SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
29. decembrī, 2020
Lasīšanai: 12 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Labklājība
3
53
3
53

Izmaiņas VSAA sniegtajos pakalpojumos 2021. gadā

Stājas spēkā 01.01.2021.
Publicēts pirms 3 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Maksājumus atbilstoši jaunajiem nosacījumiem VSAA pārskatīs un piešķirs no 1. janvāra, taču kopš gada sākuma pienākošās summas papildus kā starpība tiks izmaksāta vēlāk – pavasara mēnešos. Piemēram, ģimenes valsts pabalstu 2021. gadā spēkā esošajā apmērā VSAA piešķirs par periodu no 2021. gada 1. janvāra, bet no 2021. gada 1.janvāra līdz 31. martam pienākošos summu izmaksās līdz 2021. gada 1. aprīlim.

FOTO: Ieva Lūka, LETA

No nākamā gada tiek palielināti minimālie pabalsti, pensijas un atlīdzības, ko izmaksā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra. VSAA informē, kāds būs šo maksājumu apmērs, vienlaikus norādot: lai gan maksājumus atbilstoši jaunajiem nosacījumiem aģentūra pārskatīs un piešķirs no 1. janvāra, summa, kas pienāksies par periodu kopš gada sākuma, kā starpība tiks izmaksāta vēlāk – pavasara mēnešos.

Slimības pabalsts

No 2021. gada 1. janvāra slimības pabalstu par slima bērna kopšanu, kurš ieguvis traumu saistībā ar kaulu lūzumu un nav sasniedzis 14 gadu vecumu, varēs saņemt ilgāk – līdz darba nespējas 30. dienai.

Apbedīšanas pabalsts

No 2021. gada 1. janvāra apbedīšanas pabalstu paaugstinātā apmērā327 eiro varēs saņemt:

 • apdrošinātās personas apgādībā bijušā ģimenes locekļa nāves gadījumā;
 • bezdarbnieka pabalsta saņēmēja nāves gadījumā.

Šīs izmaiņas saistītas ar valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēra paaugstināšanu no 64,03 eiro uz 109 eiro, līdz ar to apbedīšanas pabalsts, ko piešķir trīskāršā valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā, paaugstinās (3 x 109 = 327).

Ģimenes valsts pabalsts

No 2021. gada 1. janvāra mainās nosacījumi ģimenes valsts pabalsta piešķiršanai par bērnu ar invaliditāti.

Ja bērnam noteikta invaliditāte, tad par šo bērnu ģimenes valsts pabalstu ir tiesības saņemt:

 • no invaliditātes noteikšanas dienas, ja tā noteikta, pirms bērns sasniedzis viena gada vecumu;
 • pēc 15 gadu vecuma sasniegšanas, bet ne ilgāk kā līdz dienai, kad bērns sasniedz 20 gadu vecumu, neatkarīgi no tā, vai bērns mācās.

Pabalstu pēc šiem nosacījumiem VSAA piešķirs par periodu no 2021. gada 1. janvāra, bet summu, kas pienāksies par periodu no 2021. gada 1. janvāra līdz 31. martam, izmaksās līdz 2021. gada 1. aprīlim.

Bērna piedzimšanas pabalsts

No 2021. gada bērna piedzimšanas pabalstu piešķir, nenogaidot līdz bērna astotajai dzīves dienai, kā tas bija līdz šim.

Atgādinām, ka pabalsts jāpieprasa sešu mēnešu laikā no bērna piedzimšanas dienas.

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts

No 2021. gada 1. janvāra paaugstināts valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs:

 • vecuma gadījumā109,00 eiro;
 • apgādnieka zaudējuma gadījumā par bērnu līdz septiņu gadu vecuma sasniegšanai – 136,00 eiro, par bērnu no septiņu gadu vecuma – 163,00 eiro.

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs personām ar 1. un 2. grupas invaliditāti būs atkarīgs no nodarbinātības fakta. Nestrādājošiem pabalsta saņēmējiem tas būs lielāks, jo tiek piešķirta piemaksa. Paaugstinātie apmēri:

Personai noteiktā invaliditāte

Strādājošiem

Nestrādājošiem

1. grupa

152,60 eiro

(109 x 1,4)

+ 45,78 eiro (152,60 x 30%) piemaksa,

kopā 198,38 eiro

1. grupa no bērnības

190,40 eiro

(136 x 1,4)

+ 57,12 eiro (190,40 x 30%) piemaksa,

kopā 247,52 eiro

2. grupa

130,80 eiro

(109 x 1,2)

+ 26,16 eiro (130,80 x 20%) piemaksa,

kopā 156,96 eiro

2. grupa no bērnības

163,20 eiro

(136 x 1,2)

+ 32,64 eiro (163,20 x 20%) piemaksa,

kopā 195,84 eiro

3. grupa

109,00 eiro mēnesī neatkarīgi no nodarbinātības.

3. grupa no bērnības

136,00 eiro neatkarīgi no nodarbinātības.

 

No 2021. gada 1. maija valsts sociālā nodrošinājuma pabalstus sāks izmaksāt par iepriekšējo mēnesi, nevis par kārtējo, kā tas bija līdz šim.

Par periodu no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. aprīlim nodrošinājuma pabalstus VSAA izmaksās iepriekšējā apmērā, kāds bija līdz 2020. gada 31. decembrim. Pēc pabalsta pārrēķina paaugstinātā pabalsta starpību par janvāri, februāri, martu un aprīli izmaksās vienlaikus ar 2021. gada maija pabalstu.

Izmaksājot pabalstu par iepriekšējo mēnesi, piemaksa pie pamatapmēra tiek piešķirta par dienām, kurās pabalsta saņēmējs nav nodarbināts.

Piemērs. Persona ar 2. grupas invaliditāti nestrādā un saņem 156,96 eiro (130,80 + 26,16) mēnesī. Ar 2021. gada 25. jūliju uzsāk darba attiecības. Augustā, izmaksājot pabalstu par jūliju, piemaksa tiek izmaksāta par periodu no 1. jūlija līdz 24. jūlijam, kad persona nestrādāja, t. i., 20,25 eiro (26,16 : 31 × 24).

Ja persona turpina strādāt arī augustā, tad septembrī tiek izmaksāts pabalsts par augustu 130,80 eiro, bet piemaksa netiek maksāta.

Valsts sociālais pabalsts Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam un mirušā dalībnieka ģimenei

No 2021. gada 1. janvāra paaugstināts pabalsta apmērs Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam un mirušā Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka ģimenei: tagad tas būs 109,00 eiro.

Par periodu no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. aprīlim pabalstus izmaksās iepriekšējā apmērā, kāds bija līdz 2012. gada 31. decembrim (100 eiro mēnesī). Pēc pabalsta pārrēķina pabalsta starpību par janvāri, februāri, martu un aprīli izmaksās vienlaikus ar 2021. gada maija pabalstu.

Apdrošināšanas atlīdzība

No 2021. gada 1. janvāra tiek paaugstināta minimālā atlīdzība par apgādnieka zaudējumu katram bērnam, un tas ir par bērnu:

 • no dzimšanas līdz septiņu gadu vecuma sasniegšanai – 136 eiro;
 • no septiņu gadu vecuma – 163 eiro.

Par periodu no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. aprīlim atlīdzību VSAA izmaksās iepriekšējā apmērā, kāds bija līdz 2020. gada 31. decembrim, bet atlīdzības starpību par janvāri, februāri, martu un aprīli izmaksās vienlaikus ar atlīdzību par 2021. gada maiju.

No 2021. gada 1. janvāra paaugstināti atlīdzību par darbspēju zaudējumu minimālie apmēri:

Personai noteiktā invaliditātes grupa

Apmērs mēnesī personai ar invaliditāti

Apmērs mēnesī personai ar invaliditāti no bērnības

3. grupa

136,00 eiro

163,00 eiro

2. grupa

190,40 eiro

228,20 eiro

1. grupa

217,60 eiro

260,80 eiro

Par periodu no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. aprīlim atlīdzību VSAA izmaksās iepriekšējā apmērā, kāds bija līdz 2012. gada 31. decembrim, bet atlīdzības starpību par janvāri, februāri, martu un aprīli izmaksās vienlaikus ar atlīdzību par 2021. gada maiju.

No 2021. gada 1. janvāra ir paredzēta jauna mēneša vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība, nosakot atlīdzības par darbspēju zaudējumu un apgādnieka zaudējumu apmēru:

 • aprēķinās no personai izdevīgākā jebkura nepārtraukta 36 mēnešu perioda pēdējo piecu gadu laikā pirms dienas, kad noticis nelaimes gadījums darbā vai konstatēta arodslimība;
 • no vidējās algas aprēķina izslēgs tos pilnos mēnešus, kuros nav reģistrēta apdrošināšanas iemaksu alga, jo persona saņēma dīkstāves pabalstu, dīkstāves palīdzības pabalstu, vecāku pabalsta turpinājumu slimības palīdzības pabalstu un atbalstu par dīkstāvi. 

Bezdarbnieka pabalsts

No 2021. gada 1. janvāra paaugstināts bezdarbnieka pabalsts tiem bezdarbniekiem, kuriem tas noteikts 60% apmērā no divkārša valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēra:

 • personām, par kurām sociālās apdrošināšanas iemaksas bezdarba gadījumam veiktas no valsts pamatbudžeta (bērna kopšanas pabalsta saņēmēji līdz bērna 1,5 gadu vecumam);
 • personām, kuras kopušas bērnu ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam;
 • personām, kuras pēc noteiktās invaliditātes atguvušas darbspējas.

Šīs izmaiņas saistītas ar valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēra paaugstināšanu no 64,03 eiro uz 109 eiro.

Ja bezdarbnieka pabalsts piešķirts līdz 2020. gada 31. decembrim, bet bezdarba periods, par kuru izmaksājams bezdarbnieka pabalsts, nepārtraukti turpinās arī pēc 2021. gada 1. janvāra, tad izmaksājamie bezdarbnieka pabalsti no 1. janvāra tiks pārrēķināti, starpību izmaksājot līdz 2021. gada 31. maijam.

Bezdarbnieka pabalsta piešķiršanas un izmaksas nosacījumi:

 • pagarināta iespēja strādāt īslaicīgu darbu līdz 120 dienām. Līdz 2021. gada 31. decembrim bezdarbnieka pabalsta izmaksu aptur, ja bezdarbnieks iegūst darba ņēmēja vai pašnodarbinātā statusu uz laiku līdz 120 dienām;
 • pagarināts termiņš, kurā bezdarbnieka pabalstu piešķir no dienas, kad iesniegts iesniegums pabalsta piešķiršanai. Bezdarbniekiem, kuri bezdarbnieka statusu būs ieguvuši periodā no 2020. gada 12. marta līdz 2021. gada 30. jūnijam un kuri darba tiesiskās attiecības būs pārtraukuši uz paša uzteikuma pamata, bezdarbnieka pabalstu piešķir no dienas, kad bezdarbnieks iesniedzis iesniegumu pabalsta piešķiršanai.

Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas

Informācija par izmaiņām, kas saistītas ar valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2021. gadā, apkopota Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā

Vecuma pensija

2021. gadā pensijas vecums ir 64 gadi, priekšlaicīgi pensionējoties – 62 gadi.

Paaugstināts minimālās vecuma pensijas apmērs, kas atkarīgs no personas apdrošināšanas stāža:

 • ja personas Latvijas apdrošināšanas stāžs ir vismaz 15 gadi, minimālās vecuma pensijas apmērs nevar būt mazāks par 149,60 eiro, personām ar invaliditāti kopš bērnības – 179,30 eiro;
 • ja personas Latvijas apdrošināšanas stāžs ir 16 un vairāk gadi, minimālo vecuma pensijas apmēru nosaka, palielinot to par 2,72 eiro par katru apdrošināšanas stāža gadu, personām ar invaliditāti kopš bērnības – par 3,26 eiro par katru apdrošināšanas stāža gadu.

Minimālās vecuma pensijas par laiku no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. aprīlim VSAA izmaksās apmērā, kāds bija noteikts līdz 2020. gada 31. decembrim. Ne vēlāk kā līdz 2021. gada maijam VSAA veiks minimālo pensiju pārskatīšanu, un starpību par periodu no 1. janvāra līdz 30. aprīlim izmaksās vienlaikus ar 2021. gada maija pensiju.

Ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) neapliekamais minimums pensijām 2021. gadā ir 330 eiro mēnesī. IIN likme saglabājas pensijām līdz 1667 eiro mēnesī – 20%, savukārt par to daļu, kas ir virs 1667 eiro, – 23%.

Invaliditātes pensija

Paaugstināts invaliditātes pensijas minimālais apmērs:

Personai noteiktā invaliditātes grupa

Apmērs mēnesī
personai ar invaliditāti

Apmērs mēnesī
personai ar invaliditāti no bērnības

3. grupa

136,00 eiro

163,00 eiro

2. grupa

190,40 eiro

228,20 eiro

1. grupa

217,60 eiro

260,80 eiro

Minimālās invaliditātes pensijas par laiku no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. aprīlim VSAA izmaksās apmērā, kāds bija noteikts līdz 2020. gada 31. decembrim. Ne vēlāk kā līdz 2021. gada maijam VSAA pārskatīs minimālās pensijas un starpību par periodu no 1. janvāra līdz 30. aprīlim izmaksās vienlaikus ar 2021. gada maija pensiju.

Apgādnieka zaudējuma pensija

Paaugstināta minimālā apgādnieka zaudējuma pensija katram bērnam:

 • no dzimšanas līdz septiņu gadu vecuma sasniegšanai – 136 eiro;
 • no septiņu gadu vecuma – 163 eiro.

Apgādnieka zaudējuma pensijas, ko piešķirs, sākot no 2021. gada 1. janvāra, VSAA izmaksās par iepriekšējo mēnesi. Savukārt pensijas, kuras piešķirtas līdz 2020. gada 31. decembrim un kuru izmaksa nepārtraukti turpinās pēc 2021. gada 1. janvāra, VSAA izmaksās par kārtējo mēnesi.

Minimālās apgādnieka zaudējuma pensijas par laiku no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. aprīlim VSAA izmaksās apmērā, kāds bija noteikts līdz 2020. gada 31. decembrim. Ne vēlāk kā līdz 2021. gada maijam VSAA pārskatīs minimālo pensiju apmēru un starpību par periodu no 1. janvāra līdz 30. aprīlim izmaksās vienlaikus ar 2021. gada maija pensiju.

Labs saturs
53
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI