SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
Vineta Vilcāne
speciāli LV portālam
13. jūlijā, 2015
Lasīšanai: 8 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
TĒMA: Ekonomika
1
1

Latvijas zemes fonds sekmēs lauksaimniecisko ražošanu

Publicēts pirms 8 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Par Latvijas zemes fonda mērķi noteikts – nacionālā līmenī veicināt lauksaimniecības zemes resursu aizsardzību un pieejamību, racionālu, efektīvu un ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī lauksaimniecības zemes platību saglabāšanu.

FOTO: Aiga Dambe, LV portāls

Ar 1.jūliju darbu sācis Latvijas zemes fonds, ar kura starpniecību valsts sekmēs lauksaimniecībā izmantojamās zemes atgriešanu lauksaimnieciskajā ražošanā. Tā ir lauksaimniecības zeme, kas šobrīd netiek apstrādāta un aizaug. Zemes fonds no iedzīvotājiem iepirkto lauksaimniecības zemi tālāk pārdos, mainīs vai iznomās lauksaimniekiem. Pārdošanai savu lauksaimniecības zemi var piedāvāt gan fiziskas, gan juridiskas personas.
īsumā
  • Latvijas zemes fonds iegādājas tikai lauksaimniecībā izmantojamo zemi, izvērtējot efektivitāti un lietderību.
  • Pārdot lauksaimniecības zemi Zemes fondam var jebkura fiziska vai juridiska persona.
  • Zemes fonds zemi iegādājas par cenām, kas nepārsniedz vidējās tirgus cenas līdzvērtīgai lauksaimniecības zemei attiecīgajā novadā un pagastā.
  • Iegādāto zemi lauksaimnieki no Zemes fonda var pirkt, nomāt vai mainīt.
  • Komisijas maksu par darījumu noformēšanu neiekasē.

Kādēļ vajadzīgs Latvijas zemes fonds?

Likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" par Latvijas zemes fonda mērķi noteikts – nacionālā līmenī veicināt lauksaimniecības zemes resursu aizsardzību un pieejamību, racionālu, efektīvu un ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī lauksaimniecības zemes platību saglabāšanu. Par Latvijas zemes fonda pārvaldītāju ir noteikta AS "Attīstības finanšu institūcija Altum", kura veic darījumus ar lauksaimniecības zemi.

Izveidojot Latvijas zemes fondu, ir nodrošināta lauksaimniecībā izmantojamās zemes pieejamība vietējiem lauksaimniekiem un tās izmantošana lauksaimnieciskajā ražošanā. Piemēram, tas veicinās lauksaimniecības zemes konsolidāciju, vai, ja tiek pārdoti lieli zemes īpašumi, kurus lauksaimnieks nevar atļauties iegādāties, to nopirkt pa spēkam būs Latvijas zemes fondam. Fonds nepieciešamības gadījumā īpašumu varēs sadalīt un iznomāt vai pārdot vietējiem lauksaimniekiem.

Biedrības "Zemnieku saeima" priekšsēdētājs Juris Lazdiņš norāda, ka Latvijas zemes fonda darbības uzsākšana ir vēsturisks notikums, uz kuru virzīšanās notikusi vairākus gadus, un ceļš nav bijis viegls. Lauksaimnieku ieskatā, līdzīgam fondam darbību vajadzēja uzsākt jau pirms divdesmit gadiem, kad tika konstatēta zemes reformas neefektivitāte, kuras rezultātā lielas lauksaimniecības zemes platības tika atstātas novārtā. Šobrīd tās ir aizaugušas, savukārt lauksaimniecības zemes platības atgriešana ražošanā ir visai smags un darbietilpīgs process, atzīmē J.Lazdiņš.

Darījumus veiks tikai ar lauksaimniecības zemi

Iedzīvotājiem, kuru īpašumā ir dažādu zemes lietošanas veidu zeme, kura ir nekopta un kuras stāvokļa uzlabošanā īpašnieki nav gatavi ieguldīt līdzekļus, nav pamata cerēt, ka būs iespēja izdevīgi pārdot savu īpašumu. Latvijas zemes fonds iegādājas tikai lauksaimniecībā izmantojamo zemi, turklāt stingri izvērtējot efektivitāti un lietderību. Kā norāda Zemes fonda pārvaldes daļas vadītāja Ina Alksne, Latvijas zemes fonda uzdevums nav iepirkt zemi un turēt to īpašumā, bet gan veicināt tās atgriešanu lauksaimnieciskajā ražošanā. Tādēļ svarīgi iegādāties tādu lauksaimniecības zemi, kurai tuvumā ir potenciālais pircējs vai nomnieks.

Efektivitāti nosaka, ievērojot iespējas īpašumam atgriezties lauksaimniecības zemes tirgū. Lietderību izvērtē, ņemot vērā:

  • nekustamā īpašuma sastāvu (cik ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme un citas zemes kategorijas, vai uz zemes ir apbūve u.tml.);
  • nekustamā īpašuma izvietojumu;
  • nekustamā īpašuma kvalitāti (lauksaimniecības zemes kvalitāti, meliorācijas sistēmu stāvokli u.tml.);
  • piekļuves iespējas u.c. saimniecisko darbību ietekmējošus kritērijus.

Fonda mērķis nav iegādāties visu brīvo lauksaimniecības zemi, tādēļ zemes īpašnieki, kuru piedāvātais zemes gabals neatbildīs efektivitātes un lietderības kritērijiem, saņems atteikumu.

"Zemes fonda mērķis nav iegādāties visu brīvo lauksaimniecības zemi."

Zemes fonds ir gatavs pirkt arī tādu lauksaimniecības zemi, kas uz pārdošanas brīdi ir nekopta un prasa ieguldīt resursus tās stāvokļa uzlabošanā. Tomēr šādu zemi fonds iegādāsies tikai tad, ja būs pārliecība, ka tuvākajā laikā tā tiks pie apsaimniekotāja. Tāpat fonds pērk zemi, kurai ir vairāki kopīpašnieki, bet ar nosacījumu, ka darījumam piekrīt visi kopīpašnieki. Tikai daļu īpašuma fonds nepirks.

Īpašuma pārdošanas pieteikumus Zemes fonda pārvaldītājs izvērtēs 30 dienu laikā, 10 darba dienas paredzētas, lai vienotos par darījuma nosacījumiem; vienošanās slēgšanai paredzētas 10 dienas.

Zemi nomās, mainīs un pārdos

Latvijas zemes fonda pārvaldītājs visā valsts teritorijā veic darījumus ar lauksaimniecības zemi, slēdzot nekustamā īpašuma nomas, pirkuma vai maiņas darījumus, kā to paredz likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 38.pants. Darījumus veic kārtībā, kādu to nosaka MK noteikumi Nr.748 "Noteikumi par darījumiem ar lauksaimniecības zemi".

Pārdot savu lauksaimniecības zemi Zemes fondam var jebkura fiziska vai juridiska persona. Nav noteikta minimālā platība, no kuras sākot zemi var piedāvāt iegādei, fonds izskatīs visus piedāvājumus. Sākotnēji, iespējams, mazo zemes gabalu īpašnieki saņems atteikumus, ja darījums fondam nebūs ekonomiski izdevīgs, t.i., fonds, īpašumu pārdodot, iznomājot, neatgūtu ieguldītos finanšu līdzekļus zemes gabala iegādē. "Bet tas nenozīmē, ka pēc kāda laika Latvijas zemes fondam šie zemes gabali nebūs interesanti. Var gadīties, ka zemes fondam ir portfelis un viens mazs zemes gabals tieši robežojas ar šo fonda īpašumu, un šajā brīdī piedāvātais īpašums fondam var šķist lietderīgs, jo starp mūsu uzdevumiem ir arī lauksaimniecības zemes konsolidācija," atzīmē I.Alksne.

Nebūs arī tā, ka pārdevējs varēs pats nosaukt savu cenu pārdodamajam īpašumam, ar kuru reizēm iespējams spekulēt, pārdodot zemi tieši lauksaimniekam, ja tam tā ļoti nepieciešama. Zemes fonds zemi iegādājas par cenām, kas nepārsniedz vidējās tirgus cenas līdzvērtīgai lauksaimniecības zemei attiecīgajā novadā un pagastā.

"Lauksaimniecības zemes platības atgriešana ražošanā ir visai smags un darbietilpīgs process."

Uz jautājumu, kādēļ iedzīvotājs zemi izvēlas pārdot Zemes fondam, nevis pa tiešo lauksaimniekiem, Zemes fonda pārvaldes daļas vadītāja I.Alksne min vairākus apsvērumus. Piemēram, cilvēki vecuma dēļ nevēlas turpināt saimniecisko darbību un vēlas zemi pārdot, bet nezina, kā meklēt pircēju, ir bailes, ka varētu apkrāp. Pārdodot zemi valstij, ir drošības sajūta gan par pašu darījumu, gan to, ka zemi arī turpmāk izmantos lauksaimniecības vajadzībām.

Savukārt no Zemes fonda nopirkt vai mainīt zemi var tikai personas, kas atbilst likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" definētajiem darījumu subjektiem. LV portāls jau iepriekš rakstījis par nosacījumiem un ierobežojumiem lauksaimniecības zemes iegādē skaidrojumā "Kas Latvijā drīkst pirkt zemi, un kādi ir ierobežojumi?". Šie paši nosacījumi ir spēkā, arī iegādājoties zemi no Latvijas zemes fonda.

Nomāt zemi no Zemes fonda var jebkurš, kura mērķis ir nomātās zemes izmantošana lauksaimnieciskās darbības veikšanai, liecina informācija fonda mājaslapā. Nomas līgums tiks slēgts vismaz uz pieciem gadiem, turklāt nomniekam būs pirmpirkuma tiesības attiecīgā īpašuma iegādei pēc nomas līguma termiņa beigām. Zemes noma īpaši izdevīga ir jaunajiem lauksaimniekiem, kuriem šobrīd vēl trūkst līdzekļu zemes iegādei, bet pēc darbības izvēršanas un sava kapitāla ieguves būs garantēta iespēja nākotnē nomāto zemi nopirkt.

Pieteikumus darījumam var iesniegt gan elektroniski vietnē altum.lv/zemesfonds, gan klātienē vai nosūtot pa pastu uz AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" centrālo biroju Rīgā.

Zemes fonds norāda, ka komisijas maksu par darījumu noformēšanu neiekasēs, tomēr klientiem jārēķinās ar valsts noteiktajām izmaksām darījumos ar nekustamo īpašumu, piemēram, kancelejas nodevu zemesgrāmatā, notāra pakalpojumiem u.c.

Labs saturs
1
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI