu skaits, kas palikušas bez darba pēc bērna kopšanas atvaļinājuma, procentuāli samazinājies. Gada sākumā tie bija 3,7% no kopējā bezdarbnieku skaita. Neraugoties uz šo nelielo īpatsvaru, aptaujāto jauno vecāku pieredze liecina, ka patlaban arī viņiem atgriezties darba tirgū pēc bērna kopšanas atvaļinājuma kļuvis divtik grūti.

Kā pareizi rīkoties jaunajai māmiņai vai tētim, kurš pēc bērna kopšanas atvaļinājuma uzzina, ka darba devējs likvidējis viņa štata vietu? Darba likums noteic, ka darba devējam persona, kas atgriežas no bērna kopšanas atvaļinājuma, ir jānodrošina ar to pašu vai līdzvērtīgu amatu, kuru tā atstājusi, ejot atvaļinājumā. „Var gadīties situācija, ka darba devējs ir spiests samazināt štatus un atlaist darbinieku drīz pēc atgriešanās no atvaļinājuma. Pareizi būtu, ja par štatu samazināšanu brīdinātu mēnesi iepriekš. Tas nozīmē, ka mēnesis pēc atgriešanās no atvaļinājuma ir jānostrādā un par to jāsaņem samaksa. Bet gadījumā, ja darba devējs darbinieku nespēj nodrošināt ar darbu, viņam ir jāmaksā arī par dīkstāvi,” skaidro Ineta Vjakse, Labklājības ministrijas (LM) Darba attiecību un sociālā dialoga nodaļas vadītāja.

Tieši tāpat darbinieku mēnesi iepriekš jābrīdina, ja darba devējs grasās viņam samazināt algu vai darba slodzi. Ir pretlikumīgi atlaist darbinieku laikā, kamēr viņš atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā (šī likuma norma attiecas arī uz gadskārtējo atvaļinājumu un slimības laiku).

„Tieši brīdī, kad man vajadzēja atgriezties no bērna kopšanas atvaļinājuma, kantoris, kurā strādāju, samazināja štatus. No 11 cilvēku kolektīva palika tikai divi. Ar darba devēju vienojāmies, ka viņš izmaksā man pienākošos kompensāciju, un es uzrakstīju atlūgumu pēc pušu vienošanās. Rūgtums sirdī no tā nav palicis. Bet tagad ir sliktāk, jo darbu atrast nevaru. Brīvu vakanču nav. Esmu apzinājusi visus draugus, paziņas, labos sadarbības partnerus un klientus, lai piedāvātu sevi darbā, bet nevienam jaunus darbiniekus nevajag. Mans vīrs strādā vienā no lielākajiem būvniecības uzņēmumiem. Arī tur notiek štatu un algas samazināšana. Esmu sapratusi: ja šā brīža tirgus situācija jaunas darbavietas nepiedāvā, man pašai sev jārada iespēja nopelnīt. Nolēmu, ka varu izmantot savu zīmēšanas talantu. Pašlaik zīmēju karikatūras, veidošu internetā lapu un mēģināšu savus darbus pārdot. Tāpat man ir iecere organizēt garāžas jeb lietotu mantu izpārdošanas, jo tikai darbojoties var no šīs krīzes izkļūt,” stāsta divu bērnu māmiņa Jeļena (31 gads), viņa aktīvi meklē darbu jau otro mēnesi.

Savukārt jaunā māmiņa Baiba (24 gadi) aktīvi darbu meklē jau septīto mēnesi. Pagaidām neveiksmīgi. „Nu jau mani sāk pārņemt liela bezcerība. Pirms man piedzima meitiņa, strādāju sabiedrisko attiecību uzņēmumā. Meitiņai bija vēl tikai daži mēneši, kad uzņēmums aicināja mani atpakaļ darbā. Tobrīd nebiju gatava atgriezties, un viņi man lūdza uzrakstīt atlūgumu. Biju aizskarta, bet uzrakstīju. Atceros tobrīd vēl domāju, nestrādāšu taču sabiedrībā, kura nav lojāla pret saviem darbiniekiem, bet, kad būs pienācis laiks atgriezties, meklēšu citu darbu. Toreiz pat nekādas kompensācijas nesaņēmu. Nu jau kuro mēnesi interesējos par brīvām vakancēm, bet neveiksmīgi.

Ir skumīgi, ka potenciālie darba devēji, tiklīdz uzzina, ka esmu jaunā māmiņa, darbu uzreiz atsaka. Patiesībā tieši jaunās māmiņas uzņēmumos ir vislojālākās darbinieces, jo viņas bērnu dēļ ir pieļāvīgākas. Man bija šāds gadījums. Zvanīja no darba meklēšanas uzņēmuma un teica, ka var man piedāvāt vakanci. Saruna bija ļoti veiksmīga, praktiski jau telefonsarunā vienojāmies par to, ka sākšu strādāt, kad pēkšņi no otras istabas bērns skaļi iesaucās: „Mammu!” Vīrietis telefona klausulē pārjautāja: „Kā, jums ir bērns?” Kad vaicāju, vai tā ir problēma, viņš atteica, ka neesot, bet ātri vien beidza sarunu, sakot, ka atzvanīs. Protams, neatzvanīja.

Esmu gājusi arī uz Nodarbinātības valsts aģentūru, bet tur jau arī nav vakanču. Viņi piedāvā darbu zemākā līmeņa darbiniekiem vai arī kursus, kas ļauj pārkvalificēties un strādāt vienkāršus darbus. Man grūti noticēt, ka pašlaik darba tirgū nav vajadzīgi speciālisti ar augstāko izglītību, bet tikai vienkārši darbinieki, kuri, izejot kursus, var uzreiz sākt darbu. Labi, ka manam vīram ir stabils darbs. Pat nevaru iedomāties, kā iztiek draugu ģimene, kur draudzene jau sešus mēnešus ir bez darba, draugs – četrus.”

Ja uzņēmums ir bankrotējis

Ja pēc bērna kopšanas atvaļinājuma darbinieks konstatē, ka uzņēmums ir bankrotējis, pastāv trīs varianti, kā saņemt (vai nesaņemt) bezdarbnieka pabalstu. „Ja jauno māmiņu atlaiž brīdī, kad viņa ir atsākusi savas darba gaitas un par viņu darba devējs Valsts ieņēmumu dienestā ir deklarējis ienākumus un veicis vai vismaz deklarējis sociālās apdrošināšanas iemaksas, tad viņa saņem bezdarbnieka pabalstu, kas aprēķināts no deklarētās sociālās apdrošināšanas iemaksām. Turklāt šīm iemaksām pēdējo 18 mēnešu periodā ir jābūt veiktām vai deklarētām ne mazāk kā 12 mēnešus.

„Ja apdrošināšanas stāžs ir mazāks, personai uz bezdarbnieka pabalstu nav tiesības,” skaidro Ināra Baranovska, LM Sociālās apdrošināšanas departamenta pabalsta nodaļas vadītāja.

"Zvanīja no darba meklēšanas uzņēmuma un teica, ka var man piedāvāt vakanci. Saruna bija ļoti veiksmīga, praktiski jau telefonsarunā vienojāmies par to, ka sākšu strādāt, kad pēkšņi no otras istabas bērns skaļi iesaucās: „Mammu!”"

Ja brīdī, kad persona atgriežas no bērna kopšanas atvaļinājuma, uzņēmums jau ir bankrotējis, tad viņa bezdarbnieka pabalstu aprēķina pēc valsts veiktās apdrošināšanas bezdarba gadījumā. Kā zināms, valsts ikvienu personu, kas saņem bērna kopšanas pabalstu, apdrošina 50 latu apmērā. Šādā gadījumā sākotnējais bezdarbnieka pabalsts ir 54 lati. Taču ir viens nosacījums: jaunā māmiņa bezdarbnieka pabalstu saņems tikai tad, ja viņa pati saņēma bērna kopšanas pabalstu. „Bieži ir situācijas, ka tēvs strādā un saņem arī vecāku pabalstu. Māmiņas šādos brīžos apdrošinātas netiek un viņām bezdarbnieka pabalsts nepienākas,” stāsta I. Baranovska.

Valsts palīdzība māmiņām un tētiem

Tieši personas sešu mēnešu laikā pēc bērna kopšanas atvaļinājuma beigām Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) ir viena no īpaši atbalstāmām bezdarbnieku mērķa grupām. Uzskaitē 2008. gada 31. decembrī bija 2853 šādas personas jeb 3,7% no kopējā bezdarbnieku skaita. „Kaut strauji pieaudzis aģentūrā reģistrētais kopējais bezdarba līmenis, procentuāli samazinājies to personu skaits, kas bez darba palikušas pēc bērna kopšanas atvaļinājuma. Vēl 30. jūnijā tie bija 5,9% no kopējā bezdarbnieku skaita,” skaidro Ārija Bērziņa, NVA Nodarbinātības pakalpojumu un attīstības departamenta vecākā eksperte. Viņa zina stāstīt, ka šobrīd liela daļa personu pēc bērna kopšanas atvaļinājuma izmanto aģentūras organizētos aktīvos nodarbinātības pasākumus, kas veicina darba atrašanu. Pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma 210 personas 2008. gadā uzsākušas profesionālās apmācības programmu apguvi, 350 apguvušas neformālās apmācības programmas sociālo un profesionālo prasmju apguvei, bet konkurētspējas pasākumus apmeklējušas vairāk nekā 4000 gadījumos. Karjeras konsultācijas sniegtas 3000 gadījumos.

Personām pēc bērna kopšanas atvaļinājuma aģentūra īpaši piedāvā apgūt jaunu profesiju neklātienē (e-apmācības veidā). Bezdarbniekam dzīvesvietā tiek nodrošināts interneta pieslēgums, datortehnika, lai būtu iespēja mācīties tālmācībā (vienlaikus pieskatot savu mazuli). Šādi māmiņas līdz šim veiksmīgi apgūst grāmatveža un informācijas ievadīšanas operatora kvalifikāciju. Šo aģentūras piedāvājumu 2008. gadā izmantoja 161 māmiņa.

Pakalpojumus, kas veicina jauno vecāku veiksmīgāku atgriešanos darba tirgū, NVA nodrošina arī šogad. Vienīgi pašlaik notiek grozījumi normatīvajos dokumentos un daļu no pakalpojumiem atmaksās Eiropas Sociālais fonds (ESF). Atkarībā no izvēlētās programmas persona, kas mācās, saņem arī 40 latu stipendiju un kompensāciju par ceļa izdevumiem līdz vienam latam dienā. Ar 1. martu Ministru kabinets noteicis paaugstināt stipendijas apmēru līdz 70 latiem.

Lai atrastu darbu, jaunajai māmiņai vai tētim noteikti ieteiktu būt aktīviem un izmantot visus iespējamos informācijas avotus. Arī aģentūras mājaslapu www.nva.gov.lv. “Ieteiktu arī biežāk izmantot iespējas, ko ģimenes un darba dzīves līdzsvarošanai piedāvā aģentūra. Ja šobrīd nav iespējas sameklēt darbu, tad iesaku izmantot laiku izglītības un profesionālās kvalifikācijas ieguvei un profesionālajai pilnveidei,” stāsta Ā. Bērziņa.

Labs saturs
3
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU