SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
19. jūlijā, 2022
Lasīšanai: 5 minūtes
RUBRIKA: Stājas spēkā
TĒMA: Reģistri

Izmaiņas Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādī

Stājas spēkā 19.07.2022.
Publicēts pirms 2 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Freepik

Lai maksas pakalpojumu cenas atbilstu šī brīža izmaksām, 19. jūlijā stājas spēkā grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 787 “Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība”.

Tā kā Valsts zemes dienesta (VZD) sniegto pakalpojumu cenas bija aprēķinātas un noteiktas pēdējo reizi saskaņā ar 2014. gadā noteiktajiem izdevumiem par precēm, pakalpojumiem un tostarp arī nodarbināto atlīdzību, tad pašreizējās pakalpojumu izmaksas neatbilst faktiskajam pakalpojumu izmaksu pieaugumam 2021. un 2022. gadā.

Tāpēc VZD ir uzsācis pakāpenisku maksas pakalpojumu izcenojumu pārskatīšanu atbilstoši to faktiskajām izmaksām, un ir pieņemti grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 787 “Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība”.

Pēdējās izmaiņas VZD saistībā ar maksas pakalpojumu izcenojumiem veica pirms septiņiem gadiem – 2015. gadā, kad tika izdoti Ministru kabineta noteikumi Nr. 787 “Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība”.

Datus iegūs no izpildmērījumiem 

Lai mazinātu birokrātisko slogu, VZD ir pieņēmis lēmumu tuvākā nākotnē atteikties no būvju kadastrālās uzmērīšanas ar apsekošanu apvidū daļai no būvēm, kurām tiek realizēts vienkāršots būvniecības process. Paredzēts būvju raksturojošos datus iegūt un būves reģistrēt Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā Kadastrs.lv no būvniecības procesā sagatavotajiem dokumentiem un izpildmērījumiem. Līdz ar to grozījumi paredz jaunu cenrāža pozīciju “Būves teksta un grafisko datu reģistrācija vai reģistrācija, aktualizācija, neveicot kadastrālo uzmērīšanu apvidū, vai reģistrācijas, aktualizācijas atteikums”, nosakot maksu par vienas būves datu reģistrāciju vai aktualizāciju 89,25 eiro. Pakalpojuma cena no 2022. gada 19. jūlija ir piemērota ekspluatācijā nodotu I grupas ēku vai inženierbūvju reģistrācijai/aktualizācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā no izpildmērījuma plāna.

Par atteikumu reģistrēt vai aktualizēt būves datus maksa ir noteikta 44,50 eiro apmērā. Šie nosacījumi ir spēkā tikai pēc tam, kad būs apstiprināti grozījumi 2012. gada 10. aprīļa Ministru kabineta noteikumos Nr. 263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”.

Jauna kadastra objekta datu reģistrācija 

Ņemot vērā, ka ir aktualizēts arī VZD pakalpojumu izpildītāju atalgojums, kā arī precizēti pakalpojumu netiešie šī brīža izdevumi, ir mainītas pakalpojumu cenas noteikumu pielikuma II sadaļā “Datu reģistrācija un aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā”. 

Maksa par jauna kadastra objekta datu reģistrāciju vai kadastra datu aktualizāciju pēc kadastrālās uzmērīšanas vai reģistrācijas, aktualizācijas atteikumu (nekustamais īpašums, zemes vienība, zemes vienības daļa, būve vai telpu grupa) par vienu kadastra objektu turpmāk būs 44,50 eiro (iepriekš 30 eiro). 

Maksa par kadastra datu aktualizāciju, tai skaitā ieraksta par būves vai telpu grupas dzēšanu, neveicot kadastrālo uzmērīšanu, vai aktualizācijas atteikumu par viena veida datu aktualizāciju par vienu kadastra objektu turpmāk būs 17,85 eiro (iepriekš 9,25 eiro). Maksu piemēro arī tad, ja jāveic atkārtota dokumenta atbilstības pārbaude attiecībā pret kadastra datiem zemes kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumu izpildē. 

Maksa par izbraukumu uz objektu

Pakalpojumos ar būvju apsekošanu apvidū piemēros maksu par speciālista izbraukumu uz objektu atbilstoši attālumam līdz objektam. Maksa par speciālista izbraukumu uz objektu, kas atrodas līdz 45 km no VZD reģionālās pārvaldes apakšstruktūrvienības atrašanās vietas, būs 17,86 eiro, bet uz objektu, kas atrodas tālāk par 45 km, būs 37,50 eiro.

Šo maksu piemēros dubultā apmērā, ja VZD speciālista izbraukums uz objektu tiks veikts ārpus darba laika darbdienā, brīvdienā vai svētku dienā. Tāpat maksu par VZD speciālista izbraukumu uz objektu piemēros arī tad, ja tiks veikts atkārtots izbraukums uz objektu no VZD neatkarīgu apstākļu dēļ vai tad, ja VZD speciālistam klientu objektā pēc norunātā laika būs jāgaida ilgāk par vienu stundu.

Nepiemēros cenas samazinājumu par elektroniskiem pakalpojumiem  

No noteikumiem tiek svītrots 5. punkts, kas paredzēja: ja VZD pakalpojuma sniegšanu organizē gan elektroniskā veidā, gan klātienē vai pa pastu un persona pakalpojumu pieprasa, tai skaitā dokumentus iesniedz un saņem elektroniskā veidā, par elektronisko pakalpojumu piemēro 10 % cenas samazinājumu. 

Labs saturs
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI