SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Lidija Dārziņa
LV portāls
12. novembrī, 2019
Lasīšanai: 14 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Nodokļi
16
16

Kādi nodokļi jāmaksā influencerim

Publicēts pirms 4 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Īstenojot mārketinga pasākumus sociālo tīklu vidē, gan reklāmas devējiem, gan satura veidotājiem (influenceriem) ir jāievēro normatīvo aktu prasības, kas attiecas uz saturu. Par gūtajiem ienākumiem jāmaksā nodokļi.

FOTO: Lisa Fotios

Ja influenceris gūst atlīdzību naudā, precēs vai pakalpojumos, tie ir ienākumi, par kuriem jāmaksā nodokļi un jāveic sociālās iemaksas. Kādu nodokļu režīmu var izvēlēties influenceris, gūstot ienākumus no savas darbības sociālajos tīklos?

īsumā
  • Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, uzrunājot influencerus jeb satura veidotājus, atgādinājis principus, kādi jāievēro, reklamējot preces vai pakalpojumus. Viens no šiem principiem – jāinformē patērētāji par to, ka par publicēto saturu ir saņemta atlīdzība, dāvana, paraugi vai saziņu motivējoši labumi.
  • Influenceriem jāievēro normatīvie akti – Reklāmas likums, Negodīgas komercprakses aizlieguma likums un vēl citi reklāmas jomas speciālie tiesību akti –, un, tā kā tiek gūti ienākumi, viņiem jāzina un jāpilda arī nodokļu likumos noteiktie pienākumi.
  • LV portālam Valsts ieņēmumu dienests skaidro dažas izvēles: kā influenceris maksā nodokļus uzņēmuma līguma gadījumā un kā maksā nodokļus, ja tiek slēgts autoratlīdzības līgums.

Saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” fiziskās personas darbību uzskata par saimniecisko darbību, ja tā atbilst vienam no šādiem kritērijiem:

  • darījumu regularitāte un sistemātiskums – trīs un vairāk darījumi gadā vai pieci un vairāk darījumi trijos gados;
  • ieņēmumi no darījuma pārsniedz 14 229 un vairāk eiro gadā, izņemot ienākumus no personiskā īpašuma atsavināšanas (personiskai lietošanai paredzēto kustamo lietu – mēbeļu, apģērba un citu lietu);
  • darbības ekonomiskā būtība vai personas īpašumā esošo lietu apjoms norāda uz sistemātisku darbību ar mērķi gūt atlīdzību.

Valsts ieņēmumu dienests (VID) informācijā nodokļu maksātājiem ir norādījis, ka influencerim kā fiziskai personai visbiežāk jāizvēlas starp diviem variantiem, kā nomaksāt nodokļus no ienākumiem. Viena iespēja ir nereģistrēt saimniecisko darbību un slēgt uzņēmuma līgumu – tad nodokļus nomaksā ienākuma izmaksātājs. Otra iespēja – reģistrēt saimniecisko darbību un pašam samaksāt nodokļus un sociālās iemaksas no gūtā ienākuma.

Uzņēmuma līgums

Reklāmas aģentūras un citi nozares komersanti plašsaziņas līdzekļos ir pauduši, ka, slēdzot līgumus ar influenceriem, nomaksā visus nodokļus.

Uzņēmuma līgums paredz divas situācijas.

Pirmā situācija. Ja līgums ir noslēgts ar influenceri, kurš nav reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs/pašnodarbinātais, komersants (reklāmas aģentūra, mārketinga un sabiedrisko attiecību aģentūra u. c.) samaksā gan iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN), gan valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI).

Šajā gadījumā, ja influenceris ir iesniedzis komersantam algas nodokļa grāmatiņu (norādījis to kā galveno ienākuma gūšanas vietu savā algas nodokļa grāmatiņā EDS), komersants ienākumam līdz 1667 eiro mēnesī piemēro 20% IIN likmi un piemēro arī VID prognozēto neapliekamo minimumu (ja influenceris nav iesniedzis nodokļa grāmatiņu, likme ir 23% un prognozēto neapliekamo minimumu nepiemēro). Komersants maksā arī VSAOI – vispārējā gadījumā 35,09% (11% ietur no influencera (no nolīgtās atlīdzības), 24,09% samaksā atlīdzības izmaksātājs no saviem līdzekļiem).

Ja influenceris komersantu savā elektroniskajā algas nodokļa grāmatiņā ir atzīmējis kā galveno ienākumu gūšanas vietu, tad ienākumam piemēro VID prognozēto neapliekamo minimumu un atvieglojumus (ja tādi ir).

Otra situācija. Ja komersants noslēdz uzņēmuma līgumu ar fizisko personu – influenceri, kurš ir VID reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs/pašnodarbinātais, nodokļus maksā influenceris pats.

Tas ir, influenceris pats kārto grāmatvedību, uzskaita ieņēmumus un izdevumus, kas saistīti ar viņa darbību, un nākamajā gadā no 1. marta līdz 1. jūnijam iesniedz gada ienākumu deklarāciju, un no gūtā gada ienākuma samaksā iedzīvotāju ienākuma nodokli. Ja ienākums ir līdz 20 004 eiro gadā – nodokļa likme ir 20%, gada ienākumam no 20 004 eiro līdz 62 800 eiro – 23%, bet gada ienākumu daļai, kas pārsniedz 62 800 eiro, – 31,4%.

Influenceris no apliekamā ienākuma var atskaitīt diferencēto neapliekamo minimumu, ko aprēķina katram individuāli pēc gada ienākumu lieluma (diferencētais neapliekamais minimums var būt arī “0”), atvieglojumus par apgādājamiem, samaksāto VSAOI summu, kā arī attaisnotos izdevumus (par izglītības un ārstniecības izdevumiem).

Influencerim, kurš reģistrējis saimniecisko darbību, ir pienākums pašam aprēķināt un maksāt VSAOI. Ja ienākums (ieņēmumi – izdevumi) mēnesī sasniedz vai pārsniedz 430 eiro (minimālā alga valstī), jāmaksā 32,15% vismaz no 430 eiro. Ja mēneša ienākumi ir lielāki, taču VSAOI pilno likmi maksā tikai no 430 eiro, no summas virs šiem 430 eiro vēl jāmaksā 5% pensiju apdrošināšanai.

Ja ienākumi ir mazāki par 430 eiro mēnesī, no tiem jāveic tikai 5% iemaksas pensiju apdrošināšanai.

Iemaksas nav jāveic par ienākumu, kas no gada sākuma nepārsniedz 50 eiro.

VSAOI un iemaksas pensiju apdrošināšanai jāsamaksā reizi ceturksnī – līdz nākamā ceturkšņa pirmā mēneša 15. datumam. Tāpat līdz šim termiņam jāiesniedz atskaite par veiktajām iemaksām – pašnodarbinātā ziņojums.

Pienākums reģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējam ir pirms saimnieciskās darbības uzsākšanas. Tādējādi uzņēmuma līgums tiek slēgts ar cilvēku, kas ir reģistrējis saimniecisko darbību (visus nodokļus maksās cilvēks pats) vai nav reģistrējis saimniecisko darbību (šādā situācijā nodokļus ieturēs un nomaksās komersants).

Plašāka informācija:

Autoratlīdzības līgums

Domu apmaiņā par nodokļu maksāšanu viena no pieminētajām izvēlēm ir autoratlīdzība.

Lai parūpētos par autoratlīdzības saņēmēju sociālo drošību, kopš pagājušā gada likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” ir paredzēts īpašs regulējums, kas iekļauts atsevišķā V1  nodaļā: “Obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai no autoratlīdzības (autortiesību un blakustiesību atlīdzības) un pašnodarbinātā ienākumiem”.

Ar šo regulējumu vispirms tiek panākts, lai autoratlīdzības saņēmēji būtu sociāli apdrošināti vismaz pensijai. Tāpēc autoratlīdzības izmaksātājam ir noteikts pienākums – no maksājuma veikt 5% iemaksas autora pensijai. (Iemaksas nav jāveic par personām ar I un II grupas invaliditāti, vecuma pensionāriem, autortiesību mantiniekiem, kā arī personām, kuru pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā).

Influencera darbība pēdējos gados ir populāra nodarbošanās, un ar to var pelnīt. Taču – vai  jebkurā gadījumā šādā darbībā gūtos ienākumus var uzskatīt par autoratlīdzību, kurai ir arī specifisks nodokļu regulējums, un vai ar influenceri var slēgt autoratlīdzības līgumu?

Kultūras ministrijas Autortiesību nodaļas vadītāja Linda Zommere norāda: autoratlīdzība (honorārs) ir samaksa par darba radīšanu vai izpildīšanu, kā arī par tiesībām izmantot darbu vai izpildījumu.

Atbilstoši Autortiesību likuma 1. panta 2. punktam par autora darbu atzīstams cilvēka radošās darbības rezultāts literatūras, zinātnes vai mākslas jomā neatkarīgi no tā izpausmes veida, formas un vērtības. Radošs darbs ir tāds darbs, kas ir saistīts ar jaunu vērtību (parasti garīgu) radīšanas procesu, respektīvi, šī procesa laikā tiek īstenota jaunrade. Autortiesību likuma 4. pantā sniegts ar autortiesībām aizsargāto darbu uzskaitījums, taču šis saraksts nav izsmeļošs, un tas, vai konkrētais darbs ir autora radošās darbības rezultāts, katrā atsevišķā gadījumā vērtējams individuāli, skaidro L. Zommere.

Savukārt izpildījums ir izpildītāju darba rezultāts, kurš tiek aizsargāts ar blakustiesībām. Atšķirībā no darbiem, kuri ir aizsargāti ar autortiesībām un kuru aizsardzības iegūšanai tiek vērtēta darba radīšanā ieguldītā jaunrade, izpildījuma gadījumā aizsardzības iegūšanai minētais kritērijs parasti netiek vērtēts. Atbilstoši Autortiesību likuma 10. panta 2. punktam izpildītājs ir aktieris, dziedātājs, mūziķis, dejotājs vai cita persona, kura atveido lomu, lasa, dzied, atskaņo vai kādā citādā veidā izpilda literāru vai mākslas darbu vai folkloras sacerējumu, sniedz estrādes, cirka vai leļļu priekšnesumu.

Tiktāl izklāsts par autora darbu un izpildītāja darbu Autortiesību likuma ietvarā.

VID skaidro pienākumus un tiesības, ja ar influenceri tiek slēgts autoratlīdzības līgums par autora darba radīšanu.

Izmaksājot influencerim autoratlīdzību, komersants ietur iedzīvotāju ienākuma nodokli – 20% (neatkarīgi no tā, vai ir iesniegta nodokļa grāmatiņa). Pirms nodokļa aprēķināšanas no autoratlīdzības summas atskaita ar autora darba radīšanu saistītos izdevumus 50% vai 25% apmērā atkarībā no darba veida. (Ar ienākuma gūšanu saistīto izdevumu apmērs ir noteikts Ministru kabineta 2010. gada 21. septembra noteikumu Nr. 899 “Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normu piemērošanas kārtība” 57. punktā).

Izdevumu norma (50% vai 25% apmērā) ir atkarīga no darba veida. Piemēram, literāriem darbiem (grāmatas, brošūras, runas, datorprogrammas, lekcijas, aicinājumi, ziņojumi, sprediķi un citi līdzīga veida darbi) un to izpildījumiem piemēro izdevumu normu 25%.

Autoratlīdzības saņēmējam pašam ir jāveic VSAOI no saņemtās autoratlīdzības, ja ienākums no autoratlīdzības mēnesī ir vismaz 430 eiro un cilvēks vienlaikus nav darba attiecībās vai ir darba attiecībās, bet mēneša darba alga ir mazāka par minimālo algu – 430 eiro. VSAOI veic 32,15% apmērā no vismaz 430 eiro. Ja cilvēks mēnesī vienlaikus ar autoratlīdzību saņem arī darba algu vismaz 430 eiro, tad VSAOI no autoratlīdzības var neveikt.

Autoratlīdzības līguma gadījumā 5% iemaksas pensiju apdrošināšanai maksā komersants (autoratlīdzības izmaksātājs) no saviem līdzekļiem.

Plašāka informācija: VID sagatavotajā metodiskajā materiālā “Nodokļu piemērošana ienākumiem no darbiem, kas aizsargājami ar autortiesībām”.

Influencerim, kurš saņem autoratlīdzību, var rasties pienākums iesniegt gada ienākumu deklarāciju un veikt nodokļa pārrēķinu (piemēram, ja ienākumi pārsniedz 20 004 eiro gadā un pārsniegumam jāpiemēro progresīvā 23 % likme).

Ienākums – bartera prece vai pakalpojums

Ienākums, no kura jāmaksā nodokļi, ir arī preces vai pakalpojumi, kas saņemti kā atlīdzība.

Tādā gadījumā preces vai pakalpojuma vērtība tiek “pārrēķināta” naudā. Atkarībā no tā, vai influenceris ir reģistrējis saimniecisko darbību vai nav, nodokļus par šo ienākumu samaksā vai nu komersants, vai pats influenceris – saimnieciskās darbības veicējs.

Ja influencerim nav nekāda līguma ar komersantu, tik un tā no gūtā ienākuma jāmaksā nodokļi. Tāpēc ir jāreģistrē saimnieciskā darbība vai arī komersantam, izmaksājot atlīdzību, ir jāietur nodokļi.

Fiziskajai personai pirms saimnieciskās darbības uzsākšanas ir jāreģistrējas VID kā nodokļu maksātājai – saimnieciskās darbības veicējai –, norādot jomu, kurā persona veiks saimniecisko darbību.

Reģistrējoties ir jānorāda pamatdarbības veids atbilstoši NACE klasifikatoram. Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes sniegto informāciju atbilstoši Eurostat skaidrojumam informācijas publicēšana tiešsaistes režīmā (blogeru un influenceru darbība) tiek klasificēta NACE 2. red. klasē 58.19 Citi izdevējdarbības veidi.

VID sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne Augstkalne-Jaunbērziņa norāda, ka informācija saimnieciskās darbības veicējiem atrodama VID tīmekļa vietnē.

Vai influencerim var rasties PVN maksāšanas pienākums?

VID norāda, ka pakalpojumu sniegšana par atlīdzību saimnieciskās darbības ietvaros iekšzemē ir darījums, kas apliekams ar PVN. Sasniedzot apgrozījumu 40 000 eiro, obligāti jāreģistrējas PVN maksātāju reģistrā. Plašāka informācija:

PTAC aicina influencerus būt atbildīgiem

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) informācijā “Sociālie tīkli un “infulenceru” mārketings” uzsver, ka sociālo tīklu vidē ar nolūku veicināt preču un pakalpojumu reklamēšanu aktīvi tiek izmantotas dažādas sociālo tīklu pakalpojumu iespējas, arī satura veidotāju jeb influenceru sociālā saziņa. Sadarbība starp ražotāju, pārdevēju, pakalpojuma sniedzēju, importētāju un satura veidotāju tiek veidota dažādos veidos, no kuriem tipiskākie ir šādi:

  • starp reklāmas devēju un satura veidotāju tiek noslēgts līgums, kas paredz atlīdzību par produktu reklamēšanu;
  • satura veidotājiem tiek nosūtīti produkti, to paraugi un dāvanas, vai arī tiek organizēti dažādi pasākumi, kuros uzaicināti piedalīties satura veidotāji, pretī sagaidot (cerot sagaidīt), ka satura veidotājs publicēs ar attiecīgo produktu saistītu informāciju, kas piesaista patērētāju uzmanību.

PTAC vērš uzmanību, ka jebkurš minētais rīcības veids ir saistāms ar tiešu vai netiešu produktu reklamēšanu. Līdz ar to šādas saziņas laikā patērētāji ir jāinformē par šīs saziņas komerciālo raksturu, piemēram, izmantojot atsauces norādi [tēmturi] vai citus līdzekļus, kas informē par reklāmas rakstu un sponsorētas, atbalstītas, darījumu sadarbības laikā vai tās ietekmē izveidotu saturu.

Labs saturs
16
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI