SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Elīna Gulbe
LV portāls
27. martā, 2017
Lasīšanai: 9 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Satiksme
1
12
1
12

Kam pienākas transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa atlaides

Publicēts pirms 7 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Ar transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli apliekamais objekts ir visi transportlīdzekļi, izņemot traktortehniku, tādas automobiļu piekabes un puspiekabes, kuru pilna masa nepārsniedz 3500 kilogramus, tramvajus, trolejbusus, bezceļu transportlīdzekļus, sniega motociklus, mopēdus un velosipēdus.

FOTO: Evija Trifanova/ LETA

Ik gadu, visbiežāk vienlaikus ar transportlīdzekļa tehnisko apskati, autovadītājiem jāveic arī transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa jeb tautā sauktā ceļu nodokļa maksājums. Tā apmēru nosaka Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likums, kurā noteikti arī vairāki gadījumi, kad maksājums nav jāveic vai saņemami dažāda apmēra atvieglojumi. LV portāls skaidro, kam piešķirtas attiecīgās priekšrocības.
īsumā
 • Nodokļa atvieglojums 50% apmērā piešķirts daudzbērnu ģimeņu locekļiem, kā arī transportlīdzekļiem, kuru īpašnieks ir Iekšlietu ministrijas un Aizsardzības ministrijas padotībā esoša iestāde, Nacionālie bruņotie spēki vai pašvaldības policijas iestāde.
 • Lauksaimniecībā izmantotajiem kravas auto ekspluatācijas nodoklis tiek piemērots 25% apmērā, ja auto īpašnieks, turētājs vai valdītājs atbilst likumā noteiktajām prasībām.
 • Nodoklis par transportlīdzekli nav jāmaksā, ja tas reģistrēts personai ar invaliditāti.
 • Likums paredz vairākus gadījumus, kad nodoklis nav jāmaksā uz laiku.
 • Ja nodoklis nav samaksāts, nav pieejami noteikti CSDD pakalpojumi.

Ekspluatācijas nodokļa atbrīvojumi un atvieglojumi noteikti likuma 6. un 7. pantā. Savukārt kārtība, kādā tie piemērojami, skaidrota Ministru kabineta noteikumos Nr. 858 "Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksāšanas kārtība".

Kam pienākas atvieglojumi?

Ekspluatācijas nodokļa atvieglojums 50% apmērā piešķirts daudzbērnu ģimenēm. MK noteikumi paredz, ka to piemēro:

 • personai, kurai pašai vai kopā ar laulāto vai kuras laulātajam apgādībā vai aizbildnībā ir trīs vai vairāk bērnu;
 • personai, kura pati vai kopā ar laulāto veido audžuģimeni, kurā ir ievietoti trīs vai vairāk bērnu.

Jāņem vērā, ka bērniem ir jābūt tādiem, kuri nav sasnieguši 24 gadu vecumu un kuri turpina iegūt vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību. Nodokļa atlaide tiek piemērota par vienu personas īpašumā, turējumā vai valdījumā esošu transportlīdzekli, kurš ir reģistrēts kā:

 1. vieglais pasažieru vai plašlietojuma;
 2. kravas transporta kaste vai furgons, ja attiecīgā automobiļa pasažieru sēdvietu skaits pārsniedz četras vietas;
 3. autobuss ar pasažieru sēdvietu skaitu līdz 16 vietām;
 4. vieglais, kravas vai autobuss speciālais dzīvojamais.

Normatīvie akti paredz, ka gadījumā, ja attiecīgās personas īpašumā, turējumā vai valdījumā reģistrēti vairāki transportlīdzekļi, persona var izvēlēties, par kuru piemērojams likumā paredzētais ekspluatācijas nodokļa atvieglojums.

Attiecīgie ekspluatācijas nodokļa atvieglojumi tiek piemēroti, pamatojoties uz CSDD pieejamo informāciju no Iedzīvotāju reģistra vai informāciju, kuru CSDD ir saņēmusi no Izglītības un zinātnes ministrijas, vai ārvalsts iestādes izsniegtu izziņu par pilngadīgām personām, kuras nav sasniegušas 24 gadu vecumu un iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību ārvalstī. Tāpat atlaide var tikt piemērota, personai uzrādot derīgu Sabiedrības integrācijas fonda izsniegtu Latvijas Goda ģimenes apliecību "3+ Ģimenes karte".

50% nodokļa atvieglojums attiecas arī uz:

 • transportlīdzekli (izņemot operatīvo transportlīdzekli), kura īpašnieks, turētājs vai valdītājs ir Iekšlietu ministrijas padotībā esoša iestāde;
 • transportlīdzekli (izņemot operatīvo transportlīdzekli), kura īpašnieks, turētājs vai valdītājs ir Aizsardzības ministrijas padotībā esoša institūcija vai Nacionālie bruņotie spēki;
 • transportlīdzekli (izņemot operatīvo transportlīdzekli), kura īpašnieks, turētājs vai valdītājs ir pašvaldības policijas iestāde.

Savukārt uz ekspluatācijas nodokļa maksājumu 25% apmērā var pretendēt lauksaimniecības produktu ražotāji, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības un atzītas akvakultūras (dīķsaimniecības tipa) saimniecības. Likuma 7. panta ceturtajā daļā noteiktas vairākas prasības, kurām jāatbilst atvieglojuma saņēmējiem. Savukārt MK noteikumu Nr. 858 50. punkts paredz, ka ekspluatācijas nodokļa atvieglojumu transportlīdzekļa īpašniekam, turētājam vai valdītājam saskaņā ar attiecīgā panta ceturto daļu piemēro, ja informācija par piemērojamo atvieglojumu pieejama transportlīdzekļu reģistrā, šādiem transportlīdzekļu veidiem:

 1. kravas transporta kaste;
 2. kravas transporta furgons;
 3. kravas transporta pašizgāzējs;
 4. kravas transporta cisterna;
 5. kravas transporta platforma;
 6. speciālais kravas transportlīdzeklis dzīvnieku pārvadāšanai;
 7. universālais kravas transportlīdzeklis, kura veidā ir minēta kāda no virsbūvēm – kaste, furgons, pašizgāzējs, cisterna vai platforma;
 8. piekabe/puspiekabe transporta kaste;
 9. piekabe/puspiekabe transporta furgons;
 10. piekabe/puspiekabe transporta pašizgāzējs;
 11. piekabe/puspiekabe transporta cisterna;
 12. piekabe/puspiekabe transporta platforma;
 13. kravas piekabe/puspiekabe dzīvnieku pārvadāšanai;
 14. universālā piekabe/puspiekabe, kuras veidā ir minēta kāda no virsbūvēm – kaste, furgons, pašizgāzējs, cisterna vai platforma.

Tāpat 25% no ekspluatācijas nodokļa apmēra tiek piemēroti fiziskai vai juridiskai personai piederošam vieglajam un kravas transportlīdzeklim (tostarp seglu vilcējam), ar kuru tiek veikti kravas pašpārvadājumi, ja tā īpašnieks iekļauts Lauku atbalsta dienesta maksājumu saņēmēju datubāzē. Par vienu transportlīdzekli atvieglojumu piemēro, ja nodokļu maksātāja ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas pēdējā iesniegtajā uzņēmuma gada pārskatā vai pēdējā iesniegtajā gada ienākumu deklarācijā ir vismaz 5000 eiro (neieskaitot saņemto valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai), par katru nākamo – uz katriem 70 000 eiro.

Transportlīdzekļu īpašniekiem, kuri pretendē uz attiecīgajiem atvieglojumiem, gan jāņem vērā, ka likumā noteikts – minētie atvieglojumi netiek piemēroti, ja tiek veikts nodokļa maksājums par iepriekšējiem kalendārajiem gadiem.

Kam nodoklis nav jāmaksā?

Likums paredz, ka ekspluatācijas nodoklis nav jāmaksā par vienu vieglo automobili, motociklu, triciklu vai kvadriciklu, kas ir vai tiek reģistrēts īpašumā, turējumā vai valdījumā personai ar invaliditāti. Tāpat no nodokļa maksājuma atbrīvots arī vieglais transportlīdzeklis, kura īpašniekam, turētājam, valdītājam vai šādas personas laulātajam apgādībā ir bērns ar invaliditāti. Atbrīvojums attiecas uz vienu personai piederošu auto.

Likuma 6. pants nosaka arī atsevišķus transportlīdzekļu veidus, kuri atbrīvoti no ekspluatācijas nodokļa:

 • kuriem ir vai tiek reģistrēts vēsturiskā spēkrata statuss;
 • kuri ir vai tiek reģistrēti par sporta transportlīdzekli;
 • kas pēc savas konstrukcijas kā vienīgo mehānisko dzinējspēku izmanto enerģiju no transportlīdzeklī glabātās elektroenerģijas vai dzinējspēka glabāšanas iekārtas (piemēram, akumulators, kondensators, spararats vai ģenerators).

Atbrīvojums attiecas arī uz operatīvo transportu, kā arī tādu, kas ir vai tiek reģistrēts diplomātiskās, konsulārās vai starptautiskās organizācijas pārstāvniecības vai tādas personas īpašumā, turējumā vai valdījumā, kurai ir diplomātiskās vai konsulārās privilēģijas un imunitātes, kā arī uz transportlīdzekli, kurš ir vai tiek reģistrēts īpašumā, turējumā vai valdījumā Sabiedroto spēku štāba loceklim vai viņa apgādājamam, ja šī persona nav Latvijas pilsonis vai pastāvīgais iedzīvotājs.

Savukārt no nodokļa maksāšanas uz laiku atbrīvots transportlīdzeklis, kas:

 • normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos bijis apķīlāts, un tā izmantošana ceļu satiksmē bijusi liegta;
 • normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā bijis atzīts par bezīpašnieka mantu (iegādājoties šādu transportlīdzekli, ekspluatācijas nodokli par kārtējo gadu maksā jaunais īpašnieks);
 • bijis atzīts par nozagtu;
 • bijis izvests no Latvijas un reģistrēts ārzemēs;
 • reģistrēts fiziskai personai, kura mirusi (nodoklis nav jāmaksā no personas nāves brīža līdz īpašnieka maiņas vai valdītāja reģistrācijas brīdim);
 • noņemts no uzskaites atsavināšanai Latvijā vai izvešanai no Latvijas, vai tā reģistrāciju pārtrauc uz laiku, nododot numura zīmes, zvērināts tiesu izpildītājs, institūcija vai iestāde, kas veic lēmumu vai spriedumu piespiedu izpildi, pamatojoties uz izpildu dokumentu;
 • noņemts no uzskaites atsavināšanai Latvijā vai izvešanai no Latvijas, vai transportlīdzekļa reģistrācija pārtraukta uz laiku, nododot numura zīmes, vai arī transportlīdzeklis izslēgts no reģistra.

Transportlīdzekļiem, kurus lieto pasažieru vai kravas komercpārvadājumiem, ekspluatācijas nodokļa atvieglojumi un atbrīvojumi netiek piemēroti. Vienīgais izņēmums ir transportlīdzekļi, kas pēc savas konstrukcijas kā vienīgo mehānisko dzinējspēku izmanto enerģiju no transportlīdzeklī glabātās elektroenerģijas vai dzinējspēka glabāšanas iekārtas.

Ja nodoklis nav samaksāts

Ekspluatācijas nodokļa maksājumus iespējams veikt uz vietas Ceļu satiksmes drošības direkcijā (CSDD), kā arī izmantojot CSDD sniegtos e-pakalpojumus. Ja nodoklis nav samaksāts noteiktajā apmērā par kārtējo kalendāro gadu un par iepriekšējiem kalendārajiem gadiem, CSDD nav iespējams veikt:

 • transportlīdzekļa valsts tehnisko apskati;
 • Latvijā agrāk nereģistrēta transportlīdzekļa reģistrāciju;
 • īpašnieka maiņas reģistrāciju;
 • turētāja reģistrāciju;
 • transportlīdzekļa pārbūves reģistrāciju;
 • no uzskaites noņemta transportlīdzekļa atkārtotu reģistrāciju;
 • transportlīdzekļa noņemšanu no uzskaites atsavināšanai Latvijā vai izvešanai;
 • transportlīdzekļa reģistrācijas pārtraukšanu uz laiku, nododot numura zīmes.
Labs saturs
12
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI