SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Laura Studente
LV portālam
19. martā, 2018
Lasīšanai: 7 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Parādu piedziņa
17
17

Soda piedziņa administratīvo pārkāpumu lietās

Publicēts pirms 6 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Ja persona noteiktajā vai vispārējā termiņā nenomaksā tai piespriesto administratīvo sodu, jārēķinās, ka soda piedziņa tiks nodota tiesu izpildītājam. Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 96 zvērināts tiesu izpildītājs Māris Vanags skaidro, kas parādniekam jāzina par administratīvo sodu piedziņu. Par šiem jautājumiem tiesu izpildītāji konsultēs arī Tiesu izpildītāju dienās 22. martā.

īsumā
  • Administratīvā soda samaksa jāveic tās institūcijas (amatpersonas) lēmumā norādītajā termiņā.
  • Vispārējā gadījumā pārkāpējam naudas sods jāsamaksā ne vēlāk kā 30 dienu laikā no lēmuma izsniegšanas dienas. Ja to neizdara, piedziņu nodod tiesu izpildītājam.
  • Personai var tikt apķīlāts bankas konts vai pie citiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem atvērts konts, piemēram, Latvijas Pastā, un šajā kontā esošie naudas līdzekļi, ievērojot likumā noteiktos ierobežojumus.
  • Tāpat tiesu izpildītājs var dot rīkojumu parādnieka darba devējam veikt ieturējumus no parādnieka darba samaksas un tai pielīdzinātajiem maksājumiem. Piedziņu var veikt arī uz mantu.

Pēc naudas soda uzlikšanas personai institūcijas (amatpersonas) lēmumā norādītajā termiņā ir jāveic naudas soda samaksa.

Vispārējā gadījumā pārkāpējam naudas sods jāsamaksā ne vēlāk kā 30 dienu laikā no dienas, kad viņam izsniegts lēmums par naudas soda uzlikšanu.

Mēneša laikā pēc labprātīgai izpildei paredzētā termiņa notecējuma naudas soda piedziņa tiek nodota tiesu izpildītājam.

Ja personai uzlikts naudas sods par administratīvo pārkāpumu ceļu satiksmē – naudas sods jāsamaksā ne vēlāk kā 30 dienu laikā no soda uzlikšanas dienas, bet piespiedu izpildei tas tiek nodots, ja nav samaksāts gada laikā no dienas, kad lēmums par naudas soda uzlikšanu stājies spēkā.

Kādas sekas iestājas, ja laikus nesamaksā sodu?

Ja persona nesamaksā institūcijas (amatpersonas) uzlikto naudas sodu tam paredzētajā termiņā labprātīgi, tad jārēķinās, ka, lietai nonākot pie tiesu izpildītāja, naudas sods tiks atgūts, piemērojot likumā paredzētos piespiedu izpildes līdzekļus.

Tas nozīmē, ka personai var tikt apķīlāts bankas konts vai pie citiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem atvērts konts, piemēram, Latvijas Pastā, un šajā kontā esošie naudas līdzekļi, ievērojot likumā noteiktos ierobežojumus, novirzīti administratīvā naudas soda un parāda atgūšanas procesā radušos sprieduma izpildes izdevumu segšanai.

Tāpat tiesu izpildītājs var dot rīkojumu parādnieka darba devējam veikt ieturējumus no parādnieka darba samaksas un tai pielīdzinātajiem maksājumiem. Var tikt vērsta piedziņa arī uz parādnieka kustamo mantu, piemēram, automašīnu, un nekustamo īpašumu, pārdodot to izsolē.

Par parāda esamību ir jāinformē ne vēlāk kā 10 dienas pirms

Nereti persona pauž neizpratni, kāpēc naudas soda piedziņa nonākusi pie tiesu izpildītāja, apgalvojot, ka nekādus brīdinājumus vai paziņojumus pirms tam par uzlikto naudas sodu vai tā nodošanu piedziņai tiesu izpildītājam nav saņēmusi. Ja šāda situācija tik tiešām ir bijusi, personai ar pretenzijām ir jāvēršas pie institūcijas (amatpersonas), kura naudas sodu uzlikusi.

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss paredz, ka pirms naudas soda nodošanas piedziņai tiesu izpildītājam institūcija (amatpersona), kura uzlikusi naudas sodu, saprātīgā termiņā, bet ne vēlāk kā 10 dienas pirms rakstveidā informē pārkāpēju, ka naudas soda piedziņa tiks nodota tiesu izpildītājam.

Tāpat ir gadījumi, kad persona apgalvo, ka nav zinājusi rekvizītus naudas soda samaksai vai naudas sodu ir samaksājusi, bet maksājuma uzdevumā nav norādījusi maksājuma identificēšanai nepieciešamo informāciju.

Jāmin, ka institūcijas (amatpersonas) lēmumā par naudas soda uzlikšanu vienmēr ir norādīti naudas soda samaksai nepieciešamie rekvizīti, tāpat arī norādīts, kur un cik ilgā laikā persona šo lēmumu var pārsūdzēt, ja tam nepiekrīt.

Kuru no piespiedu izpildes līdzekļiem piemēro visbiežāk?

Tas ir atkarīgs no piedzenamā parāda apmēra. Salīdzinoši nelielu parādu efektīva piedziņa iespējama, vēršot piedziņu uz parādnieka darba samaksu un tai pielīdzinātajiem maksājumiem.

Civilprocesa likums paredz, ka administratīvo pārkāpumu lietās ieturējumi no parādnieka darba samaksas un tai pielīdzinātajiem maksājumiem veicami 50% apmērā, saglabājot ½ no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas, tātad šobrīd 215 EUR.

Ir gadījumi, kad persona tikusi vairākkārt administratīvi sodīta, piemēram, par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu sabiedriskās vietās un atrašanos sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī, un kopējā no personas piedzenamā summa pārsniedz vairākus simtus EUR, kuru atgūšanai var tikt vērsta piedziņa uz parādnieka mantu.

Pirms katra piespiedu izpildes līdzekļa piemērošanas tiesu izpildītājs izvērtē situāciju un nepiemēro tādu piespiedu izpildes līdzekli, kas konkrētajos apstākļos nav samērīgi vai lietderīgi. Piemēram, ja piedzenamais naudas sods ir 50 EUR un to iespējams piedzīt no parādnieka darba samaksas, pensijas vai stipendijas, piedziņa uz parādnieka mantu netiek vērsta.

Cik ilgi tiesu izpildītājs var veikt piedziņu no administratīvi sodītās personas?

Lēmuma par naudas soda uzlikšanu izpildi var veikt piecu gadu laikā no dienas, kad attiecīgais lēmums iesniegts piespiedu izpildei, bet parāda atgūšanas procesā radušos sprieduma izpildes izdevumu piedziņai noilguma nav.

Tādējādi, ja no personas piecu gadu laikā naudas sodu nav izdevies piedzīt, šajā daļā izpildu lietvedību pret personu tiesu izpildītājs izbeigs, bet sprieduma izpildes izdevumu piedziņa tiks turpināta. Vienlaikus jāņem vērā – ja lēmuma izpildi aptur saskaņā ar Civilprocesa likuma noteikumiem par izpildu lietvedības apturēšanu, noilguma laiks tiek apturēts līdz izpildu lietvedības atjaunošanai.

Ik gadu aptuveni 50 tūkstošos gadījumu sodu nenomaksā laikus

Šogad Tiesu izpildītāju dienās, 22. martā, tiesu izpildītāji visā Latvijā sniegs bezmaksas juridiskās konsultācijas par administratīvo naudas sodu piedziņas jautājumiem.

Saskaņā ar statistikas datiem ik gadu aptuveni 50 tūkstošos gadījumu jeb ¼ daļa administratīvi sodīto personu labprātīgai izpildei noteiktajā termiņā institūcijas (amatpersonas) uzlikto naudas sodu nesamaksā, un tā piedziņa tiek nodota tiesu izpildītājam.

Praksē, lietai nonākot pie tiesu izpildītāja, redzams, ka administratīvi sodītajai personai ir daudz neskaidrā – ne tikai par piedziņas procesu, bet arī jautājumiem par stadiju līdz naudas soda piedziņas nodošanai tiesu izpildītājam. Līdz ar to Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes organizētajās tiesu izpildītāju dienās varēs gūt atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem par administratīvo naudas sodu piedziņu.

Tomēr nav jāgaida tiesu izpildītāju dienas, lai uzzinātu atbildi uz saviem jautājumiem par parādu piedziņu, ko veic tiesu izpildītājs. Iedzīvotāji pie tiesu izpildītāja var vērsties arī jebkurā citā tiesu izpildītāja darba laikā – juridiskā konsultācija ir bez maksas. Vairāk informācijas šeit.

Labs saturs
17
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI