SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Lidija Dārziņa
LV portāls
30. aprīlī, 2020
Lasīšanai: 10 minūtes
RUBRIKA: Stājas spēkā
TĒMA: Labklājība
15
15

Dīkstāves palīdzības pabalsts – kādos gadījumos maksās līdz 180 eiro

Stājas spēkā 30.04.2020.

Dīkstāves palīdzības pabalstu aprēķinās un piešķirs Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta informāciju par darbiniekiem un pašnodarbinātajiem, kuriem piešķirtā dīkstāves pabalsta apmērs ir mazāks par 180 eiro, kā arī darbiniekiem, kuriem dīkstāves pabalsts ir atteikts.

VSAA infografika

Covid-19 dēļ izsludinātajā ārkārtējā situācijā dīkstāves palīdzības pabalsts ir jauns atbalsta veids tiem darba ņēmējiem, kuru darba devējs nav kvalificējies dīkstāves pabalstam. Tāpat dīkstāves palīdzības pabalsts ir papildu atbalsts tiem darba ņēmējiem un pašnodarbinātajiem, kuriem dīkstāves pabalsts ir mazāks par 180 eiro mēnesī.

īsumā
  • VSAA izmaksās dīkstāves palīdzības pabalstu 180 eiro apmērā darba ņēmējiem, kuriem Valsts ieņēmumu dienests ir atteicis dīkstāves pabalstu.
  • Darba ņēmējiem un pašnodarbinātajiem, kuriem VID piešķirtais dīkstāves pabalsta apmērs ir mazāks par 180 eiro mēnesī, VSAA izmaksās starpību starp dīkstāves palīdzības pabalstu un VID izmaksāto dīkstāves pabalstu.
  • Dīkstāves palīdzības pabalstu aprēķina un maksā nevis par visu mēnesi, bet gan proporcionāli kalendāra dienām, kurās darbinieks vai pašnodarbinātais atrodas dīkstāvē.
  • VSAA izmaksās arī piemaksu 50 eiro apmērā par katru darba ņēmēja apgādībā esošo bērnu proporcionāli kalendāra dienām, kurās pabalsta saņēmējs atrodas dīkstāvē.
  • No dīkstāves palīdzības pabalsta netiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, tātad šajā periodā cilvēks nav sociāli apdrošināts.

Jaunais maksājums ir paredzēts Ministru kabineta noteikumos Nr. 236 “Noteikumi par dīkstāves palīdzības pabalstu darba ņēmējiem un pašnodarbinātajām personām, kuras skārusi Covid-19 izplatība”. Noteikumi stājas spēkā šodien, 30. aprīlī.

Dīkstāves palīdzības pabalstu, kura noteiktais maksimālais apmērs ir 180 eiro mēnesī, piešķir un izmaksā proporcionāli kalendāra dienām, kurās persona (darba ņēmējs vai pašnodarbinātā persona) ir dīkstāvē. Dīkstāves periods ir terminēts laikposmā no 2020. gada 14. marta līdz 14. maijam, bet ne ilgāk, kā ir spēkā Ministru kabineta lēmums par ārkārtējo situāciju. Līdz ar to arī dīkstāves palīdzības pabalsts ir paredzēts šajās – ārkārtējās situācijas – laika robežās.

Dīkstāves palīdzības pabalstu un starpību (ja Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtais dīkstāves pabalsts ir mazāks par 180 eiro mēnesī) izmaksās Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA).

Kā pabalstu rēķinās

Pabalsta aprēķināšanas un izmaksas nosacījumus skaidro VSAA Pabalstu metodiskās vadības daļas vecākā eksperte Solvita Sukure.

VSAA dīkstāves palīdzības pabalstu 180 eiro mēnesī izmaksās darba ņēmējiem, kuriem Valsts ieņēmumu dienests (VID) ir atteicis dīkstāves pabalstu.

Dīkstāves palīdzības pabalstu aprēķinās un izmaksās proporcionāli kalendāra dienām, kurās persona atrodas dīkstāvē.

Piemērs: VID atteicis dīkstāves pabalstu par periodu no 2020. gada 14. marta līdz

2020. gada 31. martam – par 18 dienām. Dīkstāves palīdzības pabalsta apmērs par martu būs 104,52 eiro (aprēķins: 180 eiro : 31 diena x 18 dienas).

Darba ņēmējiem un pašnodarbinātajiem, kuriem VID piešķirtais dīkstāves pabalsta apmērs ir mazāks par 180 eiro mēnesī, VSAA izmaksās starpību starp dīkstāves palīdzības pabalstu un VID izmaksāto dīkstāves pabalstu.

Piemērs: VID ir piešķīris dīkstāves pabalstu par periodu no 2020. gada 1. aprīļa līdz 2020. gada 15. aprīlim – par 15 dienām – 9 eiro apmērā jeb 0,60 eiro par vienu dīkstāves dienu. Dīkstāves palīdzības pabalsta apmērs par vienu aprīļa dienu ir 6 eiro (aprēķins: 180 eiro : 30 dienas). VSAA jāpiemaksā par katru dienu starpība 5,40 eiro (aprēķins: 6 eiro – 0,60 eiro). Dīkstāves palīdzības pabalsts par aprīli būs 81 eiro (aprēķins: 5,40 eiro x 15 dienas).

Ja dīkstāves palīdzības pabalsta piešķiršanas dienā saņēmēja apgādībā ir bērni līdz 24 gadiem, par kuriem tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums, VSAA izmaksās arī piemaksu 50 eiro apmērā par katru apgādībā esošo bērnu proporcionāli kalendāra dienām, kurās pabalsta saņēmējs atrodas dīkstāvē.

Dīkstāves palīdzības pabalstu un piemaksu par bērnu VSAA piešķirs bez personas iesnieguma, pamatojoties uz informāciju, ko saņem no VID, un pārskaitīs to uz saņēmēja kontu, kurš tika norādīts VID dīkstāves pabalsta saņemšanai.

No dīkstāves palīdzības pabalsta netiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

Regulējums MK noteikumos

Jaunajos MK noteikumos paredzētas divas situācijas, kas nosaka tiesības saņemt dīkstāves palīdzības pabalstu.

1.     Palīdzība, ja darba devēja dēļ dīkstāves pabalsts atteikts

Dīkstāves palīdzības pabalstu darbiniekam piešķirs gadījumos, kad VID to atteicis tāpēc, ka darba devējs nav atbildis kādam no kritērijiem, kas noteikti MK noteikumu Nr. 165 par Covid-19 izraisītās krīzes skartiem darba devējiem, kuri kvalificējas dīkstāves pabalstam un nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadalei termiņos vai atlikšanai uz laiku līdz trim gadiem 12. punktā (ja krīzes skartais darba devējs nav iesniedzis VID visas nodokļu deklarācijas un gada pārskatus par pēdējo 12 mēnešu periodu pirms ārkārtējās situācijas; ja darba devējam pieteikuma iesniegšanas dienā nodokļu parāds ir lielāks nekā 1000 eiro un tam nav piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai nav noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu, vai nav noslēgts vienošanās līgums; ja darba devējs iepriekšējo sešu mēnešu periodā pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas VID administrētos nodokļus vidēji mēnesī aprēķinājis mazāk nekā 200 eiro apmērā u. c.)

2.     Palīdzība, ja dīkstāves pabalsts ir mazāks par 180 eiro

Ja darba ņēmējam piešķirtais dīkstāves pabalsts ir mazāks par 180 eiro mēnesī, tiks izmaksāta starpība starp dīkstāves palīdzības pabalstu un dīkstāves pabalstu. Tāpat arī pašnodarbinātajai personai, kuras dīkstāves pabalsts ir mazāks par 180 eiro, izmaksās starpību starp dīkstāves palīdzības pabalstu un dīkstāves pabalstu.

50 eiro piemaksa par apgādājamo

Darba ņēmējam, kuram VID ir atteicis dīkstāves pabalstu un kurš saņem dīkstāves palīdzības pabalstu, piešķir piemaksu 50 eiro apmērā mēnesī par katru apgādībā esošu bērnu vecumā līdz 24 gadiem, par kuru darba ņēmējam tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums. Piemaksu piešķir un izmaksā VSAA par laikposmu, par kuru piešķirts dīkstāves palīdzības pabalsts un tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums.

Jaunais pabalsts – sociālā atbalsta maksājums

VID ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme pagājušonedēļ preses konferencē plašsaziņas līdzekļiem norādīja uz abu maksājumu atšķirību. Dīkstāves pabalsts tiek aprēķināts tiem, kas ir maksājuši nodokļus, savukārt dīkstāves palīdzības pabalsts ir sociālās palīdzības veids.

“Valsts ārkārtējā situācijā ir apņēmusies izrādīt solidaritāti un palīdzēt pēc iespējas plašākam cilvēku lokam. Līdz šim aprēķināto un izmaksāto dīkstāves pabalstu summas nereti ir ļoti mazas, jo par darbiniekiem acīmredzot nav pilnībā maksāti nodokļi,” plašsaziņas līdzekļiem skaidroja labklājības ministre Ramona Petraviča, piebilstot, ka valsts nāk palīgā arī tiem cilvēkiem, kuru darba devējs nav bijis godprātīgs, un tiem, kuri sociālās apdrošināšanas iemaksas veikuši nepilnā apmērā.

Ministre arī uzsvēra: vienlaikus tas ir signāls, ka nākotnē būs jāpārskata nodokļu sistēma, jo cilvēks, nonākot krīzē, nedrīkst palikt bez sociālās aizsardzības.

23. aprīļa valdības sēdē, kurā kārtējo reizi tika papildināti atbalsta pasākumi bez darba un iztikas līdzekļiem palikušajiem iedzīvotājiem, arī īpaši tika uzsvērts nodoms beidzot sakārtot nodokļu sistēmu. Jau kopš marta, kad Covid-19 krīze sāka izgaismot patiesās sociālās problēmas valstī un to cēloņus, nereti ir izskanējis fakts, ka Latvijā 200 tūkstošiem cilvēku nav sociālā nodrošinājuma.

Dīkstāves pabalstu atteikuma iemesli – nodokļi

Līdz šā gada 27.  aprīlim VID ir izmaksājis dīkstāves pabalstus 6,6 miljonu eiro apmērā. Pabalsti izmaksāti 23 138 darbiniekiem (4276 uzņēmumu iesniegumi) un 1425 pašnodarbinātajiem. Šajā laikā atbalsts atteikts 2926 uzņēmumiem (tātad to darbiniekim) un 1249 pašnodarbinātajiem, kas nav atbilduši Ministru kabineta noteiktajiem kritērijiem.

VID informē arī par galvenajiem iemesliem, kādēļ līdz šim VID uzņēmumiem atteicis dīkstāves pabalstu izmaksu uzņēmumu darbiniekiem:

  • 48% gadījumu aprēķinātie nodokļi vidēji mēnesī ir bijuši mazāki par 200 eiro;
  • 24% gadījumu nav bijis tāds apgrozījuma samazinājums, kas dod tiesības uz atbalstu;
  • 19% uzņēmumu bijis nodokļu parāds, kurš pārsniedz 1000 eiro un kuram nav izveidots nomaksas grafiks;
  • 6% gadījumu nav iesniegtas visas deklarācijas.

Lai atbalsts dīkstāvē būtu pieejamāks, MK šonedēļ jau ir veicis grozījumus noteikumos, nosakot elastīgākus atsevišķus kritērijus dīkstāves pabalsta saņemšanai. Darba devējiem ir mainītas prasības pret apgrozījumu (grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 26. marta noteikumos Nr. 165 “Noteikumi par Covid-19 izraisītās krīzes skartiem darba devējiem, kuri kvalificējas dīkstāves pabalstam un nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadalei termiņos vai atlikšanai uz laiku līdz trim gadiem”). Savukārt pašnodarbinātajiem papildināti kritēriji saistībā ar nodokļu uzrēķinu (grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 31. marta noteikumos Nr. 179 “Noteikumi par dīkstāves pabalstu pašnodarbinātām personām, kuras skārusi Covid-19 izplatība”).

Labs saturs
15
Pievienot komentāru

Covid-19 ierobežojošie pasākumi

 

Līdz 6. aprīlim valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija.

 

 

 

Tas ir īpašs tiesiskais režīms, kura laikā Ministru kabinets var likumā noteiktajā kārtībā un apjomā ierobežot institūciju, fizisko un juridisko personu tiesības un brīvības, kā arī uzlikt tām papildu pienākumus, lai novērstu valsts apdraudējumu. Saeima var noraidīt pieņemtos valdības lēmumus.

 

Ministru kabineta rīkojums Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu".

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

Visi tiesību akti, kas attiecas uz Covid-19, vienkopus Likumi.lv.

Žurnāla "Jurista Vārds" publikāciju izlase brīvpieejā - cīņas ar pandēmiju juridiskie aspekti.

 


LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
PIEKRĪTU