SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Linda Ņikona
LV portāls
01. novembrī, 2019
Lasīšanai: 12 minūtes
RUBRIKA: Stājas spēkā
TĒMA: Satiksme
5
5

Spēkā stājas jauni Autoostu noteikumi

Stājas spēkā 01.11.2019.

Autoostu noteikumi attiecas uz autoostām, kas sniedz autoostas pakalpojumus pasažieriem, un pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniedzējiem.

FOTO: Paula Čurkste, LETA

Piektdien, 2019. gada 1. novembrī, stājas spēkā Ministru kabineta noteikumi – Autoostu noteikumi. Jaunais tiesiskais regulējums ietekmēs 35 autoostu īpašniekus un valdītājus, pasažieru pārvadātājus, kas sniedz pasažieru pārvadājumu pakalpojumus, arī sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionālās nozīmes maršrutu tīklā, pilsētas nozīmes maršrutu tīklā, starptautiskajos maršrutos, pārvadātājus, kas sniedz neregulāros pasažieru pārvadājumus, kā arī pasažierus. Jaunie noteikumi autoostas iedala četrās kategorijās un nosaka tajās obligāti sniedzamo pakalpojumu klāstu.

īsumā
 • Autoostu noteikumi paredz: autoostu reģistrācijas, reģistrācijas apturēšanas un anulēšanas, kā arī autoostu darbības uzraudzības kārtību; autoostu kategorijas un obligāti sniedzamos pakalpojumus; kārtību, kādā autoostas īpašnieks vai valdītājs iesniedz Autotransporta direkcijai (ATD) informāciju par autoostas pakalpojumu maksu reģionālās nozīmes maršrutu reisu apkalpošanai.
 • Autoostu reģistrācija, autoostu darbības uzraudzība un to darbības apturēšana vai anulēšana ir ATD kompetencē.
 • Atkarībā no plānotā autoostā apkalpoto reģionālās nozīmes reisu skaita gadā un autoostā apkalpoto pasažieru vidējā skaita mēnesī reģionālās nozīmes maršrutos autoostas iedala četrās kategorijās.
 • Noteikts obligāti sniedzamo pakalpojumu klāsts autoostās.
 • Turpmāk autoostām noteikts pienākums veikt atsevišķu izdevumu un ieņēmumu uzskaiti.
 • Autoostu noteikumos paredzēts, ka ATD autoostu darbības uzraudzību veiks ne retāk kā vienu reizi gadā.

Jaunie Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr. 502 “Autoostu noteikumi” nosaka:

 • autoostu reģistrācijas, reģistrācijas apturēšanas un anulēšanas, kā arī autoostu darbības uzraudzības kārtību;
 • autoostu kategorijas un obligāti sniedzamos pakalpojumus;
 • kārtību, kādā autoostas īpašnieks vai valdītājs iesniedz Autotransporta direkcijai (ATD) informāciju par autoostas pakalpojumu maksu reģionālās nozīmes maršrutu reisu apkalpošanai.

Autoostu noteikumi attiecas uz autoostām, kas sniedz autoostas pakalpojumus pasažieriem, un pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniedzējiem. Šo MK noteikumu norādītajā autoostas reģistrācijas un autoostas darbības uzraudzības procesā netiek regulēta un uzraudzīta autoostas publiski pieejamās teritorijas izmantošanas kārtība.

Autoostu noteikumi izdoti saskaņā ar Autopārvadājumu likuma 33. panta piektajā daļā ietverto pilnvarojumu MK.

Tika identificētas tiesiskā regulējuma problēmas

MK noteikumi Nr. 846 “Noteikumi par autoostu reģistrācijas kārtību, autoostās obligāti sniedzamajiem pakalpojumiem un kārtību, kādā autobusi iebrauc un stāv autoostas teritorijā” (turpmāk tekstā – MK noteikumi Nr. 846), kas iepriekš noteica autoostu reģistrācijas kārtību, autoostās obligāti sniedzamos pakalpojumus un kārtību, kādā autobusi iebrauc un stāv autoostas teritorijā, zaudēja spēku jau 2019. gada 1. janvārī. Vienlaikus Autoostu noteikumu anotācijā (turpmāk tekstā – anotācija) norādīts, ka MK noteikumos Nr. 846 tika identificētas šādas ar ietverto tiesisko regulējumu saistītas problēmas:

 • diferencētā un autoostu atšķirīgā pieeja autoostas pakalpojumu maksas noteikšanā;
 • atšķirīgā autoostu pieeja peļņas apmēra noteikšanā, atsevišķos gadījumos arī nesamērīgi augstas peļņas piemērošanā, kas būtiski sadārdzina autoostas piemēroto pakalpojuma maksu, tādējādi netieši ietekmējot arī valsts budžeta izdevumus;
 • nepietiekama autoostu darbības uzraudzība saistībā ar Satiksmes ministrijas (SM) ierobežotajām iespējām un resursiem šo funkciju nodrošināt (MK noteikumi Nr. 846  paredzēja, ka autoostu darbības uzraudzība, autoostas noteiktās pakalpojumu maksas izvērtēšana un citu ar autoostas darbību saistīto jautājumu risināšana ir SM vai tās izveidotas komisijas kompetencē);
 • atšķirīgā autoostu sniegto pakalpojumu kvalitāte un obligāti sniedzamo pakalpojumu apjoms (MK noteikumi Nr. 846 paredzēja, ka visām autoostām, kas ir reģistrētas, jānodrošina visi šajos noteikumos definētie obligāti nodrošināmie pakalpojumi, neņemot vērā autoostas noslodzi, proti, nevērtējot, vai funkcionāli viss pakalpojumu klāsts visās autoostās ir objektīvi nepieciešams).

Jānorāda, ka, stājoties spēkā grozījumiem Autopārvadājumu likumā, no 2019. gada 1. janvāra autoostu reģistrācija, autoostu darbības uzraudzība un tās darbības apturēšana vai anulēšana ir ATD kompetencē (iepriekš par to atbildēja Satiksmes ministrija).

Ko paredz jaunie noteikumi

Atbilstoši anotācijai jaunie noteikumi paredz:

 • autoostas reģistrācijas ietvaros ATD kompetenci pārbaudīt autoostas atbilstību reģistrācijas prasībām (iesniedzamos dokumentus), reģistrāciju Uzņēmumu reģistra komercreģistrā, nodokļu un nodevu parādu neesamību, kā arī autoostā nodrošināto pakalpojumu apjoma atbilstību attiecīgajai autoostu kategorijai noteiktajiem obligāti sniedzamajiem pakalpojumiem;
 • autoostu kategoriju nošķiršanas pamata kritērijus, kas ir autoostas apkalpotā administratīvā teritorija, autoostas noslodze jeb apkalpoto (izbraucošo) reisu skaits diennaktī un vidējais apkalpoto pasažieru skaits mēnesī;
 • katrā autoostu kategorijā obligāti nodrošināmos pakalpojumus;
 • kārtību, kādā autoosta iesniedz ATD papildu informāciju vai dokumentus, kas nepieciešami objektīvai aprēķinātās pakalpojumu maksas pārbaudei;
 • kārtību, kādā notiek autoostu darbības uzraudzība.

Autoostas iedalītas četrās kategorijās

Autoostu noteikumu 4. punkts noteic, ka atkarībā no plānotā autoostā apkalpoto reģionālās nozīmes reisu skaita gadā un autoostā apkalpoto pasažieru vidējā skaita mēnesī reģionālās nozīmes maršrutos autoostas iedala šādās kategorijās:

 • I kategorija autoosta, kas atrodas valsts galvaspilsētā, un citas autoostas, kas apkalpo vairāk nekā 50 000 reisu un vairāk nekā 90 000 pasažieru;
 • II kategorija autoosta, kas atrodas republikas pilsētā, un citas autoostas, kas apkalpo vairāk nekā 30 000 reisu un vairāk nekā 50 000 pasažieru;
 • III kategorija autoosta, kas atrodas reģionālās nozīmes attīstības centrā, un citas autoostas, kas apkalpo vairāk nekā 10 000 reisu un vairāk nekā 10 000 pasažieru;
 • IV kategorija autoosta, kas neatbilst nevienas iepriekš minētās kategorijas kritērijiem.

Obligāti sniedzamo pakalpojumu klāsts

Autoostu noteikumu 9. punkts paredz šādus autoostā obligāti sniedzamos pakalpojumus:

 • iespēja izmantot pasažieru platformas (pasažieru platformas ir no kopējās brauktuves atdalītas autobusu apstāšanās vietas un pasažieriem nepieciešamā teritorija autobusa gaidīšanai, iekāpšanai un izkāpšanai);
 • autobusu kustības organizēšana autoostas teritorijā;
 • informācijas sniegšana (viegli pieejamā un skaidri saprotamā formā uz platformām un ēkā vai citā vietā) par autobusu kustības sarakstiem, platformu, no kuras atiet un pie kuras pienāk autobuss, autobusa pienākšanas un atiešanas laiku un tā atbilstību kustības sarakstam; pasažieru un bagāžas pārvadāšanas biļešu cenām; vietu skaitu un komforta līmeni autobusā, pasažieru un bagāžas pārvadāšanas kārtību; autoostas papildu pakalpojumiem un to cenām;
 • braukšanas biļešu tirdzniecība;
 • iespēja izmantot tualeti un vietu bērna aprūpei (autoostas tualetei jābūt aprīkotai ar roku mazgātni un nepieciešamajiem personīgās higiēnas līdzekļiem vismaz tualetes papīru, ziepēm un ierīci vai līdzekļiem roku nosusināšanai);
 • iespēja izmantot ar sēdvietām aprīkotu apsildāmu uzgaidāmo telpu, kas pieejama līdz pēdējā reģionālās nozīmes maršruta reisa atiešanai;
 • bagāžas uzglabāšana.

Vienlaikus jaunajos noteikumos noteikts, ka autoostā obligāti sniedzamo pakalpojumu klāsts jānodrošina atbilstoši noteiktajai autoostas kategorijai:

 • I un II kategorijas autoostās obligāti jāsniedz visi iepriekš uzskaitītie pakalpojumi;
 • III kategorijas autoostā obligāti jāsniedz tādi pakalpojumi kā iespēja izmantot pasažieru platformas, informācijas sniegšana par autobusu kustības sarakstiem, platformu, no kuras atiet un pie kuras pienāk autobuss, autobusa pienākšanas un atiešanas laiku un tā atbilstību kustības sarakstiem, braukšanas biļešu tirdzniecība, iespēja izmantot tualeti un vietu bērna aprūpei, kā arī iespēja izmantot ar sēdvietām aprīkotu apsildāmu uzgaidāmo telpu, kas pieejama līdz pēdējā reģionālās nozīmes maršruta reisa atiešana;
 • IV kategorijas autoostā jānodrošina iespēja izmantot pasažieru platformas, jāsniedz informācija par autobusu kustības sarakstiem, platformu, no kuras atiet un pie kuras pienāk autobuss, autobusa pienākšanas un atiešanas laiku un tā atbilstību kustības sarakstiem.

Noteikta atsevišķa izdevumu un ieņēmumu uzskaite

Turpmāk autoostām noteikts pienākums veikt atsevišķu izdevumu un ieņēmumu uzskaiti. Kā skaidrots anotācijā, ja autoosta papildus pakalpojuma sniegšanai reģionālās nozīmes pārvadātājiem īsteno arī citu saimniecisko darbību, piemēram, iznomā telpas vai veic starptautiskos, pilsētu un neregulāros pārvadājumus, tai ir pienākums nodrošināt atsevišķu izdevumu un ieņēmumu uzskaiti saimnieciskajai darbībai, kas saistīta ar pakalpojumu sniegšanu reģionālās nozīmes pārvadātājiem, kā arī jānodala tā no pārējās saimnieciskās darbības. Autoostu noteikumu 14. punkts paredz, ka  atsevišķajā izdevumu un ieņēmumu uzskaitē un nodalīšanā ņem vērā šādus obligātos principus un parametrus:

 • autoostas izmaksas attiecina uz proporcionāli plānoto reisu skaitu. Izmaksas, kas nav tieši nosakāmas, nodalāmas vai attiecināmas, dala proporcionāli telpu platībai (kvadrātmetriem) atbilstoši autoostas iesniegtajam teritorijas plānam;
 • administrācijas izmaksu apjomu nosaka proporcionāli saimnieciskās darbības veidos radītajiem izdevumiem;
 • autoostas ieņēmumus attiecina uz proporcionāli plānoto reisu skaitu;
 • izmaksas (piemēram, noma, nodokļi, apsaimniekošana), kas attiecas uz autoostas pakalpojumu sniegšanai izmantoto noteiktu autoostas teritorijas daļu (kvadrātmetros), kurā tiek nodrošināti obligāti sniedzamie pakalpojumi reģionālās nozīmes maršrutiem (attiecas uz platformām, ietvēm, autoostas teritoriju, kurā brauc vai stāv autobusi, uzgaidāmajām telpām, kases telpām);
 • citi parametri, kas tiek izmantoti izmaksu un ieņēmumu noteikšanā, arī personāla sastāvs, slodzes lielums un atalgojuma politika.

Proti, autoostām ir pienākums novērst situāciju, ka par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistībām saņemtā kompensācija tiek izmantota komercdarbības šķērssubsidēšanai, skaidrots anotācijā. Tāpat tajā norādīts, ka šis aizliegums attiecināms ne tikai uz sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem, bet arī uz pārvadājumu ietvaros izmantotajiem staciju pakalpojumiem.

Pārbaudes veiks ne retāk kā vienu reizi gadā

Autoostu noteikumos paredzēts, ka ATD autoostu darbības uzraudzību veiks ne retāk kā vienu reizi gadā. Proti, ATD apsekos un pārbaudīs atbilstoši piešķirtajai autoostas kategorijai obligāti sniedzamo pakalpojumu pieejamību, piemēram, vai III kategorijas autoosta nodrošina ar sēdvietām aprīkotas apsildāmas uzgaidāmas telpas izmantošanu, kas pieejama līdz pēdējā reģionālās nozīmes maršruta reisa atiešanai.

Kā norādīts anotācijā, ATD varēs veikt pārbaudi arī pēc privātpersonu sūdzības saņemšanas par autoostu darbību. Tiks sastādīts akts un autoostas uzraudzības funkcijas ietvarā pārbaudīta autoostas teritorijas izmantošanas atbilstība ATD iesniegtajam autoostas pakalpojumu nodrošināšanā izmantotajam autoostas teritorijas, ēku, un telpu plānojumam. Savukārt, konstatējot  neatbilstības, jaunie noteikumi paredz ATD tiesības pieprasīt autoostas īpašniekam vai valdītājam veikt autoostas pakalpojumu maksas pārskatīšanu nākamajam periodam (kalendārajam gadam).

Vienlaikus ATD varēs pārbaudīt, vai tiek ievērotas Autoostu noteikumos reglamentētās prasības attiecībā uz autoostas pakalpojumu maksas noteikšanas principiem. Kā skaidrots anotācijā, lai uzraudzītu iepriekš minēto, ATD ir tiesības pieprasīt iesniegt grāmatvedības reģistros pieejamo informāciju par citas saimnieciskās darbības ieņēmumiem un izdevumiem. Savukārt, pārbaudes laikā konstatējot neatbilstības, piemēram, atsevišķi nenodalītus izdevumus, kas attiecas uz citu saimniecisko darbību, ATD ir tiesības arī pieprasīt autoostas īpašniekam vai valdītājam veikt autoostas pakalpojumu maksas pārskatīšanu nākamajam periodam (kalendārajam gadam).

UZZIŅAI

Autoostas īpašniekam vai valdītājam triju mēnešu laikā no Autoostas noteikumu spēkā stāšanās dienas jeb 2019. gada 1. novembra jāreģistrē autoosta šo noteikumu noteiktajā kārtībā. Iesniegumu autoostas reģistrācijai var iesniegt elektroniski, aizpildot speciālu tiešsaistes formu ATD tīmekļvietnes sadaļā ATD E-PAKALPOJUMI, identifikācijai izmantojot vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv pieejamos personas identifikācijas līdzekļus.

Labs saturs
5
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
PIEKRĪTU