SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Lidija Dārziņa
LV portāls
01. martā, 2020
Lasīšanai: 8 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Nodokļi
30
30

Kā iesniegt 2019. gada ienākumu deklarāciju

Publicēts pirms 4 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Ja ienākumi ir mainīgi un tie atšķiras no iepriekšējā gada ienākumiem, var rasties situācija, ka gada laikā ir piemērots lielāks VID prognozētais neapliekamais minimums vai zemāka IIN likme, nekā aprēķinot nodokli visa gada kopējam faktiski saņemtajam ienākumam. Tad veidojas nodokļa starpība, kas ir jāsamaksā.

LV portāla infografika

Ienākumu deklarācija par iepriekšējo gadu saimnieciskās darbības veicējiem un vēl vairākiem nodokļu maksātājiem ir jāiesniedz obligāti. Likumā tam atvēlēti trīs mēneši no 1. marta, kad sākas deklarāciju iesniegšana. Tiem, kas deklarāciju var iesniegt brīvprātīgi, to iespējams izdarīt trīs gadu laikā. Praksē iegājies, ka deklarāciju jau pirmajā mēnesī iesniedz arī daudzi nodokļu maksātāji, kas vēlas atgūt pārmaksāto nodokli, visbiežāk par attaisnotajiem izglītības un ārstniecības izdevumiem.

īsumā
 • Ja izveidojusies iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemaksa, deklarācija jāiesniedz obligāti, savukārt, lai atgūtu gada laikā pārmaksāto nodokli par attaisnotajiem izdevumiem (par ārstniecību, izglītību u. c.), deklarāciju var iesniegt brīvprātīgi.
 • Visērtāk deklarāciju ir iesniegt elektroniskā veidā, izmantojot VID elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS).
 • Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, EDS automātiski aprēķina atbilstošo nodokļu likmi un gada diferencētā neapliekamā minimuma apmēru, ņemot vērā faktiski gūtos ienākumus un galvenajā ienākumu gūšanas vietā piemēroto VID prognozēto neapliekamo minimumu gada laikā.
 • Nodokļa aprēķinus ietekmē progresīvā iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme un diferencētais neapliekamais minimums. 2019. gadā abu minēto likmju lielums ir atkarīgs no kopējiem gada laikā gūtajiem ienākumiem, tātad – ne tikai no darba algas.

Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē informācijas kopas “Kā un kāpēc šogad iesniegt gada ienākumu deklarāciju?” sadaļā “Deklarācija 2019” ir izklāstīts, kādos gadījumos deklarācija iesniedzama obligāti, kādos – brīvprātīgi.

VID uzsver, ka visērtāk deklarāciju ir iesniegt elektroniskā veidā, izmantojot VID elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS). Nodokļu maksātājiem ir sagatavota arī pamācība, kā elektroniski iesniegt deklarāciju.

Obligāti iesniedzamā gada ienākumu deklarācija

Gada ienākumu deklarācija par 2019. gadā gūtajiem ienākumiem līdz 2020. gada 1. jūnijam – bet, ja taksācijas gada ienākumi pārsniedz 62 800 eiro, līdz 1. jūlijam – obligāti ir jāiesniedz tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri:

 • veikuši saimniecisko darbību (piemēram, ir individuālā uzņēmuma īpašnieki, izīrē vai iznomā savu īpašumu, ir zemnieku saimniecības īpašnieki, ir guvuši ienākumus no profesionālās darbības u. c.);
 • guvuši ienākumus ārvalstīs, arī jūrnieki, kas bijuši nodarbināti uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa, izņemot gadījumu, ja nodokļa maksātājs ir saņēmis algota darba ienākumus, kas kādā Eiropas Savienības dalībvalstī ir pakļauti aplikšanai ar iedzīvotāju ienākuma nodoklim analoģisku nodokli;
 • guvuši ar nodokli neapliekamos ienākumus, kas 2019. gadā pārsniedza 10 000 eiro (piemēram, gūti ienākumi no personiskās mantas pārdošanas);
 • guvuši ienākumus, kuri apliekami ar 10% nodokļa likmi (piemēram, ienākumu no nekustamā īpašuma izīrēšanas, ja Valsts ieņēmumu dienestam ir paziņots par nereģistrējamas saimnieciskās darbības veikšanu, vai guvuši ienākumu no augoša meža vai kokmateriālu pārdošanas, no kuriem nodoklis nav ieturēts ienākuma izmaksas vietā);
 • guvuši citus ar nodokli apliekamus ienākumus, no kuriem izmaksas vietā nav ieturēts nodoklis, arī no fiziskām personām saņemtus dāvinājumus, kas apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli

Gada ienākumu deklarācija obligāti jāiesniedz:

 • ja rodas pienākums piemaksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli saistībā ar progresīvās  likmes piemērošanu (20% – ienākumam līdz 20 004 eiro, 23% – ienākumam, kas pārsniedz 20 004 eiro, bet nepārsniedz 62 800 eiro, 31,4% – ienākumam, kas pārsniedz 62 800 eiro);
 • ja rodas pienākums piemaksāt IIN saistībā ar gada diferencētā neapliekamā minimuma piemērošanu. 

Gada ienākumu deklarācijā tiek iekļauti visi gada laikā gūtie ienākumi un izdevumi, un, ņemot vērā piemērotās nodokļa likmes lielumu, neapliekamo minimumu, atvieglojumus, attaisnotos izdevumus u. c. datus, tiek aprēķināts IIN piemaksas vai pārmaksas apmērs.

Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, VID EDS automātiski aprēķina atbilstošo nodokļu likmi un gada diferencētā neapliekamā minimuma apmēru, ņemot vērā faktiski gūtos ienākumus un galvenajā ienākumu gūšanas vietā piemēroto VID prognozēto neapliekamo minimumu gada laikā.

Brīvprātīgā gada ienākumu deklarācijas iesniegšana

Brīvprātīgi gada ienākumu deklarāciju var iesniegt, lai atgūtu pārmaksāto nodokli. Tas ir, ja bijuši attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem, ziedojumiem un dāvinājumiem, arī politiskajām partijām​.

Nodokļa daļu var atgūt arī tad, ja veiktas iemaksas privātajos pensiju fondos un apdrošināšanas prēmiju maksājumi atbilstoši dzīvības apdrošināšanas līgumam (ar līdzekļu uzkrāšanu).

Nodokļa aprēķinus ietekmē progresīvā iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme un diferencētais neapliekamais minimums.

Pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, šā gada laikā var pieprasīt ne vien par 2019. gadu, bet arī par 2018. un 2017. gadu. Savukārt deklarāciju par 2016. gadu var iesniegt līdz 2020. gada 17. jūnijam.

Kā, kad un kam var nākties nodokli piemaksāt

Dažādās ienākumu deklarēšanas situācijas VID informatīvajos materiālos paskaidrotas ar piemēriem, kā arī sniegtas atbildes uz jautājumiem, kāpēc var rasties pienākums piemaksāt nodokli, kurām iedzīvotāju grupām var veidoties pienākums piemaksāt nodokli, kā uzzināt, vai radusies nodokļa piemaksa vai pārmaksa, un kā rīkoties, ja radies pienākums piemaksāt nodokli.

Piemēram, kāpēc var rasties pienākums piemaksāt nodokli?

Kā skaidro VID, nodokļa aprēķinus ietekmē progresīvā iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme un diferencētais neapliekamais minimums. 2019. gadā abu minēto likmju lielums bija atkarīgs no kopējiem gada laikā gūtajiem ienākumiem, tātad – ne tikai no darba algas.

Vēl arī gadījumos, kad ienākumi 2019. gadā bijuši mainīgi un atšķiras no iepriekšējā gada ienākumiem, var rasties situācija, ka gada laikā ir piemērots lielāks VID prognozētais neapliekamais minimums vai zemāka IIN likme, nekā aprēķinot nodokli visam gada kopējam faktiski saņemtajam ienākumam.

Tādējādi rodas situācija, ka 2019. gadā laikā nodokļi nav samaksāti pilnā apmērā un veidojas nodokļa starpība jeb piemaksa, kas ir jāsamaksā.

IIN likmes, neapliekamie minimumi un atvieglojumi 2019. gadā


Gada ienākums:


 • līdz 20 004 eiro likme ir – 20%
 • no 20 004 eiro līdz  62 800 eiro – 23%
 • virs  62 800 eiro – 31,4%

Maksimālais gada neapliekamais minimums – 2760 eiro


Ienākums, līdz kuram piemēro maksimālo gada neapliekamo minimumu, – 5280 eiro


Ienākums, līdz kuram neapliekamais minimums pakāpeniski samazinās, – 13 200 eiro


Pensionāra neapliekamais minimums – 3240 eiro


Atvieglojums par apgādājamo – 2760 eiro


Papildu atvieglojums:


 • I vai II invaliditātes grupa; politiski represētie – 1848 eiro
 • III invaliditātes grupa – 1440 eiro

Termiņi nodokļa samaksai un pārmaksas atgūšanai

Saskaņā ar likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 19. panta trešo daļu nodoklis ir jāmaksā, ja tas pārsniedz 1 eiro.  Samaksas termiņi ir atkarīgi no nodokļa summas. Pirmais termiņš ir 16. jūnijs. Ja aprēķinātā nodokļa summa pārsniedz 640 eiro, to var iemaksāt budžetā trijās reizēs – līdz 16. jūnijam, 16. jūlijam un 16. augustam –, katru reizi iemaksājot trešo daļu no šīs summas.

VID informācijā norādīts, ka var samaksāt nodokli noteiktajā termiņā vai arī lūgt maksājuma pagarinājumu.

Likuma pārejas noteikumu 140. punktā noteikts, ka 2018. un 2019. gada deklarācijā aprēķinātā nodokļa samaksas termiņš ir 2020. gada 1. decembris. Šis nodokļa nomaksas termiņa pagarinājums nav attiecināms uz saimnieciskās darbības veicējiem un vēl  atsevišķām nodokļu maksātāju grupām.

Savukārt, ja ir izveidojusies nodokļa pārmaksa, likuma 19. panta ceturtajā daļā paredzēts: ja rezumējošā kārtībā aprēķinātā summa pēc deklarācijas pārbaudes izrādās mazāka par avansā samaksāto, Valsts ieņēmumu dienests triju mēnešu laikā no deklarācijas iesniegšanas dienas atmaksā nodokļa pārmaksu.

Labs saturs
30
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI