SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
29. janvārī, 2024
Lasīšanai: 13 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Veselība
1
15
1
15

Kādi jauni ierobežojumi šogad sagaida smēķētājus

Stājas spēkā 08.02.2024.

FOTO: Edijs Pālens, LETA.

Valsts prezidents ir izsludinājis Saeimā pieņemtos grozījumus Tabakas aprites likumā, un tie stāsies spēkā 8. februārī. Izmaiņas paredz gada laikā dažādos termiņos ieviest virkni jaunu ierobežojumu smēķētājiem. To vidū, piemēram, aizliegums smēķēt un iegādāties produktus, kas paredzēti šādam mērķim, personām līdz 20 gadu vecumam. Tāpat noteikti ierobežojumi minēto produktu sastāvam un vizuālajam izskatam, padarot tos mazāk pievilcīgus patērētājiem, kā arī plānotas stingrākas prasības tirdzniecības vietām un bargāki sodi par veiktajiem pārkāpumiem.

Grozījumi Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā teju vienbalsīgi tika pieņemti Saeimas sēdē 2024. gada 11. janvārī.

Likumā nostiprināti tabakas aizstājējprodukti

Apjomīgākie grozījumi Tabakas aprites likumā saistīti ar tabakas aizstājējproduktu regulējuma iekļaušanu.

Likums papildināts ar jaunu terminu – “tabakas aizstājējprodukts”. Tas ir produkts, kas satur vai nesatur nikotīnu (izņemot ārstniecības līdzekļus, tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces un to uzpildes tvertnes) un kuru paredzēts izmantot līdzīgi vai līdzīgiem mērķiem kā tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, bezdūmu tabakas izstrādājumus, elektroniskās smēķēšanas ierīces un to uzpildes tvertnes, neatkarīgi no nikotīna satura šajos produktos un to lietošanas veida.

Līdz ar izmaiņām pārveidots likuma nosaukums, proti, turpmāk tas būs “Tabakas izstrādājumu, tabakas aizstājējproduktu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likums”.

Tabakas aizstājējproduktu sastāva regulējums

Stājoties spēkā grozījumiem, paredzēts, ka no 2025. gada 1. janvāra tirgū būs atļauts laist tikai tādus tabakas aizstājējproduktus, kuru iepakojuma masa nepārsniedz 20 gramus un kuru iepakojumā ir ne mazāk kā 20 tabakas aizstājējproduktu.

Savukārt maksimālā nikotīna koncentrācija tabakas aizstājējproduktā nedrīkstēs pārsniegt četrus miligramus uz gramu. Tāpat sastāvā nedrīkstēs būt vitamīni vai citas vielas, kas rada maldīgu iespaidu par mazāku kaitējumu veselībai, kā arī kofeīns, taurīns vai cits stimulējošs savienojums.

Aizliegtas arī vielas, kas atvieglo nikotīna uzņemšanu un kam piemīt kancerogēnas, mutagēnas un reproduktīvajai sistēmai toksiskas īpašības.

Tabakas aizstājējproduktu iepakojuma izskats

Turpmāk uz tabakas aizstājējproduktu iepakojuma aizliegts izvietot elementus, kas popularizē tabakas aizstājējproduktus vai veicina to patēriņu, liek domāt, ka konkrētais tabakas aizstājējprodukts ir mazāk kaitīgs par citiem vai konkrētajam produktam ir labāka bioloģiskās sadalīšanās spēja vai citas videi labvēlīgas īpašības.

Aizliegts arī izvietot atsauces uz garšu, smaržu, jebkādiem aromatizētājiem vai citām piedevām vai to trūkumu, izņemot informāciju par aromatizētājiem.

Iepakojumam aizliegts līdzināties pārtikas vai kosmētikas produktam. Turklāt noteiktas bērniem droša un izturīga iepakojuma prasības.

Informācija par produkta sastāvu un riskiem

No 2024. gada 1. augusta katrai tabakas aizstājējproduktu iepakojuma vienībai klāt jābūt informatīvai lapiņai, kurā ietverti norādījumi par produkta lietošanu un glabāšanu, tai skaitā to, ka produktu nav ieteicams lietot vienlaikus ar citiem nikotīnu saturošiem produktiem. Jānorāda informācija par kontrindikācijām, iespējamu nevēlamu iedarbību, pieraduma izraisīšanu un toksiskumu. Tāpat jāiekļauj brīdinājumi īpašām riska grupām, kā arī ražotāja vai importētāja un juridisko vai fizisko personu kontaktinformācija Eiropas Savienībā un Eiropas Ekonomikas zonā.

No 2025. gada 1. janvāra uz katra tabakas aizstājējprodukta iepakojuma un ārējā iepakojuma jābūt uzdrukātam šādam brīdinājumam par ietekmi uz veselību: “Šis produkts kaitē Jūsu veselībai un rada atkarību.”

Uz iepakojuma būs jānorāda visu produktā iekļauto sastāvdaļu saraksts dilstošā secībā un nikotīna daudzums vienā iepakojuma vienībā un vienā tabakas aizstājējproduktā, tabakas aizstājējprodukta masa vienā iepakojuma vienībā, partijas numurs, kā arī ieteikums produktu glabāt bērniem nepieejamā vietā.

Likumā iekļauts tabakas karsēšanas ierīču regulējums

Ar grozījumiem Tabakas aprites likumā ietverts karsēšanas ierīču regulējums. Precizēts augu smēķēšanas produkta skaidrojums, nosakot, ka tas ir izstrādājums, kura pamatā ir augi, garšaugi vai augļi un kurš nesatur tabaku, un kuru var lietot, izmantojot ne tikai degšanas, bet arī karsēšanas procesu.

Turpretī elektronisko smēķēšanas ierīču skaidrojums papildināts ar apakšpunktu, kas noteic, ka par elektronisko smēķēšanas ierīci dēvējama arī elektroniskā karsēšanas ierīce, kas ir izstrādājums vai šā izstrādājuma daļa, kura paredzēta jaunieviesta tabakas izstrādājuma, tabakas aizstājējprodukta, augu smēķēšanas produkta vai cita produkta (izņemot ārstniecības līdzekļus) lietošanai, lai caur iemuti ieelpotu nikotīnu saturošu vai nesaturošu tvaiku.

Normas, kas vienlaikus ar šiem grozījumiem turpmāk attieksies arī uz karsējamiem augu smēķēšanas produktiem, stāsies spēkā 2024. gada 1. augustā. No minētā datuma stāsies spēkā arī aizliegums mazumtirdzniecības vietās izvietot elektroniskās karsēšanas ierīces.

Mainīts vecuma ierobežojums – varēs iegādāties no 20 gadu vecuma

No 2025. gada 1. janvāra tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces un uzpildes tvertnes aizliegts pārdot personām, kuras ir jaunākas par 20 gadiem, un šīs personas tos nedrīkstēs iegādāties.

Lai pārliecinātos par konkrētās personas vecumu, mazumtirgotāja pienākums būs pieprasīt, lai tā uzrāda personu apliecinošu dokumentu.

Paredzēts, ka pilngadīga persona līdz 20 gadu vecumam nedrīkstēs smēķēt, lietot tabakas aizstājējproduktus vai bezdūmu tabakas izstrādājumus, kā arī glabāt tabakas izstrādājumus, tabakas aizstājējproduktus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces vai to uzpildes tvertnes.

Turklāt pilngadīgu personu līdz 20 gadu vecumam aizliegts iesaistīt smēķēšanā un tabakas aizstājējproduktu vai bezdūmu tabakas izstrādājumu lietošanā; nodot šīs personas rīcībā ar attiecīgo likumu regulētos produktus.

Aromāta un vizuālā izskata ierobežojumi

Stājoties spēkā grozījumiem, aizliegts ražot un laist tirgū tādus tabakas izstrādājumus, tabakas aizstājējproduktus, augu smēķēšanas produktus vai elektroniskās smēķēšanas ierīces, kas vizuāli atgādina saldumus, uzkodas, rotaļlietas.

No 2024. gada 1. augusta aizliegts laist tirgū tabakas izstrādājumus un jaunieviestus tabakas izstrādājumus, kam sastāvā ir mentols, tā analogi un geraniols.

Savukārt no 2025. gada 1. janvāra aizliegts tirgot elektronisko smēķēšanas ierīču šķidrumus un tabakas aizstājējproduktus, kas satur aromatizētājus, izņemot aromatizētājus, kas rada tabakas smaržu vai garšu.

Izmaiņas smēķēšanas vietu ierobežojumos – aizliedz smēķēt uz daudzdzīvokļu dzīvojamo māju terasēm

Ar likuma grozījumiem noteikts, ka turpmāk smēķēt būs aizliegts arī uz daudzdzīvokļu dzīvojamo māju terasēm, Saeimas un Ministru kabineta ēkās, izņemot telpas, kas speciāli ierādītas smēķēšanai.

Tāpat turpmāk aizliegts lietot tabakas aizstājējproduktus un bezdūmu tabakas izstrādājumus izglītības iestāžu, izglītības iestāžu dienesta viesnīcu un audzināšanas iestāžu telpās, kā arī šo iestāžu lietošanā esošajās teritorijās.

No 2025. gada 1. janvāra stāsies spēkā aizliegums smēķēt azartspēļu organizēšanas vietās.

Jaunas prasības tirdzniecības vietām

Līdz šim Tabakas aprites likums paredzēja, ka mazumtirdzniecības vietās ir aizliegts izvietot tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces, uzpildes tvertnes un šo izstrādājumu, produktu, ierīču un tvertņu preču zīmes tā, ka pircēji var tās redzēt. Lai nodrošinātu pircēju informēšanu par iepriekš minēto preču pieejamību un cenām, mazumtirdzniecības vietās pēc pircēja pieprasījuma jābūt pieejamai informācijas lapai, kurā norādīts izstrādājuma nosaukums, tā cena un daudzums vienā iepakojuma vienībā.

Grozījumi Tabakas aprites likumā noteic, ka no 2024. gada 1. augusta uz informācijas lapas norādāma arī šāda informācija – “Lūdz palīdzību! 67037333; www.spkc.gov.lv” – un brīdinājuma teksts par ietekmi uz veselību atbilstoši izstrādājuma veidam, kas tiek laists tirgū mazumtirdzniecības vietās.

Noteikts, ka turpmāk par regulējumā ietverto preču izvietošanu mazumtirdzniecības vietā tādā veidā, ka pircēji konkrētās preces var redzēt, piemērojams brīdinājums vai naudas sods juridiskajai personai no 50 līdz 350 eiro.

Izmaiņas nosacījumos par šņaucamās, košļājamās tabakas un tabakas izstrādājumu orālai lietošanai laišanu apgrozībā

Grozījumi Tabakas aprites likumā papildināti ar jaunu pantu, nosakot, ka šņaucamo tabaku un košļājamo tabaku, kā arī tabakas izstrādājumus orālai lietošanai aizliegts laist brīvā apgrozībā normatīvo aktu muitas jomā izpratnē, izņemot to laišanu brīvā apgrozībā nolūkā piegādāt preces saņēmējam citā dalībvalstī un laist preces brīvā apgrozībā ar daļēju nodošanu patēriņam, ja preces tiek novietotas akcīzes preču noliktavā.

Cigaretēm noteiktie aizliegumi

Paredzēts aizliegums turpmāk laist tirgū tādas cigaretes, kas neatbilst degšanas un ugunsdrošības prasībām attiecībā uz pašdziestošām cigaretēm.

Paplašināts aizliegums tirgot un iegādāties, izmantojot distances saziņas līdzekļus

Stājoties spēkā grozījumiem, noteikts, ka Valsts ieņēmumu dienests (VID) konfiscē no trešajām valstīm komerciālos pasta sūtījumos nosūtītus tabakas izstrādājumus, tabakas aizstājējproduktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces un to uzpildes tvertnes, kuru saņēmējs ir fiziskā persona.

Plānots, ka turpmāk tabakas aizstājējproduktus aizliegts pārdot patērētājam un tam aizliegts tos iegādāties, izmantojot distances saziņas līdzekļus, tai skaitā ārpus Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts teritorijas.

Noteikti bargāki sodi par pārkāpumiem

Par tabakas aizstājējproduktu pārdošanu, izmantojot distances saziņas līdzekļus, tiks piemērots naudas sods fiziskajai personai no 100 līdz 210 eiro, bet juridiskajai personai – no 200 līdz 700 eiro. Turpretī par tabakas izstrādājumu, tabakas aizstājējproduktu, elektronisko smēķēšanas ierīču vai to uzpildes tvertņu iegādāšanos, izmantojot distances saziņas līdzekļus (izņemot iegādāšanos no trešās valsts), tiks piemērots naudas sods fiziskajai personai no 100 līdz 210 eiro.

Ar likuma grozījumiem paredzēts no 2025. gada 1. janvāra palielināt maksimālo sodu par tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču vai to uzpildes tvertņu pārdošanu personām, kuras ir jaunākas par 20 gadiem, nosakot, ka juridiskās personas pārdevējam tiks piemērots sods no 280 līdz 700 eiro, bet juridiskajai personai – no 700 līdz 7100 eiro.  

Savukārt par smēķēšanu vai tabakas aizstājējproduktu vai bezdūmu tabakas izstrādājumu lietošanu un par tabakas izstrādājumu, tabakas aizstājējproduktu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču vai to uzpildes tvertņu iegādāšanos vai glabāšanu, ja to izdarījusi pilngadīga persona, kura ir jaunāka par 20 gadiem, tiks piemērots brīdinājums vai naudas sods līdz 15 eiro.

Par pilngadīgas personas, kura ir jaunāka par 20 gadiem, iesaistīšanu smēķēšanā, tabakas aizstājējproduktu vai bezdūmu tabakas izstrādājumu lietošanā tiks piemērots naudas sods no 35 līdz 700 eiro.

Labs saturs
15
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI