SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
15. decembrī, 2023
Lasīšanai: 7 minūtes
RUBRIKA: Stājas spēkā
TĒMA: Energoresursi
7
7

Aizsargātajiem elektroenerģijas lietotājiem nosaka pastāvīgu valsts atbalstu maksai par elektrību

Stājas spēkā 01.01.2024.

Par elektrību mazāk maksā aizsargātie lietotāji – trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības, personas ar I grupas invaliditāti, ģimenes, kuras aprūpē bērnu ar invaliditāti, daudzbērnu ģimenes. Visas aizsargāto lietotāju grupas no nākamā gada 1. janvāra turpinās saņemt šogad uz laiku palielināto atbalstu elektroenerģijas rēķina segšanai.

FOTO: Freepik.

Arī 2024. gadā par elektrību mazāk maksās trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības, ģimenes, kuras aprūpē bērnu ar invaliditāti, cilvēki ar I grupas invaliditāti vai viņu aizgādnis, daudzbērnu ģimenes. Līdz šim aizsargātajiem elektroenerģijas lietotājiem paredzētā atbalsta periods maksas samazinājumam ik pēc laika tika pagarināts. No 2024. gada 1. janvāra tas tiks noteikts kā pastāvīgs atbalsts.

To paredz Ministru kabineta noteikumu Nr. 345 “Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma noteikumi” grozījumi, kas stāsies spēkā 2024. gada 1. janvārī.

Līdz ar to pārejas noteikumos paredzētais atbalsts, kas no šī gada 1. augusta tika noteikts palielinātā apmērā uz laiku – periodam līdz 31. decembrim –, noteikumu 3. punktā ir nostiprināts kā pastāvīga norma. Tas paredz, ka aizsargātajam lietotājam piemēro maksas samazinājumu rēķina summai par elektroenerģiju un sistēmas pakalpojumiem, neiekļaujot tajā pievienotās vērtības nodokli.

Maksas samazinājumu piemēro šādā apmērā:

  • trūcīgai vai maznodrošinātai mājsaimniecībai (personai) – 20 eiro;
  • ģimenei (personai), kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti, – 20 eiro;
  • personai ar I grupas invaliditāti vai tās aizgādnim – 20 eiro;
  • daudzbērnu ģimenei – 25 eiro.

Ar grozījumiem atsevišķas normas (par daudzbērnu ģimenēm, cilvēkiem ar invaliditāti aizbildnībā) ir papildinātas.

Iespējamās situācijas paskaidrotas anotācijā. Piemēram, attiecībā uz daudzbērnu ģimenēm, kuras ir tiesīgas saņemt aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojumu, praksē pastāv gadījumi, ka šķirtās ģimenēs viena vecāka reģistrēto bērnu skaits var pārklāties ar citam vecākam reģistrēto bērnu skaitu. Tāpat arī gadījumos, ka ģimene ir šķirta un kāds no vecākiem ir stājies laulībā ar citu personu, konkrētajam bērnam valsts reģistros kā saistītās pieaugušās personas var tikt uzrādīti trīs vai pat vairāk cilvēku.

Lai atbalstam pēc būtības kvalificētos atšķirīgos statusos esošas daudzbērnu ģimenes, praksē atbalsts tiek piemērots par katriem vienai personai saistītajiem trim bērniem, turklāt tas var tikt piemērots dažādiem elektroenerģijas līgumiem. Tāpēc attiecīgo principu nepieciešams nostiprināt kā normu MK noteikumos Nr. 345, izveidojot jaunu 7.2 punktu, kas nosaka –, ja daudzbērnu ģimenē ir vairāk nekā trīs reģistrētu bērnu, maksājuma samazinājums par katriem trīs ģimenē reģistrētajiem bērniem var tikt piemērots atsevišķam līgumam.

Noteikumi papildināti ar 8.1 punktu, kas paredz, ka aizgādņiem, kuru aprūpē ir personas ar I grupas invaliditāti, maksas samazinājums tiks piemērots par katru aizgādībā esošo personu ar I grupas invaliditāti.

Noteikumu 22. punktā precizēta atbalsta maksas piemērošana, ja tā kļūdas dēļ nav saņemta. Noteikts: ja pēc aizsargātā lietotāja pieprasījuma vai šo noteikumu 27. punktā minēto datu reģistru pārziņu sniegtās informācijas Būvniecības valsts kontroles birojs konstatē, ka informācijas sistēmā šo noteikumu 27. punktā minēto reģistru kļūdas dēļ aizsargātajam lietotājam nav piemērots maksājuma samazinājums, birojs tuvākajā atbalsta piešķiršanas mēnesī attiecina un pakalpojuma sniedzējs tuvākajā norēķinu perioda elektroenerģijas rēķinā piemēro nesaņemto maksājuma samazinājumu.

Lai nodrošinātu vienotu terminoloģiju visos tiesību aktos saistībā ar valsts atbalstu par energoresursu izmaksām, noteikumu tekstā vārdu savienojums “maksājuma samazinājums” attiecīgajā locījumā aizstāts ar vārdu savienojumu “maksas samazinājums”.

MK noteikumi Nr. 345 “Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma noteikumi” paredz, ka Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) nodrošina pakalpojuma īstenošanu.

Noteikumu grozījumu izstrādātāja – Klimata un enerģētikas ministrija (KEM) – informē, ka Latvijā 2023. gadā atbalstu saņēma gandrīz 90 tūkstoši aizsargāto lietotāju, no valsts budžeta izmaksu segšanai laikposmā no janvāra līdz oktobrim atvēlot 14,5 miljonus eiro.

Šobrīd aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojumu sniedz četri elektroenerģijas tirgotāji: AS “Latvenergo” (ar zīmolu “Elektrum”), SIA “Tet”,  SIA “Enefit” un VAS “Latvijas Dzelzceļš”.

Ja aizsargātais lietotājs pašreiz saņem aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojumu, tam nav jāpiesakās – to piemēros automātiski.

KEM papildu informācija

Ja aizsargātais lietotājs saņem elektroenerģijas tirdzniecības pakalpojumu no kāda cita tirgotāja, kas nav starp iepriekš minētajiem, lietotājam ir tiesības vienpusēji pārtraukt līgumu bez soda naudas piemērošanas, iesniedzot elektroenerģijas tirgotājam apliecinājumu par aizsargātā lietotāja statusa atbilstību. Aizsargātais lietotājs var slēgt līgumu ar jebkuru citu elektroenerģijas tirgotāju, kas nodrošina aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojumu.

Kādos gadījumos aizsargātajam lietotājam atbalsts netiek piešķirts automātiski? Kā rīkoties šādā situācijā?

Ja aizsargātajam lietotājam nav noslēgts līgums par elektroenerģijas piegādi uz viņa vārda

  • daudzbērnu ģimenei; ģimenei, kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti; personai ar I grupas invaliditāti vai tās aizgādnim – jāvēršas pie elektroenerģijas tirgotāja, norādot elektroenerģijas līguma numuru, vārdu, uzvārdu, personas kodu, pakalpojuma saņemšanas adresi un kontaktinformāciju;
  • trūcīgai vai maznodrošinātai mājsaimniecībai (personai) – jāvēršas pašvaldības sociālajā dienestā, reģistrējot elektroenerģijas līguma numuru, uz kuru jāattiecina atbalsts.

Ja aizsargātais lietotājs ir daudzbērnu ģimene, kurā bērns vecumā no 18 līdz 24 gadiem iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību ārzemēs, viens no bērna vecākiem, audžuvecākiem vai aizbildņiem iesniedz Būvniecības valsts kontroles birojā iesniegumu, norādot viena no bērna vecākiem, audžuvecākiem vai aizbildņiem vārdu, uzvārdu un personas kodu, kā arī pievienojot Latvijas Goda ģimenes apliecības kopiju.

Pārliecināties par savu statusu un maksas samazinājumu var, izmantojot e-pakalpojumu portālā Latvija.lv “Aizsargātā lietotāja statusa noteikšana”.

Atbildes uz citiem jautājumiem par aizsargāto lietotāju ir pieejamas BVKB tīmekļvietnē vai, zvanot uz tālruņa numuriem: +371 68206992+371 67013312+371 67013369+371 67013375.

Labs saturs
7
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI