SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Edīte Brikmane
LV portāls
25. jūlijā, 2018
Lasīšanai: 12 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Parādu piedziņa
20
20

Uzturlīdzekļu parāds un liegums vadīt auto – kādos gadījumos to piemēro

Publicēts pirms 5 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

LV portāla infografika, Avots: Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija ir pieņēmusi pirmos 22 lēmumus par transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu uzturlīdzekļu parādniekiem. Tuvākajā nākotnē šāds lēmums varētu ietekmēt vēl aptuveni piecus tūkstošus negodprātīgo vecāku, kam ir derīga autovadītāja apliecība. Tāpēc šoreiz plašāk skaidrojam, kādos gadījumos uzturlīdzekļu parādniekam var piemērot aizliegumu vadīt transportlīdzekļus? Pastāvot kādiem apstākļiem uzskatāms, ka liegums vadīt transportlīdzekli var radīt būtisku kaitējumu un nav samērīgs? Tāpat der zināt, ka noteiktos gadījumos uzturlīdzekļu parādniekam ir iespēja vienoties par parāda atmaksu, saglabājot tiesības vadīt auto.

īsumā
 • Par transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu lemj Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija.
 • Aizliegumu izmantot transportlīdzekļu vadīšanas tiesības nepiemēro, ja parādnieks ir veicis vismaz trīs secīgus uzturlīdzekļu maksājumus.
 • Aizliegumu nepiemēro, ja parādnieks ir persona ar invaliditāti, ilgstoši slimo vai tas var radīt būtisku kaitējumu parādnieka, no viņa atkarīgas personas vai cita viņa aprūpē esoša bērna interesēm.
 • 2018. gada jūnijā fonda administrācija izmaksāja uzturlīdzekļus 4,2 miljonu apmērā 37 770 bērnu uzturam.

Uzturlīdzekļu garantiju fonda likums, kas paredz iespēju piemērot uzturlīdzekļu parādniekam transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu, stājās spēkā vairāk nekā pirms gada – 2017. gada 1. aprīlī. Šajā laikā uzturlīdzekļu parādnieki ir saņēmuši brīdinājumus uzsākt parāda atmaksu vai sniegt paskaidrojumus ar pierādījumiem, kas apliecina, ka liegums vadīt automašīnu var radīt būtisku kaitējumu pašam parādniekam vai no viņa atkarīgai personai.

Šādas likuma normas mērķis ir veicināt vecāku pienākumu pildīšanu, tādējādi aizsargājot bērna tiesības saņemt uzturlīdzekļus no saviem vecākiem. Zināmā mērā tas ir attaisnojies, jo uzturlīdzekļu nemaksātāju skaits, kam ir derīga autovadītāja apliecība, gada laikā ir samazinājies. Ja pagājušā gada 1. aprīlī tādu bija 8410, tad šī gada martā derīgas autovadītāja apliecības bija jau tikai 5128 parādniekiem, informē Linda Sparāne, Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas Juridiskās nodaļas vadītāja.

Tas liecina, ka gada laikā 3282 parādnieki savas saistības ir nokārtojuši vai uzsākuši pildīt. Šajā periodā 353 parādnieki ir parakstījuši vienošanos ar fonda administrāciju par kārtību, kādā turpmāk veiks uzturlīdzekļu un likumisko procentu maksājumus. Savukārt regresa kārtībā atgūto līdzekļu apmērs šī gada pirmajos sešos mēnešos ir pieaudzis par 31% jeb vairāk nekā 800 tūkstošiem eiro.

Kam var piemērot aizliegumu vadīt transportlīdzekli?

Kārtība, kādā uzturlīdzekļu parādniekam piemēro transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu, ir noteikta Uzturlīdzekļu garantiju fonda likuma 7. pantā.

Proti, fonda administrācija var lemt par transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu šādos gadījumos:

 1. parādnieka vietā uzturlīdzekļi bērnam no fonda tiek izmaksāti administratīvā procesa ietvaros (bez tiesas sprieduma) un parādnieks nav noslēdzis vienošanos ar fonda administrāciju par kārtību, kādā viņš veic uzturlīdzekļu parāda un likumisko procentu maksājumus;
 2. parādnieks ir noslēdzis vienošanos ar fonda administrāciju par parāda un likumisko procentu atmaksas kārtību, bet vienošanos nav pildījis trīs mēnešus pēc kārtas;
 3. parādnieka vietā uzturlīdzekļi bērnam no fonda tiek izmaksāti, pamatojoties uz tiesas spriedumu vai notariālu aktu, kas ietver vienošanos par periodiskiem uzturlīdzekļiem un izpildāms tiesas spriedumu izpildes kārtībā, un parādnieks nav veicis trīs uzturlīdzekļu maksājumus pēc kārtas.

Ievērojot likumā noteiktos kritērijus, uzturlīdzekļu parādniekam var piemērot visu vai tikai konkrētas kategorijas transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu.

Kādos gadījumos aizliegumu vadīt transportlīdzekli nepiemēro?

No iepriekš minētā izriet, ka, neatkarīgi no piedziņas veida, aizliegumu izmantot transportlīdzekļu vadīšanas tiesības nepiemēro, ja parādnieks ir veicis vismaz trīs secīgus uzturlīdzekļu maksājumus.

Jāuzsver, ka gadījumā, ja ir uzsākta uzturlīdzekļu piespiedu piedziņa, būtiski ir ievērot uzturlīdzekļu parāda atmaksas kārtību:

 • ja uzturlīdzekļu izmaksa no fonda tiek veikta administratīvā procesa kārtībā, par parāda maksāšanas grafiku un kārtību parādniekam jāvienojas ar fonda administrāciju;
 • ja uzturlīdzekļu izmaksa no fonda tiek veikta civilprocesa ietvaros, pamatojoties uz tiesas spriedumu vai notariālo aktu, kas nodots piespiedu izpildei, uzturlīdzekļu maksājumi jāveic zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā.
 • Jebkurā gadījumā transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu nepiemēro, ja:
 • parādnieks ir persona ar invaliditāti;
 • parādnieks ilgstoši slimo un pārejošas darbnespējas dēļ nestrādā ilgāk kā sešus mēnešus (ja darbnespēja ir nepārtraukta) vai vienu gadu triju gadu periodā (ja darbnespēja atkārtojas ar pārtraukumiem);
 • tas var radīt būtisku kaitējumu parādnieka, no viņa atkarīgas personas vai cita viņa aprūpē esoša bērna interesēm.

Vienošanās ar fonda administrāciju par parāda atmaksas kārtību

Ja uzturlīdzekļi no fonda tiek izmaksāti administratīvā procesa ietvaros un parādnieka finansiālais stāvoklis liedz nodrošināt uzturlīdzekļus savam bērnam valstī noteiktajā minimālajā apmērā, pastāv iespēja noslēgt vienošanos ar fonda administrāciju par uzturlīdzekļu un likumisko procentu atmaksas kārtību savu iespēju robežās. “Katrs iesniegums tiek izskatīts individuāli, izvērtējot parādnieka spēju maksāt uzturlīdzekļus un mantas stāvokli,” uzsver L. Sparāne.

Noslēdzot šādu vienošanos, parādnieks tiek uzskatīts par labprātīgu uzturlīdzekļu maksātāju, tiek apturēts likumisko procentu pieaugums, ziņas par parādnieku netiek publiskotas, kā arī netiek piemērota kriminālatbildība.

Lai noslēgtu vienošanos, parādniekam jāvēršas fonda administrācijā ar iesniegumu, norādot ikmēneša maksājumu summu eiro. Ērtākais veids, kā to paveikt, ir izmantot portālā www.latvija.lv pieejamo e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”. Savukārt noteiktas formas iesniegumu iespējams lejuplādēt fonda administrācijas mājaslapas sadaļā “Uzturlīdzekļu parādniekiem”.

Ja piedziņu veic zvērināts tiesu izpildītājs

Tomēr fonda administrācija nevar slēgt vienošanos ar parādnieku, ja pienākums maksāt uzturlīdzekļus bērna uzturam jau ir noteikts ar tiesas spriedumu vai notariālu aktu. Tādā gadījumā parāda piedziņu veic zvērināts tiesu izpildītājs Civilprocesa likuma noteiktajā kārtībā un apmērā.

Civilprocesa likuma 594. panta pirmās daļas 1. punkts paredz, ka uzturlīdzekļu piedziņas lietās nepilngadīgu bērnu uzturam vai fonda administrācijas labā parādniekam tiek saglabāta darba samaksa un tai pielīdzinātie maksājumi 50 procentu apmērā no minimālās mēneša darba algas, saglabājot uz katru apgādībā esošo nepilngadīgo bērnu līdzekļus valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā.

Puse no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas 2018. gadā ir 215 eiro. Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs – 64,03 eiro. Savukārt ar apgādībā esošu bērnu šajā gadījumā jāsaprot bērns, kas ir ierakstīts parādnieka nodokļu grāmatiņā.

Ko tādā gadījumā nozīmē likumā noteiktie “trīs maksājumi pēc kārtas?” Vai, izvērtējot iespēju piemērot aizliegumu vadīt transportlīdzekli, summas, kuras ieturējis zvērināts tiesu izpildītājs, ir uzskatāmas par veiktu maksājumu?

Kā LV portālam skaidro L. Sparāne, Uzturlīdzekļu garantiju fonda likums, kas paredz fonda administrācijas tiesības piemērot liegumu vadīt transportlīdzekļus, nenosaka minimālo uzturlīdzekļu apmēru. Tādēļ, neatkarīgi no zvērināta tiesu izpildītāja veikto ieturējumu apmēra, ja ieturējumi ir tikuši veikti trīs mēnešus pēc kārtas, transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums netiks piemērots.

Kādi apstākļi uzskatāmi par “būtisku kaitējumu”?

Uzturlīdzekļu garantiju fonda likuma 7. panta piektajā daļā ir uzskaitīti apstākļi, kuriem pastāvot var tikt atzīts, ka transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas liegums var radīt būtisku kaitējumu:

 • transportlīdzekļu vadīšanas tiesības parādniekam nepieciešamas profesionālo pienākumu veikšanai;
 • parādnieka aprūpē ir bērns ar invaliditāti un nav iespējams izmantot citus transportlīdzekļus;
 • citi apstākļi, kas var radīt būtisku kaitējumu parādnieka, no viņa atkarīgas personas vai cita viņa aprūpē esoša bērna interesēm.

Tie ir vispārīgi principi, un katrs gadījums tiek aplūkots individuāli, izvērtējot, vai sankcijas piemērošana ir samērīga un ļauj sasniegt mērķi – mudināt parādnieku nokārtot parādsaistības pret valsti un pildīt savus vecāka pienākumus. Piemēram, ja parādnieks iztiku pelna kā šoferis, liegums vadīt transportlīdzekli netiks piemērots, jo tiesības ir nepieciešamas profesionālo pienākumu veikšanai. Vienlaikus, ja autovadītāja apliecība ir nepieciešama, lai ērtāk nokļūtu līdz darbam, pastāvot sabiedriskā transporta iespējai, aizliegums vadīt auto varētu tikt piemērots.

Parādniekam savi iebildumi jāpierāda

Fonda administrācija pirms lēmuma par aizliegumu izmantot transportlīdzekļu vadītāja tiesības nosūta parādniekam lūgumu sniegt paskaidrojumu, kurā norādāmi apstākļi, kuru dēļ aizlieguma piemērošana varētu radīt būtisku kaitējumu paša parādnieka, no viņa atkarīgas personas vai cita viņa aprūpē esoša bērna interesēm.

Paskaidrojuma sniegšanai tiek dots laiks – 20 dienas no lūguma saņemšanas dienas, un tā nesniegšana noteiktajā termiņā nav šķērslis lēmuma pieņemšanai. Būtiski uzsvērt, ka parādniekam savi iebildumi ir jāpierāda, pievienojot paskaidrojumam dokumentus, kas apliecina iespējamā kaitējuma rašanos. Piemēram, tā varētu būt izziņa no darba vietas, ka transportlīdzekļa vadītāja apliecība ir nepieciešama darba pienākumu veikšanai, izziņa no pašvaldības sociālā dienesta, ģimenes ārsta, kas apliecina, ka personas aprūpē ir citas personas, kuras regulāri jānogādā ārstniecības iestādē u.tml.   

20 dienu laikā pēc lēmuma apstrīdēšanas vai pārsūdzības termiņa beigām fonda administrācija izdara transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā atzīmi par transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu. Šāds lēmums nav neatgriezenisks. Fonda administrācija pēc savas iniciatīvas vai paša parādnieka lūguma lemj par aizliegumu atcelšanu, tiklīdz iestājas kāds no iepriekš minētajiem apstākļiem, kas liedz piemērot šāda veida sankciju.

Labs saturs
20
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI