SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Linda Ņikona
LV portāls
28. janvārī, 2022
Lasīšanai: 12 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Satiksme
5
5

Kādi ir jaunie vispārējās civiltiesiskās atbildības minimālie limiti dronu pilotēšanai

Stājas spēkā 01.01.2022.
Publicēts pirms 2 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Veicot lidojumus ar bezpilota gaisa kuģiem jeb droniem, tālvadības pilota vai tehniskas kļūmes dēļ var ciest trešās personas. Piemēram, kontroli zaudējis vai krītošs bezpilota gaisa kuģis var savainot cilvēkus vai sabojāt citai personai piederošu īpašumu.

FOTO: Freepik

2022. gada 1. janvārī stājās spēkā Ministru kabineta noteikumu prasības, kas paredz jaunus vispārējās civiltiesiskās atbildības minimālos limitus par zaudējumiem, kurus bezpilota gaisa kuģis jeb drons varētu radīt trešās personas veselībai, dzīvībai vai mantai, kā arī videi.

īsumā
 • Ja nav veikta vispārējā civiltiesiskā apdrošināšana pret zaudējumiem, kurus bezpilota gaisa kuģis varētu radīt trešajai personai, kā arī videi, izmaksas, lai atlīdzinātu radītos zaudējumus, īpaši, ja šādos gadījumos ir iesaistīta pilotējamā aviācija, var būt ļoti augstas.
 • Lai veiktu dronu lidojumus Latvijas gaisa telpā, drona ekspluatantam vai īpašniekam jāapdrošina sava vispārējā civiltiesiskā atbildība pret zaudējumiem, kurus bezpilota gaisa kuģis varētu radīt trešās personas veselībai, dzīvībai vai mantai, kā arī videi, ievērojot minimālos atbildības limitus.
 • Atvērtajā kategorijā ietilpst dronu lidojumi ar relatīvi zemiem riskiem, kam nav nepieciešama ekspluatācijas atļauja vai deklarācija, tomēr joprojām ir jāievēro gan vispārīgās, gan attiecīgajā apakškategorijā noteiktās prasības un ierobežojumi.
 • Specifiskajā kategorijā ietilpst bezpilota gaisa kuģu lidojumi, kas ir ārpus atvērtajai kategorijai noteiktajiem ierobežojumiem.
 • Gadījumos, kad lidojumi tiek veikti atvērtajā kategorijā ar bezpilota gaisa kuģi, kura pacelšanās masa ir līdz 20 kg, un šie lidojumi notiek drošā, vismaz 150 m horizontālā attālumā no dzīvojamām, tirdzniecības, rūpniecības vai atpūtas teritorijām, kur tiek pamatoti pieņemts, ka trešās personas netiks apdraudētas, bezpilota gaisa kuģa minimālie atbildības limiti nav noteikti.
 • Jāizvērtē, vai regulējumā noteiktie minimālie atbildības limiti spēs nosegt potenciālos riskus pret zaudējumiem, kas var tikt radīti trešajai personai.

Saskaņā ar Civilās aviācijas aģentūras (CAA) publiski sniegto informāciju, veicot lidojumus ar bezpilota gaisa kuģiem jeb droniem, tālvadības pilota vai tehniskas kļūmes dēļ var ciest trešās personas. Proti, kontroli zaudējis vai krītošs bezpilota gaisa kuģis var savainot cilvēkus vai sabojāt citai personai piederošu īpašumu.

Nodarītie zaudējumi var būt:

 • tieši – piemēram, bezpilota gaisa kuģis uzkrīt kādai personai vai ietriecas automašīnā;
 • netieši – piemēram, bezpilota gaisa kuģis ietriecas automašīnas vējstiklā, kā rezultātā tiek izraisīta autoavārija ar nopietnām sekām, vai nekontrolēti aizlidojuša bezpilota gaisa kuģa dēļ lidostā tiek traucēta gaisa kuģu pacelšanās/nosēšanās.

Kā norādīts CAA tīmekļvietnē, ja nav veikta vispārējā civiltiesiskā apdrošināšana pret zaudējumiem, kurus bezpilota gaisa kuģis varētu radīt trešās personas veselībai, dzīvībai vai mantai, kā arī videi, izmaksas, lai atlīdzinātu radītos zaudējumus, īpaši, ja šādos gadījumos ir iesaistīta pilotējamā aviācija, var būt ļoti augstas. CAA ieskatā dronu lietotājiem ir jāizvērtē nepieciešamība apdrošināt riskus, kas saistīti ar veiktajiem lidojumiem, pat ja to neparedz normatīvā regulējuma prasības.

Apdrošināšanas prasības nosaka likums “Par aviāciju”

Likuma “Par aviāciju” (turpmāk – likums)117.10 pantā noteikts, ka bezpilota gaisa kuģa īpašniekam ir jāapdrošina sava vispārējā civiltiesiskā atbildība pret zaudējumiem, kurus drons varētu radīt trešās personas veselībai, dzīvībai vai mantai, kā arī videi. Vienlaikus minētajā pantā paredzēts, ka šīs prasības netiek piemērotas tādiem lidmodeļiem, kuru kopējā pacelšanās masa ir mazāka par 20 kg un kuru lidojumus organizē gaisa kuģu modeļu klubi vai apvienības, un gaisa pūķiem.

Atbilstoši likumam vispārējās civiltiesiskās atbildības minimālos limitus par zaudējumiem, kurus bezpilota gaisa kuģis varētu radīt trešās personas veselībai, dzīvībai vai mantai, kā arī videi, un atkāpes no apdrošināšanas prasībām nosaka Ministru kabinets (MK).

Vispārējās civiltiesiskās atbildības minimālie limiti

Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr. 447 “Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu bezpilota gaisa kuģu lidojumiem” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 447) stājās spēkā 2021. gada 2. jūlijā, paredzot, ka jaunās apdrošināšanas prasības un minimālie atbildības limiti bezpilota gaisa kuģu jeb dronu lidojumiem Latvijas teritorijā stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

Atbilstoši MK noteikumu Nr. 447 2. punktam, lai veiktu bezpilota gaisa kuģu lidojumus Latvijas gaisa telpā, bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatantam vai bezpilota gaisa kuģa īpašniekam jāapdrošina sava vispārējā civiltiesiskā atbildība pret zaudējumiem, kurus bezpilota gaisa kuģis varētu radīt trešās personas veselībai, dzīvībai vai mantai, kā arī videi, ievērojot vismaz šādus minimālos atbildības limitus:

 • 50 000 eiro vienam apdrošināšanas gadījumam un apdrošināšanas periodam kopā, ja lidojumi tiek veikti atvērtās kategorijas A1 vai A2 apakškategorijā;
 • atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 785/2004 par apdrošināšanas prasībām, kas attiecas uz gaisa pārvadātājiem un gaisa kuģu ekspluatantiem, 7. pantā noteiktajiem limitiem (līdz ~ 850 000 eiro), ja:
  • bezpilota gaisa kuģa maksimālā pacelšanās masa ir 20 kg vai vairāk;
  • bezpilota gaisa kuģu lidojumi tiek veikti specifiskajā kategorijā.

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 447 3. punktu iepriekš minētos nosacījumus nepiemēro lidojumu veikšanai ar bezpilota gaisa kuģiem, kuru:

 • maksimālā pacelšanās masa ir mazāka nekā 250 g un maksimālais lidojuma ātrums ir mazāks nekā 19 m/s;
 • maksimālā pacelšanās masa ir mazāka nekā 20 kg un kuri lidojumus veic valsts pārvaldes iestādes atvērtajā kategorijā.

Kas ir atvērtā un specifiskā kategorija

Saskaņā ar CAA mājaslapā norādīto atvērtajā kategorijā ietilpst bezpilota gaisa kuģu lidojumi ar relatīvi zemiem riskiem, kam nav nepieciešama ekspluatācijas atļauja vai deklarācija, tomēr joprojām ir jāievēro gan vispārīgās, gan attiecīgajā apakškategorijā noteiktās prasības un ierobežojumi.

Savukārt specifiskajā kategorijā ietilpst bezpilota gaisa kuģu lidojumi, kas ir ārpus atvērtajai kategorijai noteiktajiem ierobežojumiem, piemēram, lidojumi ar dronu ārpus tiešās redzamības, augstāk par 120 m no zemes vai ūdens virsmas, kā arī lidojumi ar bezpilota gaisa kuģi, kura maksimālā pacelšanās masa pārsniedz 25 kg u. c. Vienlaikus, lai veiktu dronu lidojumus specifiskajā kategorijā, bezpilota gaisa kuģa sistēmas ekspluatantam ir jāsaņem CAA izsniegta ekspluatācijas atļauja vai jāiesniedz ekspluatācijas deklarācija.

Proti, apdrošināšanas prasības Latvijā no 2022. gada 1. janvāra nosaka, ka:

 • civiltiesiskā apdrošināšana nav obligāta lidojumiem ar droniem, kuru masa ir mazāka nekā 250 g un maksimālais lidojuma ātrums ir mazāks nekā 19 m/s (neatkarīgi no darbības kategorijas);
 • minimālais atbildības limits ir 50 000 eiro lidojumiem ar droniem atvērtajā kategorijā (A1 un A2 apakškategorijā) – izņēmums, ja lidojumi tiek veikti vismaz 150 m horizontālā attālumā no dzīvojamām, tirdzniecības, rūpniecības vai atpūtas teritorijām, kur tiek pamatoti pieņemts, ka trešās personas netiks apdraudētas (A3 apakškategorijas ietvaros), tad minimālais atbildības limits nav noteikts;
 • minimālais atbildības limits ir līdz ~ 850 000 eiro lidojumiem ar droniem specifiskajā kategorijā – atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Regulai (EK) Nr. 785/2004 par apdrošināšanas prasībām;
 • minimālais atbildības limits ir līdz ~ 850 000 eiro lidojumiem ar droniem, kuru masa ir lielāka nekā 20 kg (neatkarīgi no darbības kategorijas) – atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Regulai (EK) Nr. 785/2004 par apdrošināšanas prasībām.

Kā iepriekš norādījusi Satiksmes ministrija (SM), MK noteikumi Nr. 447 nosaka minimālo atbildības limitu 50 000 eiro vienam apdrošināšanas gadījumam un apdrošināšanas periodam kopā noteiktās kategorijās, kā arī lidojumiem, kurus veic tuvāk par 150 m no dzīvojamām, tirdzniecības, rūpniecības vai atpūtas teritorijām. Proti, gadījumos, kad lidojumi tiek veikti atvērtajā kategorijā ar bezpilota gaisa kuģi, kura pacelšanās masa ir līdz 20 kg, un šie lidojumi notiek drošā, vismaz 150 m horizontālā attālumā no dzīvojamām, tirdzniecības, rūpniecības vai atpūtas teritorijām, kur tiek pamatoti pieņemts, ka trešās personas netiks apdraudētas, bezpilota gaisa kuģa minimālie atbildības limiti nav noteikti.

Savukārt, ja bezpilota gaisa kuģu lidojumi tiek veikti specifiskajā kategorijā vai bezpilota gaisa kuģa maksimālā pacelšanās masa ir 20 kg vai vairāk, tādējādi paaugstinoties riskiem, minimālie atbildības limiti ir noteikti augstāki. Saskaņā ar SM sniegto informāciju, piemēram, bezpilota gaisa kuģiem ar maksimālo pacelšanās masu līdz 500 kg minimālais atbildības limits var pārsniegt 850 000 eiro.

Iepriekšējie civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas minimālie limiti

Dronu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas minimālie limiti kā obligāta prasība bija noteikti jau kopš 2019. gada.

Proti, MK noteikumu Nr. 368 “Kārtība, kādā veicami bezpilota gaisa kuģu un cita veida lidaparātu lidojumi”, kuri spēku zaudēja 2021. gada 1. jūlijā, 11. punkts paredzēja, ka drona īpašniekam jāapdrošina sava vispārējā civiltiesiskā atbildība pret zaudējumiem, kurus bezpilota gaisa kuģis varētu radīt trešās personas veselībai, dzīvībai vai mantai, kā arī videi, nosakot šādus minimālos atbildības limitus:

 • 150 000 eiro vienam apdrošināšanas gadījumam un apdrošināšanas periodam kopā, ja bezpilota gaisa kuģa kopējā pacelšanās masa ir no 250 g līdz 1500 g un tiek veikti paaugstināta riska lidojumi;
 • 500 000 eiro vienam apdrošināšanas gadījumam un apdrošināšanas periodam kopā, ja bezpilota gaisa kuģa kopējā pacelšanās masa ir no 1501 g līdz 5000 g;
 • 1 000 000 eiro vienam apdrošināšanas gadījumam un apdrošināšanas periodam kopā, ja bezpilota gaisa kuģa kopējā pacelšanās masa ir virs 5000 g.

Līdzīgi kā šobrīd, minētās prasības netika piemērotas droniem, kuru kopējā pacelšanās masa bija mazāka par 20 kg un ar kuriem tika veikti lidojumi lidmodeļu sporta organizāciju un biedrību noteiktajā kārtībā, kā arī gaisa pūķiem.

Pašam jāvērtē, vai noteiktie minimālie limiti spēs nosegt iespējamos zaudējumus

CAA mājaslapā tiek vērsta uzmanība uz to, ka Latvijas normatīvajā regulējumā ir noteiktas prasības attiecībā uz vispārējo civiltiesisko apdrošināšanu, kas atlīdzina zaudējumus trešajām personām, bet neatlīdzina tos zaudējumus, kas ir radušies pašam bezpilota gaisa kuģim vai tā lietotājam. Piemēram, gadījumā, ja tiek zaudēta kontrole pār drona lidojumu un tas ietriecas citas personas automašīnā, vispārējā civiltiesiskā atbildības apdrošināšana atlīdzinās zaudējumus automašīnas īpašniekam, nevis avarējušajam bezpilota gaisa kuģim.

Jebkura apdrošināšana, kas normatīvajā regulējumā nav noteikta kā obligāta, ir brīva izvēle, kas bezpilota gaisa kuģa sistēmas ekspluatantam ir jāizvērtē, pirms tiek uzsākti drona lidojumi. Proti, personai nav liegts apdrošināt arī cita veida riskus pret zaudējumiem, piemēram, drona un tā sistēmas nozaudēšanu, sabojāšanu vai pilnīgu iznīcināšanu.

Vienlaikus CAA iesaka izvērtēt, vai regulējumā noteiktie minimālie atbildības limiti spēs nosegt potenciālos riskus pret zaudējumiem, kas var tikt radīti trešajai personai.

Labs saturs
5
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI