AMATU KONKURSI
LASĪT VĒLĀK ( 3 )
SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Laura Studente
LV portāls
16. novembrī, 2016
Lasīšanai: 6 minūtes
2
2
2
2

Kā atgūt pārmaksātu vai nepareizi iemaksātu administratīvo sodu

Stājas spēkā 16.11.2016.

2014. gadā Valsts ieņēmumu dienestā saņemts 781 fiziskās personas un 261 juridiskās personas iesniegums par valsts budžetā pārmaksāto un nepareizi iemaksāto naudas sodu summu atmaksu, kopā veidojot 1042 pieprasījumus 150 256,76 eiro apmērā.

LV portāla infografika

Šodien, 16. novembrī, spēkā stājas grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, kas ievieš mehānismu pārmaksāto vai nepareizi iemaksāto administratīvo sodu atmaksai. Pieteikumu soda atmaksai varēs iesniegt trīs gadu laikā.
īsumā
  • Administratīvā soda pārmaksa veidojas gadījumos, ja persona sākotnēji samaksā naudas sodu, bet vēlāk to pārsūdz un tiesa prasību apmierina.
  • Nepareiza soda nomaksa visbiežāk saistīta ar naudas iemaksāšanu nepareizajā valsts budžeta kontā.
  • Lai saņemtu atmaksāto soda summu, personai ar iesniegumu jāvēršas Valsts ieņēmumu dienestā - ja maksājums veikts valsts budžetā vai pašvaldībā – ja maksājums veikts pašvaldības budžetā.
  • Iesniegums par soda atmaksu jāiesniedz trīs gadu laikā, kad maksājums veikts, vai nākamajā dienā pēc tiesas sprieduma stāšanās spēkā.
  • Iestādes naudas summu atmaksā 15 darba dienu laikā no tās institūcijas rakstveida atzinuma saņemšanas, kas pieņēmusi lēmumu par naudas soda uzlikšanu.

2014. gadā Valsts ieņēmumu dienests (VID) saņēma vairāk nekā 1000 prasības par pārmaksātu vai nepareizi iemaksātu administratīvo sodu naudas summu atmaksu, kas kopā veido naudas summu 150256,76 eiro apmērā. Līdz šim normatīvie akti neregulēja rīcību, ja administratīvais sods tika pārmaksāts vai kļūdaini ieskaitīts nepareizā bankas kontā, taču atmaksa tika veikta praksē pēc personas lūguma, iepriekš skaidroja Valsts ieņēmumu dienests. Taču no šodienas Administratīvo pārkāpumu kodekss papildināts ar 297.2 pantu, kas paredz mehānismu naudas atmaksai.

Kad notiek naudas kļūdaina iemaksa vai pārmaksa?

Soda pārmaksa visbiežāk veidojas gadījumos, kad persona sākotnēji samaksā naudas sodu, bet vēlāk to pārsūdz un tiesa prasību apmierina. Par administratīvo sodu pārsūdzēšanas iespējām plašu skaidrojumu var lasīt LV portāla rakstā "Administratīvie sodi, to pārsūdzība, nomaksa un piespiedu piedziņa".

Savukārt nepareiza soda nomaksa parasti saistīta ar naudas iemaksāšanu valsts budžeta nepareizajā kontā. Kā Saeimas Juridiskajā komisijā ir skaidrojis Valsts ieņēmumu dienests – šāda situācija notiek, jo administratīvie naudas sodi, atkarībā no pārkāpuma veida, jāiemaksā 26 dažādos kontos, kas var radīt iespējamību, ka nauda netiek ieskaitīta pareizajā kontā. 

Kas jādara, lai saņemtu nepareizi vai kļūdaini iemaksāto naudas summu?

Valsts budžetā pārmaksāto vai nepareizi iemaksāto naudas soda summu varēs saņemt atpakaļ, vēršoties VID ar attiecīgu iesniegumu. Savukārt, lai saņemtu atpakaļ pašvaldības budžetā ieskaitīto naudu, ar iesniegumu būs jāvēršas pašvaldībā, kas pieņēmusi lēmumu par naudas soda uzlikšanu.

Nepareizi iemaksāto naudas soda summu atmaksā, ja iesniegums iesniegts triju gadu laikā no dienas, kad maksājums ir atzīts par saņemtu valsts vai pašvaldības budžetā.

Savukārt pārmaksāto naudas soda summu atmaksā, ja iesniegums iesniegts triju gadu laikā no dienas, kad lēmums par naudas soda uzlikšanu kļuvis izpildāms. Piemēram, ja iesniegums iesniegts saistībā ar spēkā stājušos tiesas spriedumu administratīvā pārkāpuma lietā, ar kuru tiesa nolēmusi samazināt vai atcelt piemēroto naudas sodu, tad iesnieguma iesniegšanas termiņš ir skaitāms ar nākamo dienu no tiesas sprieduma spēkā stāšanās dienas.

Ja naudas soda maksātājs nav iesniedzis iesniegumu trīs gadu laikā, tad viņš zaudē tiesības saņemt pārmaksāto vai nepareizi iemaksāto naudas soda summu.

Valsts budžetā pārmaksāto vai nepareizi iemaksāto naudas soda summu, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienestā iesniegtu naudas soda maksātāja iesniegumu, atmaksā Valsts ieņēmumu dienests 15 darba dienu laikā no tās institūcijas (amatpersonas) rakstveida atzinuma saņemšanas, kas pieņēmusi lēmumu par naudas soda uzlikšanu.

Pašvaldības budžetā pārmaksāto vai nepareizi iemaksāto naudas soda summu, pamatojoties uz naudas soda maksātāja iesniegumu, atmaksā pašvaldība 15 darba dienu laikā no tās institūcijas (amatpersonas) rakstveida atzinuma saņemšanas, kas pieņēmusi lēmumu par naudas soda uzlikšanu.

Kādos gadījumos maksājumu uzskata par saņemtu valsts budžetā?

Valsts budžetā nepareizi iemaksāto naudas soda summu varēs atmaksāt, ja iesniegums iesniegts triju gadu laikā no dienas, kad maksājums atzīts par saņemtu valsts budžetā. MK noteikumi Nr. 972 "Noteikumi par kārtību, kā veicami maksājumi valsts budžetā un tie atzīstami par saņemtiem, un prasībām tiešsaistes maksājumu pakalpojumu izmantošanai norēķinos ar valsts budžetu" nosaka, ka maksājums ir atzīstams par saņemtu valsts budžetā, ja ir izpildīts vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

  • maksātājs, veicot maksājumu skaidrā naudā valsts budžeta maksājumus administrējošā institūcijā, ir tai nodevis skaidru naudu un minētā institūcija maksātājam ir izsniegusi atbilstošu attaisnojuma dokumentu, ievērojot grāmatvedību reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības. Valsts budžeta maksājumus administrējošai institūcijai ir pienākums skaidrā naudā iekasēto valsts budžeta maksājumu kopsummu iemaksāt attiecīgajā valsts budžeta kontā Valsts kasē normatīvajos aktos noteiktajā termiņā;
  • Valsts kase no maksātāja maksājumu pakalpojumu sniedzēja saņemtā maksājuma summu ir darījusi pieejamu valsts budžeta kontā Valsts kasē pēc tam, kad maksātāja maksājumu pakalpojumu sniedzējs, pamatojoties uz maksātāja doto maksājuma rīkojumu, ir izpildījis maksājumu un veicis naudas pārvedumu;
  • valsts budžeta maksājumus administrējošā institūcija vai starpniekinstitūcija no maksātāja maksājumu pakalpojumu sniedzēja uz norādīto adresi internetā ir saņēmusi ziņojumu par maksājuma izpildi un garantiju veikt naudas pārvedumu uz attiecīgo valsts budžeta kontu Valsts kasē, ja maksājums veikts, izmantojot tiešsaistes maksājuma pakalpojumu;
  • valsts budžeta maksājumus administrējošā institūcija vai starpniekinstitūcija no saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzēja ir saņēmusi ziņojumu par maksājuma izpildi un garantiju veikt naudas pārvedumu uz attiecīgo valsts budžeta kontu Valsts kasē, kā arī izsniegusi maksātājam atbilstošu attaisnojuma dokumentu, ievērojot maksājuma pakalpojuma līgumā noteiktās prasības, ja maksājums tiek veikts ar maksājumu karti.
Labs saturs
2
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
NOVĒRTĒ PĀRMAIŅAS